Toàn cầu hóa kinh tế, khu vực hóa và Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới

(Bản scan) Trong vài thập niên vừa qua nền kinh tế thế giới đã trải qua nhiều biến đổi quan trọng. Dự hợp nhất của nền kinh tế cảu các quốc gia trên các lĩnh vực thương mại, tài chính và sản xuất dẫn đến sự hình thành các thị trường hàng hóa và dịch vụ thế giới thống nhất, sự hình thành hệ thống tài chính toàn cầu và các hệ thống sản xuất thế giới

pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Toàn cầu hóa kinh tế, khu vực hóa và Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfToàn cầu hóa kinh tế, khu vực hóa và Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới.pdf
Luận văn liên quan