Quản lý nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Chứng khoán là chứng chỉ thể hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán đối với người phát hành. Chứng khoán bao gồm : chứng khoán nợ (trái phiếu), chứng khoán vốn (cổ phiếu) và các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán (chứng quyền, chứng khế, chứng chỉ thụ hưởng .). Các chứng khoán do chính phủ, chính quyền địa phương và các công ty phát hành với mức giá nhất định. Sau khi phát hành, các chứng khoán có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường chứng khoán theo các mức giá khác nhau tuỳ thuộc vào cung và cầu trên thị trường.

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-cong-ty-tham-gia-thi-truong-chung-khoan-o-Viet-Nam-hien-nay.pdf
Luận văn liên quan