Tiểu luận Tổ chức quốc tế là chủ thể hạn chế của luật quốc tế

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ. Luật Quốc tế là tổng thể tất cả các Quy phạm DL Quốc tế điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa các chủ thể quốc tế với nhau. Luật Quốc tế có chủ thể phụ thuộc nó. Chủ thể luật Quốc tế là những thực thể độc lập tham gia vào nhiều quan hệ do luật Quốc tế điều chỉnh, có đầy đủ quyền, nghĩ vụ và khả năng gánh vác trách nhiệm pháp lý Quốc tế từ những hành vi mà chính chủ thể thực hiện. Về phương diện khoa học và pháp lý, việc xác định một thực thể là chủ thể của luật Quốc tế thường phải dựa trên các dấu hiệu cơ bản. + Cơ sự tham gia vào những quan hệ Quốc tế do luật Quốc tế điều chỉnh (tức là tham gia vào Pháp lý Quóc tế). + Có ý chí độc lập (không lệ thuộc vào các chủ thể khác) trong sinh hoạt Quốc tế + Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với các chủ thể khác thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Quốc tế. + Có khả năng độc lập gánh vác những trách nhiệm Pháp lý Quốc tế do những hành vi mà chủ thể đã thực hiện gây ra. Các chủ thể cơ bản của luật Quốc tế. + Quốc gia là chủ thể đặc biệt của luật Quốc tế. + Dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết. + Tổ chức Quốc tế. + Chủ thể đặc biệt khác. Đặc điểm thuộc chủ thể luật Quốc tế: + Có quyền tham gia kí điều ước kinh tế. + Quyền có cơ quan ngoại giao và lãnh sự. + Quyền có cơ quan đại diện ở tổ chức Quốc tế. + Có quyền tham gia vào hội nghị Quốc tế. II. TỔ CHỨC QUỐC TẾ LÀ CHỦ THỂ CỦA LUẬT QUỐC TẾ. Các tổ chức Quốc tế liên Quốc gia có được quyền năng chủ thể luật Quốc tế không phỉa căn cứ vào “Những thuộc tính tự nhiên” nếu có như Quốc gia mà do thoả thuận của các Quốc gia thành viên tự trao cho. Một số tổ chức Quốc tế là chủ thể thuộc luật Quốc tế: + Tổ chức thương mại thế giới (WTO) + Liên minh châu âu (EU) + Tổ chức y tế thế giới (WHO) + Hội chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) + Tổ chức lương thực và nông nghiệp của LHQ (FAO) + Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) + Khu vực các nước Đôgn Nam á (ASEAN) .

pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2996 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổ chức quốc tế là chủ thể hạn chế của luật quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổ chức quốc tế là chủ thể hạn chế của luật quốc tế.pdf