Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cổng nghiệp cho giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa

Từ năm 1998 Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 28/1998/CT-TTG ngày 19 tháng 8 năm 1998 " về tăng cường và hiện đại hóa công tác thống kê", nêu những nhiệm vụ mà thống kê phải khẩn trương triển khai, trong đó có một nhiệm vụ là: "Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội, nội dung phương pháp thu thập số liệu và tính toán các chỉ tiêu phản ánh các cân đối lớn và hiệu quả của nền kinh tế, kết quả thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước,nâng cao đời sống của nhân dân và đảm bảo công bằng xã hội".

pdf66 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cổng nghiệp cho giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf126_4909.pdf
Luận văn liên quan