Quy trình phát hiện Listeria trong thủy sản đông lạnh

(Bản scan) Môi trường Enrichment Broth (EB) cải tiến từ moi trường LB, được sử dụng trong môi trường tăng sinh từng giai đoạn Môi trường Oxford Agar, môi trường Palcam Agar. Thạch máu Môi trường thạch mềm BHI

pdf36 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình phát hiện Listeria trong thủy sản đông lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_quy_trinh_phat_hien_listeria_monocytogenes_trong_thuy_hai_san_dong_lanh_tai_lieu_ebook_gia.pdf
Luận văn liên quan