Tóm tắt Luận án Vật chất tối trong một số mô hình 3 - 3 - 1 mở rộng

Các thí nghiệm tìm kiếm trực tiếp DM đo năng lượng giật lùi được sinh ra do sự tán xạ của DM với hạt nhân trong một máy dò lớn. ở mức Cổ bản, sự tán xạ là do tưong tác của DM với quark bị giam cầm trong các nucleon. Trong mô hình này, đóng góp chính cho biên độ tán xạ 7V#-quark đến từ kênh t với boson Z' (ngoài ra có thể có đóng góp khác đến từ z boson, tuy nhiên đóng góp này là rất nhỏ bởi giới hạn trộn giữa z — Z’ nhỏ).

pdf104 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Vật chất tối trong một số mô hình 3 - 3 - 1 mở rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_vat_chat_toi_trong_mot_so_mo_hinh_3_3_1_mo_r.pdf
  • pdfTom_tat_LA-Tham.pdf
Luận văn liên quan