Tiểu luận Lý luận chung về thị trường

Nước ta đã tiến hành đổi mới được 20 năm. Tính từ thời điểm đổi mới- năm 1986- từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , kể từ đó đến nay nền kinh tế thị trường đang vận hành một cách có hiệu quả, các loại thị trường đã lần lượt được hình thành như thị trường hàng hóa – dịch vụ , thị trường lao động , thị trường vốn .

pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Lý luận chung về thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Lý luận chung về thị trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Lý luận chung về thị trường.pdf