Đại biểu quốc hội với việc chuẩn bị cá nhân tham gia các hoạt động của quốc hội

- Chuẩn bị sẵn các vấn đề nêu ra thảo luận, chất vấn; - Nghiên cứu chương trình và đề xuất, bổ sung nội dung, vấn đề vào chương trình nghị sự; - Thảo luận, tham vấn trước với các đại biểu QH khác về vấn đề mà mình quan tâm.

ppt18 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đại biểu quốc hội với việc chuẩn bị cá nhân tham gia các hoạt động của quốc hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐBQH VỚI VIỆC CHUẨN BỊ CÁ NHÂN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QHNGƯỜI TRÌNH BÀY: LƯƠNG PHAN CỪPHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VỀ CÁC VĐXH CỦA QHĐỀ CƯƠNG BÁO CÁOQUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐBQH. ĐBQH VỚI VIỆC CHUẨN BỊ CÁ NHÂNCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI - Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; - Quốc hội có 14 nhiệm vụ và quyền hạn (theo điều 2 của luật TCQH); - QH hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo nguyên tắc đa sốCƠ CẤU, T/C VÀ CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QHQH có: UBTVQH, HĐDT và 9 UB (UB pháp luật; UB tư pháp; UB kinh tế; UB tài chính, ngân sách; UB quốc phòng, an ninh; UB VH, GD, TN,TN và nhi đồng; UB về CVĐXH; UB KH, CN và môi trường; UB đối ngoại); UBTVQH là cơ quan thường trực của QH có 11 nhiệm vụ và quyền hạn (Đ.7 Luật TCQH). UBTVQH có 3 Ban giúp việc: Ban công tác lập pháp; Ban công tác đại biểu và Ban công tác dân nguyện) Đoàn đại biểu QH (ĐB được bầu trong một đơn vị cấp tỉnh hợp thành);Các tổ chức khác của QH (VAFPPD, VIMPO, Hội nghị sĩ hữu nghị, AIPO, IPUBộ máy giúp việc: VPQH , VP Đoàn đại biểu QH, CƠ CẤU, T/C VÀ CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QH (TIẾP)Kỳ họp (họp toàn thể, họp Đoàn, Họp tổ, chia 2 hội trường, lấy ý kiến qua phiếu thăm dò);Hoạt động của UBTVQH (phiên họp, Đoàn giám sát);Hoạt động của HĐDT và các Uỷ ban (Hội nghị thẩm tra, nghe báo cáo, thảo luận; Hội thảo; Đoàn giám sát, khảo sát, nghiên cứu; tham gia các Hoạt động của Chính phủ, các cơ quan có liên quan, với địa phương...;Hội nghị đại biểu QH chuyên trách;Hoạt động của Đoàn đại biểu QH;Hoạt động của tổ chức tham gia các tổ chức Quốc tế;Hoạt động của từng đại biểu (riêng và với tư cách là thành viên các cơ quan của QH);QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; - ĐBQH là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (TIẾP)- Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình trước cử tri và trước Quốc hội.- Gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật;- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước;QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (TIẾP)- THAM GIA CÁC KỲ HỌP, PHIÊN HỌP ĐỂ XEM XÉT, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ THUỘC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI;- THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA QH MÀ MÌNH LÀ THÀNH VIÊN;- ĐẠI BIỂU QH KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHẢI DÀNH IT NHẤT 1/3 THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU;- CÓ QUYỀN TRÌNH DỰ ÁN LUẬT, KIẾN NGHỊ VỀ LUẬT RA TRƯỚC QH, UBTVQH.QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (TIẾP)- Chất vấn các chức danh do QH bầu và phê chuẩn (CT nước, CT QH, TT CP và các thành viên CP, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC) và Có quyền kiến nghị với UBTVQH xem xét, trình QH việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh này.Phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự gs của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; Thu thập và phản ánh trung thực với QH và các cơ quan nhà nước hữu quan;- Có trách nhiệm tiếp công dân; khi nhân được đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có trách nhiệm nghiên cứu chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (TIẾP)Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, Yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;- Yêu cầu các cơ quan NN, TCXH, TC Kinh tế, Đơn vị vũ trang trả lời các vấn đề ĐB quan tâm;- Tham dự kỳ họp HĐND các cấp nơi được bầu và có quyền phát biểu tại kỳ họp;- Không bị bắt giam, truy tố nếu không có sự đồng ý của QH hoặc UBTVQH trong thời gian QH không họp;- Được bảo đảm điều kiện để hoạt động.II. CHUẨN BỊ CÁ NHÂNViệc thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH là hết sức nặng nề. Để tham gia thực hiện 14 chức năng, nhiệm vụ của QH như luật định, thực hiện vai trò, vị trí của QH là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đòi hỏi mỗi ĐBQH phải chuẩn bị đầy đủ về thông tin, kiến thức, nghiên cứu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nghiên cứu tài liệu, chuẩn vị các kỹ năng hoạt động và sức khoẻ, công việc gia đình.CHUẨN BỊ THÔNG TIN, KIẾN THỨCChuẩn bị thông tin, kiến thức chung và trực tiếp đối với những vấn đề, nội dung của hoạt động của QH cũng như các cơ quan, tổ chức của QH mà mình tham gia.Chuẩn bị thông tin, kiến thức chung: Bằng các tự học; học qua cử tri; học ở các trường, lớp; tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo+ Thông tin, kiến thức quản lý nhà nước;+ Thông tin, kiến thức pháp luật;+ Thông tin, kiến thức tổ chức bộ máy Nhà nước;+ Thông tin, kiến thức về kinh tế, tài chính Note: đòi hỏi rất rộng. Thời gian có hạn chọn kiến thức gì cho phù hợp.CHUẨN BỊ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆUMỗi một thời gian, mỗi một hoạt động của QH cũng các cơ quan, tổ chức của QH đều tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung cụ thể: Kỳ họp, phiên họp thẩm traChương trình, nội dung đều được gửi trước cho các đại biểu;Tài liệu được cung cấp: Tài liệu chính, tàiliệu tham khảo;Đại biểu phải nghiên cứu trước: Tự nghiên cứu; Tham khảo ý kiến cử tri; ý kiến chuyên gia; ý kiến người giúp việcNGHIÊN CỨU TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN1. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri thông qua tiếp xúc trước và sau kỳ họp;2. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri nơi công tác, nơi cư trú;3. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua đơn, thư gửi trực tiếp;4. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri được Uỷ ban MTTQ tập hợp chuyển đến;5. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng;6. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua các nguồn khácNote: Tâm tư, nguyện vọng của cử tri hết sức đa dạng. Vấn đề là tìm, tổng hợp được đâu là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của số đông cử tri.CHUẨN BỊ CÁC KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNGKỹ năng lập pháp;Kỹ năng giám sát;Kỹ năng thuyết trình, trình bày một vấn đề;Kỹ năng vận động thuyết phục đại biểu khác;Kỹ năng phân tích chính sách;Kỹ năng đưa một vấn đề ra QH thảo luận;Kỹ năng làm việc với chuyên gia;Kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề;..........CHUẨN BỊ SỨC KHOẺ, CÔNG VIỆC GIA ĐÌNHChuẩn bị sức khỏe để có thể làm việc với cường độ cao nhất là trong hoạt động của kỳ họp (thường diễn ra khoảng 40 – 50 ngày/ kỳ họp);Chuẩn bị công việc gia đình (nhất là đối với đại biểu nữ) và công việc của cơ quan (đối với đại biểu kiêm nhiệm)MỘT SỐ CHUẨN BỊ CÁ NHÂN KHÁC- Chuẩn bị sẵn các vấn đề nêu ra thảo luận, chất vấn;- Nghiên cứu chương trình và đề xuất, bổ sung nội dung, vấn đề vào chương trình nghị sự;- Thảo luận, tham vấn trước với các đại biểu QH khác về vấn đề mà mình quan tâm.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂUCHÚC QUÝ VỊ SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuan_bi_ky_hop_i_khoa_xii_1_1194.ppt