Tình hình nghiên cứu về hệ thống cây trồng trong nước và ngoài nước

Phương pháp bố trí: mô hình bố trí kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), 4 giống với 3 lần nhắc lại trên 4 thửa ruộng của các hộ nông dân, cứ 1 thửa ruộng được chia làm 4 phần, 1/4 thửa ruộng trồng giống lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6, 1/4 thửa ruộng trồng giống lúa lai 3 dòng Dương Quang 18, 1/4 thửa ruộng trồng giống lúa lai 3 dòng N.ưu 69 và 1/4 thửa ruộng trồng giống Q5. Diện tích mỗi thử ruộng khoảng 360 - 500 m2.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình nghiên cứu về hệ thống cây trồng trong nước và ngoài nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tiến độ luân văn Thạc sỹ.doc
Luận văn liên quan