Nghiên cứu xác định đồng thời Cr(iii), Cr(iv) trong nước theo phương pháp trắc quang với 1,5 dephenlcarbazide

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI Cr(III), Cr(IV) TRONG NƯỚC THEO PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI 1,5 DEPHENLCARBAZIDE ĐỖ THỊ DIỄM THÚY Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xác định đồng thời Cr(iii), Cr(iv) trong nước theo phương pháp trắc quang với 1,5 dephenlcarbazide, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf8.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgDoThiDiemThuy.jpg
Luận văn liên quan