Triết lý kinh doanh của toyota motor corporation

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH . 1 1.1 KHÁI NiỆM KINHDOANH . 1 1.2 TRIẾT LÝ KINH DOANH . 1 1.3 ĐẶC ĐiỂM CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH . 2 1.4 VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2 CHƯƠNG II : TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA . 3 2.1 TỔNG QUAN VỀ TOYOTA 3 2.2 TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA 3 CHƯƠNG III : NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ . 8 3.1 TẦM NHÌN 9 3.2 SỨ MẠNG 9 3.3 GIÁ TRỊ , MỤC ĐÍCH KINH DOANH . 9 CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN 10 TÀI LiỆU THAM KHẢO

docx15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3011 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết lý kinh doanh của toyota motor corporation, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP NHÓM TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA MOTOR CORPORATION GVHD: NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM Tp.HCM, ngày tháng 5 năm 2011 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP NHÓM TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA MOTOR CORPORATION MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 1 1.1 KHÁI NiỆM KINHDOANH 1 1.2 TRIẾT LÝ KINH DOANH 1 1.3 ĐẶC ĐiỂM CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2 1.4 VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH 2 CHƯƠNG II : TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA 3 2.1 TỔNG QUAN VỀ TOYOTA 3 2.2 TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA 3 CHƯƠNG III : NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ 8 3.1 TẦM NHÌN 9 3.2 SỨ MẠNG 9 3.3 GIÁ TRỊ , MỤC ĐÍCH KINH DOANH 9 CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN 10 TÀI LiỆU THAM KHẢO Lời mở đầu Lý do chọn đề tài Triết lý doanh nghiệp là lý tưởng, là phương châm hành động,là hệ giá trị và mục tiêu chung của doanh nghiệp chỉ dẫn cho hoạt động kinh doanh ,nhằm làm cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Triết lý kinh doanh cũng là cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, nó đề ra các mục tiêu và phương pháp mà cộng đồng nhân viên trong doanh nghiệp phải đạt tới. Trải qua thời gian triết lý này dẫn tới nhiều phương pháp hành động tạo thành văn hóa của doanh nghiệp. Một kế hoạch mang tính chiến lược bắt đầu với việc xác định một triết lý kinh doanh một cách rõ ràng. Triết lý kinh doanh được xem là bước chuẩn bị đầu tiên trong quản lý của doanh nghiệp mà cụ thể là quản lý chiến lược. Triết lý kinh doanh được hình thành dần từ kinh nghiệm kinh doanh, nghĩa là những người thành lập doanh nghiệp sau một thời gian dài làm kinh doanh và quản lý đã từ kinh nghiệm rút ra triết lý kinh doanh; hoặc là ngay thời kỳ đầu mới thành lập, những người lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động xây dựng triết lý làm định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai. Vì vậy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt,mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có triết lý kinh doanh vững mạnh. Mục tiêu nghiên cứu Triết lý kinh doanh chính là nền tảng chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ở TOYOTA, kể từ khi thành lập họ đã xác định được tầm nhìn, sứ mạng, mục đích kinh doanh của mình vì vậy mà nó liên tục phát triển và lớn mạnh. Vì vậy ở bài tập này nhóm chúng tôi sẽ trình bày về triết lý kinh doanh của TOYOTA Nhật Bản. Đối tượng nghiên cứu Triết lý kinh doanh của tập đoàn ô tô TOYOTA Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu Qua quá trình nghiên cứu hiểu được tầm nhìn, giá trị, sứ mạng, mục đích kinh doanh của TOYOTA. CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 1.1. Khái niệm kinh doanh “Kinh doanh” hiểu theo nghĩa rộng và nói chung là một số hoặc toàn bộ hoạt động của quá trình sản xuất, thương mại, dịch vụ…có mục đích là đạt được lợi nhụân cho chủ thể. Như vậy kinh doanh là một hình thái đặc thù của kinh tế. Nó không chỉ là hoạt động buôn bán, lưu thông, mà còn bao gồm các hoạt động sản xuất và các loại dịch vụ khác ( giải trí, thông tin, du lịch…). Triết lý kinh doanh chính là các triết lý hình thành trong quá trình kinh doanh của các chủ thể khác nhau, doanh nghiệp đưa ra để đạt được mục tiêu của mình. Triết lý kinh doanh là một dạng cụ thể của triết lý quản lý. Thông qua những hệ giá trị, tư tưởng cốt lõi, phương châm hoạt động của mình việc hình thành triết lý kinh doanh cũng không ngoài mục đích vận hành tổ chức một cách hiệu quả và đem đến những giá trị cho con người. Việc hình thành và phát triển triết lý kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Ví dụ: Đối với những quốc gia phát triển như Nhật Bản, triết lý kinh doanh có vai trò như sứ mệnh kinh doanh; là hình ảnh của doanh nghiệp trong ngành và trong xã hội; là mục tiêu định hướng cho một thời kỳ phát triển dài. Mặt khác, các doanh nghiệp Nhật Bản coi triết lý kinh doanh như một yếu tố cấu thành thương hiệu khi mà họ sớm ý thức được rằng, kinh doanh sẽ được xã hội hoá với mức độ ngày càng gia tăng. Dù là bất cứ loại triết lý nào đã được đề cập ở trên, người lãnh đạo muốn tạo nên nó rất cần phải có sự hiểu biết về các yếu tố hình thành, có tham vọng biến nó thành sự thật, xuất phát từ chính hoàn cảnh thực tế để tạo nên những giá trị cần thiết. 1.2. Triết lý kinh doanh Kinh doanh, như ta đã biết là tất cả những hành vi và hoạt động có mục đích là đem lại lợi nhuận cho chủ thể. Như vậy, Triết lý kinh doanh là những tư tưởng triết học phản ánh thực tiễn kinh doanh thông qua con đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát hóa của các chủ thể kinh doanh và chỉ dẫn cho hoạt động kinh. Nó là sản phẩm phản ánh có mục đích phục vụ cho chủ thể kinh doanh nên sự khác nhau trong ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp sẽ quy định tính đặc thù của triết lý kinh doanh. Bởi vì sẽ là sơ lược và giản đơn nếu nghiên cứu các triết lý kinh doanh chúng ta lại bỏ qua những nét đặc thù của khách thể và môi trường kinh doanh của chủ thể. Cho nên triết lý kinh doanh chỉ có giá trị thực sự khi nó áp dụng được cho doanh nghiệp và tạo nên bản sắc cũng như phong cách của doanh nghiệp. 1.3. Đặc điểm của triết lý kinh doanh Triết lý kinh doanh chỉ nảy sinh trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh giữa nhiều thành phần kinh tế và các chủ thể kinh doanh khác nhau. Triết lý kinh doanh được hình thành dần từ kinh nghiệm kinh doanh, nghĩa là những người thành lập doanh nghiệp sau một thời gian dài làm kinh doanh và quản lý đã từ kinh nghiệm rút ra triết lý kinh doanh; hoặc là ngay thời kỳ đầu mới thành lập, những người lánh đạo doanh nghiệp đã chủ động xây dựng triết lý làm định hướng phát triển. Triết lý kinh doanh thường gồm ba bộ phận cơ bản có quan hệ mật thiết với nhau: mục tiêu của doanh nghiệp; phương thức hành động; quan hệ của doanh nghiệp với môi trường kinh tế xã hội, nghĩa vụ chung của doanh nghiệp và nguyên tắc của thành viên trong doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh chứa đựng những chuẩn mực, giá trị, hệ tư tưởng, lý tưởng phấn đấu và nguyên tắc hành động của các thành viên, định huớng mọi người theo một mục tiêu đã đặt ra. Triết lý kinh doanh tuy rất bền vững nhưng vẫn có thể thay đổi cho phù hợp với môi trường kinh doanh và đời sống. Trải qua thời gian triết lý này dẫn tới nhiều phương pháp và quy tắc hành động tạo thành văn hóa doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh là cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, bất chấp có sự thay đổi của cá nhân, người lãnh đạo, người sáng lập doanh nghiệp. 1.4. Vai trò của triết lý kinh doanh trong việc hình thành văn hóa và đạo đức quản lý của doanh nghiệp Triết lý kinh doanh là công cụ định hướng và cơ sở để quản lý chiến lược của doanh nghiệp Triết lý kinh doanh là một lực lượng hướng dẫn, tạo sức mạnh to lớn cho thành công của doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh có vai trò: Thiết lập một tiếng nói chung hoặc môi trường của doanh nghiệp. Đảm bảo nhất trí về mục đích trong doanh nghiệp. Định rõ mục đích của doanh nghiệp và chuyển dịch các mục đích này thành các mục tiêu cụ thể. Nội dung của triết lý kinh doanh là điều kiện hết sức cần thiết thiết lập các mục tiêu và soạn thảo các chiến lược một cách hiệu quả. Một kế hoạch mang tính chiến lược bắt đầu với việc xác định một triết lý kinh doanh một cách rõ ràng. Triết lý kinh doanh được xem là bước chuẩn bị đầu tiên trong quản lý của doanh nghiệp mà cụ thể là quản lý chiến lược. Triết lý kinh doanh là cơ sở hoặc tiêu chuẩn để phân phối nguồn lực của tổ chức. Sứ mệnh hay mục đích của doanh nghiệp là một môi trường bên trong có ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất, kinh doanh, quản trị nhân sự. Một bộ phận chuyên môn phải dựa vào mục đích hay sứ mệnh của công ty để viết ra mục tiêu của bộ phận mình. Đối với tầng lớp cán bộ quản trị, triết lý kinh doanh là một văn bản pháp lý và cơ sở văn hoá để họ có thể đưa ra các quyết định quản lý quan trọng, có tính chiến lược. Theo Peters & Waterman, nhờ có sự định hướng của triết lý kinh doanh mà những nhà quản lý có được “chìa khoá vàng” mở cánh cửa thành công. Triết lý kinh doanh là một công cụ để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra một phong cách làm việc đặc thù của doanh nghiệp Triết lý kinh doanh cung cấp các giá trị, chuẩn mực hành vi nhằm tạo nên một phong cách làm việc , sinh hoạt chung của doanh nghiệp, đậm đà văn hoá của tổ chức đó. CHƯƠNG II: TOYOTA'S BUSINESS PHILOSOPHY 2.1. SƠ LƯỢC VỀ TẬP ĐOÀN Ô TÔ TOYOTA NHẬT BẢN TOYOTA MOTOR Công ty là một công ty Nhật Bản dựa chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh ô tô và Công ty tài chính business.Những hoạt động thông qua ba bộ phận kinh doanh. Các phân khúc ô tô là tham gia vào việc sản xuất, thiết kế và bán các sản phẩm xe hơi bao gồm xe khách, xe tải nhỏ và xe tải, cũng như các bộ phận liên quan và các phụ kiện. Các phân đoạn Tài chính có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán sản phẩm của Công ty, cũng như cho thuê xe và thiết bị. Các phân đoạn khác có liên quan đến sản xuất, thiết kế và bán nhà ở, cũng như thông tin và truyền thông kinh doanh. Tên công ty Toyota Motor Corporation được thành lập tháng 8 năm 1937 với số vốn ban đầu là 12 triệu yên Giám đốc Akio Toyoda Địa chỉ công ty Trụ sở 1 Toyota-Cho, Toyota City, tỉnh Aichi 471-8571, Nhật Bản Điện thoại: (0565) 28-2121 Tokyo Trụ sở 1-4-18 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8701, Nhật Bản Điện thoại: (03) 3817-7111 Văn phòng Nagoya 4-7-1 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City, tỉnh Aichi 450-8711, Nhật Bản Điện thoại: (052) 552-2111 Ngày thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1937 Vốn ¥ 397.050.000.000 (tính đến 31 tháng 3 năm 2010) Hoạt động kinh doanh chính của xe cơ giới sản xuất và bán hàng Các trang web kinh doanh Thông tin về trang web kinh doanh Số lượng nhân viên (Tổng cộng trong các công ty trực thuộc) 320.590 2.2.TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TOYOTA The most important factor for success is patience, long-term focus rather than short-term, re-invest in human resources-products plant and a commitment to produce good quality products most We, Toyota Industries Corporation and our subsidiaries, contributing to the harmonious development and sustainable development of society and the earth through the business activities we perform in each country and region based on of our philosophy. Eight in the business philosophy of Toyota is: 1.Spirit first customers Provide quality The priority in receiving the benefits from selling cars to be in the order of the customer, then the car dealers and, finally, the manufacturer of this attitude is the best way in winning the trust of customers and dealers and ultimately bring growth to the manufacturer. Customer trust can only be built on a reliable product as well as implementation, and Toyota know that better farming human resources are needed to ensure reliable quality. Like all of TMC has established production bases and training centers around the world to transfer skills and expertise to produce its links, the customer first training center will better equip Toyota plus the knowledge and ability to direct quality programs, the company's improved over the years and decades ago. We develop and provide innovative products, safe and high quality services that meet the needs of many customers to enrich people's lives around the world. 2. Each person completed his task can generate maximum power when the great gathering together, and a power system can produce such a ring of power. (Method TOYOTA) 3. "No more than one cup worth of water can fit in a single cup to hold more water, you need to split much more .." To provide true customer satisfaction, we must be flexible and meet the needs of customers change. create new distribution channels cars by price range, making the purchase experience easier for customers 4. "Confidence is important." respect for employees and encourages personal growth for our employees as our belief that the success of our business is due to nurture character and ability of each individual, and the full potential of the Group. support equal employment opportunity and diversity for our employees and strive to strengthen our team. We do not discriminate against employees. provide fair working conditions and to maintain a safe working environment and healthy for all of our staff. respect and honor the human rights of the people involved in our business and in particular, does not use or tolerate any form of child labor or forced. Through communication and dialogue with our employees, we build and share the values ​​of "Mutual confidence and self-responsibility" and work together for the success of employees and company. 5. "Always be studious and creative, and strive to stay ahead of the times." Shown in "Five Principles of Toyoda"    1. Always loyal to his duties, thereby contributing to the company and overall interest.    2. Always enthusiastic and creative, striving to stay ahead of the times.    3. Always be realistic and avoid frivolousness.    4. Always striving to build an atmosphere of homelike at work that is warm and friendly.    5. God always respect and remember to be thankful for all the times. 6. "Protect your castle." The famous phrase "protect your castle its" review of Toyota's philosophy of self reliance. This idea reflects the notion that everyone must take responsibility for their own fate. 7. "The future is more uncertain, more importantly, it is this courage Courage is always an important factor for the survival and success of Toyota. 8. "If everyone makes the most sincere efforts in their assigned positions, whole company can achieve great things. " Respecting the Law      Toyota Industries is determined to follow the letter and spirit of the law, in and outside Japan, and to be fair and transparent in all their transactions. We comply with local laws, national and international regulations as well as our spirit, and we conduct our business with honesty and integrity. Respect for others      Toyota Industries is respectful of the people, culture and traditions of each region and country in which it operates. It also works to promote economic growth and prosperity in those countries. Respect the natural environment      Through its business activities, Toyota Industries to contribute to working life and regional prosperity and social well try to provide products and services clean, safe and high quality.     To contribute to sustainable development, we believe that management interacting with its stakeholders have considerable importance, and we will strive to build and maintain sound relationships with all our stakeholders through open communication and fairness.     We expect our partners to support business initiatives and actions consistent with it BẢN DỊCH Những nhân tố quan trọng nhất cho thành công là sự kiên trì, tập trung dài hạn thay vì ngắn hạn, tái đầu tư vào nguồn nhân lực-sản phẩm-nhà máy và sự cam kết sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất     Chúng tôi, Toyota Industries Corporation và công ty con của chúng tôi, góp phần phát triển hài hòa và bền vững của xã hội và trái đất thông qua các hoạt động kinh doanh mà chúng tôi thực hiện ở mỗi nước và khu vực dựa trên cơ bản Triết học của chúng tôi. 8 triết lý trong kinh doanh của TOYOTA là: 1.Khách hàng đầu tiên Thần Cung cấp chất lượng Các ưu tiên trong việc tiếp nhận những lợi ích từ việc bán ô tô cần được theo thứ tự của khách hàng, sau đó các đại lý xe hơi và, cuối cùng , nhà sản xuất Thái độ này là cách tốt nhất trong chiến thắng sự tin tưởng của khách hàng và người kinh doanh và cuối cùng là mang lại sự tăng trưởng để nhà sản xuất. tin tưởng khách hàng chỉ có thể được xây dựng dựa trên một sản phẩm đáng tin cậy cũng như thực hiện,, và Toyota hiểu rằng nuôi trồng nguồn lực tốt hơn con người là cần thiết để đảm bảo chất lượng đáng tin cậy. Cũng như TMC đã thiết lập toàn các cơ sở sản xuất đào tạo Trung tâm trên khắp thế giới để chuyển giao kỹ năng sản xuất và chuyên môn để liên kết của nó, các khách hàng đầu tiên trung tâm đào tạo tốt hơn sẽ trang bị cho Toyota cộng với những kiến ​​thức và khả năng để chỉ đạo chương trình chất lượng, cải tiến của công ty trong những năm qua và thập kỷ trước. chúng tôi phát triển và cung cấp các sản phẩm sáng tạo, an toàn và chất lượng cao và dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng để làm phong phú thêm cuộc sống của người dân trên thế giới. 2. Mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình tối đa có thể tạo ra quyền lực tuyệt vời khi tập hợp lại với nhau , và một hệ thống quyền lực như vậy có thể tạo ra một chiếc nhẫn quyền lực.( phương thức TOYOTA) 3. "Không có nhiều hơn một cốc có giá trị của các nước có thể phù hợp với một ly duy nhất Để giữ nhiều nước hơn, bạn cần tách nhiều hơn nữa.." Để cung cấp sự hài lòng của khách hàng đúng, chúng ta phải linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng thay đổi. tạo ra các kênh mới phân loại xe theo giá phạm vi, làm cho kinh nghiệm mua hàng dễ dàng hơn cho khách hàng 4."Niềm tin là quan trọng." Tôn trọng nhân viên và khuyến khích phát triển cá nhân cho nhân viên của chúng ta theo niềm tin của chúng tôi là sự thành công của việc kinh doanh của chúng tôi là do nuôi dưỡng tính cách và khả năng của mỗi cá nhân, và thực hiện đầy đủ tiềm năng của Tập đoàn. hỗ trợ cơ hội việc làm bình đẳng và sự đa dạng cho các nhân viên của chúng tôi và cố gắng để tăng cường sức mạnh đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi không phân biệt đối xử đối với nhân viên. cung cấp điều kiện làm việc công bằng và để duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên của chúng. tôn trọng và vinh danh các quyền con người của những người liên quan trong kinh doanh của chúng tôi và đặc biệt, không sử dụng hoặc chấp nhận bất cứ hình thức lao động trẻ em cưỡng bức hoặc. Thông qua truyền thông và đối thoại với nhân viên của chúng tôi, chúng tôi xây dựng và chia sẻ các giá trị của "Tin tưởng lẫn nhau và tự chịu trách nhiệm" và làm việc với nhau cho sự thành công của nhân viên và công ty. 5. "Luôn luôn có ham học và sáng tạo, và phấn đấu ở phía trước của thời đại."     Được thể hiện trong “Năm Nguyên tắc chính của Toyoda:"   1. Luôn luôn trung thành với nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần cho Công ty và lợi ích tổng thể.    2. Luôn luôn ham học và sáng tạo, phấn đấu để ở phía trước của thời đại.    3. Luôn luôn được thực tế và tránh frivolousness.    4. Luôn phấn đấu xây dựng một bầu không khí như ở nhà mình tại nơi làm việc đó là ấm áp và thân thiện.    5. Luôn luôn tôn trọng Thiên Chúa và nhớ để được biết ơn tất cả các lần. 6. "Bảo vệ lâu đài của mình." Các câu nói nổi tiếng "bảo vệ lâu đài của bạn mình" tổng kết các triết lý Toyota của sự phụ thuộc tự. Ý tưởng này phản ánh quan điểm cho rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm về số phận của chính mình. 7. "Việc tương lai không chắc chắn hơn là, quan trọng hơn nó là có can đảm này Lòng can đảm luôn luôn là một yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và thành công của Toyota. 8. "Nếu mỗi người làm cho các nỗ lực chân thành nhất ở vị trí được giao của mình, toàn bộ công ty có thể đạt được những điều tuyệt vời. " Tôn trọng Luật      Toyota Industries được xác định để thực hiện theo các bức thư và tinh thần của pháp luật, trong và ngoài Nhật Bản, và để được công bằng và minh bạch trong tất cả các giao dịch của mình. Chúng tôi tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia và quốc tế và các quy định cũng như tinh thần của chúng, và chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi với sự trung thực và liêm chính. Tôn trọng người khác      Toyota Industries là tôn trọng của nhân dân, văn hóa và truyền thống của từng vùng và quốc gia mà nó hoạt động. Nó cũng làm việc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng ở các nước đó. Tôn trọng môi trường tự nhiên      Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, Toyota Industries làm việc để đóng góp vào đời sống khu vực và sự thịnh vượng xã hội và cũng cố gắng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ sạch sẽ, an toàn và chất lượng cao. Để góp phần vào sự phát triển bền vững, chúng tôi tin rằng tương tác quản lý với các bên liên quan của nó có tầm quan trọng đáng kể, và chúng tôi sẽ nỗ lực để xây dựng và duy trì mối quan hệ âm thanh với các bên liên quan của chúng tôi thông qua các giao tiếp mở và công bằng.     Chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi kinh doanh để hỗ trợ sáng kiến ​​này và hành động phù hợp với nó. CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TOYOTA là một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Lý do để họ có được thành công như vậy là do họ đã có được những triết lý kinh doanh đúng đắn. Họ đã đưa ra được “ tầm nhìn, sứ mạng, giá trị, mục đích kinh doanh” và theo đó công đồng nhân viên của họ sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. TOYOTA đã sử dụng một cây ẩn dụ, tập trung vào "gốc rễ", "thân" và "quả" trong thể hiện tầm nhìn toyota toàn cầu.  Rễ: chia sẻ các giá trị “Gốc rễ” của cây được chia sẻ các giá trị. đó là những giá trị cơ bản giống nhau mà mọi người ở toyota đã thể hiện trong những năm qua như Toyoda giới, như là toyota nguyên tắc hướng dẫn, và là cách toyota. họ là những tinh thần của sản xuất lương tâm. “Trái cây”: chế tạo xe hơi lớn và góp phần chủ cộng đồng Quả thu được từ cây tượng trưng cho sự tiến bộ của toyota trong việc tạo ra các loại xe ngày càng tốt hơn và góp phần vào sức sống kinh tế và xã hội trong cộng đồng chủ nhà của toyota. rằng sự tiến bộ sẽ kiếm được một nơi chào đón cho toyota trong các cộng đồng trên khắp thế giới. Thân: rắn kinh doanh Kinh doanh sức sống là thân cây có hỗ trợ các hoạt động của toyota hướng tạo ra sản phẩm đó sẽ giành chiến thắng nụ cười của khách hàng. Thông qua thân chảy dinh dưỡng cho tay chân dẻo dai, ngành, lá và trái cây rộng rải. Toyota của tầm nhìn như vậy, gợi lên một vòng tròn đạo đức. công ty sẽ đóng góp cho cộng đồng chủ nhà của mình bằng cách làm cho xe ô tô xuất sắc. kiếm được một nơi chào đón cho toyota trong cộng đồng chủ của nó sẽ hỗ trợ trở lại âm thanh. và toyota sẽ tái đầu tư những lợi nhuận trong việc tạo ra những chiếc xe luôn tốt hơn cho khách hàng và sẽ đạt được tăng trưởng bền vững. 3.1 Tầm nhìn của TOYOTA Theo chủ tịch Hiroshi Okuda Toyota nhắm đến mục tiêu dài hạn, tăng trưởng ổn định trong sự hòa hợp với môi trường, nền kinh tế toàn cầu, các cộng đồng địa phương nó phục vụ, và các bên liên quan. Toyota sẽ dẫn đường cho tương lai của di động, làm phong phú thêm cuộc sống trên khắp thế giới với những cách an toàn nhất và chịu trách nhiệm phần lớn người dân di chuyển. thông qua các cam kết của chúng tôi để đổi mới chất lượng không đổi, và tôn trọng các hành tinh, chúng tôi hướng đến vượt quá mong đợi và được khen thưởng với một nụ cười. chúng tôi sẽ đáp ứng các mục tiêu đầy thách thức bằng cách thu hút tài năng và niềm đam mê của người dân, những người tin rằng luôn luôn có một cách tốt hơn. 3.2 Sứ mạng của TOYOTA TOYOTA Shakiichi đã nói “ sứ mệnh của chúng ta cao hơn cả việc kiếm tiền” câu này ý nói kinh doanh không phải lúc nào cũng tập trung vào mục đích kiếm lợi nhuận mà cần phải tập trung vào việc tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển những ý tưởng mới. Câu nói này đã chảy trong dòng máu của những thành viên trong gia đình Toyoda, trải qua nhiều thế hệ họ đã không ngừng nghiên cứu để tạo ra những chiếc xe tốt nhất nhằm phục vụ cho con người. Để hoàn thành sứ mệnh “tạo ra một xã hội thịnh vượng hơn thông qua sản xuất ô tô” 3.3 Giá trị, mục đích kinh doanh của TOYOTA Mơ ước và mục đích của TOYOTA là sản xuất được những chiếc xe hoàn toàn của người Nhật, những chiếc xe đến được với tất cả mọi người chứ không chỉ có những người dân Mỹ và những người dân Châu Âu giàu có. Với giá cả hợp lý, tận dụng và tiết kiệm tối đa nhiên liệu. Đó là một chiếc xe chất lượng tốt với chi phí thấp nhất. CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Triết lý kinh doanh là cốt lõi văn hóa của mỗi doanh nghiệp, là định hướng phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phát triển lớn mạnh được là do nó đã có những triết lý kinh doanh đúng đắn. Đúng như vậy sau khi được tìm hiểu triết lý kinh doanh của hãng TOYOTA chúng tôi thấy được rằng yếu tố để trở thành một công ty tầm cỡ thế giới của TOYOTA chính là một triết lý kinh doanh đúng,nó được gìn giữ và nuôi dưỡng từ khi thành lập cho tới bây giờ. Kể từ khi thành lập triết lý kinh doanh họ đã xác định được tầm nhìn, sứ mạng, mục đích kinh doanh của mình vì vậy mà nó liên tục phát triển và lớn mạnh. Qua những thành công mà hãng TOYOTA đạt được thì chúng ta cũng không quên được tầm quan trọng của người lãnh đạo, những thành công phẩm chất lãnh đạo luôn giữ được giá trị là: lòng quyết tâm, tính kỷ luật, điềm tĩnh trước áp lực cùng khả năng đưa ra quyết định có tính chiến lược dựa trên sự cân nhắc thận trọng căn cứ vào thực tế. Qua triết lý và những gì thực tế chúng ta thấy không phải những gì đề ra cũng thực hiện được. Đôi khi vì lợi nhuận mà họ quên đi chuyện làm ăn lâu dài.Những lỗi họ thường mắc phải là: nóng lòng tìm kiếm một thương vụ sáp nhập lớn để chuyển đổi doanh nghiệp của mình trong chớp nhoáng, bắt tay vào một dự án cải tổ mạnh mẽ mà bỏ qua mọi thế mạnh vốn có của mình, mất định hướng và rời xa dần triết lý kinh doanh ban đầu bởi tiến hành cải tổ quá gấp gáp, đặt niềm tin vào những chiến lược không có sức thuyết phục chẳng hạn như tham vọng tiến xa về công nghệ hoặc trong kinh doanh, kỳ vọng vào một lãnh đạo có tầm chiến lược nhưng lại không nắm vững về thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp. Bởi vậy không phải bất cứ doang nghiệp nào đề ra triết lý đúng đắn thì điều thực hiện tốt và luôn thành công. TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG THỨC TOYOTA ( 14 NGUYÊN LÝ) TRANG WEB: GOOGLE TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTriết lý kinh doanh của toyota motor corporation.docx
Luận văn liên quan