Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa(81 trang) MỤC LỤC Lời cám ơn Lời nói đầu CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ1.1.Vai trò của TTQT và việc nâng cao chất lượng TTQT đối với hoạt động XNK và kinh doanh ngân hàng 1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế 1.1.2. Vai trò của TTQT và việc nâng cao chất lượng TTQT với hoạt động XNK 1.1.3.Vai trò của TTQT và việc nâng cao chất lượng TTQT với hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2. Các điều kiện về thanh toán quốc tế 1.2.1. Điều kiện tiền tệ 1.2.2. Điều kiện địa điểm 1.2.3. Điều kiện thời gian 1.2.4.Điều kiện phương tiện thanh toán 1.2.4.1. Hối phiếu 1.2.4.2. Séc 1.2.4.3. Lệnh phiếu 1.2.4.4.Thẻ thanh toán 1.2.5. Điều kiện phương thức thanh toán 1.2.5.1. Phương thức thanh toán chuyển tiền 1.2.5.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 1.2.5.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 1.3. Chứng từ trong hoạt động ngoại thương và các nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra chứng từ 1.3.1. Bộ chứng từ 1.3.1.1. Hoá đơn 1.3.1.2. Các giấy tờ gửi hàng 1.3.1.3. Các chứng từ khác 1.3.2. Các nguyên tắc có bản trong việc kiểm tra chứng từ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHCT ĐỐNG ĐA 2.1. Khái quát chung về NHCT Đống Đa 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 2.1.2. Bộ máy tổ chức và các hoạt động kinh doanh cơ bản 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT Đống Đa 2.2.1. Thanh toán chuyển tiền 2.2.2. Thanh toán nhờ thu 2.2.3. Thanh toán tín dụng chứng từ 2.3. Đánh giá hoạt động Thanh toán quốc tế tại NHCT Đống Đa 2.3.1. Đánh giá kết quả đạt được 2.3.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT Đống Đa CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANHTOÁN QUỐC TẾ TẠI NHCT ĐỐNG ĐA 3.1. Định hướng mở rộng và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT Đống Đa 3.2. Một số giải pháp 3.2.1. Cải tiến chất lượng nghiệp vụ 3.2.1.1. Thanh toán hàng xuất khẩu 3.2.1.2. Thanh toán hàng nhập khẩu 3.2.2. Chiến lược khách hàng 3.2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên 3.2.4. Đổi mới công nghệ ngân hàng 3.2.5. Củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại 3.3. Một số kiến nghị : 3.3.1. Đối với doanh nghiệp XNK 3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước 3.3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế 3.3.2.2. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 3.3.2.3. Tăng cường chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) 3.3.3.Với chính phủ và các ngành có liên quan 3.3.3.1. Cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho giao dịch thanh toán XNK 3.3.3.2. Hoàn thiện chính sách thương mại nhằn đẩy mạnh xuất khẩu Lời cám ơn Thời gian học tập và nghiên cứu tại Ngân hàng công thương Đống Đa đã giúp em có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu. Cùng với với sự quan tâm, chỉ bảo tận tình, chu đáo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa”. Để đạt được kết quả này, em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới thầy giáo Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ nhiệm khoa Tiền tệ và Tín dụng quốc tế đã nhiệt tình hướng dẫn giúp em hoàn thành bài khoá luận này. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Phòng kinh doanh đối ngoại Ngân hàng công thương Đống Đa đã giúp em tìm hiểu các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các thầy cô giáo trong khoa Tiền tệ và Tín dụng quốc tế - Học viện ngân hàng đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho em trong bốn năm học vừa qua. LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Với xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá,Việt Nam thực hiện mở cửa nền kinh tế với quan điểm “ mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá, đa phương hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới ”, trong quá trình đó, hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang cố gắng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, thể hiện rõ trong việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995 và tiến tới gia nhập Khu vực thương mại tự do Châu á (AFTA) và tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định thương mại Việt – Mỹ đã được ký kết và chính thức có hiệu lực. Để thực hiện tốt quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng tăng. Điều này các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam phải có một hệ thống thanh toán quốc tế hiệu quả, nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền kinh tế . Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế Châu á sau một thời gian tăng trưởng mạnh đã chững lại, tiếp đến là cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Argentina, cuộc khủng khủng bố ở Mỹ và tình hình chính trị bất ổn ở một số nước. Đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho nền kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái. Trước những khó khăn chung, hoạt động thanh toán XNK của các NHTM gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục, thúc đẩy hoạt đông thanh toán quốc tế ngày một phát triển và trở thành một trong những hoạt động chính của NHTM. Xuất phát từ tính thiết thực của việc nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế nên em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa” . 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thannh toán quốc tế - Phân tích, đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đề tài tập trung vào phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT Đống Đa. - Đưa ra kiến nghị hoàn thiện và phát triển hoạt động này trong thời gian tới. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Vận dụng lý luận vào thực tiễn, sử dụng phương pháp phân tích, so sánh khái quát hoá và tổng hợp. - Sử dụng và phân tích số liệu thống kê trên cơ sở tư duy logic. 5. Khoá luận được trình bày theo kết cấu sau: Lời nói đầu Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế Chương 2: Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa Kết luận

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh doanh . (4) Sau khi hå s¬ ®· ®­îc duyÖt, Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh hoµn thiÖn chøng tõ nh­: ký hËu hèi phiÕu, lËp chØ thÞ ®ßi tiÒn …vµ göi chøng tõ ®i n­íc ngoµi ®Ó ®ßi tiÒn theo ®óng quy ®Þnh ghi trªn L/C. Khi nhËn ®­îc tiÒn thanh to¸n tõ ng©n hµng n­íc ngoµi, phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh tÝnh phÝ, thu nî tiÒn vay, h¹ch to¸n vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ Quy chÕ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc . BiÓu phÝ hiÖn nay cña NHCT §èng §a ¸p dông víi L/C xuÊt khÈu lµ: + PhÝ th«ng b¸o L/C: $ 15. + PhÝ th«ng b¸o söa ®æi L/C: $ 10. + PhÝ kiÓm tra chøng tõ: $ 20. b. Thanh to¸n hµng nhËp khÈu: * Quy ®Þnh chung : Chi nh¸nh chØ ®­îc phÐp nhËn hå s¬ thanh to¸n L/C nhËp khÈu cña kh¸ch hµng khi cßn h¹n møc sö dông ngo¹i tÖ hoÆc h¹n møc gia t¨ng (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña NHCT ViÖt Nam trong mèi quan hÖ ®iÒu chuyÓn vèn ngo¹i tÖ néi bé . * TiÕp nhËn vµ xö lý hå s¬ : Kh¸ch hµng Phßng Kinh doanh §èi ngo¹i Phßng Kinh doanh NHCT ViÖt Nam (1) (5) (2) (3) (4) (1) Kh¸ch hµng nép hå s¬ xin më L/C : Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu xin më L/C thanh to¸n hµng nhËp khÈu Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕp nhËn vµ xem xÐt hå s¬ ë c¸c néi dung sau: - §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c¸c chøng tõ mµ kh¸ch hµng xuÊt tr×nh. ViÖc thanh to¸n ph¶i phï hîp víi chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc . - KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña hå s¬ vÒ mÆt sè l­îng vµ néi dung c¸c v¨n b¶n: Hîp ®ång nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c kÌm theo (nÕu cã), ®¬n xin më L/C, c¸c lo¹i cam kÕt thanh to¸n thÝch hîp . - KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña hîp ®ång nhËp khÈu ®¶m b¶o tÝnh thùc thi cña hîp ®ång ,®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng nhËp khÈu vµ ng©n hµng. Tr­êng hî hµng ho¸ nhËp khÈu n»m trong danh môc cÊm nhËp khÈu cña nhµ n­íc quy ®Þnh th× tr¶ l¹i hå s¬ cho kh¸ch hµng . KiÓm tra ®¬n më L/C cña kh¸ch hµng vÒ tÝnh chÊt ph¸p lý cña ®¬n , tÝnh phï hîp vÒ néi dung gi÷a ®¬n vµ hîp ®ång , t­ vÊn cho kh¸ch hµng söa ®æi hîp ®ång hoÆc ®¬n më L/C nÕu thÊy cÇn thiÕt . ViÖc xem xÐt hå s¬ nãi trªn ®­îc thùc hiÖn trong vßng 01 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn hå s¬ cña kh¸ch hµng . (2) NÕu hå s¬ ®· ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn, trong tr­êng hîp L/C ký quü d­íi 100% c¸n bé thanh to¸n L/C ký vµo cam kÕt thanh to¸n vµ chuyÓn cho phßng Kinh doanh tiÕp tôc gi¶i quyÕt . (3) Xö lý hå s¬ ë phßng Kinh doanh : Sau khi nhËn ®­îc hå s¬ tõ Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, Phßng kinh doanh tiÕn hµnh xö lý hå s¬, kiÓm tra tÝnh chÊt ph¸p lý cña hå s¬ vµ phª duyÖt. (4) Sau khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ ®· ®­îc phª duyÖt tõ phßng Kinh doanh, ®¶m b¶o kh¸ch hµng ®· ký quü ®ñ sè tiÒn theo quy ®Þnh vµ ®· mua b¶o hiÓm (nÕu cÇn ), c¸n bé thanh to¸n L/C tiÕn hµnh më L/ C, ghi sè L/C ®· më gi¸ trÞ vµ ngµy ph¸t hµnh L/C trªn hîp ®ång gèc, ®ång thêi ký tªn trªn hîp ®ång. Hîp ®ång gèc cã thÓ tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu. Khi ®ã, ng©n hµng ph¶i cã b¶n sao, cã dÊu treo cña ®¬n vÞ ®Ó l­u. Sau ®ã, phô tr¸ch phßng Thanh to¸n quèc tÕ kiÓm so¸t l¹i toµn bé hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña NHCTVN vµ chuyÓn L/C ra n­íc ngoµi (nÕu ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn) hoÆc chuyÓn hå s¬ ra n­íc ngoµi sau khi hå s¬ ®· ®­îc Gi¸m ®èc ký duyÖt. Riªng tr­êng hîp L/C trÞ gi¸ tõ 500.000 USD trë lªn ph¶i thªm mét b­íc tÝnh ký hiÖu mËt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh hoÆc ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn.ViÖc thùc hiÖn quy tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn trong vßng mét ngµy lµm viÖc. - TiÕn hµnh h¹ch to¸n ký quü më L/C vµ nhËp cam kÕt thanh to¸n L/C vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng . (5) Tr¶ L/C cho kh¸ch hµng theo dâi thùc hiÖn . * Thanh to¸n L/C hµng nhËp khÈu : Khi nhËn ®­îc bé chøng tõ ®ßi tiÒn tõ ng©n hµng n­íc ngoµi, Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i cã tr¸ch nhiÖm : - Sau khi nhËn ®­îc chøng tõ, thanh to¸n viªn ph¶i ghi sæ theo dâi giao nhËn chøng tõ, ghi ngµy nhËn chøng tõ. KiÓm tra chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh, lËp phiÕu kiÓm tra chøng tõ, th«ng b¸o cho kh¸ch hµng trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn chøng tõ. NÕu chøng tõ cã sai sãt th× tiÕn hµnh th«ng b¸o cho ng©n hµng göi chøng tõ th«ng qua NHCT ViÖt Nam trªn m¹ng SWIFT, ®ång thêi liªn hÖ víi kh¸ch hµng nhËp khÈu chê chÊp nhËn thanh to¸n. NÕu kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n bé chøng tõ cã sai sãt vµ thèng nhÊt víi néi dung kiÓm tra, phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i th«ng b¸o ngµy thanh to¸n cho phßng Kinh doanh biÕt b»ng v¨n b¶n . - Ng©n hµng chØ ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh hoÆc ký hËu vËn ®¬n ®Ó kh¸ch hµng nhËn hµng khi kh¸ch hµng cã ®ñ tiÒn - kÓ c¶ tµi kho¶n ký quü chuyÓn vµo lµ tiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n . - TiÕn hµnh thanh to¸n L/C khi ®Õn h¹n thanh to¸n. - TiÕn hµnh h¹ch to¸n thanh to¸n L/C tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng hoÆc tõ tµi kho¶n tiÒn vay trªn c¬ së giÊy nhËn nî cña kh¸ch hµng ®· ®­îc phª duyÖt, xuÊt ngo¹i b¶ng cam kÕt thanh to¸n vµ tÝnh phÝ dÞch vô liªn quan.Tr­êng hîp tµi kho¶n cña kh¸ch hµng kh«ng ®ñ tiÒn, tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n vay b¾t buéc víi l·i suÊt b»ng 150% l·i suÊt vay th«ng th­êng trªn c¬ së giÊy nhËn nî ®· ®­îc phª duyÖt - Tr­êng hîp kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî ng©n hµng, thanh to¸n L/C,TTR…®¬n vÞ lµm ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ ®Ó phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i xem xÐt vµ tr×nh l·nh ®¹o phª duyÖt. §Ò nghÞ mua nµy sÏ lµ c¨n cø ®Ó phßng Kinh doanh vµ ban l·nh ®¹o cho kh¸ch hµng vay b»ng VND ®Ó mua ngo¹i tÖ thanh to¸n ra n­íc ngoµi. BiÓu phÝ hiÖn nay cña NHCT §èng §a ®èi víi L/C nhËp khÈu: - Më L/C: 0,1%, trong ®ã tèi thiÓu lµ $10, tèi ®a lµ $300. - Söa ®æi L/C : + T¨ng tiÒn: $ 20. + Gia h¹n hiÖu lùc: $ 15. - ChÊp nhËn thanh to¸n: 0,2%. Cã thÓ nãi, nghiÖp vô thanh to¸n L/C lu«n chiÕm mét tû träng lín nhÊt trong tæng ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ. Së dÜ nh­ vËy bëi ®©y lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n cã ®é an toµn cao nhÊt, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt mäi rñi ro cã thÓ x¶y ra. T¹i NHCT §èng §a, n¨m 2000 sè mãn L/C thanh to¸n cã chiÒu h­íng gi¶m nh­ng xÐt vÒ kim ngh¹ch qua c¸c n¨m th× vÉn gi÷ ®­îc møc t¨ng tr­ëng liªn tôc: n¨m 1999 khèi l­îng thanh to¸n L/C nhËp khÈu lµ 18,3 triÖu USD, n¨m 2000 lµ 25,2 triÖu USD vµ ®Æc biÖt trong n¨m 2001 lµ 42.687,2 USD, t¨ng 69,4% so víi n¨m 2000. Trong ®ã cã nhiÒu ®¬n vÞ lín th­êng xuyªn tham gia thanh to¸n nh­: C«ng ty d­îc liÖu trung ­¬ng I, C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, Nhµ m¸y bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng… vµ riªng trong n¨m 2001,Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ®· thùc hiÖn thanh to¸n L/C nhËp khÈu qua ng©n hµng trÞ gi¸ 11 triÖu USD ®Ó nhËp tæng ®µi cña Mü nh»m më réng vïng phñ sãng m¹ng Vinaphone B­u ®iÖn Thµnh phè HCM vµ c¸c tØnh thµnh. Song song víi ho¹t ®éng thanh to¸n nhËp khÈu, thanh to¸n xuÊt khÈu qua NHCT §èng §a còng kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua, n¨m 1999 lµ 25 mãn, n¨m 2000 lµ 24 mãn vµ sang n¨m 2001 lµ 32 mãn, t¨ng 33,3% tuy nhiªn, møc t¨ng tr­ëng kim ng¹ch cßn h¹n chÕ. GÝa trÞ thanh to¸n xuÊt khÈu qua NHCT §èng §a t¨ng tõ 335.000 USD n¨m 1999 lªn 356.000 USD n¨m 2000 vµ 381.890 USD n¨m 2001. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ vËy lµ trong thêi gian qua, b»ng nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh­ më réng quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng n­íc ngoµi, t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, c¾t gi¶m l·i suÊt, phÝ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng xuÊt khÈu th­êng xuyªn víi khèi l­îng lín, t­ vÊn cho c¸c kh¸ch hµng khi lËp bé chøng tõ thanh to¸n, ®iÒu tra th«ng tin ®èi víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh»m tr¸nh rñi ro trong c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, NHCT §èng §a b­íc ®Çu thu hót thªm nhiÒu c¸c ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Õn giao dÞch. XÐt theo c¬ cÊu th× kim ng¹ch thanh to¸n L/C hµng xuÊt hµng n¨m rÊt thÊp so víi L/C hµng nhËp.Thùc tÕ nµy xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh kh¸ch quan lµ do nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn trong t×nh tr¹ng nhËp siªu. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy do do mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cßn nghÌo nµn, khèi l­îng XK kh«ng lín, chñ yÕu lµ c¸c m¹t hµng n«ng, l©m, thuû s¶n ë d¹ng s¬ chÕ nh­: g¹o, cµ phª, chÌ…vµ bªn c¹nh ®ã lµ sù ®æ vì cña thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­: §«ng ¢u, Nga…Tuy nhiªn, ®iÒu ®¸ng nãi lµ HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü ®­îc ký kÕt gi÷a hai n­íc vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 10/12/2001 sÏ t¹o thªm mét nh©n tè míi cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam - ®ã lµ thÞ tr­êng Hoa Kú.ViÖc më cöa thÞ tr­êng cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sÏ lµ mét c¬ héi më réng kinh doanh tèt ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng vµ qua ®ã gióp cho NHCT §èng §a t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng ®Õn tham gia thanh to¸n víi m×nh gãp phÇn n©ng cao khèi l­îng L/C xuÊt khÈu còng nh­ nhËp khÈu thùc hiÖn qua ng©n hµng. 2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a : 2.3.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc : 2.3.1.1. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn : Cã thÓ nãi, víi NHCT §èng §a, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vÉn cßn lµ ®iÒu míi mÎ. Ngµy 1/7/1995, tæ thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ®èi ngo¹i ra ®êi, vÒ sau ®­îc n©ng lªn thµnh phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i vµ nh­ vËy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ míi chÝnh thøc hoµ nhËp vµo ho¹t ®éng chung cña NHCT §èng §a ®­îc 7 n¨m. Tuy nhiªn b»ng c¸c gi¶i ph¸p tÝch cùc nh­ t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng, chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu cÇu kh¸ch hµng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ nh»m phôc vô kh¸ch hµng víi chÊt l­îng cao nhÊt tõ ®ã ®· gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ng©n hµng . MÆt kh¸c, th«ng qua nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nµy, ng©n hµng sÏ cã ®­îc quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng vµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Mèi quan hÖ nµy dùa trªn c¬ së hîp t¸c vµ t­¬ng trî. Cïng víi thêi gian, mèi quan hÖ nµy sÏ cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn . 2.3.1.2. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu cho ng©n hµng : Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®em l¹i nguån thu cho Ng©n hµng th«ng qua c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ mµ kh¸ch hµng nép cho ng©n hµng. Th«ng qua viÖc thùc hiªn thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh, n¨m 2001 phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a ®· thu ®­îc kho¶n phÝ tõ ho¹t ®«ng kinh doanh ®èi ngo¹i lµ 3 tû ®ång . 2.3.1.3. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn NHCT §èng §a : Trong thanh to¸n quèc tÕ, ng©n hµng ®ãng vai trß trung gian thanh to¸n gióp cho qu¸ tr×nh thanh to¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc tiÕn hµnh an toµn nhanh chãng vµ tiÖn lîi. Ng©n hµng b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trong giao dÞch thanh to¸n, ®ång thêi t­ vÊn cho kh¸ch hµng, h­íng dÉn vÒ kü thuËt thanh to¸n quèc tÕ nh»m gi¶m rñi ro t¹o sù an t©m, tin t­ëng cho kh¸ch hµng trong quan hÖ giao dÞch bu«n b¸n víi n­íc ngoµi. Nhê ®ã, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng lµm n©ng cao uy tÝn cña NHCT §èng §a ®èi víi b¹n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m võa qua, b»ng viÖc kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ, xem xÐt rót ng¾n quy tr×nh thanh to¸n quèc tÕ nh»m thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng vµ an toµn, NHCT §èng §a ®· thùc sù t¹o ®­îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a : 2.3.2.1.VÒ phÝa kh¸ch hµng: §©y lµ nh÷ng tån t¹i ph¸t sinh do nh÷ng sai sãt tõ doanh nghiÖp XNK thùc hiÖn qua chi nh¸nh NHCT §èng §a. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng l©u n¨m cã tr×nh ®é kinh nghiÖm th× còng cã kh«ng Ýt ®¬n vÞ ch­a cã kinh nghiÖm, ®éi ngò nh©n viªn tr×nh ®é ch­a cao. Nh÷ng sai sãt chñ yÕu lµ trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: - §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n hµng xuÊt: Sai sãt phæ biÕn nhÊt th­êng gÆp lµ ë kh©u lËp chøng tõ. C¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu lu«n gÆp ph¶i nh÷ng v­íng m¾c trong viÖc lËp hå s¬ chøng tõ ®ßi tiÒn. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé trong ®¬n vÞ cßn non kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kh¾t khe, phøc t¹p cña ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Nh÷ng sai sãt cã thÓ lµ nh÷ng lçi nhá nh­ sai chÝnh t¶, sai tªn…cho ®Õn nh÷ng thiÕu sãt chøng tõ hoÆc sai quy ®Þnh trong L/C. NÕu bé chøng tõ kh«ng hoµn h¶o sÏ bÞ tõ chèi thanh to¸n, thêi gian söa ch÷a kÐo dµi, phÝ söa ch÷a cao, cã nh÷ng tr­êng hîp L/C bÞ huû bá. - §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n hµng nhËp khÈu: C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th­êng ph¶i ký quü L/C , do vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ bÞ ø ®äng mét l­îng vèn kh«ng nhá, thêi gian ø ®äng tuú thuéc vµo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång giao hµng cña ng­êi XK. Nh÷ng thiÕu xãt cña ®¬n vÞ NK th­êng ch­a cã kinh nghiÖm vÒ ph­¬ng thøc L/C nªn thêi gian tõ lóc më tíi lóc nhËn ®­îc hµng kÐo dµi, hoÆc kh«ng t×m hiÓu ®­îc kh¶ n¨ng cña ng­êi XK nªn ®· më L/C mµ kh«ng nhËn ®­îc hµng . 2.3.2.2. VÒ phÝa ng©n hµng : Quy m« ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT §èng §a cßn nhá, ®©y lµ khã kh¨n chung cña toµn bé chi nh¸nh trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam. Kh¸ch hµng cña NHCT ch­a nhiÒu, ch­a më réng ®­îc m¹ng l­íi ®¹i lý vµ khèi l­îng s¶n phÈm dÞch vô phôc vô cho kh¸ch hµng cßn ë møc ®é h¹n chÕ: dÞch vô thanh to¸n thÎ, sÐc du lÞch ch­a ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, ®i¹ bµn ho¹t ®éng cña NHCT §èng §a chñ yÕu lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp Ýt cã c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh XNK. §©y lµ mét khã kh¨n kh«ng nhá trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp chi nh¸nh. Qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ,chi nh¸nh ®· dÇn kh¾c phôc b»ng c¸ch më réng tiÕp cËn thÞ tr­êng, thu hót c¸c kh¸ch hµng míi ë c¸c khu vùc kh¸c . Ngoµi ra, mét khã kh¨n n÷a mµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ NHCT §èng §a gÆp ph¶i lµ thãi quen cña c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ ng©n hµng ®­îc phÐp thùc hiÖn thanh to¸n sím nhÊt trong c¸c NHTM, do vËy c¸c doanh nghiÖp vÉn cã thãi quen më tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ thùc hiÖn thanh to¸n ë Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng, ®iÒu nµy ®· gi¸n tiÕp g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng chi nh¸nh NHCT §èng §a. Tuy ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vÉn cÇn cã nhiÒu thêi gian h¬n n÷a ®Ó tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh . Ch­¬ng 3 mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng Thanh to¸n quèc tÕ t¹I nhct ®èng ®a 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a : Cïng víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, sù ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt n­íc víi träng t©m lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng, ho¸ dÞch vô, tÊt yÕu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ta sÏ cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ quy m« khèi l­îng nghiÖp vô giao dÞch lÉn kim ng¹ch ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy, nh÷ng s¶n phÈm ng©n hµng cung øng ra thÞ tr­êng sÏ kh«ng chØ bã hÑp trong c¸c ho¹t ®éng truyÒn thèng mµ cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ngiÖp vô ®Ó ®­a h¹t ®éng cña ng©n hµng ®i xa h¬n, phong phó h¬n vµ trªn mét diÖn réng h¬n. TriÓn khai ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ban l·nh ®¹o Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a giao, cô thÓ “Ph¸t triÓn tèt ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i ,n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, t×m kiÕm vµ chó träng t¨ng thªm sè l­îng kh¸ch hµng, nhÊt lµ kh¸ch hµng lµm xuÊt nhËp khÈu, më réng m¹ng l­íi thu ®æi ngo¹i tÖ”. Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i NHCT §èng §a ®· x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i n¨m 2002 nh­ sau: - Rµ so¸t vµ bè trÝ l¹i ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ®èi ngo¹i ®¶m b¶o tÝnh chuyªn tr¸ch vµ nhiÖm vô chuyªn m«n . - Më réng m¹ng l­íi ®¹i lý vµ bµn thu ®æi tiÒn . - T¨ng c­êng nghiÖp vô häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng b¹n nh»m triÓn khai tèt nghiÖp vô thanh to¸n sÐc, thÎ.. - X©y dùng quy tr×nh t¸c nghiÖp nh»m t¹o sù phèi hîp, kÕt hîp chÆt chÏ cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phßng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng quy tr×nh nghiÖp vô cho c¸n bé phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i. - Chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c tiÕp thÞ ®iÒu tra nghiªn cø thÞ tr­êng, nhu c©ï kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng mãn L/C xuÊt khÈu sÏ cö c¸n bé ®Õn nhËn chøng tõ trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ, kh«ng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i mang ®Õn ng©n hµng. Cè g¾ng n©ng cao sè mãn L/C xuÊt khÈu, t¹o nguån ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh . - Ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ, phï hîp víi tõng doanh nghiÖp nhÊt lµ víi nh÷ng ®¬n vÞ th­êng xuyªn giao dÞch cã møc d­ nî cao nh»m thÝch øng víi m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t nh­ hiÖn nay. - Hoµn thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp x©y dùng “phong c¸ch giao dÞch cña ng­êi c¸n bé ng©n hµng” . Víi ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cô thÓ, chi nh¸nh phÊn ®Êu gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña toµn chi nh¸nh . 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a : Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong nghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng .ViÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i nãi chung mµ cßn gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng . Tõ thùc tr¹ng häat ®éng trong thêi gian qua vµ ®Þnh h­íng còng nh­ bèi c¶nh trong thêi gian tíi, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a. 3.2.1. C¶i tiÕn chÊt l­îng nghiÖp vô : 3.2.1.1. §èi víi thanh to¸n hµng XK : Ng©n hµng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XK t¹o vèn b»ng c¸ch th­¬ng l­îng víi bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi më c¸c L/C theo ®iÒu kiÖn øng tr­íc tiÒn hµng hoÆc ¸p dông mét khung tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nµy, theo ®ã NH cho phÐp nhµ XK ®­îc h­ëng mét h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh trong mét thêi h¹n x¸c ®Þnh, vµ nhµ XK cã thÓ ký ph¸t hèi phiÕu cho NH trong khu«n khæ h¹n møc tÝn dông ®­îc cÊp. ViÖc hç trî nµy cña Ng©n hµng sÏ gióp cho nhµ XK phôc vô kÞp thêi thu mua hµng XK, cã thÓ chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Tr­íc khi giao tiÒn, Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng cña m×nh, trªn c¬ së ®ã ký víi kh¸ch hµng hîp ®ång tÝn dông, trong ®ã cã qui ®Þnh râ møc d­ nî tèi ®a, thñ tôc rót vèn, thanh to¸n tªn lo¹i hµng ®­îc vay, thêi h¹n vay, tû lÖ ®­îc vay, tû lÖ ký quü... Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i chÆt chÏ, cÈn thËn. Kho¶ng 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m 1 lÇn, Ng©n hµng ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó ®­a ra b¶n hîp ®ång khung tÝn dông míi. 3.2.1.2. §èi víi thanh to¸n hµng NK : - §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn th× thanh to¸n viªn cã thÓ t­ vÊn cho hä trong viÖc ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng víi n­íc ngoµi víi nh÷ng ®iÒu kho¶n quan träng nhÊt cÇn cã trong ®¬n xin më L/C mµ nÕu thiÕu chóng th× ng­êi NK sÏ cã bÊt lîi nh­: ®ång tiÒn thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n… - Ng©n hµng cÇn ®­a ra chÝnh s¸ch ký quü linh ho¹t. Khi x¸c ®Þnh møc ký quü, ng©n hµng cÇn c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè sau: + Uy tÝn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña nhµ NK: nÕu nhµ NK lµ c¸c doanh nghiÖp lín, cã quan hÖ l©u n¨m, cã uy tÝn tèt trong thanh to¸n ®èi víi ng©n hµng th× cã thÓ ®Þnh møc ký quü thÊp. Ng­îc l¹i, nÕu kh¸ch hµng ch­a cã uy tÝn hay lÇn ®Çu quan hÖ víi ng©n hµng vµ ng©n hµng còng kh«ng n¾m ®­îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä th× nhÊt thiÕt ph¶i yªu cÇu tû lÖ ký quü cao, thËm chÝ cã thÓ lµ 100% trÞ gi¸ thanh to¸n hoÆc ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o hay thÕ chÊp. + Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm: tuú thuéc vµo lo¹i hµng nhËp vÒ lµ hµng tiªu thô nhanh hay chËm, chÊt l­îng l©u bÒn hay dÔ gi¶m sót, thÞ tr­êng tiªu thô réng r·i hay h¹n chÕ, gi¸ c¶ æn ®Þnh hay biÕn ®éng bÊt th­êng, nhu cÇu tiªu thô cã tÝnh th­êng xuyªn hay thêi vô…mµ ng©n hµng sÏ ®Þnh møc ký quü cao hay thÊp. + HiÖu qu¶ kinh tÕ cña l« hµng nhËp vÒ: ®Þnh møc ký quü ph¶i cao h¬n tû xuÊt lîi nhuËn mµ l« hµng mang l¹i bëi v× gi¸ trÞ chuyÓn nh­îng cña l« hµng bao giê còng thÊp h¬n gi¸ trÞ nhËp vÒ.Trong tr­êng hîp nhµ NK thÕ chÊp b»ng c¶ l« hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× ng©n hµng sÏ ®­îc quyÒn ®Þnh ®o¹t víi l« hµng ®ã. GÝa trÞ chuyÓn nh­îng ph¶i ®¶m b¶o cho ng©n hµng thanh to¸n víi n­íc ngoµi. + Tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn: trong thêi kú tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh, Ng©n hµng ph¶i ®iÒu chØnh tû lÖ ký quü ®Ó tr¸nh rñi ro vÒ tû gi¸.Tû lÖ ®iÒu chØnh ph¶i t­¬ng øng víi tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn dù kiÕn trong thêi gian tíi. Mét chÝnh s¸ch ký quü L/C NK linh ho¹t, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp sö dông vèn tèt h¬n nh­ng vÉn ®¶m b¶o an toµn trong kh©u thanh to¸n cña Ng©n hµng. 3.2.2. ChiÕn l­îc kh¸ch hµng: 3.2.2.1. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng : Ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn cho doanh nghiÖp vÒ nh÷ng mÆt sau: * §èi víi ®¬n vÞ xuÊt khÈu : C¸c ®¬n vÞ XK th­êng g©y rñi ro cho ng©n hµng thanh to¸n, ng©n hµng chiÕt khÊu khi hä lËp néi dung chøng tõ kh«ng hoµn h¶o vµ bÞ tõ chèi thanh to¸n. §Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro nµy, ng©n hµng cÇn t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng vÊn ®Ò sau : - T­ vÊn cho ®¬n vÞ XK yªu cÇu bªn NK më cho m×nh mét L/C ®¶m b¶o nhÊt. §èi víi nh÷ng mÆt hµng quý hiÕm hoÆc nghi ngê kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng ph¸t hµnh L/C th× L/C kh«ng huû ngang cã x¸c nhËn vµ miÔn truy ®ßi lµ cã lîi nhÊt cho ng­êi XK. Tuy nhiªn kh«ng nhÊt thiÕt tr­êng hîp nµo còng ph¶ më L/C x¸c nhËn v× chi phÝ x¸c nhËn cao vµ bªn NK ph¶i ký quü t¹i ng©n hµng më, nÕu khã kh¨n ®èi víi nhµ NK, hä cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång th­¬ng m¹i - T­ vÊn cho ®¬n vÞ trong viÖc chän ng©n hµng më L/C lµ ng©n hµng thanh to¸n. Nh÷ng ng©n hµng cµng lín, cµng cã uy tÝn quan hÖ tèt vµ th­êng xuyªn thanh to¸n sßng ph¼ng th× viÖc thanh to¸n sÏ dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n. - CÇn chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c t­ vÊn, gióp nhµ XK c¸ch gi¶i quyÕt khi bé chøng tõ cã sai sãt. Xem xÐt kü l­ìng nh÷ng lý do tõ chèi mµ ng©n hµng më ®­a ra cã hîp lý kh«ng. NÕu bé chøng tõ cã sai sãt nghiªm träng th× nªn t­ vÊn cho kh¸ch hµng chuyÓn sang ph­¬ng thøc nhê thu.Trong tr­êng hîp hµng ho¸ ®· giao nh­ng kh¸ch hµng tõ chèi thanh to¸n nªn t­ vÊn cho kh¸ch hµng trong viÖc t×m nguån tiªu thô, h¹n chÕ thêi gian l­u kho lµm t¨ng chi phÝ hoÆc gi¶m phÈm chÊt. * §èi víi ®¬n vÞ nhËp khÈu : Nhµ NK g©y rñi ro cho ng©n hµng khi hä mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc hoÆc cè t×nh vi ph¹m cam kÕt cña m×nh trong khi ng©n hµng kh«ng yªu cÇu ký quü 100%. §Ó ®em l¹i lîi Ých cho nhµ NK vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng©n hµng cÇn t­ vÊn cho hä nh÷ng vÊn ®Ò sau: - T­ vÊn cho nhµ NK khÈu nªn më lo¹i L/C nµo lµ cã lîi nhÊt. Nhµ NK nªn tho¶ thuËn víi ®èi t¸c nªn h¹n chÕ më L/C chuyÓn nh­îng v× thñ tôc lßng vßng g©y khã kh¨n trong thanh to¸n. - T­ vÊn cho nhµ NK trong viÖc ®­a c¸c ®iÒu kho¶n vµo L/C. Kh«ng nªn ®­a qu¸ nhiÒu ®iÒu kho¶n vµo L/C dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sai xãt nh­ng còng cÇn chi tiÕt nh÷ng ®iÒu kho¶n quan träng nhÊt cÇn cã trong L/C nh­: thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n thanh to¸n, néi dung vÒ hµng ho¸… - T­ vÊn cho nhµ NK trong viÖc lùa chän thêi h¹n cña L/C. NÕu L/C më qu¸ sím, nhµ nhËp khÈu sÏ bÞ ø ®äng vèn, nh­ng nÕu më qu¸ muén th× ng­êi nhËp khÈu sÏ gÆp khã kh¨n vÒ thêi h¹n giao hµng. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh giao dÞch víi kh¸ch hµng cÇn chó ý t×m hiÓu vµ gióp ®ì kh¸ch hµng x©y dùng mét thêi h¹n hîp lý nhÊt cña L/C . 3.2.2.2. Cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, tr­íc søc Ðp cña hÖ thèng ng©n hµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p ®ßi hái ng©n hµng ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng. Sù an toµn trong ho¹t ®éng ng©n hµng kh«ng phô thuéc vµo doanh sè thanh to¸n hay doanh sè cho vay thanh to¸n mµ phô thuéc vµ chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng. Tuy nhiªn, an toµn chØ thùc sù cã ý nghÜa khi ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n hµng thùc sù ph¸t triÓn, doanh sè thanh to¸n t¨ng nhanh qua c¸c n¨m.V× vËy, c¸c biÖn ph¸p an toµn ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay trong chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, ®èi víi hÖ thèng NHCT ViÖt Nam lµ mét ng©n hµng míi tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, sè l­îng kh¸ch hµng tham gia thanh to¸n quèc tÕ cßn Ýt, uy tÝn cña ng©n hµng trªn tr­êng quèc tÕ cßn ch­a cao.V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng t¹i NHCT §èng §a cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: * Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng : BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i trong thÞ tr­êng c¹nh tranh ®Òu ph¶i cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý mµ trong ®ã chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu nh»m më réng ho¹t ®éng vµ n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. §èi víi NHCT §èng §a, th«ng qua viÖc më réng thu hót thªm kh¸ch hµng xuÊt khÈu sÏ t¹o nªn mét nguån thu ngo¹i tÖ lín vµ ®ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ . * Ph©n lo¹i kh¸ch hµng: Ph©n lo¹i kh¸ch hµng lµ viÖc lµm b¾t buéc vµ th­êng xuyªn ®Ó cã chÝnh s¸ch thÝch hîp khuyÕn khÝch ­u ®·i kh¸ch hµng vÒ l·i suÊt, thñ tôc, møc phÝ…ChÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸ch hµng ®èi víi nhãm kh¸ch hµng cã uy tÝn, giao dÞch th­êng xuyªn (kh¸ch hµng truyÒn thèng), kh¸ch hµng giao dÞch víi khèi l­îng lín th× nªn gi¶m l·i suÊt tiÒn vay, t¨ng l·i suÊt tiÒn göi ngo¹i tÖ, gi¶m phÝ dÞch vô, gi¶m møc ký quý më L/C, ­u tiªn mua b¸n ngo¹i tÖ theo nhu cÇu khi ngo¹i tÖ khan hiÕm. §Æc biÖt ®èi víi kh¸ch hµng thanh to¸n hµng xuÊt qua NHCT §èng §a th× ®­îc h­ëng møc l·i suÊt tiÒn vay thÊp, phÝ phôc vô rÎ. * Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng : §©y lµ mét biªn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao, kh«ng nh÷ng t¹o ®­îc Ên t­îng tèt vÒ ng©n hµng mµ cßn gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh th­ch hiÖn nghiÖp vô ng©n hµng.Víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, ng©n hµng cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c nghiÖp vô hiÖn ®¹i, c¸c h×nh thøc thanh to¸n míi nhÊt.Víi nh÷ng kh¸ch hµng nhá, ng©n hµng sÏ gióp hä nh÷ng kinh nghiÖm phßng tr¸nh rñi ro.Víi kh¸ch hµng míi, ng©n hµng sÏ cung cÊp cho hä nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, h­íng dÉn hä lËp mét bé chøng tõ hoµn h¶o. H¬n n÷a, héi nghÞ kh¸ch hµng còng lµ dÞp ®Ó ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th¾t ch¨t h¬n n÷a quan hÖ, ®Ó kh¸ch hµng bµy tá nh÷ng b¨n kho¨n khóc m¾c cña m×nh ®èi víi nghiÖp vô thanh to¸n qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô ng©n hµng. 3.2.3. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n viªn : Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong mäi hµnh ®éng. V× vËy ng©n hµng cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ th­êng xuyªn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c thanh to¸n viªn. C¸n bé TTQT cÇn ph¶i am hiÓu t­êng tËn vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch mäi ®iÒu kho¶n cña c¸c v¨n b¶n th«ng lÖ quèc tÕ nh­: UCP500, URC525, ULB1930…®ång thêi ph¶i hiÓu biÕt vÒ tËp qu¸n, ph¸p luËt vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña tõng nø¬c ®Ó cã kh¶ n¨ng t­ vÊn cho kh¸ch hµng, võa tr¸nh ®­îc rñi ro cho ng©n hµng .Yªu cÇu cña giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ßi hái c¸n bé l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé thanh to¸n trùc tiÕp lµm c«ng t¸c TTQT kh«ng chØ cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã kinh nghiÖm trong TTQT .V× vËy c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o, gi¸o dôc c¸n bé ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu nh»m n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng TTQT vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt mäi ruØ ro ph¸t sinh tõ b¶n th©n NHCT §èng §a, cô thÓ : - CÇn tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé lµm c«ng t¸c TTQT b»ng viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cô thÓ nh­ b»ng cÊp tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c doanh nghiÖp vµ c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, møc ®é am hiÓu vÒ luËt ph¸p th«ng lÖ quèc tÕ, cã t­ c¸ch phÈm chÊt tèt . - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé, cËp nhËp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin kiÕn thøc cho c¸n bé th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o. Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho nh©n viªn ®Ó hä theo kÞp yªu cÇu c«ng t¸c. §èi víi c¸n bé trÎ nªn khuyÕn khÝch häc ngoµi giê, tù trang bÞ thªm ngo¹i ng÷, vi tÝnh.Tranh thñ sù gióp ®ì ®µo t¹o cña ng©n hµng ®¹i lý hay tæ chøc n­íc ngoµi. - CÇn cã quy chÕ tuyÓn chän c¸n bé míi ®Ó cã thÓ lùa chän ®­îc nh÷ng c¸n bé thùc sù cã tr×nh ®é. M¹nh d¹n sö dông c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc s¾p xÕp ®óng ng­êi ®óng viÖc theo n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc .§éi ngò c¸n bé TTQT cÇn n¨ng ®éng s¸ng t¹o, thÝch øng ®­îc víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ tiÕp cËn nhanh víi nh÷ng c¸i míi . - Cã quy chÕ s¸t h¹ch vÒ thi chÊt l­îng c¸n bé TTQT ®Þnh kú ®Ó lùa chän vµ ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn c¸n bé, tõ ®ã ®Ò ®¹t bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp víi c¸n bé . 3.2.4. §æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng : Xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña hÖ thèng ng©n hµngViÖt Nam lµ ph¶i nhanh chãng héi nhËp víi c¸c céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ . Mét tiªu chuÈn quan träng nhÊt cho sù héi nhËp ®ã lµ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, tõ t­ duy ®Õn ho¹t ®éng thùc tiÔn, tõ thao t¸c thñ c«ng ®Õn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Träng t©m ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®­îc x¸c ®Þnh trªn hai mÆt lµ: - Mét lµ, ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, t¹o lËp sù ho¹t ®éng toµn diÖn cña ng©n hµng hiÖn ®¹i . - Hai lµ, x©y dùng c¬ së kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó hoµ nhËp quèc tÕ. Tr­íc hÕt lµ vÒ thanh to¸n quèc tÕ, kÕ to¸n th«ng tin vµ ®iÒu hµnh . Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c øng dông réng r·i c¸c thµnh tùu tin häc vµ ®­êng truyÒn dÉn liªn th«ng quèc tÕ. Dù ¸n “ HiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng ng©n hµng vµ thanh to¸n “ ®· ®­îc so¹n th¶o víi bèn ch­¬ng tr×nh øng dông thanh to¸n hiÖn ®¹i ®ang hoµn thiÖn, sÏ lµ b­íc tiªn phong trong c«ng cuéc ®æi míi cña HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. §©y lµ mét trong c¸c dù ¸n ®Çu tiªn ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam ®Æt ë møc ­u tiªn ®Æc biÖt, víi sù trî gióp th«ng qua h×nh thøc vay vèn (49 triªu USD) cña ng©n hµng thÕ giíi.Tuy nhiªn, ®Ó hÖ thèng thanh to¸n hiÖn ®¹i ®i vµo ho¹t ®éng, kh«ng chØ cã viÖc hoµn thµnh thiÕt kÕ, l¾p ®Æt xong hÖ thèng, mµ cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®ång bé c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c, ®ã lµ : - X©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö cho tõng hÖ thèng còng nh­ thanh to¸n liªn hµng cña c¸c hÖ thèng ë nhiÒu cÊp ®é víi nh÷ng néi dung míi vÒ thanh to¸n, chøng tõ ®iÖn tö, b¶o mËt, ch÷ ký ®iÖn tö, c¬ chÕ h¹ch to¸n, c¬ chÕ chia sÎ rñi ro gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia thanh to¸n, ban ®iÒu hµnh vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh. §©y lµ mét ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n, cã qu¸ nhiÒu c¸i míi do vËy nÕu kh«ng khÈn tr­¬ng x¸c ®Þnh vµ x©y dùng th× cho dï dù ¸n cã hoµn thµnh th× hÖ thèng nµy vÉn ch­a thÓ vËn hµnh ®­îc. - HÖ thèng h¹ tÇng vÒ c¬ së viÔn th«ng ph¶i ®ñ ®¶m b¶o ®Ó hÖ thèng thanh to¸n vËn hµnh th«ng tho¸ng, tr«i ch¶y mµ kh«ng bÞ ngõng ho¹t ®«ng do sù cè ®­êng truyÒn kh«ng ®¶m b¶o, t­¬ng thÝch .NÕu sù cè ®­êng truyÒn x¶y ra sÏ lµm t¾c nghÏn dßng ch¶y vèn .Tuy nhiªn, ®­êng viÔn th«ng l¹i phô thuéc vµo nghµnh B­u chÝnh viÔn th«ng - ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña hÖ thèng thanh to¸n. §©y còng lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, c¸c thµnh viªn tham gia hÖ thèng thanh to¸n cÇn l­êng ®ãn, cã c¸c ph­¬ng ¸n dù phßng t­¬ng thÝch khi sù cè x¶y ra . - ChuÈn bÞ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt nghiÖp vô chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc thanh to¸n nµy ®Ó tiÕp cËn vµ chñ ®éng ®iÒu hµnh hÖ thèng, khi ®­a hÖ thèng vµo ho¹t ®éng. 3.2.5. Cñng cè vµ t¨ng c­êng quan hÖ ®èi ngo¹i : §Ó gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng uy tÝn ®èi ngo¹i, NHCT §èng §a cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a quan hÖ ®¹i lý víi c¸c Ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó tõ ®ã gióp cho viÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, thuËn tiÖn h¬n, gi¶m chi phÝ khi ph¶i th«ng qua mét Ng©n hµng kh¸c ®Ó thanh to¸n vµ tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, ®ång thêi ®Ó tranh thñ vèn, kü thuËt vµ kinh nghiªm qu¶n lý tiªn tiÕn cña ng©n hµng n­íc ngoµi. - Më réng quan hÖ quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ chÆt chÏ víi ng©n hµng c¸c n­íc ASEAN, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng c¸c n­íc l¸ng giÒng (Trung Quèc, Lµo…). - Ph¸t triÓn vµ n©ng cao m¹ng thanh to¸n quèc tÕ SWIFT ®Ó ®Èy nhanh chÊt l­îng vµ thêi gian thanh to¸n. PhÊn ®Êu møc t¨ng tr­ëng vÒ khèi l­îng thanh to¸n quèc tÕ hµng n¨m ®¹t tõ 10-15% trë lªn . Ta biÕt r»ng, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña NHCT §èng §a míi chÝnh thøc hoµ nhËp vµo ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng míi ®­îc kho¶ng h¬n 6 n¨m - thêi gian nµy kh«ng ph¶i lµ dµi, mµ ®©y míi lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn, do ®ã cßn cã h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm, uy tÝn, Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh trong tÊt c¶ mäi nghiÖp vô ®Ó tõng b­íc t¹o lËp uy tÝn, thu hót kh¸ch hµng tíi giao dÞch vµ ho¹t ®éng t¹i Ng©n hµng m×nh, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ v× nã kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña NHCT §èng §a trong n­íc mµ c¶ ë ngoµi n­íc. Tõ ®ã, NHCT §èng §a tõng b­íc lín m¹nh vµ më réng ho¹t ®éng cña m×nh. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ : 3.3.1.VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp XNK : C¸c ®¬n vÞ muèn tham gia XNK ph¶i cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ XNK. C¸c c¸n bé nµy cÇn ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, am hiÓu luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ thanh to¸n XNK, cã n¨ng lùc trong c«ng t¸c vµ ®Æc biÖt ph¶i cã phÈm chÊt trung th­c trong kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th­êng xuyªn giao dÞch XNK víi n­íc ngoµi cã thÓ thµnh lËp phßng XNK chuyªn tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c b¹n hµng, luËt th­¬ng m¹i c¸c n­íc ®èi t¸c còng nh­ c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn ph¸p lý trong vµ ngoµi n­íc…kh¾c phôc t×nh tr¹ng ch­a quan t©m ®óng møc tíi viÖc nghiªn cøu, dù b¸o ®Ó ®Þnh h­íng vÜ m« còng nh­ c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ XNK cña c¸c ®¬n vÞ nh­ hiÖn nay. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng chuyªn vÒ XNK, ch­a cã tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng, thÞ tr­êng ch­a quen thuéc th× nªn thuª c¸c chuyªn gia t­ vÊn hoÆc uû th¸c cho ®¬n vÞ XNK cã uy tÝn th«ng th¹o thÞ tr­êng thùc hiÖn XNK, tuy chi phÝ cao nh­ng vÉn ®¶m b¶o an toµn. C¸c ®¬n vÞ kh«ng ngõng ®µo t¹o c¸n bé trÎ, cö c¸n bé ®i häc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®o nghiÖp vô do c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, tæ chøc thuª chuyªn gia gi¶ng d¹y …nh»m gióp c¸n bé n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n ,thÞ tr­êng ,tiÕp cËn víi ph­¬ng thøc thanh to¸n XNK hiÖn ®¹i . Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé víi c¸n bé cã n¨ng lùc, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh nh»m gi÷ c¸n bé giái, khuyÕn khÝch c¸n bé trao ®æi kiÕn thøc, hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh, trung thµnh víi lîi Ých cña doanh nghiÖp . Trong thùc thÕ thanh to¸n víi c¸c doanh nghiÖp cÇn gi÷ ch÷ tÝn, thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt víi ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i gi÷ mèi quan hÖ ch¨th chÏ víi ng©n hµng, thùc hiªn ®óng c¸c chØ dÉn cña ng©n hµng vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña L/C. Khi cã tranh chÊp, doanh nghiÖp cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi ng©n hµng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc chø kh«ng nªn quy tr¸ch nhiÖm cho ng©n hµng . Khi lËp bé chøng tõ thanh to¸n , c¸c ®¬n vÞ ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i chøng tõ, nhÊt lµ nh÷ng chi tiÕt dÔ bÞ sai xãt. NÕu thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, ho¹t ®éng XNK cña c¸c ®¬n vÞ sÏ cã hiÖu qu¶ cao, c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng còng sÏ nhanh chãng, thuËn tiÖn, h¹n chÕ tèi ®a rñi ro do sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô cña kh¸ch hµng . 3.3.2. VÒ phÝa NHNN: 3.3.2.1. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ : Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ lo¹i h×nh kinh doanh cã cã møc ®ä rñi ro cao. V× vËy, ho¹t ®éng nµy ®ßi hái sù hoµn thiÖn vÒ m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, tõng b­íc thùc hiÖn kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña VND trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i hèi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. KÓ tõ sau khi luËt Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ luËt Tæ chøc tÝn dông ®­îc Quèc héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua th× NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17/8/1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®· gióp c¸c NHTM vµ c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi h¬n trong ho¹t ®éng ngo¹i hèi. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn béc lé mét sè khiÕm khuyÕt cÇn bæ sung vµ hoµn chØnh.V× vËy, ®ßi hái cÊp b¸ch cho ra ®êi mét sè quyÕt ®Þnh vµ h­íng dÉn vÒ mét sè nghiÖp vô nh­ L/C chuyÓn nh­îng, L/C gi¸p l­ng, ph¸t hµnh b¶o l·nh theo yªu cÇu cña ng©n hµng n­êc ngoµi . §ã lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó triÓn khai ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng . 3.2.2.2. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ThÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng : HiÖn nay thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ sau : NHNN tæ chøc, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh nh»m h×nh thµnh thÞ tr­êng mua b¸n ngo¹i tÖ cã tæ chøc gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. NHNN tham gia vµo thÞ tr­êng víi t­ c¸ch lµ ng­êi mua b¸n cuèi cïng thùc hiªn can thiÖp khi cÇn thiÕt, v× môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Song thêi gian qua, thùc tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng rÊt tÎ nh¹t mµ nguyªn nh©n lµ sù mÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu ngo¹i tÖ, chØ cã ng­êi mua kh«ng cã ng­êi b¸n, NHNN ch­a n¾m ®­îc chÝnh x¸c tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn kh«ng ®iÒu tiÕt kÞp thêi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, hoÆc cã nh÷ng thêi gian dµi c¸c NHTM thiÕu hôt ngo¹i tÖ trÇm träng th× ng©n hµng còng ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó hç trî ®Ó c¶i thiÖn tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh.V× vËy, ®Ó c¸c NHTM n©ng c©o hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh hµng nhËp khÈu th× viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cuèi ngµy cña tõng NHTM, kiªn quyÕt b¾t c¸c NHTM ph¶i xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh b»ng viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. - Më réng ®èi t­¬ng tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. HiÖn nay chØ cã Héi së chÝnh cña c¸c NHTM míi lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. Nh­ng thùc tÕ c¸c chi nh¸nh cã doanh sè ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lín còng cã nhu cÇu kinh doanh ngo¹i tÖ nh»m môc ®Ých phôc vô kh¸ch hµng hoÆc cho chÝnh m×nh.V× vËy cÇn më réng c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. - Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô ®Çu c¬, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ nh­: mua b¸n kú h¹n, hîp ®ång t­¬ng lai… - CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña NHNN trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Trong tr­êng hîp thÞ tr­êng kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng th× NHNN víi vai trß lµ ng­ßi mua vµ ng­êi b¸n cuèi cïng ph¶i tham gia kÞp thêi ®Ó gióp ®ì c¸c ng©n hµng th­¬ng maÞ duy tr× ®­îc tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ an toµn cña m×nh . 3.3.2.3. T¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN (CIC) : ViÖc ph©n tÝch thu thËp vµ xö lý kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, quan hÖ tÝn dông, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi lµ v« cïng quan träng tr­íc khi ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh më L/C hoÆc chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp. HiÖn t¹i, ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m nµy còng ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, cung cÊp cho c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp, t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng …nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ v× l­îng th«ng tin cßn qu¸ Ýt, ch­a kÞp thêi .V× vËy, ®Ó c«ng t¸c th«ng tin phßng ngõa rñi ro ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn: - T¨ng c­êng trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i cho trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN ®Ó cã ®iÒu kiÖn thu thËp, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi. - CÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ viÖc cung cÊp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp t¹i tæ chøc tÝn dông . - Trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN cÇn hç trî Incombank trong viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng n­íc ngoµI, võa gióp c¸c NHTM h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, võa t¨ng thªm thu nhËp th«ng qua viÖc b¸n th«ng tin . 3.3.3. VÒ phÝa ChÝnh phñ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan : 3.3.3.1. CÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c giao dÞch thanh to¸n XNK: ViÖt Nam b­íc vµo nÒn c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ hoµ nhËp vµo nÒn mËu dÞch thÕ giíi tõ cuèi thËp kû 80. Thanh to¸n hµng XNK cña c¶ n­íc ®· t¨ng lªn kh«ng nh÷ng vÒ kim ng¹ch mµ cßn vÒ quy m«, chÊt l­îng. Nh­ng mÆt tr¸i cña nã lµ tranh chÊp ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p. §iÒu nµy ®ßi hái sù xÐt xö c«ng minh kÞp thêi cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt dùa theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ. §Ó c¸c NHTM cã c¬ së v÷ng ch¾c b¶o vÖ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, chÝnh phñ nªn ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p luËt quy ®Þnh râ mèi quan hÖ t­¬ng hîp gi÷a luËt vµ th«ng ­íc quèc tÕ víi c¸c ®iÒu luËt ViÖt Nam. Cô thÓ : - KhÈn tr­¬ng ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n XNK: Cã thÓ lµ nghÞ ®Þnh vÒ thanh to¸n quèc tÕ ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña ng­êi NK, ng­êi XK víi c¸c giao dÞch chøng tõ gi÷a c¸c ng©n hµng. Mèi quan hÖ vÒ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña nhµ NK, nhµ XK vµ c¸c ng©n hµng khi tham gia vµo c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n qèc tÕ, vµ mèi quan hÖ nµy còng cÇn ®­îc ph¸p lý ho¸ trªn c¬ së luËt quèc gia. - Sím ®­a Ph¸p lÖnh th­¬ng phiÕu vµo thùc tiÔn : Trong thanh to¸n quèc tÕ, ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn t¶i ngo¹i tÖ ph¶i sö dông nhiÒu ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c nhau nh­: hèi phiÕu, lÖnh phiÕu, sÐc…trong ®ã hèi phiÕu lµ ph­¬ng tiªn ®­îc sö dông phæ biÕn. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n mang tÝnh chÊt th«ng lÖ quèc tÕ nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ liªn quan ®Õn viªc ph¸t hµnh vµ sö dung sÐc vµ hèi phiÕu nh­: luËt thèng nhÊt vÒ hèi phiÕu theo C«ng ø¬c Gi¬nev¬ 1930, luËt hèi phiÕu n­íc Anh n¨m 1928…cßn ë ViÖt Nam chóng ta ®· cã ph¸p lÖnh th­¬ng phiÕu do Chñ tÞch quèc héi ký ngµy 24/12/1999 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/7/2000.Tuy nhiªn cho ®Õn nay, chÝnh phñ vÉn ch­a cã v¨n b¶n chÝnh thøc nµo h­íng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh nµy. - CÇn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ khi c¸c doanh nghiÖp xin më L./C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi : HiÖn nay, trong thanh to¸n XNK c¸c NHTM khh«ng ®­îc h­íng dÉn cô thÓ viÖc kiÓm tra giÊy phÐp hîp lÖ nhËp khÈu cña c¸c kh¸ch hµng khi ph¸t hµnh L/C, dÉn ®Õn viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh nµy gi÷a c¸c NHTM cã kh¸c nhau, v× vËy hËu qu¶ tÊt yÕu lµ kh¸ch hµng lîi dông c¬ së nµy ®Ó sö dông mét giÊy phÐp hoËc h¹n ng¹ch NK ë nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau ®Ó më L/C víi nh÷ng môc ®Ých thiÕu trung thùc trong kinh doanh. NÕu kh¸ch hµng vay vèn ®Ó më L/C, khi hµng bÞ h¶i quan ph¸t hiÖn ra sù gian lËn cña doanh nghiÖp, hµng ho¸ kh«ng ®­îc th«ng quan hoÆc bÞ tÞch thu sÏ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng. NÕu kh¸ch hµng sö dung mét hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi nhiÒu lÇn nh»m môc ®Ých röa tiÒn hoÆc thanh to¸n tiÒn hµng nh©p lËu th× ng©n hµng cã ®­îc miÔn tr¸ch kh«ng ? V× vËy râ rµng cÇn cã quy chÕ v¨n b¶n h­íng dÉn c¸c NHTM trong viÖc kiÓm tra chøng tõ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp khi më L/C vµ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng, cña doanh nghiÖp tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ph¸t hµnh L/ C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi. 3.3.3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu: Thùc trang ho¹t ®«ng xuÊt khÈu cña n­íc ta cho thÊy s¶n phÈm xuÊt khÈu cña n­íc ta cßn nghÌo nµn vµ s¶n phÈm ch­a qua chÕ biÕn vÉn chiÕm mét tû träng lín hoÆc nÕu cã chÕ biÕn th× còng lµ nh÷ng mÆt hµng th«, s¬ chÕ.V× vËy, ®Ó phôc vô cho chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu nh»m môc tiªu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, bÒn v÷ng cho nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: - §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i víi c¸c thÞ tr­êng lín nh­: Trung Quèc, c¸c n­íc thuéc khèi ASEAN…x©y dùng vµ ph¸t triÓn thi tr­êng träng ®iÓm, më réng thÞ tr­êng míi. - Khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, søc lao ®éng vµ ®Êt ®ai, gi¶m gi¸ thµnh hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam. CÇn ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµo nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng vµ cã ­u thÕ nh­: g¹o, thuû s¶n, dÇu má … - Cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ phÊn ®Êu xuÊt khÈu chñ yÕu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn . - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu th«ng qua c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh­: thuÕ, trî gi¸… Bªn c¹nh biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch qu¶n lý nhËp khÈu th«ng qua viÖc cÊp phÐp nhËp khÈu, qqu¶n lý b»ng han ngh¹ch vµ c«ng cô thuÕ nh»m h¹n chÕ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc. ViÖt Nam ®ang tõng b­íc hoµ nhËp vµo nÒn th­¬ng m¹i quèc tÕ, v× vËy ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ ng©n hµng diÔn ra s«i næi vµ ph¸t triÓn h¬n bao giê hÕt, ®Æc biÖt lµ khi cã sù hiÖn diÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c chi nh¸nh ng©n hµng lín trªn thÕ giíi. KÕt LuËn Lîi Ých to lín viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mang l¹i cho mçi n­íc tham gia lµ v« cïng to lín vµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc. Con ®­êng x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ c« lËp víi bªn ngoµi ®· hoµn toµn l¹c lâng. TÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam ®Òu ®­îc tù do ho¸ th­¬ng m¹i, x©y dùng nÒn kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu ®em l¹i lîi Ých cho quèc gia tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i trong lÜnh vùc ng©n hµng ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn . Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a lµ mét ®¬n vÞ míi tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®­îc 7 n¨m. Tõ nh÷ng b­íc ®Çu khã kh¨n khi míi thùc hiÖn nghiÖp vô: thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu vèn, thiÕu chuyªn gia …®Õn nay nhê kiªn tr× kh¾c phôc khã kh¨n, quyÕt t©m ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô, NHCT §èng §a kh«ng nh÷ng tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh mµ cßn v­¬n lªn ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. §Ó tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng nãi chung vµ chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng t¹i NHCT §èng §a lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. XuÊt ph¸t tõ tÝnh thiÕt thùc cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ víi ho¹t ®éng cña ng©n hµng nªn em ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a”. Chuyªn ®Ò nµy cña em ®· tËp trung gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu sau: - Tr×nh bµy c¬ së cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, trªn c¬ së ®ã lµm n¶y sinh nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ. Ph©n tÝch néi dung cña tõng ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. - Tr×nh bµy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña NHCT §èng §a. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh chung cña NHCT §èng §a, ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a. - Sau khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n XNK t¹i NHCT §èng §a, em ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a cïng mét sè kiÕn nghÞ lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ã. MÆc dï vËy, do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ thêi gian nªn kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó kho¸ luËn cã sù hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! Môc lôc Lêi c¸m ¬n Lêi nãi ®Çu ch­¬ng1: lý luËn chung vÒ thanh to¸n quèc tÕ 1.1.Vai trß cña TTQT vµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng TTQT ®èi víi ho¹t ®éng XNK vµ kinh doanh ng©n hµng 1.1.1. Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ 1.1.2. Vai trß cña TTQT vµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng TTQT víi ho¹t ®éng XNK 1.1.3.Vai trß cña TTQT vµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng TTQT víi ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng 1.2. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ thanh to¸n quèc tÕ 1.2.1. §iÒu kiÖn tiÒn tÖ 1.2.2. §iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm 1.2.3. §iÒu kiÖn thêi gian 1.2.4.§iÒu kiÖn ph­¬ng tiÖn thanh to¸n 1.2.4.1. Hèi phiÕu 1.2.4.2. SÐc 1.2.4.3. LÖnh phiÕu 1.2.4.4.ThÎ thanh to¸n 1.2.5. §iÒu kiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n 1.2.5.1. Ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn 1.2.5.2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu 1.2.5.3. Ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 1.3. Chøng tõ trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng vµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong kiÓm tra chøng tõ 1.3.1. Bé chøng tõ 1.3.1.1. Ho¸ ®¬n 1.3.1.2. C¸c giÊy tê göi hµng 1.3.1.3. C¸c chøng tõ kh¸c 1.3.2. C¸c nguyªn t¾c cã b¶n trong viÖc kiÓm tra chøng tõ Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Thanh to¸n quèc tÕ t¹I NHCT §èng §a 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NHCT §èng §a 2.1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2.1.2. Bé m¸y tæ chøc vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a 2.2.1. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 2.2.2. Thanh to¸n nhê thu 2.2.3. Thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng Thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a 2.3.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 2.3.2. Khã kh¨n, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao ChÊt L­îng Thanhto¸n quèc tÕ t¹I nhct ®èng ®a 3.1. §Þnh h­íng më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p 3.2.1. C¶i tiÕn chÊt l­îng nghiÖp vô 3.2.1.1. Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu 3.2.1.2. Thanh to¸n hµng nhËp khÈu 3.2.2. ChiÕn l­îc kh¸ch hµng 3.2.3. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n viªn 3.2.4. §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng 3.2.5. Cñng cè vµ t¨ng c­êng quan hÖ ®èi ngo¹i 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ : 3.3.1. §èi víi doanh nghiÖp XNK 3.3.2. §èi víi ng©n hµng nhµ n­íc 3.3.2.1. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 3.3.2.2. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng 3.3.2.3. T¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông NHNN (CIC) 3.3.3.Víi chÝnh phñ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan 3.3.3.1. CÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n XNK 3.3.3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»n ®Èy m¹nh xuÊt khÈu Ký hiÖu viÕt t¾t 1. NHCT Ng©n hµng c«ng th­¬ng 2. NHNN Ng©n hµng nhµ n­íc 3. NHTM Ng©n hµng th­¬ng m¹i 4. NK NhËp khÈu 5. XK XuÊt khÈu 6. XNK XuÊt nhËp khÈu 7. TTQT Thanh to¸n quèc tÕ lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong kho¸ luËn lµ trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp. T¸c gi¶ kho¸ luËn Ký vµ ghi râ hä tªn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. §inh Xu©n Tr×nh, Gi¸o tr×nh thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng, NXB Gi¸o dôc - Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi, 1996. 2. PTS §ç Linh HiÖp, PTS Ng« H­íng, CN Hå Trung Böu, Gi¸o tr×nh thanh to¸n quèc tÕ, tµi trî ngo¹i th­¬ng vµ kinh doanh ngo¹i hèi, Häc viªn ng©n hµng - Ph©n viÖn thµnh phè HCM. 3. NguyÔn V¨n TÒ, Gi¸o tr×nh thanh to¸n quèc tÕ. 4. David - Cox, NghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, NXB Chýnh trÞ quèc gia Hµ Néi, 1996. 5. Fedric. S . Miskin, TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, NXB Khoa häc kü thuËt Hµ Néi, 1996. 6. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ thanh to¸n quèc tÕ, b¶o l·nh, tµi trî xuÊt nhËp khÈu, Häc viÖn ng©n hµng, 2001. 7. Tµi liÖu h­íng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a, 1999. 8. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT §èng §a tõ 1999 ®Õn 2001. 9. T¹p chÝ tin häc ng©n hµng. 10. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ. 11. T¹p chÝ khoa häc vµ ®µo t¹o ng©n hµng. 12. T¹p chÝ ng©n hµng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương Đống Đa.DOC
Luận văn liên quan