Thảo luận đại cương về kỹ thuật

Liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì giá trị dung sai khe hở này được chế tao khá chính xác nếu không ôtô sẽ không hoạt động được. Liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì tỉ lệ chiều dài của các viên thuốc con nhộng khác nhau là rất thấp.

pptx11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thảo luận đại cương về kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12/22/2013 ‹#› THẢO LUẬN ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT LỚP HỌC PHẦN 49G2 Đơn vị thực hiện: Nhóm 2 Đặng Đức Long (NT) Đỗ Hồng Phong Nguyễn Đức Anh Đỗ Văn Sơn Hồ Như Chinh Nội dung thảo luận: Trình bày khái niệm về độ chính xác , độ chụm? Hãy cho biết trong các đo lường sau đây , phép đo nào liên quan đến độ chính xác, phép đo nào liên quan đến độ chụm : a. Khoảng phân bố điểm kiểm tra giữa kỳ? b. Giá trị của phép đo kích thước chiều dài của kích thước bàn học sinh? c. Giá trị dung sai khe hở của các buzi xe ôtô? d. Chiều dài của một viên thuốc con nhộng? Khái niệm về độ chính xác và độ chụm? Độ chính xác Mối quan hệ giữa giá trị đo và giá trị đúng được gọi là độ chính xác ( Accuracy). Một kết quả được cho là chính xác nếu nó nằm gần giá trị đúng. Độ chụm Mối quan hệ giữa giá trị đo được lặp lại nhiều lần so với nhau được gọi là độ chụm (Perecision). Một tập hợp kết quả được cho là chính xác nếu nó nằm gần giá trị đúng. Trong các đo lường sau đây thì phép đo nào nào liên quan đến độ chính xác, phép đo nào liên quan đến độ chụm? Khoảng phân bố điểm kiểm tra giữa kỳ? Không liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì khoảng cách này không được chính xác do điểm kiểm tra giữa tra kỳ không đều nhau. Giá trị của phép đo kích thước chiều dài của kích thước bàn học sinh ? Liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì kích thước bàn là không đổi nên các giá trị đo là gần đúng. Giá trị dung sai khe hở của các buzi xe ôtô? Liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì giá trị dung sai khe hở này được chế tao khá chính xác nếu không ôtô sẽ không hoạt động được. Chiều dài của các viên thuốc con nhộng? Liên quan nhiều đến độ chính xác và độ chụm: Vì tỉ lệ chiều dài của các viên thuốc con nhộng khác nhau là rất thấp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_so_3_2163.pptx
Luận văn liên quan