Báo cáo Đánh giá tình hình cấp cứu ngoài viện tại thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011-2013)

- Nhu cầu cấp cứu của người bệnh và người bị tai nạn trong nhân dân hiện nay rất cao - Sự đáp ứng cấp cứu y tế còn rất hạn chế.  Vấn đề đặt ra xây dựng hệ thống cấp cứu ngoài viện một cách hoàn thiện và thống nhất như các nước tiên tiến: Pháp, Mỹ . Đối với TTCC Tp. Đà Nẵng hiện nay đã xây dựng được hệ thống cấp cứu tương đối đồng bộ gồm 01 Trung tâm cấp cứu và 06 trạm cấp cứu vệ tinh (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang và Hải Châu) - Chỉ đáp ứng bình quân được 7,44% so với nhu cầu cấp cứu của người dân.

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá tình hình cấp cứu ngoài viện tại thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011-2013), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TTCC TP ĐÀ NẴNG 1 Bs CKII Nguyễn Tấn Phó TT CC Tp. Đà Nẵng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP CỨU NGOÀI VIỆN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG 3 NĂM (2011-2013) TTCC TP ĐÀ NẴNG 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: •Đã và đang có những biến động đột phá về kinh tế chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, •Sự phát triển kinh tế toàn cầu, của cải xã hội được tạo ra nhiều, đời sống của con người từng bước được cải thiện •Mọi người dân được đều được thụ hưởng sự chăm sóc y tế cao nhất, hạn chế tử vong do bệnh tật, tai nạn, hạn chế di chứng để lại, sớm đưa người bệnh tái hoà nhập với cộng đồng, góp phần làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội,  TTCC TP ĐÀ NẴNG 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I. Đối tượng và Phương pháp Nghiên cứu TTCC TP ĐÀ NẴNG 4 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Bệnh nhân bị bệnh cấp cứu hay bị tai nạn được cộng đồng đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện 17, Bệnh viện Giao thông, Bệnh viện 199, 06 bệnh viện quận, huyện và Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. • Những bệnh nhân và người bị tai nạn được lưu trữ thông tin đầy đủ trong bệnh viện chúng tôi mới đưa vào nghiên cứu.  2.1. Đối tượng nghiên cứu: TTCC TP ĐÀ NẴNG 5 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phiếu điều tra được thiết kế sẵn để thu thập thông tin bệnh nhân cấp cứu và tai nạn tại Trung tâm Cấp cứu thành phố.  2.2. Phương pháp nghiên cứu: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hồi cứu hồ sơ, bệnh án từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 Tiến cứu thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2013 Nghiên cứu theo phương pháp hồi cứu và tiến cứu TTCC TP ĐÀ NẴNG 6 1. Khả năng đáp ứng của TTCC so với nhu cầu cấp cứu của người dân trên địa bàn 2. Tổng số bệnh nhân cấp cứu và tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng trong 03 năm qua (2011 – 2013) III. Kết quả Nghiên cứu 3. Phân loại nguyên nhân tai nạn trong 3 năm (2011 – 2013) đã được TTCC Tp. Đà Nẵng cấp cứu 4. Phân loại bệnh cấp cứu trong 3 năm 2011->2013 tại TTCC Tp. Đà Nẵng TTCC TP ĐÀ NẴNG 7 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:  3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Bảng 3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Năm Số ca cấp cứu đã được Trung tâm cấp cứu xử lý Tỷ lệ (%) Số ca cần cấp cứu trên địa bàn Tp. Đà Nẵng Tỷ lệ (%) 2011 13,746 7,63% 180,271 92,37% 2012 14,133 7,28% 194,085 92,72% 2013 14,931 7,42% 201,109 92,57% Tổng cộng 42,810 7,44% 575,465 92,55% TTCC TP ĐÀ NẴNG 8 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:  3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Biểu đồ 3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: TTCC TP ĐÀ NẴNG 9  3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Bảng 3.2 Tổng số bệnh nhân cấp cứu và tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng trong 03 năm qua (2011 – 2013): Năm Lý do cấp cứu Bệnh cấp cứu Tai nạn Tổng 2011 Số lượng 7,699 6,047 13,746 Tỷ lệ 56,01% 43,99% 100% 2012 Số lượng 7,612 6,521 14,133 Tỷ lệ 53,86% 46,14% 100% 2013 Số lượng 7,892 7,0394 14,931 Tỷ lệ 52,86% 7,14% 100%  3 năm Số lượng 23,203 19,607 42,810 Tỷ lệ 54,20% 45,80% 100% TTCC TP ĐÀ NẴNG 10  3.1 Khả năng đáp ứng của Trung tâm Cấp cứu so với nhu cầu cần cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Biểu đồ 3.2 Tổng số bệnh nhân cấp cứu và tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng trong 03 năm qua (2011 – 2013): TTCC TP ĐÀ NẴNG 11  Bảng 3.3 Tổng số bệnh nhân cấp cứu và tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng trong 03 năm qua (2011 – 2013): Năm Loại tai nạn 2011 2012 2013 Bình quân Bỏng Số lượng 32 18 48 33 Tỷ lệ 0,53% 0,28% 0,68% 0,50% Điện giật Số lượng 47 35 89 57 Tỷ lệ 0,78% 0,54% 1,26% 0,86% Hỏa khí Số lượng 101 80 67 83 Tỷ lệ 1,67% 1,23% 0,95% 1,28% Máy móc Số lượng 64 48 80 64 Tỷ lệ 1,06% 0,74% 1,14% 0,98% Vật nhọn Số lượng 173 103 127 134 Tỷ lệ 2,86% 1,58% 1,80% 2,08% Động vật cắn Số lượng 58 39 164 87 Tỷ lệ 0,96% 0,60% 2,33% 1,30% TTCC TP ĐÀ NẴNG 12  Bảng 3.3 Tổng số bệnh nhân cấp cứu và tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng trong 03 năm qua (2011 – 2013): Năm Loại tai nạn 2011 2012 2013 Bình quân Đuối nước Số lượng 61 92 125 93 Tỷ lệ 1,01% 1,41% 1,78% 1,40% Hóc dị vật Số lượng 37 27 58 41 Tỷ lệ 0,61% 0,41% 0,82% 0,62% Ngã Số lượng 108 113 179 133 Tỷ lệ 1,79% 1,73% 2,54% 2,02% Ngộ độc Số lượng 92 73 134 100 Tỷ lệ 1,52% 1,12% 1,90% 1,51% Tai nạn giao thông Số lượng 5,274 5,893 5,968 5,712 Tỷ lệ 87,22% 90,37% 84,78% 87,46% Tổng cộng Số lượng 6,047 6,521 7,039 6,536 Tỷ lệ 100% 100% 100% 100% TTCC TP ĐÀ NẴNG 13  Bảng 3.4 Phân loại bệnh cấp cứu trong 3 năm 20112013 tại TTCC Tp. Đà Nẵng Năm Bệnh CC chính 2011 2012 2013 Bình quân Hô hấp Số lượng 611 824 955 797 % 7,94% 10,83% 12,10% 10% Sản khoa Số lượng 741 580 836 719 Nội khoa % 9,62% 7,62% 10,59% 9% Thần kinh Số lượng 1,843 1,798 1,497 1,713 % 23,94% 23,62% 18,97% 22% Tiêu hóa Số lượng 1,009 1,079 1,336 1,141 % 13,11% 14,17% 16,93% 15% Tim mạch Số lượng 2,057 2,277 2,032 2,122 % 26,72% 29,91% 25,75% 27% Khác Số lượng 1,438 1,054 1,236 1,243 % 18,68% 13,85% 15,66% 16% Tổng cộng Số lượng 7,699 7,612 7,892 7,734 % 100% 100% 100% 100% TTCC TP ĐÀ NẴNG 14 4. Tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2013 IV. BÀN LUẬN 3. Phân loại bệnh cấp cứu trong 03 năm từ 2011 đến 2013 2. Khả năng đáp ứng nhu cầu cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng so với nhu cầu cần được cấp cứu của người dân thành phố Đà Nẵng trong 03 năm 1. Tình hình cấp cứu do TTCC Tp. Đà Nẵng đáp ứng khi nhận các cuộc gọi cấp cứu qua số điện thoại 115 TTCC TP ĐÀ NẴNG 15 IV. BÀN LUẬN - Nhìn chung tỷ lệ bệnh cấp cứu là 54,24% luôn cao hơn cấp cứu tai nạn các loại là 45,76%. - Năm có bệnh cấp cứu cao nhất là năm 2011 với 56,01% trong khi năm 2013 chỉ chiếm 52,86%; - Năm 2013 là năm có tỷ lệ tai nạn các loại cao nhất trong 3 năm với tỷ lệ 47,14%, trong khi đó thấp nhất trong 3 năm là năm 2011 là 43,99%; Điều đó cho thấy nhu cầu cấp cứu của người dân thành phố Đà Nẵng ngày càng gia tăng thông qua đường dây nóng 115.  4.1 Tình hình cấp cứu do TTCC Tp. Đà Nẵng đáp ứng khi nhận các cuộc gọi cấp cứu qua số điện thoại 115 TTCC TP ĐÀ NẴNG 16 IV. BÀN LUẬN - Năm 2011 là 180.271 ca; năm 2012 là 194.085 ca; năm 2013 là 201.109 ca; trung bình 03 năm là 191.822 ca. - Nhu cầu cấp cứu là rất cao trong khi quy mô và khả năng đáp ứng nhu cầu của TTCC Tp. Đà Nẵng chỉ đáp ứng bình quân 7,44% nhu cầu của người dân Tp. Đà Nẵng. Như vậy bình quân còn 177.552 trường hợp chưa được cấp cứu tương đương 92,56% nhu cầu người dân khi bị tai nạn, bệnh tật cần hỗ trợ cấp cứu ngoài viện nhưng TTCC Tp. Đà Nẵng vẫn chưa thể đáp ứng hết yêu cầu cấp cứu của người dân.  4.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng so với nhu cầu cần được cấp cứu của người dân thành phố Đà Nẵng trong 03 năm TTCC TP ĐÀ NẴNG 17 IV. BÀN LUẬN - Bệnh nhân cấp cứu do tim mạch chiếm tỷ lệ cao nhất là năm 2012 là: 29,91%, thấp nhất là năm 2013 là 25,75%; - Bệnh thần kinh là bệnh có tỷ lệ cấp cứu đứng thứ hai sau bệnh tim mạch với tỷ lệ cao nhất là 23,94% trong năm 2011, thấp nhất là năm 2013 với 18,97%; - Bệnh hô hấp là bệnh có tỷ lệ cấp cứu thấp nhất với tỷ lệ cao nhất là 15,14% trong năm 2013, thấp nhất là năm 2011 với 7,94%;  4.3 Phân loại bệnh cấp cứu trong 03 năm từ 2011đến 2013 TTCC TP ĐÀ NẴNG 18 IV. BÀN LUẬN - Nhìn chung tỷ lệ tai nạn các loại tăng qua các năm từ 43,99% lên 47,14%. - Tuy nhiên tai nạn giao thông có chiều hướng giảm từ 87,13% xuống còn 84,78%.  4.4 Tai nạn các loại được cấp cứu tại TTCC Tp. Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2013 TTCC TP ĐÀ NẴNG 19 V. KẾT LUẬN: - Nhu cầu cấp cứu của người bệnh và người bị tai nạn trong nhân dân hiện nay rất cao - Sự đáp ứng cấp cứu y tế còn rất hạn chế.  Vấn đề đặt ra xây dựng hệ thống cấp cứu ngoài viện một cách hoàn thiện và thống nhất như các nước tiên tiến: Pháp, Mỹ …. Đối với TTCC Tp. Đà Nẵng hiện nay đã xây dựng được hệ thống cấp cứu tương đối đồng bộ gồm 01 Trung tâm cấp cứu và 06 trạm cấp cứu vệ tinh (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang và Hải Châu) - Chỉ đáp ứng bình quân được 7,44% so với nhu cầu cấp cứu của người dân.  TTCC TP ĐÀ NẴNG 20 VI. KIẾN NGHỊ:  Xây dựng hệ thống cấp cứu đồng bộ từ Bộ Y tế đến từng vùng miền và tỉnh thành Đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc và xe cứu thương cho các Trung tâm cấp cứu tại các tỉnh thành Đề xuất chế độ phụ cấp và ưu đãi đối với CBCNV làm công tác cấp cứu ngoài viện xứng đáng Phân tích căn cứ tiền đề TTCC TP ĐÀ NẴNG 21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_tinh_hinh_cap_cuu_ngoai_vien_tai_thanh_pho_da_n_ng_trong_3_nam_2010_2013_bsck_ii_nguyen_tan_pho__7654.pdf
Luận văn liên quan