Tìm hiểu và đánh giá các hoạt động dịch vụ của một công ty và đưa ra biện pháp cung ứng dv ra thị trường

MỤC LỤC A. LÝ THUYẾT B. THỰC TRẠNG I. GIỚI THIỆU CTCP ĐỊA ỐC ACB (ACBR) II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ: 1. Tổ chức : 1.1 Sơ đồ tổ chức ACBR 1.2 Các công ty con 1.3 Hệ thống sàn giao dịch 2. Hoạt động của công ty con 2.1 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ địa ốc Á Châu (ARVE) 2.2 Công ty dịch vụ địa ốc ACB ( ACBRS) 2.2.1 Dịch vụ quảng cáo bất động sản a) Tiện ích b) Hồ sơ và thủ tục đăng kí c) Tính năng vượt trội d) Dịch vụ hỗ trợ 2.2.2 Dịch vụ môi giới bất động sản a) Tiện ích b) Hồ sơ và thủ tục đăng kí c) Dịch vụ hỗ trợ 2.2.3 Dịch vụ tư vấn và thẩm địch giá bất động sản a) Mục đích thẩm định giá b) Hồ sơ và thủ tục thực hiện c) Nguyên tắc thẩm định giá d) Dịch vụ hỗ trợ 2.2.4 Dịch vụ thủ tục pháp lý nhà đất a) Tiện ích b) Hồ sơ và thủ tục thực hiện c) Dịch vụ hỗ trợ 2.2.5 Dịch vụ thanh toán qua ACB của công ty ACBRS a) Tiện ích b) Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị c) Dịch vụ hỗ trợ d) Quy trình thực hiện 2.2.6 Dịch vụ tư vấn cho vay 2.3 Công ty thẩm định và chuyển tiền Việt Nam ( Vina ICMT) IV. THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI : 1. Thành công 2. Khó khăn và thất bại V. NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ : VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP CUNG ỨNG DỊCH VỤ RA THỊ TRƯỜNG MỘT CÁCH HOÀN HẢO NHẤT

docx22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu và đánh giá các hoạt động dịch vụ của một công ty và đưa ra biện pháp cung ứng dv ra thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG I. GIỚI THIỆU CTCP ĐỊA ỐC ACB (ACBR) II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ: Tổ chức : Sơ đồ tổ chức ACBR Các công ty con Hệ thống sàn giao dịch 2. Hoạt động của công ty con 2.1 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ địa ốc Á Châu (ARVE) 2.2 Công ty dịch vụ địa ốc ACB ( ACBRS) 2.2.1 Dịch vụ quảng cáo bất động sản Tiện ích Hồ sơ và thủ tục đăng kí Tính năng vượt trội Dịch vụ hỗ trợ 2.2.2 Dịch vụ môi giới bất động sản Tiện ích Hồ sơ và thủ tục đăng kí Dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ tư vấn và thẩm địch giá bất động sản Mục đích thẩm định giá Hồ sơ và thủ tục thực hiện Nguyên tắc thẩm định giá Dịch vụ hỗ trợ 2.2.4 Dịch vụ thủ tục pháp lý nhà đất Tiện ích Hồ sơ và thủ tục thực hiện Dịch vụ hỗ trợ 2.2.5 Dịch vụ thanh toán qua ACB của công ty ACBRS Tiện ích Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị Dịch vụ hỗ trợ Quy trình thực hiện 2.2.6 Dịch vụ tư vấn cho vay 2.3 Công ty thẩm định và chuyển tiền Việt Nam ( Vina ICMT) THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI : Thành công Khó khăn và thất bại NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ : CÁC PHƯƠNG PHÁP CUNG ỨNG DỊCH VỤ RA THỊ TRƯỜNG MỘT CÁCH HOÀN HẢO NHẤT A. LÝ THUYẾT : I. Một số khái niệm : 1. Doanh nghiệp thương mại : Doanh nghiệp thương mại la doanh nghiệp chủ yếu thực hiện các hoạt động thương mại . Hoạt động thương mại hiện nay được chia thành 3 nhóm: Mua bán hang hóa, dịch vụ thương mại xúc tiến thương mại. Trong đó dịch vụ thương mại gắn liền với việc mua bán hàng hóa, xúc tiến thương mại là hoạt động nhằm tìm kiếm thúc đẩy việc mua bán hang hóa và dịch vụ cung ứng thương mại 2. Dịch vụ : 2.1. Khái niệm : Dịch vụ là kết quả của hoạt động sinh ra do tiếp xúc giữa bên cung ứng và khách hang và các hoạt động nội bộ bên cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 2.2. Đặc điểm của dịch vụ : Sản phẩm dịch vụ có tính vô hình khác với các sản phẩm vật chất sản phẩm dịch vụ không thể nhìn thấy,tiếp xúc hay sờ mó được trước lúc mua song mức đọ vô hình ở các dịch vụ khác nhau có thể khác Tính chất không xác định của chất lượng dịch vụ,chất lượng dịch vụ trước hết phụ thuộc vào người sang tạo ra chúng ,vì những người tạo ra sp dịch vụ có khả năng khác nhau và trong những điều kiện môi trường ,trạng thái tâm sinh lý khác nhau có thể dẫn tới chất lượng không giống nhau nhất là trong điều kiện không được tiêu chuẩn hóa Tính chất không trách rời giữa việc tạo ra sản phẩm dịch vụ với tiêu dung sản phẩm dịch vụ ,những người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ cũng tham gia vào hoàn thành và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ Sự tồn kho của dịch vụ khó khăn hơn so với hàng hóa dẫn tới chi phí dịch vụ có thể cao vì trong khi ngừơi cung cấp dịch vụ đã sẵn sàng thì lại không có khách mua dịch vụ và người cung cấp vẫn phải chịu những chi phí cố định đôi khi khá cao 2.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm : Chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp luôn ổn định không có sai sót Có đầy đủ cơ sở vật chất kĩ thuật ,điểm thuận lợi ,khang trang đẹp đẽ,trang thiết bị hiện đại Khả năng thành thạo và hiểu biết tốt của nhân viên trong chuyên môn ,nghiệp vụ cũng như khả năng giao tiếp phong cách làm việc Sự sẵn sàng đáp ứng kịp thời và đúng lúc các dịch vụ cho khách hàng Tính trung thực va uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng An toàn sử dụng dịch vụ… 2.4. Quá trình cung ứng dịch vụ : Khách hàng tiếp cận với dịch vụ:để tạo thuận lợi cho khách hàng,donh nghiệp thường chọn địa điểm,thời gian và phương tiện thuận lợi nhất Đăng kí:khách hàng tiếp xúc với công ty qua nhân viên thường trực hay hướng dẫn Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng :nhân viên dịch vụ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng ,tiếp xúc với dịch vụ Thực hiện dịch vụ đối vói khách hàng Kết thúc dịch vụ :hoàn thành dịch vụ ,đánh giá và thanh toán tiền Các hoạt động sau dịch vụ:theo doi kết quả dịch vụ xem đã làm thỏa mãn hài long khách hàng hay chưa 2.5. Định giá dịch vụ : Cũng như định giá với mỗi sản phẩm hàng hóa giá cả được xác định trên cơ sở bù đắp được chi phí và lãi hợp lý Chi phí dịch vụ bao gồm các chi phí trực tiếp và các chi phí gián tiếp. Chi phí cho một dịch vụ được tính theo đơn vị thời gian II. Kinh doanh dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại : Bên cạnh việc tổ chức bán hàng và các dịch vụ miễn phí ch khách hàng như lắp đặt vận hành chạy thử,bảo hành bảo dưỡng trong một giai đoạn nhất định ,doanh nghiệp thương mại còn kinh doanh các loại dịch vụ cơ bản sau đây 1. Dịch vụ đại diện cho thương nhân trong nước hay ngoài nước : Là hình thức kinh doanh dịch vụ phổ biến trong kinh tế thị trường. Người đại diện cho thương nhân là thương nhân nhận ủy nhiệm của một thương nhân khác thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và theo sự chỉ đạo của họ và nhận việc thù lao cho việc đại diện trên cơ sở hợp đồng 2. Dịch vụ môi giới thương mại : Là dịch vụ làm trung gian môi giới cho các bên mua bán hàng hay dịch vụ ,cung ứng dịch vụ thương mại trong việc đàm phán thương lượng,kí kết các hợp đồng mua bán hay dịch vụ và được nhận thù lao theo hợp đồng môi giới 3. Ủy thác mua bán hàng hóa : Ủy thác mua bán hàng hóa được sử dụng nhiều trong tổ chức thu mua, bán buôn , bán lẻ, và xuất nhập khẩu với các tổ chức không được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp.Người được ủy thác thực hiện dịch vụ mua bán hàng hóa trả tiền dưới danh nghĩa của mình theo yêu cầu của người được ủy thác và nhận chi phí ủy thác của họ.Phí ủy thác do 2 bên thỏa thuận theo hợp đồng trong đó ghi rõ hàng hóa được ủy thác mua bán,số lượng chất lượng, quy cách giá cả và các điều kiện khác 4. Đại lý mua bán hàng hóa : Là hoạt động dịch vụ mua bán hàng hóa cho một doanh nghiệp,tổ chức kinh tế theo đề nghị của họ.Người đại lý hoạt động nhân danh của mình được bên giao đại lý hướng dẫn cung cấp thông tin và giao tiền hàng và tạo điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý và được hưởng thù lao dưới dạng hoa hồng hay chênh lệch giá trên cơ sở thỏa thuận ghi trong hợp đồng đại lý Đại lý mua là hình thức người đại lý nhận tiền của bên giao đại lý để mua hàng bên giao đại lý và hưởng thù lao theo thỏa thuận Đại lý bán là việc người đại lý nhận hàng của bên giao đại lý để bán hàng cho họ và hưởng thù lao do việc bán hàng trên cơ sở thỏa thuận.bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với tiền và hàng giao cho bên đại lý 5. Gia công thương mại : Đó là việc mà người nhận gia công thực hiện việc gia công hàng hóa theo yêu cầu của người đặt gia công bằng nguyên vật liệu của họ và nhận tiền công do người thực hiện gia công cho bên đặt gia công trên cơ sở hợp đồng 6. Đấu giá hàng hóa : Là một phương thức bán hàng được tổ chức công khai tại một nơi nhất định, tại đó sau khi xem xét đánh giá hàng hóa ngững người mua tự do cạnh tranh giá cả và hàng hóa sẽ được bán cho ai trả cao nhất 7. Đấu giá hàng hóa : Là việc mua hàng thông qua mời thầu nhằm lựa chọn thương nhân đáp ứng các yêu cầu về giá cả và các điều kiện kinh tế kĩ thuật khác do các bên mời thầu đặt ra 8. Dịch vụ giao nhận hàng hóa: Là hành vi thương mại theo đó làm người dịch vụ này nhận hàng từ người gữi,tổ chức vận chuyển ,bảo quản,lưu kho lưu bãi cũng như làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ lien quan khác để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của khách hàng 9. Dịch vụ giám định hàng hóa : Là hành vi thương mại do một tổ chức hay doanh nghiệp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa và cấp chứng thư giám định hàng hóa 10. Khuyến mại : Là hành vi thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến bán hàng và cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của thương nhân 11. Dịch vụ quảng cáo : Quảng cáo là hoạt động của doanh nghiệp tổ chức kinh doanh có giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo nhằm giới thiệu,tuyên truyền về hàng hóa ,dịch vụ của mình cho các khách hàng tiềm năng Kinh doanh dịch vụ quảng cáo là hoạt động thương mại thực hiện việc quảng cáo thương mại cho các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp khác trên cơ sở hợp đồng và tuân thủ luật pháp về quảng cáo 12. Trưng bày giới thiệu hàng hóa : Là hành vi thương mại của thương nhân ( doanh nghiệp) dung hàng hóa để giới thiệu và quảng cáo với khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ nhằm xúc tiến thương mại. Hàng hóa thường được giới thiệu ở các trung tâm thương mại ,hội chợ triển lãm hay tại các nơi vui chơi giải trí 13. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại : Tổ chức hội chợ thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại trong đó những người sản xuất và kinh doanh trưng bày giới thiệu hàng hóa của mình nhằm mục đích tiếp thị,kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa Triển lãm hàng hóa là hoạt động xúc tiến thương mại qua việc trưng bày hàng hóa ,các tài liệu về hàng hóa để tuyên truyền quảng cáo các hàng hóa nhằm thúc đẩy tiêu thụ Kinh doanh dịch vụ hội chợ,triển lãm thương mại là việc tổ chức hội chợ ,triển lãm cho các doanh nghiệp ,tổ chức ,cá nhân thuê dịch vụ này B. THỰC TRẠNG : Giới thiệu CTCP địa ốc ACB : Chính thức thành lập từ 2001, Công ty CP Địa Ốc ACB (ACBR) liên tục phát triển và khẳng định thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản với sự hỗ trợ tích cực từ hệ thống Ngân hàng Á Châu (ACB). Trong quá trình hoạt động, ACBR luôn nghiên cứu phát triển dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp yêu cầu thị trường và đầu tư qui mô về cơ sở vật chất, hệ thống thông tin chuyên ngành cùng với đội ngũ chuyên viên giỏi nghiệp vụ, yêu nghề sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ bất động sản đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng trong hầu hết các nhu cầu giao dịch bất động sản, ACBR vinh dự đạt kỷ lục “Chuỗi Siêu thị địa ốc đầu tiên tại Việt Nam” do Vietbooks thực hiện và sở hữu hệ thống Sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn có mạng lưới phục vụ uy tín trên cả nước. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp, ACBR quyết định thành lập các công ty thành viên gồm Công ty TNHH MTV Thẩm định giá địa ốc Á Châu - AREV), Công ty TNHH MTV Dịch vụ địa ốc ACB - ACBRS, Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển tiền Việt Nam - ICMT (được gọi là Công ty con) và tham gia các hoạt động liên doanh, liên kết khác. Mối quan hệ giữa Công ty CP Địa Ốc ACB và các công ty con, công ty liên kết dựa trên nguyên tắc quan hệ sở hữu về vốn điều lệ. Trong đó, Công ty CP Địa Ốc ACB (được gọi là Công ty mẹ) trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn dưới hình thức sở hữu vốn điều lệ của các công ty con và thực hiện quyền chi phối đối với hoạt động của các công ty liên kết theo tỷ lệ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của ACBR hoặc quyền chi phối được quy định trong Điều lệ của các công ty. Các công ty con được nghiên cứu phát triển chuyên nghiệp và tập trung đi sâu chuyên môn hóa các qui trình phục vụ khách hàng, hỗ trợ mạnh mẽ, toàn diện chiến lược phát triển của Công ty mẹ là ACBR và hướng đến mục tiêu chung là phát triển mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, tài chính, đồng thời đóng góp tích cực phát triển lành mạnh và phong phú thị trường bất động sản tại Việt Nam. ACBR luôn trân trọng và mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước theo các phương án hợp tác hiệu quả và phát huy tối đa lợi thế của các bên. Đặc biệt, khai thác tối đa nguồn lực và ưu thế sẵn có, ACBR chú trọng đầu tư, hợp tác góp vốn và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển dự án bất động sản, quản lý và nghiên cứu phát triển thị trường bất động sản trong nước và hướng đến khu vực quốc tế, tiếp tục khẳng định thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành đầu tư bất động sản. Quá trình hình thành và phát triển : Ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hà Nội, Công ty CP Địa Ốc ACB (ACBR) tổ chức lễ khai trương chi nhánh “Sàn giao dịch bất động sản ACB và Công ty TNHH Một Thành Viên Thẩm định giá địa ốc Á Châu”. Với trang thiết bị hiện đại, có quy mô lớn đạt chuẩn (>190m2  sàn) cùng với đội ngũ nhân viên, cấp quản lý điều hành sàn giao dịch có chuyên môn cao đã hoàn tất 100% các khóa học đào tạo về: Môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS, cũng như điều kiện hành nghề và đăng ký hoạt động thẩm định giá đúng theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ Phần Địa Ốc ACB (ACBR), tiền thân là Trung tâm giao dịch bất động sản trực thuộc NH TMCP Á Châu (ACB) thành lập năm 1999. Đến cuối năm 2001, Trung tâm giao dịch BĐS này được phát triển thành Công ty Cổ phần Địa Ốc ACB(ACBR) để mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực: đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính…. Từ đó, ACBR đã bắt đầu xây dựng một chuỗi “Siêu thị địa ốc ACB” gắn liền với hoạt động của Ngân hàng Á Châu và vinh dự được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (VIETBOOKS) xác nhận là “Chuỗi siêu thị địa ốc đầu tiên tại Việt Nam”. Đến năm 2006, ACBR thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Thẩm Định Giá Địa Ốc Á Châu (AREV) để chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản và phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty Thẩm định giá Địa ốc Á Châu (AREV) hiện cung cấp các dịch vụ cho khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu thẩm định giá tài sản: cung cấp thông tin về giá tài sản (bất động sản, động sản) với thời gian nhanh chóng và cấp chứng thư thẩm định giá theo quy định pháp luật để khách hàng có thể tham khảo, làm cơ sở để mua, bán chuyển nhượng trên sàn giao dịch địa ốc, du học, du lịch, liên doanh, liên kết, đầu tư, lên sàn chứng khoán, mua bán sáp nhập công ty… Ngoài ra, AREV còn tư vấn giá trị đầu tư tương lai của các bất động sản đầu tư, các dự án, các khu trung tâm thương mại, cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư, kinh doanh bất động sản tại thị trường Việt Nam. Ngoài những dịch vụ mà Sàn giao dịch BĐS ACB - Hà Nội và AREV cung cấp cho thị trường Hà Nội như đã triển khai tại TP.HCM: Quảng cáo, môi giới, tiếp thị dự án, thẩm định giá tài sản, thanh toán qua ngân hàng, thủ tục pháp lý nhà đất, nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư bất động sản và cùng với nhiều tiện ích như: quảng cáo Video nhà đất, Sàn giao dịch bất động sản điện tử, bản tin bất động sản ACBR, Call Center 247, tạo cuộc hẹn tư vấn BĐS qua mạng với web www.acbr.com.vn. Sàn giao dịch BĐS – Hà Nội còn có thêm các dịch vụ khác biệt và có thể là duy nhất trong các sàn giao dịch hiện nay đang hoạt động tại Hà Nội. ACBR làm cầu nối cho các dự án tại TP.HCM trong việc triển khai giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin cho khách hàng khu vực miền Bắc thông qua  “Sàn giao dịch bất động sản ACB – Hà Nội”. Dịch vụ này sẽ mang đến cho các chủ đầu tư tại TP.HCM có thêm những công cụ tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng trong việc triển khai kinh doanh sản phẩm, giúp công việc kinh doanh của các chủ đầu tư tiến triển tốt, đồng thời hình ảnh Công ty chủ đầu tư và dự án được lan rộng khắp mọi miền. ACBR tư vấn mua nhà đất, căn hộ tại TP.HCM cho khách hàng miền Bắc, với sự liên kết thông tin giữa Sàn giao dịch bất động sản ACB tại TP.HCM và Hà Nội, cùng với đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn, Sàn bất động sản ACB – Hà Nội sẽ giúp cho các  khách hàng tại Hà Nội có thể trực tiếp tìm kiếm thông tin và sản phẩm bất động sản tại TP.HCM như đang tìm hiểu tại TP.HCM. Với dịch vụ này, ACBR mong muốn sẽ làm giảm chi phí và thời gian cho khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất tại TP.HCM khi chỉ cần đến giao dịch với Sàn giao dịch bất động sản ACB - Hà Nội. Trong dịp khai trương chi nhánh tại Hà Nội, ACBR đã tiếp nhận và triển khai giới thiệu trên 10 dự án phía Nam và phía Bắc đang triển khai tiếp thị và quảng cáo thông qua sàn giao dịch BĐS ACB, trong số đó tiêu biểu như dự án The Boat Club Residences (14,5 ha) quận 9 –TPHCM của Công ty Cổ Phần Nhà Việt Nam; dự án Casa Lavanda (15 ha) dọc bãi biển Mũi Né – Phan thiết; khu căn hộ USILK CITY –Hà Nội của Công ty Cổ Phần Sông Đà – Thăng Long, Khu Đô thị Mới An Khánh – An Thượng (30 ha) của Công ty Tập đoàn Hà Đô… Ngoài ra còn có trên 1.000 bất động sản đơn lẻ tại TP.HCM và Hà Nội đang được chào bán tại hệ thống sàn giao dịch BĐS ACB. Có thể nói rằng, sự thành công của sàn giao dịch bất động sản ACB và AREV có được trong 10 năm qua cho đến nay chính là nhờ ACBR và AREV đã xây dựng một chuỗi các dịch vụ thiết thực liên quan đến lợi ích của khách hàng và chủ đầu tư trong giao dịch bất động sản. ACBR không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ hiện có và luôn đưa ra những dịch vụ mới để làm tăng giá trị bất động sản và sự an toàn cao trong giao dịch bất động sản cho khách hàng. Sự hiện diện của ACBR và AREV tại thị trường Hà Nội là chứng minh cho định hướng hoạt động cũng như hiệu quả phát triển trong thời gian vừa qua tại khu vực phía Nam. ACBR nhận thấy thị trường BĐS Hà Nội đầy tiềm năng và ổn định cao, chính vì vậy ACBR quyết định đem mô hình kinh doanh dịch vụ BĐS để hoạt động tại khu vực phía Bắc, việc thành lập chi nhánh được xem là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch BĐS tại thị trường BĐS Hà Nội. Hiện tại, ACBR có hệ thống: 5 sàn giao dịch BĐS đạt tiêu chuẩn tại TP.HCM, 2 văn phòng kinh doanh tại Nha Trang và Hải Phòng, và hôm nay khai trương một Sàn giao dịch BĐS tại Hà Nội có quy mô trên 190 m2; 5 văn phòng kinh doanh của AREV: 3 văn phòng tại TP.HCM, 1 tại Đà Nẵng và 1 tại Hà Nội. Với sự hỗ trợ của Ngân Hàng Á Châu, ACBR và AREV phấn đấu là một trong những công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng. Tổ chức và hoạt động : Tổ chức : 1.1. Sơ đồ tổ chức ACBR : Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc Ban kiểm toán nội bộ Hành chính nhân sự Kế toán tài chính cv.marketing Bộ phận pháp lý và tuân thủ Phòng đầu tư dự án - tìm kiếm dự án - phân tích hiệu quả các dự án -thẩm định dự án -thủ tục pháp lý dự án - liên kết dự án ACBRS Kinh doanh dịch vụ BĐS - quảng cáo BĐS -ký gởi cho thuê,môi giới BĐS -tư vấn mua bán BĐS qua NH -tiếp thị dự án BĐS - quản lý khai thác BĐS -đấu giá BĐS ACBRC - tư vấn đầu tư - nhận và chi trả ngoại tệ - kinh doanh vàng bạc, đá quý - dịch vụ nhận ủy thác tài chính ACBRV - định giá tài sản - tư vấn diochj vụ BĐS Phòng đầu tư tài chính - đầu tư tài chính - theo dõi các công ty góp vốn - phân tích hiệu quả - quản lý vốn đàu tư Bộ phận IT 1.2. Các công ty con : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẤM ĐỊNH GIÁ ĐỊA ỐC Á CHÂU   Tên viết tắt : AREV.   Trụ sở chính : 283/2 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP.HCM   Điện thoại : 08 62.64.83.24   Fax : 08.6264.82.41   Email: info@arev.com   Website : arev.com.vn CÔNG TY DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ACB ( ACB Real Estate Services Ltd.)   Tên viết tắt : ACBRS.   Trụ sở chính : 29 ter, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. I, Tp HCM   Điện thoại : (08) 3 8234191 - (08) 3 8234192   Fax : (08) 3 8274255   Email : acbr@acbr.com.vn   Website : DiaOcACB.vn Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển tiền Việt Nam (Vina ICMT)   Tên viết tắt : ICMT.   Trụ sở chính : 29 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM   Điện thoại : (08) 38 23 93 99 - 38 23 93 98   Fax : (08) 38 23 93 97   Email : info@vinaicmt.com.vn   Website : vinaicmt.com.vn Hệ thống sàn giao dịch ACBR: Gồm có các sàn giao dịch sau : 365 – 367 HOÀNG QUỐC VIỆT – Q.CẦU GIẤY – HÀ NỘI 15 HOÀNG DIỆU – Q.HỒNG BÀNG – TP HẢI PHÒNG 218 BẠCH ĐẰNG – Q.HẢI CHÂU – TP ĐÀ NẴNG 80 QUANG TRUNG – TP NHA TRANG 134 NGUYỄN TRI PHƯƠNG – QUẬN 5 – TP HỒ CHÍ MINH 130 CHÂU VĂN LIÊM – QUẬN 5 – TP HỒ CHÍ MINH 391A KINH DƯƠNG VƯƠNG – QUẬN 6 – TP HỒ CHÍ MINH 318 LÊ VĂN SĨ – QUẬN TÂN BÌNH – TP HỒ CHÍ MINH 29TER NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – QUẬN 1 – TP HỒ CHÍ MINH 455 TÔ HIẾN THÀNH – QUẬN 10 – TP HỒ CHÍ MINH 249 CỘNG HÒA – QUẬN TÂN BÌNH – TP HỒ CHÍ MIN 2. Hoạt động của các công ty con : 2.1. Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá địa ốc Á Châu (AREV) Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2005, bất động sản bao gồm đất đai và những vật tự nhiên khác gắn liền với đất như cây cối, khoáng sản, công trình trên đất như các tòa nhà, công trình xây dựng. Do đó, bất động sản là một phần chủ yếu của của cải vật chất trên thế giới, và các hoạt động của thị trường bất động sản là dựa trên việc thẩm định giá đáng tin cậy. Việt Nam trên con đường hội nhập với thế giới, nền kinh tế chúng ta đang phát triển mạnh mẽ không ngừng, đầu tư ở mọi lĩnh vực ào ạt tăng trưởng. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều thừa nhận tiềm năng thành công khi đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam là rất lớn. Vì thế, cần có một tổ chức trung gian, độc lập, khách quan đưa ra những giá trị thị trường của bất động sản để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: mua, bán, thanh lý, góp vốn, liên doanh, thế chấp, …Công ty Thẩm định giá Địa ốc Á Châu, một trong số các công ty thẩm định giá có đầy đủ chức năng pháp lý và năng lực chuyên môn tốt hiện nay đã được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của Quý khách hàng như thế.  Các bất động sản mà AREV đã từng thực hiện như bất động sản cá thể phục vụ mục đích mua bán, du học, du lịch, tranh chấp vụ án, rao bán trên sàn giao dịch địa ốc,…; bất động sản doanh nghiệp như nhà xưởng, đất dự án, trạm thu phí, cầu, đường, khách sạn, bệnh viện, resort,… để cổ phần hóa, chuyển nhượng, liên doanh với đối tác trong nước và nước ngoài, thế chấp, xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương maị,.... AREV không ngần ngại và sẵn sàng cam kết với Quý khách hàng về tiến độ thời gian, chất lượng chứng thư thẩm định giá và hiệu quả mang lại cho các bạn. Với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, tự tin và có nhiều kinh nghiệm, AREV – với slogan “Vươn tới sự hoàn hảo” luôn không ngừng hoàn thiện về mọi mặt để Quý khách hàng được yên tâm, tin tưởng. Dù thực hiên dịch vụ thẩm định các bất động sản nhỏ hay dự án lớn, AREV đều trân trọng sự tin cậy và tín nhiệm của Quý khách hàng đối với AREV: Sài Gòn Co.op, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, hệ thống Công ty Thủy sản, Công ty TNHH Đông Nam Á, Công ty TNHH Xây dựng Trần Thái, Tổ chức sức khỏe Quốc tế, Công ty Du Lịch Hòa Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình, Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bến Tre, Công ty Map Pacific Việt Nam, Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn, Công ty Cổ phần rau quả Tiền Giang, Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Vitaly, Công ty May Phú Thịnh – Nhà Bè, Công ty Cổ Phần Lạc Việt,…. và một số lượng lớn các khách hàng cá nhân. AREV luôn cố gắng để được chọn làm bạn đồng hành của các tổ chức, cá nhân và Quý doanh nghiệp hiện nay cũng như thời gian sắp đến. 2.2. Công ty dịch vụ địa ốc ACB (ACBRS) : Giới thiệu : Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Địa Ốc ACB (gọi tắt là ACBRS) là thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần Địa Ốc ACB (ACBR) - chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản. Thừa hưởng những thành tựu đạt được từ ACBR với kỷ lục là “Chuỗi Siêu thị địa ốc đầu tiên ở Việt Nam” và nay là “ Sàn giao dịch bất động sản ACB”, ACBRS không ngừng phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu thiết yếu về nhà ở, giao dịch bất động sản của nhiều đối tượng khách hàng. Với mục tiêu chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch bất động sản, ACBRS là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển mạnh mô hình Sàn giao dịch bất động sản ACB và đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua, bán, cho thuê bất động sản trong những năm qua. 2.2.1. Dịch vụ quảng cáo BĐS của công ty ACBRS : Giải pháp hữu hiệu, đáp ứng mọi nhu cầu quảng cáo bán, cho thuê  bất động sản là nhà ở  riêng Tiện ích :      Đăng thông tin về bất  động sản tại hệ thống Sàn giao dịch bất động sản ACB, bao gồm hình ảnh bất động sản cần rao bán, cho thuê  Quảng cáo bất động sản trên www.diaocacb.vn   Quảng cáo trên Bản tin bất động sản ACBRS - phát hành miễn phí, cập nhật hàng tuần cho khách tìm mua nhà đất  Quảng cáo bất động sản trên các chuyên trang do ACBRS liên kết : báo Mua&Bán, tạp chí Thị trường - Giá cả bất động sản, tạp chí Bất Động Sản,...    Hồ sơ và thủ tục đăng kí : Phiếu đăng ký dịch vụ  quảng cáo (mẫu của ACBRS)    Bản photo các giấy tờ liên quan đến chủ quyền bất động sản    CMND của chủ sở hữu bất động sản  Hình chụp hiện trạng bất động sản cần rao bán hoặc cho thuê   Tính năng vượt trội : Địa chỉ tin cậy: sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng về mua bán bất động sản trong nhiều năm qua với kỷ lục “Chuỗi Siêu thị địa ốc đầu tiên ở Việt Nam”  Sản phẩm chính chủ: Tập hợp hàng ngàn địa chỉ nhà đất do chính chủ rao bán  Thu hút khách hàng tiềm năng: khách hàng quan tâm và có nhu cầu về đầu tư bất động sản đến từ khu vực liên thông giữa các Sàn giao dịch vàng, chứng khoán, trung tâm tài chính thuộc Ngân hàng Á Châu (ACB)     Tư vấn chuyên nghiệp: Nhân viên yêu nghề, tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm hỗ trợ khách hàng  Giao dịch tiện lợi: hoạt động Thứ Bảy và Chủ Nhật, hoặc tư vấn miễn phí qua điện thoại  Dịch vụ hỗ trợ ( có thu phí ) :   Dịch vụ định giá bất động sản    Thủ tục pháp lý nhà đất    Trung gian thanh toán qua Ngân hàng    Tín dụng mua nhà, nền nhàẻ, n 2.2.2. Dịch vụ mô giới BĐS của công ty ACBRS : Tiện ích : Tích cực: Tìm kiếm khách mua, giúp chủ  nhà rút ngắn thời gian rao bán bất  động sản  Tận tâm: đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, yêu nghề giúp khách hàng chọn mua được bất động sản phù hợp nhất - hoàn chỉnh về pháp lý, phù hợp về giá cả và đặc biệt là những đánh giá trung thực về tính thanh khoản của bất động sản đầu tư.   Hồ sơ và thủ tục đăng kí :    Phiếu đăng ký dịch vụ Môi giới (mẫu của ACBRS)    Bản photo các giấy tờ liên quan đến chủ quyền bất động sản    CMND của chủ sở hữu bất động sản   Dịch vụ hỗ trợ (có thu phí ) : Dịch vụ định giá  bất động sản     Thủ  tục pháp lý nhà đất     Trung gian thanh tóan qua Ngân hàng.     Vay trả góp mua nhà, nền nhà  2.2.3. Dịch vụ tư vấn giá và thẩm định giá BĐS của công ty ACBRS :   Mức thu dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm thuế GTGT 10%) Định giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở riêng lẻ, biệt thự, căn hộ chung cư, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, trang trại, kho bãi, khu nghỉ mát,… Mục đích thẩm định giá : Góp vốn, liên doanh, liên kết    Thành lập, giải thể công ty – doanh nghiệp    Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng    Đấu giá, đấu thầu    Phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án    Chứng minh tài sản, tài chính đi du học, du lịch, hợp tác lao động,..    Xác định giá trị doanh nghiệp để lên sàn chứng khoán   Hồ sơ và thủ tục thực hiện :      Phiếu yêu cầu Thẩm định giá  (mẫu của ACBRS)    Bản photo hồ  sơ chủ quyền bất  động sản    CMND của chủ  sở hữu bất động sản   Nguyên tắc thẩm định giá :  Tuân thủ pháp luật, tiêu  chuẩn thẩm định giá VIệt Nam.   Chịu trách nhiệm pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả thẩm định giá.   Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá.   Bảo mật các thông tin của các đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp đơn vị yêu cầu thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có qui định khác.  Dịch vụ hỗ trợ ( có thu phí ) :      Dịch vụ môi giới bất  động sản     Thủ tục pháp lý nhà đất     Ủy nhiệm thanh toán qua Ngân hàng     Vay trả góp mua nhà, nền nhà  2.2.4. Dịch vụ thủ tục pháp lý nhà đất của công ty ACBRS : Biểu phí  1 : Dịch vụ chuyển nhượng nhà đất Biểu phí  2 : Các dịch vụ pháp lý  Nhà - Đất Với  đội ngũ nhân viên pháp lý  chuyên nghiệp, am hiểu các quy định của pháp luật, có mối quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền, nhiệt tình trong công tác, Quý khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ tốt nhất từ ACBRS. Sang tên nhà ở và đất ở   Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở  hữu nhà và đất ở   Tách, nhập thửa   Thừa kế   Kê khai di sản Đăng ký cập nhật diện tích xây dựng mới vào chủ quyền Tiện ích : Tiết kiệm: Khách hàng không mất nhiều thời gian chờ  đợi, đi lại để lập thủ  tục sang tên mua bán, chuyển nhượng nhà  đất  Tin cậy: Tin tưởng tuyệt đối vào quy trình thủ tụcchặt chẽ, chính xác      An tâm: Quá trình kiểm soát thủ tục và bàn giao hồ sơ nhà đất đúng theo thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch mua bán nhà đất    Hồ sơ và thủ tục thực hiện :  Khách hàng cung cấp hồ sơ pháp lý gồm có :  CMND, hộ khẩu (bản sao y)  Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu trong thời kỳ hôn nhân) hoặc bản chính Giấy xác nhân độc thân;   Bản chính hồ sơ chủ quyền nhà, đất;   Bản chính xác nhận tình trạng nhà, đất (theo mẫu của Phòng Công chứng);       Bản chính biên lai thuế nhà, đất đã nộp đến thời điểm bán nhà.   Thủ tục ký hợp đồng:  Khách hàng và ACBRS ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ pháp lý (theo mẫu);       Khách hàng bàn giao hồ sơ pháp lý cho ACBRS (có biên bản giao nhận hồ sơ);   Khách hàng thanh toán phí dịch vụ qua tài khoản hoặc tiền mặt   Thủ tục thanh lý Hợp đồng:  ACBRS bàn giao hồ sơ nhà, đất đã thực hiện theo qui định Hợp đồng.       Các bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng, kết thúc trách nhiệm.   Dịch vụ hỗ trợ ( có thu phí) :  Trung gian thanh toán qua Ngân hàng   Vay trả góp mua nhà, nền nhà  2.2.5. Dịch vụ thanh toán qua ACB của công ty ACBRS : Tiện ích : Quyền lợi của nguời mua và người bán trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản sẽ  được đảm bảo an toàn khi giao dịch được ủy nhiệm thanh toán qua Ngân hàng Á Châu (ACB).   Tài khoản đảm bảo thanh toán của người mua được quản lý bởi Ngân hàng ACB.   Hồ sơ nhà đất liên quan đến điều kiện thanh toán giữa các bên giao dịch được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thanh toán.   Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị :  CMND, hộ khẩu (bản sao y);     Bản chính hồ sơ chủ quyền nhà, đất;     Giấy xác nhận tình trạng nhà, biên lai nộp thuế  nhà, đất.   Dịch vụ hỗ trợ : Thủ tục pháp lý  nhà đất   Vay trả góp mua nhà, nền nhà  Quy trình thực hiện : Thủ tục ký hợp  đồng : Hai bên mua bán cùng đến ACBRS để được tư vấn và tiến hành ký "Hợp đồng ủy nhiệm thanh toán tiền chuyển nhượng bất động sản"     Thanh toán phí dịch vụ (không hoàn lại nếu hai bên mua bán tự ý hủy bỏ dịch vụ)  Hai bên thống nhất giao giấy tờ chủ quyền bản chính cho ACBRS (có biên nhận và Hợp đồng dịch vụ) để thực hiện dịch vụ pháp lý nhà đất, khách hàng thanh toán phí dịch vụ cho ACBRS   Bên mua nộp tiền/vàng một lần hoặc nhiều lần (tùy theo thỏa thuận của hai bên và được thể hiện trong Hợp đồng ủy nhiệm thanh toán) vào tài khoản đảm bảo thanh toán của ACB Thanh lý hợp đồng  : Hai bên mua, bán làm thủ tục thanh toán tiền đợt cuối theo thỏa thuận khi thủ tục pháp lý nhà đất hoàn tất;   Bên mua lập Giấy yêu cầu thanh toán, có xác nhận của bên bán để nhận lại số tiền còn thừa trên tài khoản đảm bảo thanh toán (nếu có);     Hai bên cùng ACBRS, ACB ký Biên bản thanh lý các hợp đồng dịch vụ;     Kết thúc qui trình đảm bảo thanh toán qua ACB, Bên bán nhận đủ 100% giá trị và Bên mua nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở  2.2.6. Dịch vụ tư vấn cho vay của công ty ACBRS :  Tư vấn tín dụng hỗ trợ nguồn vốn mua bất động sản Tư vấn giải pháp kinh doanh dự án bất động sản thông qua việc cấp tín dụng hỗ trợ khách mua sản phẩm hình thành từ dự án, tài sản thế chấp là chính sản phẩm  2.3. Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển tiền Việt Nam (Vina ICMT) : Được thành lập từ năm 2001, Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển tiền Việt Nam (Vina ICMT) hiện đang tập trung nguồn lực vào 2 mảng lớn là Đầu tư và Chuyển tiền kiều hối. Về hoạt động đầu tư, công ty đã mua cổ phần của các doanh nghiệp lớn Công ty CP XNK Bình Chánh, Công ty CP Du lịch Bình Chánh, Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà… Công ty Vina ICMT mong muốn trở thành cầu nối giữa người Việt khắp nơi trên toàn thế giới có nhu cầu đầu tư địa ốc, các dự án kinh doanh, cổ phiếu của các công ty Việt Nam. Về hoạt động chuyển tiền, công ty với các đối tác đến từ Mỹ, Canada, Úc … và hệ thống đại lý chi trả trãi dài từ vùng đồi núi miền Bắc, vượt qua eo biển miền Trung để tràn về miền đồng bằng Sông Cửu Long ngập tràn ánh nắng. Công ty Vina ICMT với phương châm "chi trả nhanh chóng, thủ tục đơn giản, bảo mật an toàn" luôn cam kết mang lại sự tin tưởng, sự hài lòng cao nhất cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền kiều hối của công ty, luôn tạo được sự tin tưởng tuyệt đối trong việc giao dịch với các đối tác và tình thân hữu đối với các đại lý chi trả trên toàn quốc. Công ty Vina ICMT mong muốn trở thành cầu nối của người Việt Nam toàn cầu trong lĩnh vực chuyển tiền cho mục đích giùp đỡ thân nhân và hoạt động đầu tư tại quê hương Việt Nam. THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI : Thành công : Công ty CP Địa Ốc ACB (ACBR) với trang thiết bị hiện đại, có quy mô lớn đạt chuẩn (>190m2  sàn) và đội ngũ nhân viên, cấp quản lý điều hành sàn giao dịch có chuyên môn cao đã hoàn tất 100% các khóa học đào tạo về: Môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS theo chương trình quy định của Bộ xây dựng. Với mục tiêu chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch bất động sản, ACBRS là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển mạnh mô hình Sàn giao dịch bất động sản ACB và đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua, bán, cho thuê bất động sản trong những năm qua. Ngoài những dịch vụ mà Sàn giao dịch BĐS ACB - Hà Nội và AREV cung cấp cho thị trường Hà Nội như đã triển khai tại TP.HCM: Quảng cáo, môi giới, tiếp thị dự án, thẩm định giá tài sản, thanh toán qua ngân hàng, thủ tục pháp lý nhà đất, nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư bất động sản và cùng với nhiều tiện ích như: quảng cáo Video nhà đất, Sàn giao dịch bất động sản điện tử, bản tin bất động sản ACBR, Call Center 247, tạo cuộc hẹn tư vấn BĐS qua mạng với www.acbr.com.vn. Sàn giao dịch BĐS – Hà Nội còn có thêm  dịch vụ khác biệt  và có thể là duy nhất trong các sàn giao dịch hiện nay đang hoạt động tại Hà Nội. ACBR làm cầu nối cho các dự án tại TP.HCM trong việc triển khai giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin cho khách hàng khu vực miền Bắc thông qua  “Sàn giao dịch bất động sản ACB – Hà Nội”. Dịch vụ này sẽ mang đến cho các chủ đầu tư tại TP.HCM có thêm những công cụ tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng trong việc triển khai kinh doanh sản phẩm, giúp công việc kinh doanh của các chủ đầu tư tiến triển tốt, đồng thời hình ảnh Công ty chủ đầu tư và dự án được lan rộng khắp mọi miền. Khó khăn và thất bại : Doanh nghiệp địa ốc gặp khó khăn vì luật thiếu hướng dẫn nội dung như quảng cáo, môi giới, thẩm định giá nhưng đến nay mảng môi giới mặc dù có nhu cầu rất lớn nhưng cũng chưa biết đào tạo như thế nào, ai cấp chứng chỉ hành nghề. Việc quy định giao... định mức vốn pháp định đối với ngành nghề này. Một luật sư cho biết, để "lách" quy định này, gần đây có rất nhiều doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh địa ốc đã xin rút lại hồ sơ giải thể, "mở"... cho người có nhu cầu nhưng lại không được cấp đăng ký kinh doanh. Ông Võ Đình Quốc, Phó tổng giám đốc Công ty địa ốc ACB nhận xét, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực hơn 9 tháng mà vẫn chưa... Thị trường bất động sản lại rơi vào tình cảnh im ắng, cả chủ đầu tư và nhà đầu tư đều trong tư thế thăm dò, cũng như tìm kiếm những phân khúc thị trường phù hợp. + Đầu tư vào địa ốc bất động sản ngày càng khó khăn : Dù các loại căn hộ cao cấp vẫn được giới đầu tư quan tâm nhưng thị trường đã không còn nhộn nhịp như đầu năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu là do khả năng thanh toán đối với loại sản phẩm này đã không còn dồi dào nữa. Hiện tại, các chủ đầu tư đang cố gắng đa dạng hóa các hạng mục nhà ở để thu hút khách hàng. Ông Võ Đình Quốc, Phó tổng giám đốc Công ty địa ốc ACB, nhận định trong mấy tuần qua số lượng giao dịch của loại nhà có diện tích và giá trị lớn đang chững lại; ngược lại, những căn hộ có diện tích nhỏ luôn trong tình trạng thiếu hàng. + Vừa thiếu, vừa thừa : Lấy dẫn chứng từ dự án Thái An 1, 2 (gần cầu Tham Lương, quận 12) do Công ty địa ốc ACB làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Phước Đức, cho biết trong ba loại căn hộ (diện tích 73m2, giá 16 triệu đồng/m2; 99m2 và 108m2, giá 14 triệu đồng/m2), thì loại 73m2 là dễ bán nhất và ít có sản phẩm “mua đi bán lại” vì người mua chủ yếu là để sử dụng (với mức giá dao động từ 1,1-1,2 tỉ đồng/căn). Trong khi đó, những căn hộ có diện tích lớn (với giá trên 1,3 tỉ đồng/căn), người mua phần lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh ( cho thuê, chuyển nhượng…) đang vướng phải những tác động từ Thông tư 161 của Bộ Tài chính về việc đánh thuế thu nhập. NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ : 1. Chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp luôn ổn định,đáp ứng mọi nhu cầu phong phú của khách hàng trong lĩnh vực bất  động sản 2. Với nhiều hệ thống các sàn giao dịch bất động sản ở các thành phố lớn như TPHCM , Hà Nội, và các tĩnh thành khác,ACBRS luôn tập trung hướng đến thị trường cung cấp dịch vụ bất động sản và cung ứng các sản phẩm dịch vụ một cách tốt nhất 3. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp yêu nghề,am hiểu về các lĩnh trong thị trường bất động sản luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng 4. Công ty luôn tạo ra uy tín lớn đối với khách hàng 5. Luôn sẵn sàng đáp ứng kịp thời và đúng lúc các dịch vụ cho khách hàng CÁC PHƯƠNG PHÁP CUGN ỨNG DỊCH VỤ RA THỊ TRƯỜNG MỘT CÁCH HOÀN HẢO NHẤT : Như chúng ta đã biết công ty dịch vụ bất động sản ACB có các dịch vụ như: quảng cáo bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, thanh toán qua ACB, tư vấn cho vay, thủ tục nhà đất. Để những dịch vụ khi đưa ra thị trường được hoạt động một cách tốt nhất, cần có nhiều phương án để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thứ nhất, để quảng cáo bất động sản một cách tốt nhất, cần quảng bá website của công ty để nhiều người biết đến. Thiết lập hệ thống quảng cáo trên website sử dụng các thông tin chính xác tạo long tin cho khách hàng. Ngoài ra cần them các hình ảnh chi tiết để khách hàng có thể xem xét và lựa chọn một cách tốt nhất. Việc môi giới bất động sản lại cần có những nhân viên nhanh nhẹn, có chuyên môn cao để tư vấn, môi giới bất động sản cho khách hàng. Cũng cần phải có mối quan hệ rộng để có thể hỗ trợ và tạo được nhiều mối làm ăn hơn. Cần kiếm được nhiều khu bất động sản để có thể cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Định giá bất động sản cần có những nhân viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, thêm vào đố là cập nhật thông tin về các dự án, các khu bất động sản để có thể thực hiện dịch vụ tốt nhất. Công ty dịch vụ bất động sản ACB là một công ty lien kết với ngân hàng ACB. Vì thế việc thanh toán qua ngân hàng ACB khá thuận lợi, giúp khách hàng có thể nhanh chóng giải quyết và bảo mật thông tin cho khách hàng. Cần có những mối quan hệ rộng với bộ máy hành chính nhà nước để có thể giải quyết nhanh các thủ tục. Thủ tục hành chính của việt nam còn nhiều bất cập nên tốt nhất là sử dụng các mối quan hệ hoặc sử dụng tiền lót tay giúp xử lý nhanh thu tục nhà đất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đại học Thương mại , PGS.TS. Phạm Công Đoàn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch , “ Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại” , NXB Thống Kê , 2004 Đại học Thương mại , PGS.TS. Trần Thế Dũng , “ Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” . TS. Nguyễn Năng Phúc , “ Phân tích kinh tế doanh nghiệp. Lý thuyết và thực hành”. NXB Thống kê năm 2006 Wedsite : Wedsite : Wedsite : Wedsite :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTìm hiểu và đánh giá các hoạt động dịch vụ của một công ty và đưa ra biện pháp cung ứng dv ra thị trường.docx
Luận văn liên quan