Tiểu luận Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 doanh nghiệp

Mỗi Doanh Nghiệp đều có các cách bố trí hệ thống quản lý thông tin riêng, nhưng các doanh nghiệp đều xây dựng hệ thống hoạt động tốt nhất đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2377 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Ngô Thị Mích Bùi Quốc Trịnh Nguyễn Thị Quỳnh My Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Quản Trị Kinh Tế Quốc Tế Bài thuyết trình môn: Thống kê Doanh Nghiệp Đề tài tiểu luận: Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 DN GVHD: CÔ LOAN Thành viên - Lớp 07QT114 2NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 2. NỘI DUNG CHÍNH: 3. KẾT LUẬN: 3KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 1. PHẠM VI:  VMEP là công ty Chế tạo, nghiên cứu phát triển, tiêu thụ xe máy, xe hơi ; Sửa chữa xe máy, linh kiện phục vụ, và các hạng mục có liên quan khác. 2. KHÁI QUÁT:  Công ty thành lập : ngày 25 tháng 3 năm 1992  Tổng Công ty đặt tại Đồng Nai, 2 Văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh 4 4 xưởng ở Đồng Nai và Hà Tây  Trung tâm linh kiện phụ tùng Đông Nam Á và Trung tâm R & D đặt tại Đồng Nai  Đầu tư 3 công ty : VCFP, CQS, Tam Thân  Tổng số nhân viên : Đài Loan : 41 người, Việt Nam : 1,633 người ; Tổng công : 1,674 người .  Để tạo ra được những điều đó công ty VMEP đã lập ra sơ đồ tổ chức công ty và sơ đồ hệ thống thông tin thống kê sau đây. 5CÔNG TY VMEP 6SẢN PHẨM EXCEL Ⅱ(150cc) (1) Dòng xe tay ga: SYM 7SẢN PHẨM (2) Dòng xe Cub : SYM SALUT (100cc) 83. Loại xe Scooter: ATTILA (125cc) ATTILA VICTORIA(125cc) Sản phẩm 9Nội Dung Chính  Hệ thống thông tin thống kê công ty VMEP.  Sơ đồ hệ thống thông tin thống kê trong khối sản xuất của công ty VMEP. 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ CÔNG TY VMEP 日期 : 01/May/07 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VMEP 組織版 0705 Phòng PE Phòng Gia Công Nhựa PIP Phòng PC Phòng AF Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Phòng OP Tổng Giám Đốc Văn Phòng Tổng Giám Đốc Văn Phòng Khai Phát Sản Phẩm Mới Khối Nghiên Cứu Phát Triển Khối Sản Xuất Bộ Phận Nghiệp Vụ Vật Tư Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển Động Cơ Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển Toàn Xe Phò ng Nghiệ p Vụ Vật Tư 1 Phòng Thử Nghiệm Phát Triển Xưởng Xe Máy Đồng Nai Phòng AE Khối Quản Lý Xưởng Động Cơ Đồng Nai Xưởng Xe Máy Hà Tây Phòng Kỹ Thuật Động Cơ Phò ng HPC Phòng HAF Phòng HAE Phòng Gia Công Khun g Sườn HFPD Phòng Kỹ Thuật Hà Tây HPE Phòng Gia Công Nhựa HPIP Phòng Gia Công Khung Sườn FPD Phò ng Ngh iệp Vụ Vật Tư 2 Phò ng HEQ Phò ng Gia Công Bánh Răng Phò ng PM Phò ng Gia Công EP 2 Phò ng Gia Công EP 1 Phò ng Gia Công EP 3 Phò ng EQ Tổ Kinh Doanh Tổ Thanh Tra Tổ Công Vụ Phò ng Thu Mua Phò ng Kỹ Thuật Toàn Xe 1 Phó Tổng GĐ Điều Hành S ản Phẩm VP Quản Lý Nghiên Cứu Phát Triển Phòng HQC Phòng QC Phòng Bảo đảm Chất lượng QA Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Phò ng Kỹ Thuật Điện Phò ng Kỹ Thuật Toàn Xe 2 Bộ Phận Tài Vụ Phòng Tài Vụ TP. HCM (MF) Phòng Tài Vụ Đồng Nai (DF) Phòng Tài Vụ Miền Bắc (NF) Bộ Phận Q uản Lý Phò ng Nh ân Sự (PS) Phòng Vi Tính (IT) Phòng Quản Lý TP. HCM (MA) Phò ng Hành Chánh (GA) Trung Tâm Đ ào Tạo Bộ Phận Q uản Lý Miền Bắc Phòng Hành Chánh Hà Tây Phòng Nhân Sự Miền Bắc Phò ng Hành Chá nh Hà Nội Phò ng Vi Tính Miền Bắc Phòng Xuất Xe Hà Tây Kho Linh Kiện A M A T A Phòng Quản Lý Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh Phòng Điều Tra Thị Trườn g Miền Bắc Phò ng Quản g Cáo Miền Bắc Kho Linh Kiện Hà Tây Phò ng Kinh Doan h Phòng Kế Hoạch Sản Phẩm Phò ng Quản Lý Kinh Doan h Phò ng Xuất Xe Đồng Nai Phò ng Quản g Cáo Miền Nam Phò ng Điều Tra Thị Trườn g Miền Nam Phòng Kinh Doanh Linh Kiện Miền Nam Phòng Kinh Doanh Linh Kiện Miền Bắc Phòng Xuất Khẩu Linh Kiện Phòng Phục Vụ Miền Nam Phò ng Phục Vụ Miền Bắc Bộ Phận Linh Kiện Bộ Phận Phục Vụ Bộ Phận Kinh Doanh Miền Nam Bộ Phận Kinh Doanh Miền Bắc VP Kế Hoạch Thị Trường và Thương Phẩm Phó Tổng GĐ Điều Hành Kinh Doanh Phò ng XNK 11 LỜI DẪN  Thông tin thống kê sẽ xuyên suốt trong hệ thống thông tin quản lý của công ty VMEP. Sau đây Nhóm sẽ chọn khối sản xuất để đi sâu và làm rõ hơn về vấn đề này. 12 KHỐI SẢN XUẤT CHUNG Tổ lập kế hoạch sản xuất Tổ đặt hàng linh kiện lắp ráp Tổ quản lý sản xuất Kế hoạch dài hạn Tổ quản lý tồn kho và xuất phụ tùng Tổ SM Kế hoạch tháng Kế hoạch ngày Đặt hàng nội địa Đặt hàng KD Đặt hàng phụ tùng nước ngoài Quản lý nhập xuất tồn kho Quản lý hàng thiếu KD, NG, báo hủy Hối thúc hàng Sản xuất Quản lý số sườn sốmáy Kế toán hoạch toán vật tư Hệ thống thông tin thống kê_khối sản xuất 13 Kết Luận  Mỗi Doanh Nghiệp đều có các cách bố trí hệ thống quản lý thông tin riêng, nhưng các doanh nghiệp đều xây dựng hệ thống hoạt động tốt nhất đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. 14 MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GÓP Ý KiẾN XIN CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai113_compatibility_mode__4918.pdf
Luận văn liên quan