Bài học kỳ lao động_ Giải quyết tình huống

Nguyễn Lan A nhân viên văn phòng hành chính tổng hợp của công ty X từ 01/2000. Năm 2005 A thỏa thuận với công ty xin nghỉ 2 năm để đi học nâng cao trình độ, công ty hỗ trợ học phí là 800.000đ/tháng, phần còn lại A đảm bảo thanh toán. Tháng 5/2007, do những bất lợi của biến động kinh tế, công ty làm ăn thua lỗ nên đã sáp nhập với công ty cổ phần M nhằm tạo cơ hội tồn tại và phát triển. Công ty M tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động với 20 người, cho hưởng trợ cấp thôi việc và hỗ trợ mỗi người 1 tháng lương, trong đó có A. Hỏi: a/ Công ty M phải làm những thủ tục gì để đảm bảo chấm dứt hợp đồng đối với số lao động dư thừa trên? b/ Nhận xét về việc giải quyết quyền lợi cho 20 lao động bị chấm dứt hợp đồng của công ty? c/ Thời gian nghỉ không hưởng lương để đi học nghề của A có được tính hưởng trợ cấp không? Tính trợ cấp cho A biết lương của A trước khi nghỉ việc là 5 triệu đồng/tháng?

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 2279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài học kỳ lao động_ Giải quyết tình huống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải quyết tình huống: Nguyễn Lan A nhân viên văn phòng hành chính tổng hợp của công ty X từ 01/2000. Năm 2005 A thỏa thuận với công ty xin nghỉ 2 năm để đi học nâng cao trình độ, công ty hỗ trợ học phí là 800.000đ/tháng, phần còn lại A đảm bảo thanh toán. Tháng 5/2007, do những bất lợi của biến động kinh tế, công ty làm ăn thua lỗ nên đã sáp nhập với công ty cổ phần M nhằm tạo cơ hội tồn tại và phát triển. Công ty M tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động với 20 người, cho hưởng trợ cấp thôi việc và hỗ trợ mỗi người 1 tháng lương, trong đó có A. Hỏi: a/ Công ty M phải làm những thủ tục gì để đảm bảo chấm dứt hợp đồng đối với số lao động dư thừa trên? b/ Nhận xét về việc giải quyết quyền lợi cho 20 lao động bị chấm dứt hợp đồng của công ty? c/ Thời gian nghỉ không hưởng lương để đi học nghề của A có được tính hưởng trợ cấp không? Tính trợ cấp cho A biết lương của A trước khi nghỉ việc là 5 triệu đồng/tháng? Trả lời a/ Thủ tục mà công ty M cần phải làm để đảm bảo chấm dứt hợp đồng đối với số lao động dư thừa. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 31 Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2007). Trường hợp sáp nhập này do không sử dụng hết số lao động hiện có nên công ty M sẽ phải lập phương án sử dụng lao động (bao gồm số lao động được tiếp tục sử dụng, số lao động đưa đi đào tạo để tiếp tục sử dụng, số lao động nghỉ hưu, số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động ( cụ thể là 20 lao động)) – phương án này phải có sự tham gia của Công đoàn Công ty M, sau đó thông báo lên cơ quan quản lí nhà nước cấp tỉnh về lao động (Điều 6 Nghị định của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động). Sau khi thực hiện thủ tục này, công ty M mới có thể chấm dứt hợp đồng lao động đối với số lao động dư thừa trên. b/ Nhận xét về việc giải quyết quyền lợi cho 20 lao động bị chấm dứt hợp đồng của công ty: 20 lao động này thuộc danh sách “số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động” theo Điều 6 Nghị định 44/2003/NĐ-CP nên quyền lợi của họ được giải quyết theo Khoản 1 Điều 17 Bộ luật lao động 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2007). Họ được hưởng trợ cấp mất việc làm (nếu làm việc thường xuyên trong công ty từ đủ 12 tháng trở lên). Do vậy, công ty M cho hưởng trợ cấp thôi việc và hỗ trợ mỗi người 1 tháng lương đối với 20 lao động trên là không đúng. c/ Thời gian nghỉ không hưởng lương để đi học nghề của A có được tính hưởng trợ cấp không? Tính trợ cấp cho A biết lương của A trước khi nghỉ việc là 5 triệu đồng/tháng? Thời gian nghỉ không hưởng lương để đi học nghề của A có được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm theo Nghị định của Chính phủ số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003. Công thức tính trợ cấp mất việc làm: Tiền trợ cấp mất việc làm = Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp x 01 Trong đó: + Số năm hưởng trợ cấp mất việc làm (được tính theo năm) được xác định là tổng thời gian người lao động làm việc liên tục cho người sử dụng lao động đó đến khi mất việc. Trường hợp của chị A, chị bắt làm việc cho công ty X từ 01/2000 và đến tháng 5/2007, công ty M chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị A. Do đó, tổng thời gian chị A làm việc tại công ty M (gồm cả thời gian làm việc tại công ty X) là 7 năm 4 tháng. Nhưng tổng thời gian thực tế của chị A cho công ty M có tháng lẻ, theo Nghị định của Chính phủ số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 thì những tháng lẻ được làm tròn: từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được làm tròn 06 tháng làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm bằng ½ tháng lương. + Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao động trước khi mất việc làm. Lương của A trước khi nghỉ việc là 5 triệu đồng/tháng, đây là tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm. Vậy số tiền trợ cấp mất việc làm mà chị A được hưởng là: ½ x 5.000.000 + (5.000.000 x 7) = 37.500.000 đồng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài học kỳ lao động_ Giải quyết tình huống _K34_Hlu.doc
Luận văn liên quan