• Nội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mớiNội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mới

  Nội dung cơ bản về quản lý thuế - Tài liệu bồi dưỡng cho công chức mới TRÍCH DẪN Luật quản lý thuế đã được Quốc hội Khoá XI thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại, theo đó người nộp thuế tự tính, tự khai, t...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3097 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu ôn thi công chức TP Hồ Chí MinhTài liệu ôn thi công chức TP Hồ Chí Minh

  TRÍCH DẪN I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Tổng quan về quản lý tài chính công II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức -Những điều công chức không được làm -Quyền hạn, nghĩa vụ của CBCC -Những hình thức kỷ luật CBCC -Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC III./TH...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2911 | Lượt tải: 5

 • Tài liệu ôn thi công chức: Quản lý nhà nước về kinh tếTài liệu ôn thi công chức: Quản lý nhà nước về kinh tế

  TRÍCH DẪN Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận ...

  doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 14482 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các câu hỏi thi công chứcĐề tài Các câu hỏi thi công chức

  CÂU HỎI Phần I: Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công chức và công dân? Câu 2: Trong pháp lệnh cán bộ, công chức: Tuyển dụng cán bộ công chức, quyền và quyền lợi của cán bộ công chức được quy định n...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 17346 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế và đề cương ôn tậpCâu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế và đề cương ôn tập

  TRÍCH DẪN Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngược, bổ sung ngoài, độ đa dạng cần thiết, phân cấp, lan truyền,khâu xung yếu...

  doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 13096 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Lý luận chung về Nhà nước và pháp luậtĐề tài Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

  Đây là một số đề thi cao học môn Lý luận Nhà nước và pháp luật của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề thi số 1 Câu 1: Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền: a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta. ...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 7021 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Bài soạn ôn thi công chứcĐề tài Bài soạn ôn thi công chức

  TRÍCH DẪN A. Câu hỏi vấn đáp: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: Câu 1. Những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục: 1. GD là quốc sách hàng đầu 2. Xây dựng nền GD có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo định hướng XHCN 3. Phát triển GD gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ k...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3295 | Lượt tải: 1

 • Trắc ngiệm mạng máy tínhTrắc ngiệm mạng máy tính

  An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn . Tài nguyên.của mạng. ARP tìm địa chỉ vật lý của trạm đích để tầng . Liên kết dữ liệu xây dựng khung thông tin (Frame). ATM có tốc độ trao đổi thông tin từ . 155 Mbps đến 622 Mbps Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể. Không được quyền truy xuất Bảo vệ các...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6034 | Lượt tải: 1