Xác định phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm trên F

Đôi khi chúng ta muốn truy cập một tập hợp bên trong một lớp như thể bản thân lớp là một mảng. Ví dụ, giả sử chúng ta tạo một điều khiển kiểu ListBox tên là myListBox chưa một danh sách các chuỗi lưu trữ trong một mảng một chiều, một biến thành viên private myStrings.

pdf70 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác định phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm trên F, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf17534_6955.pdf