Đề tài Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang * Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu _a Phần 1: Cơ sở lý luận_1 Phần 2: Công ty TNHH Thái Tuân & các hoạt động marketing hiện tại_36 Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn_36 I. Lịch sử thành lập và phát triển_36 IIề Chức năng và nhiệm vụ_38 1. Chức năng_38 2. Nhiệm vụ_38 3. Mục tiêu, Chiến lược phát triển _38 4. Triết lý kinh doanh của công ty_39 III. Các thành tích đạt được_39 IV. Sơ đồ và chức năng bộ máy quản lý _40 Chương 2: Phân tích nguồn lực_42 I. Tài chính_42 ❖ Doanh thu_42 II. Nguồn nhân lực_43 III. Máv móc 44 Chương 3: Phân tích môi trường _46 I. Tổng quát về thị trường ngành dệt may Việt Nam_46 II. Môi trường vĩ mô_47 1. Tính kinh tế_47 2.Xã hội _48 3. Chính trị__48 4. Kỹ thuật công nghệ _49 III. Môi trường vi mô_50 1. Đối thủ cạnh tranh_50 2. Khách hàng____ 51 * 3. Nhà cung cấp_53 4. Đối thủ tiềm ẩn_54 Chương 3: Tình hình hoạt động Marketing_55 I. Chức năng và cơ cấu phòng Marketing _55 1. Bộ phận Nghiên Cứu Thị Trường_56 2. Bộ phận Chiêu Thị_56 III. Phôi thức Marketing_58 1. Sản phẩm_58 ❖ Chương trình chăm sóc khách hàng_60 2. Giá_60 3. Hệ thống phân phối_61 ❖ Hệ thống showroom _63 3. Chiêu thị_64 IV. Nhận xét_68 Phần 3: Hoạch định chiến lược Marketing_69 Chương 1: Phân tích ma trận SWOT_69 I. Điểm mạnh (S)_69 II. Điểm yếu (W)_69 III. Cơ hội (O)_69 IV. Rủi ro (T)_70 Chương 2: Hoạch định chiến lược Marketing_71 I. Mục tiêu của hệ thống Marketing_71 1. Thị trường mục tiêu__ 71 2. Chiến lược Marketing_71 II. Chiến lược sản phẩm _72 II. Chiến lược giá_72 III. Chiến lược phân phối_73 l. Kênh phân phối trực tiếp_73 2. Kênh phân phôi gián tiếp_73 IV. Chiến lược chiêu thị _73 1. Khuyến Mãi_73 2. Quảng cáo_73 V. Kiến nghị_74 MỤC TIÊU, PHẠM VI NGHIÊN cứu CỦA ĐỀ tài Ngày nay các công ty phải nhanh chóng thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược Marketing. Thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cô' định và đã biết, họ phải cạnh tranh với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ về công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Họ buộc phải không ngừng chạy đua và hy vọng là mình đang theo đúng phương hướng mà công chúng mong muốn. Đồng thời ngày nay, người tiêu dùng đứng trước tình trạng mọi chủng loại sản phẩm đều có rất nhiều nhãn hiệu. Các khácR hàng lại có những yêu cầu khác nhau đối với sản phẩm dịch vụ và giá cả. Họ đòi hỏi cao và ngày càng cao về chất lượng và dịch vụ. Đứng trước sự lựa chọn như vậy, khách hàng sẽ bị hấp dẫn bởi những thứ hàng hóa nào đáp ứng tốt nhất những nhu cầu và mong đợi cá nhân của họ. Họ sẽ mua hàng căn cứ vào nhận thức của mình. Vì vậy không lấy gì làm lạ khi những công ty chiến thắng là những cồng ty làm thỏa mãn đầy đủ nhất và thực sự làm vui lòng những khách hàng mục tiêu của mình. Những công ty đó xem Marketing là triết lý của toàn công ty. Marketing giúp phát hiện nhu cầu của khách hàng là cơ hội đem lại lợi nhuận cho công ty. Marketing tham gia vào việc thiết kế sản phẩm và nội dung các dịch vụ. Thông tin Marketing tin có ảnh hưởng rất lớn đến việc định giá mặt hàng. Marketing tích cực thông tin và cổ động cho các sản phẩm dịch vụ và hình ảnh của công ty, đồnng thời theo dõi sự hài lòng của khách hàng và không ngừng hoàn thiện các sản phẩm. Thành tich của công ty căn cứ vào những thông tin phản hồi từ thị trườngử Khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường dệt may càng có sự cạnh tranh khốc liệt. Công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn hiện đang là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành dệt may, trước áp lực cạnh tranh để tồn tại và giữ vững vị trí dẫn đầu doanh nghiệp càng phải chú trọng hơn đến hoạt động Marketing của mình. Luận văn tốt nghiệp này được đưa ra những ý tưởng xây dựng hệ thống marketing tại công ty Thái Tuấn một cách bài bản và có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu TRỞ THÀNH CÔNG TY CUNG CẤP VẢI VÀ QUAN áo thời trang HÀNG ĐẦU VIỆT NAM * Muc tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến Marketing, marketing mix, quản trị Marketing của doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động marketing của Công ty TNHH dệt may Thái Tuấn. - Tìm hiểu tình hình thực tế về thị trường tiêu thụ của công ty. - Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình Marketing Mix cho mặt hàng này. * Pham vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: nghiên cứu chính sách Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sấn. - Không gian: tại công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM.

pdf85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 6376 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMarketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM.pdf
Luận văn liên quan