Phương pháp tưới cho cà chua trên đất khô hạn

Water and fertilizer are mixed together , some time moss can clog dripper Each different varieties should have different requirements so it should not mechanically apply Time of tomato growth is long so need a closer look at each different stage Due to less practice time and also may not be comparable with other methods, so data of topic is still according to theory For a more complete report need to make multiple simultaneous experiments. Looking forward to everyone's feedback Nước và phân bón trộn với nhau, đôi khi rêu làm tắc đầu tưới. Mỗi giống khác nhau có yêu cầu khác nhau nên không nên áp dụng một cách máy móc Thời gian sinh trưởng của cà chua dài nên cần xem xét rõ hơn từng giai đoạn Do thời gian thực tập còn ít và cũng chưa có thể so sánh được với các phương pháp khác lên các số liệu vẫn mang tích chất lý thuyết Để báo cáo được hoàn chỉnh hơn thì cần làm nhiều thí song song nữa. Vì vậy rất mong được sự góp ý của mọi người

ppt37 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp tưới cho cà chua trên đất khô hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
STUDENTS TRAINING PROJECT UNDER COLLABORATION OF RAMAT NEGEV DESERT AGRO RESEARCH CENTER-ISRAEL ANDTHE NAME OF THE COLLEDGE Name of student: Nguyễn Tiến Thành Name of the farmer: Yiftah EfratName of the advisor:2014-2015I. OBJECTIVE/ Mục tiêu Learning about some irrigation method that are used widely in Israel/ Nghiên cứu một số phương pháp tưới tiêu được sử dụng rộng rãi ở Israel Learning specifically about drip irrigation system and it’s operation/ Nghiên cứu cụ thể về hệ thống tưới nhỏ giọt và hoạt động của nó. II.INTRODUCTION/ Giới thiệu Characteristic of Ramat Negev region/ Đặc điểm của khu vực Ramat NegevIrrigation methods in Israel/ Phương pháp tưới tiêu ở IsraelThe average temperature in months/ Nhiệt độ trung bình theo thángtháng123456789101112 TB Tối cao °C171720262931333331282418TB tối thấp °C77913161821211917128The annual evaporation of 2400 mm. / Bốc hơi hàng năm: 2400mmAnnual average rainfall of 100 mm, non- uniformly distributed over whole country/ Lượng mưa trung bình 100mm, không đồng bộ trên cả nước Temperature greatly affects on leaves and ability of evaporation, so irrigation should be adjusted accordingly/ Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đến lá và độ bốc hơi nước, vì vậy tưới tiêu cần được điều chỉnh tùy thuộc và đó.climate Beersheva Summer starts from April to September, the highest temperature up to 42 0 C/ Mùa hè từ tháng 4-9, nhiệt độ cao nhất trên 42 độ C.  Winter starts in late September to April, low temperatures. / Mùa đông bắt đầu từ cuối tháng 9 đến tháng 4, nhiệt độ thấpCharacteristic of Ramat Negev region/ Đặc điểm khu vực Ramat NegevCharacteristics of land at Ramat Negev desertMostly sandy soil:/ chủ yếu là đất cát Requiring an appropriate irrigation methods to avoid losing nutrient./ Yêu cầu 1 phương pháp tưới thích hợp để tránh mất dinh dưỡngPositive: / Ưu điểm Rapid water absorption/ Hút nước nhanh Dry, nutrient deficient and fast-draining / Thiếu hụt chất dinh dưỡng, khô hạn và thoát nước nhanh Warm up quickly in spring and  cool down quickly in / autumn/ Nóng lên nhanh vào mùa xuân và lạnh nhanh và mùa thuNegative:/ Nhược điểm Poor water-holding capacity/ Khả năng giữ nước kém  Dry out quickly/ Thoát nước nhanh Nutrient deficient/ Thiếu dinh dưỡng Hard to improve/ Khó cải tạo Need to add a lot organic matter/ Cần nhiều chất hữu cơCharacteristic of Ramat Negev regionIntroduction of irrigation systems/ Giới thiệu về hệ thống tướiWatering the plants is very important requirements in agricultural production, is one of tools to increase crop yields. / Tưới cây trồng là một yêu cầu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là 1 trong những công cụ để tăng năng suất mùa vụEffective irrigation methods should be suitable for crops, soil conditions, terrain conditions and water sources. / Phương pháp tưới hiệu quả sẽ cần thiết cho cây trồng, điều kiện đất, địa lý và nguồn nướcSeveral methods are currently applied to irrigate crops such as: Irrigation Sprinklers, drip irrigation/ Một vài phương pháp hiện được ứng dụng: tưới phun, tưới nhỏ giọtSprinklers SystemIrrigation methods in Israel/ Phương pháp tưới ở IsraelDrip Irrigation SystemSprinklers System/ Tưới phunSuitable for most crops, adaptable to most irrigable soils/ Thích hợp cho hầu hết mùa vụ, phù hợp cho đất tưới tiêu. Flexibility - available in a wide range of discharge capacities/ Linh động, .Chemical and fertilizer applications are easily used with sprinkler systems./ Bón phân và chất hóa học dễ dàngBut here are some disadvantage:/ Nhược điểm Making fungal diseases, leaf scorch, or fruit damage/ Gây nấm, cháy lá, quảSome crops are particularly sensitive and may suffer leaf scorch because of the salts deposited on the leaves as the intercepted irrigation water evaporates/ Một số cây trồng nhạy cảm và có thể gây cháy lá vì muối đọng trên lá ngăn sự bốc hơi nước.Irrigation methods in Israel/ Phương pháp tưới ở IsrealDrip Irrigation System/ Tưới nhỏ giọtIrrigation methods in IsraelAdvantage:/ Ưu điểmAs water is applied locally and leaching is reduced, fertilizer/ Minimize nutrient  loss./ Lượng nước cung cấp chính xác, giảm mất nước, phân bón, dinh dưỡng. Increase yield crop./ Tăng năng suất cây trồng High efficiency of water and fertilizer usage./ Hiệu quả sử dụng nước và phân bón cao Reduce weeds/ Giảm cỏ dại Reduce soil erosion./ Giảm sói mòn Suitable for every irregular shaped lands./ Thích hợp cho mọi địa hình Operational cost is reduced./ Phí hoạt động giảmDisadvantage/ Nhược điểmInitial cost is high./ Chi phí ban đầu caoThe lifetime of the tubes used in drip irrigation can be shortened by the sun causing wastage./ thời gian sử dụng của ống tưới có thể bị giảm cho ánh nắng mặt trờiMay cause clogging if water is not filtered correctly./ có thể bị tắc nếu như không được lọc kỹProblems in moisture distribution./ Vấn đề về phân bố độ ẩmSalinity problem./ Đất mặnGermination problem./ Vđ về nảy mầmHigh skills are required./ Yêu cầu kỹ năng caoIII. DESCRIPTION/ Mô tảWater is an extremely important factor in the growth and development of plants / Nước là một nhân tố rất quan trọng trong sự phát triển của cây trồngThe effective irrigation method bring high economic value for farmers / Phương pháp tưới hiệu quả mang lại giá trị kinh tế caoThis topic mainly focus on the most important irrigation method in Israel – Drip irrigation./ Bài báo cáo này chủ yếu tập trung và phương pháp tưới phổ biến nhất ở Israel là tưới nhỏ giọtDrip system is the method high economic efficiency in tomato grown on arid land/ Tưới nhỏ giọt là phương pháp có giá trị kinh tế cao cho sự phát triển của cà chua trên đất khô hạnIV. Materials/ Vật liệuComputer control system/ Điều khiểnControl valves/ Van điều khiển Main plumbing system/ Hệ thống ống chínhMaterialsFreshwater Reservoir/ Bình chứa nước ngọtContainers of fertilizer and pesticides/ Bình chưa phân bón và thuốc trừ sâuMaterialsDrip pipe/ Ống nhỏ giọtMain/Submain pipeAdaptersWater metersWater Filters lọcOne way valve/ Van 1 chiềuDrip pipe/ Poly tube Specifications1 dripper with capacity 1.75l / hMaterialsWater PumpSpecificationsCapacity of 45 m3 / hMaterialsMaterialsPlumbing in farm: Main line, submain lines, laterals/ Bơm vào trong farm: ống chính, ống nhánh, ống nhỏ giọtControl valves/ Van điều khiểnDrip irrigation Operation principle/ Nguyên lý hoạt động của hệ thống V. RESULT/ Kết quảFreshwater lineSalty water lineDrip irrigation layout- stage 1Water metersWater FiltersCheck valveFresh WaterReservoirV. RESULTSalty water linefreshwaterDrip irrigation layout- stage 2Guiding of operation of drip irrigation system/ Hướng dẫn hoạt động của hệ thống nhỏ giọtVideo 1Video 2V. RESULT/ Kết quảInstalling Drip irrigation system/ Lắp đặt hệ thốngWater moving from underground main line is divided into polytubes/ Nước di chuyển trong ống chính ngầm dưới đất và phân chia vào các dây tướiMain linePolytube//Lateral End stop of polytube/ Lateral/ Dây tướiThe main conductors/ cụ thểV. RESULTInstalling Drip irrigation systemDistance between lines/ Khoảng cách giữa các hàngWith double drip line: distance 20cm between droppers/ Ống tưới kép: khoảng cách giữa các lỗ tưới là 20cm With single drip line: distance 40cm between droppers/ Ống tưới đơn: khoảng cách là 40cmDouble line: Width 1.9 m Single line: Width 80 cm 20 cm.40 cmV. RESULTNylon cover/ Che phủ nilonCovering nylon before plating helps prevent evaporation of soil water, maintain moisture, pests restrictions/ che phủ nilon trước khi trồng cây giúp ngăn chặn thoát hơi nước, giữ ẩm, giảm sâu hạiV. RESULTPlanting/ Trồng câyPlanting seedlings on single line/ Trồng ở hàng đơnPlanting seedlings on double lines/ Trồng hàng képDistance: 40cm between plantsDistance: 20cm between plantsV. RESULTDetermine amount of watering/ xác định lượng nướcUsing tensiometer to measure soil moisture, after that determine amount of water need for irrigation/ Dùng căng kế để đo độ ẩm , xác định lượng nước cần cho tuwois tiêutensiometeV. RESULTWinter summerWatering time1 -2 times / day2-3 times /dayVolume of water / 1000 m22 -4 m3/day6-8m3/dayWater volume/ Lượng nước cần V. RESULTWatering amountTime after planting( week )cubic meters/ m31-22.52-434-646- end7Table1. The amount of water needed for irrigation in summer /dunam tomatoV. RESULT Winter: to determine the amount of water needed in winter due to weather condition/ Mùa đông: xác định lượng nước cần cho mùa đông theo điều kiện thời tiết- On sunny days: irrigate 4 m3 /dunam/ Ngày nắng- Cool & cold days: irrigate 2 m3 /dunam/ ngày lạnh- Optimal time of irrigation: 8 am-12 pm/ Thời gian tưới thích hợp Summer/ Mùa hèTime to irrigate tomato/ Thời gian tưới cho cà chuaSummer/ hèWinter/ đôngTime to irrigate tomato: 2 times/ day: 2 lần/ ngày, lần 1 là 8h sáng, lần 2 là 12 giờ  - Fist time: 8 in the morning.  - Second time: 12pm Ex: Irrigation of 7 m 3 /1000m 2/ /day , amount of water is spitted into 2 time, 3.5 m 3 for each / Tưới 7m3/1000m2/ngày, lượng nước chia làm 2 lần là 3.5m3 Water need depend on the weather and adjust irrigation watering time. If it’s not sunny, much water makes fruit cracking, fungal disease, affect quality. - If it's sunny, irrigate more water to plants (2-4 m 3 ).Nước tưới tùy thuộc và thời tiết mà điều chỉnh. Nếu ko nhiều nắng, quá nhiều nc sẽ làm quả nứt, nấm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng, Nếu trời nắng, tưới nhiều nước hơn 2-4m3V. RESULTTest NO3 - Take out water from soil Measurement of NO3-by colorimetricPaper color test This method helps us adjust to a reasonable amount of fertilizer/ Phương pháp này giúp ta điều chỉnh lượng phân bón thích hợpV. RESULTProviding nutrition through drip system/ Cung cấp dinh dưỡng qua tưới nhỏ giọtIngredients in fertilizersN17 %N – NO311.3 %N – NH45.7 %P2O510 %K2O27 %Fe1000 ppmMn500 ppmZn150 ppmCu110Mo70V. RESULTMixing fertilizer with water/ Trộn phân với nướcThere are 2 types fertilizers:/ 2 loại phânN-P-K 6-6-6.N-P-K 17-10-27.25kg fertilizer mixed with 75 liters of water/ 25kg trộn với 75l nướcContainers of fertilizerV. RESULTAdjust fertilizer mixed with water/ Điều chỉnh phân trộn với nướcAfter planting (week)Freshwater volume (liters)Fertilizer (liters)Type of fertilizer N- P-K1-2100016-6-62-410001.217-10-274-610001.417-10-276- end10002.2(max)17-10-27Table 2. Fertilizer and water needed for tomato in the growth stageV. RESULTTest by TDS EC measurement/ Kiểm tra độ mặnThis measure tool is use for testing EC of irrigated water. We take sample of soil water depth of 20 cm and then check Identify EC to calculate the amount of salty water neededCông cụ này giúp kiểm tra độ mặn của nướcLấy mẫu nước ở đất ở độ sâu 20cm và kiểm ytraXác định độ EC và tính toán độ mặn cần thiếtV. RESULTAdjust salinity of water/ Điều chỉnh độ mặn của nướcSalinity in freshwater: 0.5 EC Salinity of salty water: 4.5 EC After mixing salinity is reasonable: 1.4 ECSalinity is very much dependent on various factors such as development stage, tomato varietiesHigh EC: sweet and small tomatoLow EC: less sweet and bigger tomato Độ mặn nước ngọt: 0.5 ECĐộ mặn nước muối: 4.5 ECSau khi trộn, độ mặn là 1.4 ECĐộ mặn tùy thuộc và các nhân tố:giai đoạn ptr, giống cà chua. Độ mặn cao; cà chua ngọt và nhỏ, độ mặn thấp thì cà chia ít ngọt và lớn hơnThe EC displayed on PCV. RESULTPrevention for plants through drip systemMix chemical treatment (herbicide, pesticide) with water to irrigate crop to prevent root diseases. / Trộn chất hóa học (thuốc trừ sâu, diệt cỏ) với nước để tưới cây, ngăn chặn bệnh ở rễDosage depends on the different chemicals, each kind of those has different mixing methods./ Liều lượng tùy thuộc vào loại chất hóa học, mỗi loại có 1 phương pháp trộn riêngV. RESULTVI. ECONOMIC ASPECT/ Khía cạnh kinh tếHigh initial cost (average 2000 $ / dunam) / chi phí ban đầu cao 2000$/ dunamBUT: / NhưngReduction of labor force / Giảm lao độngReduction of fertilizer cost/ Giảm cp phân bónReduction of weeds/ Giảm cỏ dạiHigh yield 16-20 ton / dunam. / năng suất cao 16-20 tấn/ dunam High economic efficiency/ Hiệu quả kinh tế caoVII. DISCUSSION/ Thảo luậnWater and fertilizer are mixed together , some time moss can clog dripper Each different varieties should have different requirements so it should not mechanically apply Time of tomato growth is long so need a closer look at each different stage Due to less practice time and also may not be comparable with other methods, so data of topic is still according to theoryFor a more complete report need to make multiple simultaneous experiments. Looking forward to everyone's feedbackNước và phân bón trộn với nhau, đôi khi rêu làm tắc đầu tưới.Mỗi giống khác nhau có yêu cầu khác nhau nên không nên áp dụng một cách máy mócThời gian sinh trưởng của cà chua dài nên cần xem xét rõ hơn từng giai đoạnDo thời gian thực tập còn ít và cũng chưa có thể so sánh được với các phương pháp khác lên các số liệu vẫn mang tích chất lý thuyếtĐể báo cáo được hoàn chỉnh hơn thì cần làm nhiều thí song song nữa.Vì vậy rất mong được sự góp ý của mọi người

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptphuong_phap_tuoi_tren_dat_kho_han_0653.ppt
Luận văn liên quan