Tất cả các tài liệu nghiên cứu về siêu thị Coop Mart

Các loại cổtức và cách thức chi trả 9Những vấn đềchung quanh các quyết định chính sách cổtức 9Cổtức tiền mặt và cổtức bằng cổphần 9Tại sao việc mua lại cổphần là một phương án thay cho chi trảcổtức

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tất cả các tài liệu nghiên cứu về siêu thị Coop Mart, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 1 Ôn tập Cổ tức và Chính sách cổ tức Phần này sử dụng một số nội dung trong bài giảng của cô Victoria Dalko năm học 2005-2006 11/15/2007 2 Nội dung chính 9 Các loại cổ tức và cách thức chi trả 9 Những vấn đề chung quanh các quyết định chính sách cổ tức 9 Cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phần 9 Tại sao việc mua lại cổ phần là một phương án thay cho chi trả cổ tức Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 3 Cổ tức tiền mặt 9 Cổ tức đều – thanh toán tiền mặt trực tiếp cho cổ đông, thường là mỗi quí 9 Cổ tức phụ trội (extra cash dividend)? Lặp lại? 9 Cổ tức đặc biệt? Lặp lại? (Microsoft 2004) 9 Cổ tức thanh lý 9 Cổ tức và lãi suất tiền gửi ngân hàng? 11/15/2007 4 Thủ tục chi trả cổ tức? 9 Ngày công bố – Hội đồng quản trị công bố cổ tức và nó trở thành một nghĩa vụ nợ của công ty 9 Ngày không cổ tức (Ex-dividend date) ƒ Xảy ra hai ngày làm việc trước ngày đăng ký ƒ Giá cổ phiếu ? 9 Ngày đăng ký (Date of Record) – Ngày xác định người sở hữu cổ phiếu và họ sẽ được nhận cổ tức 9 Ngày thanh toán – ngày gửi séc thanh toán cổ tức Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 5 Thủ tục chi trả cổ tức? Ngày không cổ tức Giá Giá là mức giảm giá vào ngày không cổ tức Giá cổ phiếu sẽ giảm một lượng bằng cổ tức vào ngày không cổ tức (ngày 0). Nếu cổ tức là một USD một cổ phần, giá cổ phiếu sẽ là 10 – 1 = 9 USD vào ngày không cổ tức: Trước ngày không cổ tức (ngày -1), cổ tức = 0 USD, giá cổ phiếu = 10 USD Vào ngày không cổ tức (ngày 0), cổ tức = 1 USD, giá cổ phiếu = 9 USD 11/15/2007 6 Chính sách cổ tức có quan trọng không? 9 Rất quan trọng ƒ Giá trị của cổ phiếu dựa vào giá trị hiện tại của cổ tức tương lai kỳ vọng 9 Không quan trọng ƒ Trên lý thuyết, nếu công ty tái đầu tư vốn ngay bây giờ, công ty sẽ tăng trưởng và có thể chi trả cổ tức cao hơn trong tương lai Có thể có nhà kinh tế chỉ có một tay? Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 7 Tại sao người ta thích tỷ lệ cổ tức thấp? 9 Thuế 9 Chi phí phát hành 9 Hạn chế cổ tức – các hợp đồng nợ có thể hạn chế tỷ lệ phần trăm thu nhập mà có thể được chi trả dưới dạng cổ tức 11/15/2007 8 Tại sao người ta thích tỷ lệ cổ tức cao? 9 Muốn có thu nhập hiện tại (thuế thu nhập thấp, không được phép chi tiêu vào vốn gốc) 9 Tình trạng không chắc chắn 9 Thuế ƒ Loại trừ cổ tức đối với các công ty ƒ Những nhà đầu tư miễn thuế không phải lo lắng gì về sự đối xử phân biệt giữa cổ tức và lợi tức vốn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 9 Cổ tức và tín hiệu 9 Cổ tức tăng ƒ Công ty có thể duy trì bền vững mức cổ tức hiện tại ƒ Kỳ vọng cổ tức tương lai cao hơn, ƒ Tín hiệu về một công ty lành mạnh, đang tăng trưởng 9 Cổ tức giảm ƒ Công ty không thể duy trì mức cổ tức hiện tại được nữa ƒ Kỳ vọng về cổ tức thấp hơn không biết đến bao giờ, giá trị hiện tại giảm dần ƒ Tín hiệu về một công ty đang gặp khó khăn về tài chính 9 Chi cổ tức vs không chia cổ tức? 11/15/2007 10 Ảnh hưởng về mặt khách hàng 9 Một số nhà đầu tư thích tỷ lệ chi trả cổ tức thấp và sẽ mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp 9 Một số nhà đầu tư thích tỷ lệ chi trả cổ tức cao và sẽ mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 11 Ý nghĩa của ảnh hưởng về mặt khách hàng 9 Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty thay đổi từ chính sách trả cổ tức cao sang chính sách trả cổ tức thấp? 9 Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty thay đổi từ chính sách trả cổ tức thấp sang chính sách trả cổ tức cao? 9 Nếu đúng là như thế, CHÍNH SÁCH cổ tức có quan trọng không? 11/15/2007 12 Chính sách cổ tức trong thực tiễn 9 Chính sách cổ tức sử dụng phần còn dư (residual dividend policy) 9 Chính sách cổ tức tăng trưởng đều – cổ tức gia tăng với tỷ lệ không đổi mỗi năm 9 Tỷ lệ chi trả đều – trả một tỷ lệ phần trăm không đổi trong thu nhập mỗi năm 9 Chính sách cổ tức dung hoà Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 13 Chính sách cổ tức sử dụng phần còn dư 9 Lập dự toán vốn đầu tư 9 Xác định cơ cấu vốn mục tiêu 9 Tài trợ các dự án đầu tư bằng cách kết hợp giữa nợ và vốn sở hữu phù hợp với cơ cấu vốn mục tiêu ƒ Nên nhớ rằng thu nhập giữ lại là vốn sở hữu ƒ Nếu cần bổ sung vốn sở hữu, hãy phát hành cổ phần mới 9 Nếu có thu nhập dư ra, thì chi trả phần còn dư dưới dạng cổ tức 11/15/2007 14 Ví dụ – Cổ tức sử dụng phần còn dư 9 Biết những thông tin sau ƒ Cần 5 triệu USD cho các dự án đầu tư mới ƒ Cơ cấu vốn mục tiêu: D/E = 2/3 ƒ Thu nhập ròng (NI) = 4 triệu USD 9 Tìm cổ tức ƒ 40% được tài trợ bằng nợ (2 triệu) ƒ 60% được tài trợ bằng vốn sở hữu (3 triệu) ƒ NI – tài trợ vốn sở hữu = 4 triệu – 3 triệu = 1 triệu USD, được chi trả dưới dạng cổ tức Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 15 Chính sách cổ tức dung hoà 9 Các mục tiêu, được xếp theo thứ tự tầm quan trọng ƒ Tránh cắt giảm những dự án đầu tư có NPV dương để chi trả cổ tức ƒ Tránh cắt giảm cổ tức ƒ Tránh nhu cầu phải bán vốn sở hữu ƒ Duy trì một tỷ số nợ/vốn sở hữu mục tiêu ƒ Duy trì một tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu 9 Những công ty muốn chấp nhận các dự án có NPV dương, đồng thời cũng tránh phát ra những tín hiệu tiêu cực 11/15/2007 16 Mua lại cổ phiếu 9 Công ty mua lại cổ phần thường của mình ƒ Đề nghị mua (tender offer) – công ty đưa ra giá mua và lượng cổ phần muốn mua lại ƒ Thị trường mở – mua cổ phiếu trên thị trường mở 9 Tương tự như cổ tức tiền mặt ở chỗ nó trao tiền mặt từ công ty cho các cổ đông 9 Đây là một lập luận khác về tính chất không quan trọng của chính sách cổ tức khi không có thuế hay những điểm không hoàn hảo khác Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 17 Tín hiệu của việc mua lại cổ phiếu 9 Ban giám đốc tin rằng giá cổ phiếu hiện tại là thấp 9 Giá cổ phiếu thường tăng lên khi công ty công bố việc mua lại cổ phiếu 11/15/2007 18 Cổ tức bằng cổ phiếu 9 Chi trả bằng cổ phần tăng thêm thay cho tiền mặt 9 Làm tăng số lượng cổ phần đang lưu hành 9 Lượng cổ tức bằng cổ phiếu nhỏ ƒ Dưới 20 - 25% ƒ Nếu bạn sở hữu 100 cổ phần và công ty công bố cổ tức bằng cổ phiếu là 10%, bạn sẽ nhận được thêm 10 cổ phần nữa 9 Lượng cổ tức bằng cổ phiếu lớn – hơn 20 - 25% Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 19 Chia nhỏ cổ phiếu 9 Chia nhỏ cổ phiếu – thực chất cũng giống như cổ tức bằng cổ phiếu 9 Giá cổ phiếu giảm khi chia nhỏ cổ phiếu 9 Cách giải thích thông thường cho việc chia nhỏ cổ phiếu là đưa mức giá cổ phiếu trở về một “phạm vi dễ giao dịch hơn” 9 Nhập cổ phiếu? 11/15/2007 20 Tóm tắt 9 Về mặt lý thuyết thuần túy, chính sách cổ tức là không quan trọng 9 Trong thực tế, chính sách cổ tức tác động đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp 9 Doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư khi có các cơ hội đầu tư có NPV không âm 9 Chính sách cổ tức bao gồm chi trả bằng tiền mặt và chi trả không bằng tiền mặt Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Phân tích tài chính Bài ôn tập: Chính sách cổ tức Huỳnh Thế Du 11/15/2007 21 Xin cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfFA08L1501V.pdf
  • pdfFA08L1301V.pdf
Luận văn liên quan