Thiết kế tổng đài 1 trung kế 4 thuê bao

MỤC LỤC PHẦN I. LÝ THUYẾT .1 I. TỎNG QUAN VÈ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1 1. Giới thiệu về máy điện thoại và các chỉ tiêu kỹ thuật: .1 2ẽ Giới thiệu về tổng đài điện thoại: .ẽ; 3 II. KHÁT QỪÁT CÁC LOẠI 1C sử DỤNG TRONG THIÉT KẾ .6 1. IC 89C51 - Bộ điều khiển trung tâm: .6 2. IC giải mã đa tần DTMF MT8870: 20 3. IC chuyển mạch CD22100: 23 III. Sơ ĐỒ KHỐI VÀ CÁC KHÓI CHỨC NĂNG TRONG TỎNG ĐÀI ễ. 24 1. Sơ đồ khối: 24 2. Chức năng các khối: 24 PHẦN II. TÍNH TOÁN THIẾT KÉ VÀ THI CÔNG MẠCH .26 I. KHỐI GIAO TIẾP THUÊ BAO 26 1. Sơ đồ nguyên lý: .26 2* Nhiệm vụ, chức năng lỉnh kiện: 27 3ễ Tính toán giá trị linh kiện: 27 4ề Nguyên lý hoạt động: .33 II. KHỎI GIAO TÌÉP TRUNG KÉ 35 1. Sơ đồ nguyên lý: .35 2. Nhiệm vụ, chức năng linh kiện: 36 3. Tính toán giá trị linh kiện: 37 4. Nguyên lý hoạt động: .40 III. KHOI XỬ LỶ TRUNG TÂM .42 1. Sơ đồ nguyên lý : 42 2ệ Nhiệm vụ, chức năng linh kiện: 43 IV. KHỒI TẠO ÂM HIẸU VÀ TÍN HIỆU CHUÔNG .45 1. Mạch tạo âm hiệu: 45 2. Mạch tạo chuông: .46 PHẦN III. LỮU ĐÒ GIẢI THUẬT 47 PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÈ TÀI 67 1. Kết luận về quá trình thiết kế và thi công mạch: .67 2. Hướng phát triển đề tài: 67 PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC .69 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh về lĩnh vực điện tử - viễn thông - tin học, việc sử dụng các vi mạch tích hợp vào công nghệ số, kết hợp nghiên cửu phần mềm chuyên dùng đã góp phần hiện đại hóa trang thiết bị viễn thông. Các tổng đài dùng kỹ thuật chuyển mạch số, dù được xem như thành phần của mạng chuyển mạch và truyền dẫn số tích họp hay đơn vị thay thế cho các đơn vị chuyển mạch tương tự, đều có nhiều ưu điểm. Các tổng đài điện tử số hoàn hảo là sự kết hợp thành công giữa kỹ thuật điện tử máy tính với kỹ thuật điện thoại, các thế hệ của tổng đài điện tử số đạt được nhiều thành tựu từ sự phát triển của kỹ thuật điện tử. Các ứng dụng của các thiết bị bán dẫn vào chuyển mạch điện thoại công cộng phải đợi đến khi sử dụng kỹ thuật số. Hướng đến kỹ thuật số và khắc phục hai trở ngại được thực hiện bằng cách dùng truyền dẫn số vào mạng điện thoại công cộng và việc phát triển các vi mạch tích hợp. Xuất phát từ ứng dụng trên, em đã thiết kế và thi công mạch “Tổng đài nội bộ với 4 thuê bao và 1 trung kế”. Sơ lược về đồ án: Phần I: Lý thuyết. Phần II: Tính toán thiết kế và thi công mạch. Phàn III: Lưu đồ giải thuật Phàn IV: Kết luận và hướng phát triển đề tài. Do thời gian, trình độ, tài liệu và kiến thức còn hạn chể nên trong việc thực hiện đồ án chắc chắn sẽ còn những thiếu sót. Kính mong sự chỉ dẫn và góp ý của tất cả quý Thầy Cô và các bạn.

pdf106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3282 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng đài 1 trung kế 4 thuê bao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế tổng đài 1 trung kế 4 thuê bao.pdf
Luận văn liên quan