Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi

Chương I Điều khoản chung Điều 1. Tên tổ chức hoạt động: Trung tâm giống Rau Quả & Vật nuôi Trụ sở: xó Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0383.640.255 Fax: 0383.640.330 Điều 2. Trung tâm giống rau quả & vật nuôi (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) Trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An. Trung tâm là đơn vị hoạt động độc lập chuyên ngành KHCN trong Công ty, có con dấu, được phép hoạt động theo qui định của nhà nước theo hình thức hạch toán báo sổ. Điều 3. Trung tâm là tổ chức Khoa học Công nghệ hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tham mưu giúp lónh đạo công ty về lĩnh vực giống cây trồng và vật nuôi chịu sự chỉ đạo quản lý của Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An. Điều 4: Trung tâm có trụ sở chính tại xó Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình hoạt động trung tâm có thể đặt các trạm sản xuất giống tại một số cơ sở trong vùng nguyên liệu. Chương II Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Điều 5. Chức năng: Thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị giao về nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn, tiếp nhận cây con giống, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất và dịch vụ giống cây, con cung cấp cho vùng nguyên liệu sản xuất. Tham gia các đoàn kiểm tra việc tuân thủ Pháp lệnh Giống cây trồng,vật nuôi trong vùng nguyên liệu. Điều 6. Nhiệm vụ về quyền hạn của Trung tâm: + Tổ chức thực hiện, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khảo nghiệm chọn lọc đưa vào sản xuất các giống cây con có năng suất chất lượng cao và phù hợp với điều kiện sinh thái môi trường tại địa phương cung cấp cho vùng nguyên liệu. Đồng thời chuyển giao áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến về giống cây trồng, vật nuôi vào sản xuất nguyên liệu trên địa bàn. + Tổ chức dịch vụ kỹ thuật sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao phù hợp với các quy định về quản lý giống trên vùng quy hoạch vùng nguyên liệu, tư vấn xây dựng và thực hiện các dự án về giống cây trồng được phân công từ Công ty và các cơ quan cấp trên. + Hàng năm theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của vật nuôi cây trồng có tổng kết báo cáo lên các cấp, đề xuất bổ sung vào quy hoạch cơ cấu trong vùng nguyên liệu. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong việc xây dựng sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn quy trình đinh mức kinh tế kỹ thuật, kịp thời ban hành thực hiện. + Bảo vệ và phát triển tốt các bộ giống cây con có hiệu quả kinh tế cao, sàng lọc loại bỏ những bộ giống kém. + Quản lý tốt cơ sở vật chất, con người thực hiện hoàn thành các định mức kinh tế kỹ thuật được giao hàng năm. Chương III tổ chức bộ máy hoạt động Điều 7. + Giám đốc là người đại diện cho tổ chức chịu trách nhiệm về quản lý toàn bộ mọi hoạt động của trung tâm, quản lý nguồn nhân lực và tài sản được giao. Tổ chức sản xuất, khảo nghiệm, lai tạo sản xuất giống tốt, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên toàn bộ hoạt động của trung tâm. - Giám đốc Trung tâm do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm theo chức năng quyền hạn của Tổng Giám đốc. - Điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng đảm bảo quyền làm chủ của mọi CBCNV, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, tuân thủ Pháp luật, chính sách, chế độ nội quy, quy chế Công ty. - Giám đốc chịu sự Lónh đạo của Cấp bộ Đảng, tôn trong lắng nghe ý kiến quần chúng, lựa chọn cán bộ, xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch được giao, luôn nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến áp dụng tốt KHKT vào thực tiễn. - Chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản được giao tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về nguyên tắc quản lý tài chính. + Phó Giám đốc, phụ trách kế toán và các cán bộ phụ trách bộ phận là những người tham mưu giúp việc cho Giám đốc, do Giám đốc lựa chọn trình Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Mỗi lĩnh vực đảm nhiệm đều phải có năng lực chuyên môn năng lực tổ chức quản lý, xác định luôn hoàn thành những công việc do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc trung tâm, trước Pháp luật về những lĩnh vực được phân công. Các cán bộ kỹ thuật phụ trách bộ phận phải hiểu nắm chắc chuyên môn xây dựng quy trình, quy phạm, tiếp nhận tìm tòi sáng tạo trong thực hiện KHKT theo dõi, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất. Chịu trách nhiệm kiểm định kiểm nghiệm kết luân chất lượng giống theo tiêu chuẩn Nhà nước, nhân và khảo nghiệm các loại giống theo kế hoạch của Trung tâm. Tổng hợp các sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ mới báo cáo lên Công ty và các cơ quan chuyên nghành. Phụ trách kế toán chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và kế toán trưởng Công ty về tất cả vấn đề liên quan đến tài chính trung tâm, quản lí tài chính, kiểm soát chứng từ và các chế độ báo cáo theo qui định. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện. Chương IV Cơ sở vật chất kỹ thuật và tài chính Điều 8. Nguồn tài chính của trung tâm: 1. Nguồn kinh phí Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An giao là nguồn kinh phí thường xuyên . 2. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ KHKT – Công nghệ và các nguồn khác theo đúng chế độ hiện hành. 3. Nguồn kinh phí từ các chương trình dự án(nếu có) được thực hiện triển khai trong chương trình. 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị và các phương tiện vật chất kỹ thuật khác và vốn bằng tiền mặt. Điều 9. Nguyên tắc sử dụng tài chính: Trung tâm tuân thủ các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Kinh phí trong đơn vị được hạch toán chi trả theo từng phần từng cung đoạn. Hạch toán báo sổ dưới sự quản lý tài chính của công ty. Qua phân công công việc và tiến độ hoàn thành đánh giá định mức để chi trả lương. Chương V GiảI thể Điều 10. Giải thể trung tâm và thanh lý tài sản + Tổng Giám đốc Công ty quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm khi: - Trung tâm hoạt động không có hiệu quả. - Vi phạm Pháp luật Nhà nước. - Vi pham điều lệ hoạt động Khoa học Công nghệ. + Khi Trung tâm tạm ngừng hoạt động KHCN hoặc tiến hành giải thể, phải tiến hành kiểm kê trang thiết bị và thanh lý các hợp đồng kinh tế theo điều lệ quy định của Nhà nước. + Mọi phí tổn có liên quan đến việc thành lập, hoạt động giải thể Trung tâm được hạch toán vào vốn tích lũy của Trung tâm. Chương VI Điều khoản thi hành Điều 11. Tùy theo tình hình hoạt động của trung tâm, bản điều lệ này có thể được sửa đổi cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ từng giai đoạn, việc sửa đổi điều lệ do Giám đốc đề xuất. Điều 12. Bản điều lệ này gồm 6 chương 12 điều và có hiệu lực từ ngày Trung tâm được đăng ký hoạt động. C.ty cổ phần thực phẩm Nghệ an

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3049 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi.doc
Luận văn liên quan