Tính toán và đánh giá các tổng hữu hạn

1. Phân loại và trình bày các bài toán về tính toán và đánh giá các tổng hữu hạn. 2. Sử dụng và phối hợp các phương pháp khác nhau như phương pháp đạo hàm, số phức, nhị thức Newton hay phương pháp sử dụng tổng của các cấp số, phương pháp quy nạp, phương pháp sai phân v.v. để nhận được các tổng hữu hạn về lũy thừa của số tự nhiên, số Bernulli, tổng đan dấu, tổng giai thừa, tổ hợp, hàm số mũ và lượng giác mà ít được giới thiệu hay chưa nói nhiều trong các tài liệu Tiếng Việt ở bậc THCS-THPT

pdf90 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán và đánh giá các tổng hữu hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftinh_toan_va_danh_gia_cac_tong_huu_han_7629.pdf
Luận văn liên quan