Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU Vai trò của nhà nước ở bất kỳ một quốc gia nào cũng đều rất to lớn. Phương thức và hiệu quả quản lý của nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đối với sự phát triển về mọi mặt của quốc gia đó. Việt Nam đã lựa chọn cho mình con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã có quan điểm rõ ràng và đúng đắn về nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là: “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Từ khi đổi mới đất nước, Đảng ta lại càng chú trọng vận dụng, phát triển, cụ thể hoá vấn đề nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do vậy, sự quản lý của nhà nước đối với mọi mặt của đời sống xã hội lại càng ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự phát triển và bộ mặt của đất nước. Vấn đề nâng cao vai trò của nhà nước là một vấn đề hết sức hệ trọng; luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú ý và đưa ra trong các kỳ Đại hội Đảng. Mặc dù nhà nước ta đã phát huy vai trò của mình một cách có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đất nước, nhưng không phải không có những hạn chế. “Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay” Cấu trúc đề tài bao gồm: Chương I: Lý luận về nhà nước Chương II: Vấn đề nâng cao vai trò của nhà nước trong điều kiện hiện nay ở nước ta

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH018 - Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay.pdf
Luận văn liên quan