Nghiên cứu và cải tiến phương pháp xác định ochra toxina, citrinin trong ngũ cốc, cà phê sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò Huỳnh Quang

NGHIÊN CỨU VÀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH OCHRA TOXINA, CITRININ TRONG NGŨ CỐC, CÀ PHÊ SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG NGUYỄN THỊ LAN ANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Sơ lược các tính chất của Ochra Toxina và Citrinin Chương 2: Các phương pháp xác định Ochra Toxina và Citrinin Chương 3: Nội dung nghiên cứu Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu và cải tiến phương pháp xác định ochra toxina, citrinin trong ngũ cốc, cà phê sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò Huỳnh Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiLanAnh.jpg
Luận văn liên quan