Việt Nam Nghiên cứu ngành thủy sản

Hệ thống cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản nội địa và vùng nước lợ. Những hệ thống này nên được thiết kế để đáp ứng được nhu càu dạc biệt cho từng tỉnh, vùng. Nhóm thảo luận cũng hết sức nhấn mạnh một ý kiến từ tiến sĩ Thắng, sự cần thiết về đầu song song vào nguồn nhân lực và mnăng lực quản lý của địa phương

pdf135 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Việt Nam Nghiên cứu ngành thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfViệt Nam - Nghiên cứu ngành thủy sản.pdf
Luận văn liên quan