Đề tài Sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA – Thực trạng và một số kiến nghị

LỜI MỞ ĐẦU Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 20%/năm trong 10 năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã lớn mạnh nhanh chóng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dự báo ngành bảo hiểm phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2009. Song đây cũng là cơ hội để ngành bảo hiểm mở rộng thị trường. Bởi khi khủng hoảng tài chính xảy ra, lãi suất liên tục giảm, người dân sẽ tìm đến bảo hiểm như một sự bảo toàn chắc chắn. Với xuất phát điểm chỉ có một doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất là Bảo Việt, đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có 28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Mạng lưới hoạt động của ngành bảo hiểm cũng liên tục được mở rộng tại khắp các tỉnh, thành và hiện đã tiếp cận đến hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh, với nhiều loại hình bảo hiểm phong phú. Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường là điều kiện để cho khách hàng có thêm lựa chọn khi quyết định mua bảo hiểm, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA ra đời là một ví dụ điển hình cho sự lớn mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2005, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA đã nhanh chóng thu được những thành công đáng kể. Kết quả kinh doanh và mức nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng bình quân là 37 lần. Sau một quá trình được thực tập tại Sở Giao Dịch Miền Bắc Bảo Hiểm AAA, em đã được tiếp xúc với những kiến thức thực tế về nghiệp vụ bảo hiểm học sinh đã và đang triển khai tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA. Do muốn tìm hiểu kỹ hơn về cơ sở lý luận, thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp trong nghiệp vụ này nên em đã lựa chọn đề tài “Sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA – thực trạng và một số kiến nghị”. Qua quá trình tìm hiểu kĩ lưỡng thực tế triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại doanh nghiệp, bên cạnh những mặt đã đạt được thì doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều những điểm cần khắc phục. Em xin đưa ra một số nhận định và đề xuất mang tính chất tham khảo để doanh nghiệp xem xét, góp phần nâng cao chất lượng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh nói riêng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Phần nội dung của Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần chính: Chương I: Những vấn đề lí luận chung về bảo hiểm học sinh Chương II: Thực trạng triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Chương III: Một số kiến nghị đối với việc triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỌC SINH 3 I. Sự cần thiết khách quan của Bảo hiểm học sinh 3 1. Sự cần thiết khách quan 3 2. Tác dụng của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh 4 2.1. Đối với học sinh và gia đình các em 4 2.2. Đối với nhà trường 4 2.3. Đối với công ty bảo hiểm 5 2.4. Đối với xã hội 5 3. Đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh 6 4. Sự ra đời của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Việt Nam 6 II. Những nội dung cơ bản của Bảo hiểm học sinh 7 1. Một số khái niệm 7 2. Các sản phẩm bảo hiểm học sinh được triển khai tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 9 2.1. Bảo hiểm toàn diện học sinh 9 2.2. Bảo hiểm tai nạn học sinh 12 3. Hợp đồng bảo hiểm 15 3.1. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm 15 3.2. Thời hạn bảo hiểm 16 3.3. Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong Hợp đồng bảo hiểm học sinh 16 3.4. Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm 19 4. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 19 5. Công tác giám định bồi thường 19 5.1. Nhận thông báo tai nạn: 19 5.2. Thu thập hồ sơ chứng từ 20 5.3. Xét bồi thường: 20 6. Chi trả tiền bảo hiểm 21 6.1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm 21 6.2. Trả tiền bảo hiểm 21 6.3. Thời hạn yêu cầu, trả tiền bảo hiểm 22 7. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp 22 7.1. Thời hiệu khởi kiện 22 7.2. Giải quyết tranh chấp 22 III. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh 22 1. Đánh giá kết quả kinh doanh 22 2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh 24 2.1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh các nghiệp vụ bảo hỉểm gốc 24 2.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh theo các khâu công việc 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 27 I. Giới thiệu chung về công ty cổ phần bảo hiểm AAA 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 27 2. Phạm vi hoạt động kinh doanh 28 2.1. Kinh doanh bảo hiểm gốc 28 2.2. Kinh Doanh Tái Bảo Hiểm 30 2.3. Tiến hành hoạt động đầu tư 30 3. Quá trình phát triển 30 4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 32 4.1. Cơ cấu ban điều hành: 32 4.2. Ban giám đốc 33 5. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 33 6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 36 II. Thực trạng triển khai sản phẩm Bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 37 1. Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 37 2. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai sản phẩm Bảo hiểm học sinh 39 2.1. Thuận lợi 39 2.2. Khó khăn 41 2.2.2. Những yếu tố chủ quan 43 3. Thực trạng triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 43 3.1. Công tác khai thác 43 3.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 51 3.3. Công tác giám định và chi trả tiền bảo hiểm 54 3.4. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm học sinh 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 61 I. Những định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA trong năm 2009 61 1. Những định hướng và mục tiêu kinh doanh chung 61 2. Những định hướng và mục tiêu cơ bản đối với việc triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh 62 II. Một số kiến nghị đối với việc triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 63 1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam 63 1.1. Đối với Nhà nước 63 1.2. Đối với Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam 63 2. Các kiến nghị đối với công tác triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh với Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 64 2.1. Đối với công tác khai thác 65 2.2. Đối với công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 67 2.3. Đối với công tác giám định, bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm 68 3. Một số kiến nghị khác 70 3.1. Đẩy mạnh công tác Marketing và hoàn thiện sản phẩm 70 3.2. Nâng cao chất lượng nhân sự 71 3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 72 3.4. Cải thiện cơ sở cật chất 73 KẾT LUẬN 74

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA – Thực trạng và một số kiến nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ua bán hàng đại lý giải thích cho khách hàng tiềm năng những điều họ chưa biết hoặc chưa rõ về sản phẩm cũng như thương hiệu của DNBH. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, cũng như các DNBH khác AAA chủ yếu xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý ngay tại các trường. Vì nhà trường chính là nơi giáo dục các em và có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua bảo hiểm của các em và các bậc phụ huynh. Tổ chức hội nghị khách hàng: Hàng năm công ty bảo hiểm cần phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học cũ. Thông qua hội nghị khách hàng, công ty báo cáo công tác bảo hiểm học sinh trong năm học vừa qua và phổ biến bảo hiểm học sinh trong năm tới, lắng nghe sự đóng góp ý kiến của các vị khách mời để ngày càng hoàn thiện sản phẩm, rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. 3.1.1.3. Tổ chức khai thác Thông thường tổ chức khai thác gồm ba bước: Tìm kiếm khách hàng, bán bảo hiểm, thống kê báo cáo. Trong quá trình khai thác phải kết hợp với việc đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khai thác, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác. Đối với Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA, Công tác khai thác của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh nói riêng và con người nói chung được triển khai theo Lưu đồ sau: Lưu đồ 1: Quy trình khai thác bảo hiểm tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Trách nhiệm Thủ tục tiến hành Đánh giá rủi ro Từ chối Tiếp thị khách hàng Đề xuất phương án BH Trên phân cấp Không duyệt Chưa đạt Trong phân cấp Trình BGĐ Chào BH/đàm phán Yêu cầu bảo hiểm Cấp đơn Thu phí/Theo dõi thu phí Quản lý dịch vụ Đề phòng HCTT Bồi thường Chăm sóc KH Tài liệu viện dẫn/Biểu mẫu/Mẫu Biểu phí Kinh doanh/Khai thác viên Quảng cáo/Giới thiệu công ty Lãnh đạo đơn vị/Khai thác viên/Biểu phí Kỹ thuật(nếu cần) Theo quy định/Điều khoàn/Quy tắc Lãnh đạo đơn vị/Khai thác viên Theo hướng dẫn/Tình hình thực tế Lãnh đạo đơn vị/Khai thác viên Biểu phí Khai thác viên/Khách hàng Theo mẫu MB-CN-01 Lãnh đạo đơn vị/Khai thác viên Theo mẫu MB-CN-02 Khai thác viên/Kế toán Hóa đơn/Chứng từ Kế toán Lãnh đạo đơn vị/ Khai thác viên/ Các phòng ban liên quan. Theo các Qui trình/Qui định 3.1.1.4. Đánh giá và rút kinh nghiệm Sau mỗi kỳ hoạt động công ty bao giờ cũng phải đánh giá lại kết quả mình đã đạt được để không những thấy được những điểm đã đạt được mà còn phải khắc phục ngay những thiếu sót và hạn chế. Bảo hiểm học sinh thường được tiến hành vào đầu năm học nên các công ty bảo hiểm thường tập trung đẩy mạnh khai thác vào thời điểm này. Khi kết thúc năm học, doanh nghiệp sẽ đánh giá kết quả, hiệu quả khai thác và rút kinh nghiệm. 3.1.2. Tình khai thác sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA trong thời gian qua Bảng 1: Doanh thu phí bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm con người Đơn vị: triệu đồng Loại nghiệp vụ bảo hiểm 2005 2006 2007 2008 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1. BH tai nạn và chăm sóc sức khỏe 330 281,879 1.100 762,215 1.000 447,596 400 422,382 2. BH học sinh 800 749,301 1.100 1.192,036 1.100 856,041 1.100 1.073,130 3. BH du lịch 120 78,000 800 818,073 1.000 1.210,825 2.500 2.662,427 Tổng 1.250 1.109,180 3.000 2.772,324 3.100 2.514,462 4.000 4.157,939 (Nguồn:Báo cáo tổng hợp về bảo hiểm học sinh tại Bảo hiểnm AAA) Qua bảng trên ta có thể thấy: Tình hình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm con người không được tốt như mong đợi. Chỉ có năm 2008 vừa qua doanh thu phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ này vượt kế hoạch đề ra là 3,948%. Con số này cũng chưa phải là lớn. Doanh nghiệp đặt mũi nhọn vào việc phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch. Từ năm 2006, nghiệp vụ này luôn có mức tăng trưởng khá cao, luôn vượt mức chỉ tiêu đề ra. Còn đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, trong năm 2006 doanh nghiệp đã thực hiện khá tốt, vượt kế hoạch 8,366%. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp triển khai thêm sản phẩm bảo hiểm toàn diện học sinh. Trong năm 2008 vừa qua, tuy rằng doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh nhưng doanh thu phí của nghiệp vụ này đã tăng so với năm 2007 lên 1.073,130 triệu đồng, tăng 25,359%. Sở dĩ có được kết quả đó là do Bảo hiểm AAA đã phát triển mạnh các kênh phân phối đến tất cả các vùng miền trong cả nước, mạng lưới cộng tác viên tới các trường tăng mạnh, tăng cường tiếp xúc với các cơ quan có chức năng như sở giáo dục đào tạo Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm học sinh năm 2006 tăng 59,086% so với năm 2005, tương ứng với 442,735 triệu đồng. Tuy nhiên đến năm 2007 cùng với sự sụt giảm của tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn bộ công ty thì doanh thu phí bảo hiểm học sinh cũng giảm so với năm 2006 28,186% xuống còn 856,041 tỷ đồng. Bảng 2: Cơ cấu doanh thu phí các nghiệp vụ bảo hiểm con người Đơn vị: % Loại hình nghiệp vụ bảo hiểm 2005 2006 2007 2008 1. BH tai nạn và chăm sóc sức khỏe 25,413 27,493 17,800 10,158 2. Bảo hiểm học sinh 67,544 42,997 34,044 25,809 3. BH du lịch 7,043 29,510 48,156 64,033 Tổng 100,000 100,000 100,000 100,000 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ bảo hiểm con người tại AAA) Qua bảng trên, chúng ta thấy nghiệp vụ bảo hiểm học sinh là nghiệp vụ đóng góp lớn thứ 2 vào tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm con người. Tuy nhiên tỷ trọng doanh thu phí của nghiệp vụ này giảm dần qua các năm. Năm 2005 doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm học sinh chiếm 67,544%, năm 2006 giảm xuống còn 42,799%, năm 2007 là 34,044% và năm 2008 chỉ còn 25,809%. Một trong những nhân tố tác động gây ra hiện tượng trên chính là do chiến lược kinh doanh của công ty là chú trọng phát triển sản phẩm bảo hiểm du lịch toàn cầu. Bảng 3: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm học sinh theo khu vực Đơn vị: % Khu vực 2005 2006 2007 2008 - Miền Bắc 18,493 16,230 15,496 16,420 - Miền Trung 10,149 20,493 24,500 27,390 - Miền Đông Nam Bộ 62,157 49,257 43,606 39,190 - Miền Tây Nam Bộ 9,201 14,020 16,398 17,000 Tổng 100,000 100,000 100,000 100,000 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại AAA) Với chiến lược mở rộng hệ thống phân phối ra khắp các tỉnh thành trong cả nước, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA trong năm 2005 chỉ có 8 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn quốc, năm 2006 là 20 chi nhánh, năm 2007 là 49 chi nhánh và năm 2008 con số đó đã tăng lên 96 văn phòng và chi nhánh trên toàn quốc. Trong đó Bảo hiểm AAA tập trung vào các thị trường là Hà Nội và Miền Đông Nam Bộ trong đó có TP. Hồ Chí Minh. Chính vì vậy doanh thu phí bảo hiểm học sinh của hai khu vực này cũng đóng góp tỷ trọng lớn nhất. Trong năm 2005, khu vực Miền Đông Nam Bộ đóng góp 62,157% và khu vực phía Bắc trong đó có Hà Nội và Hải Phòng đóng góp 18,493% tổng doanh thu phí bảo hiểm hiểm học sinh. Tuy nhiên tỷ trọng đóng góp này của khu vực Miền Đông Nam Bộ giảm dần qua các năm và đến năm 2008 chỉ còn 39,11% nhưng khu vực này vẫn chiếm trọng lớn nhất. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu phí bảo hiểm học sinh của Miền Bắc giảm trong năm 2006 xuống còn 16,230%. Tỷ trọng đó của khu vực Phía Bắc không thay đổi nhiều trong hai năm tiếp theo, dến năm 2008 là 14,420%. Khu vực Miền Trung có tỷ trọng dóng góp tăng dần qua các năm. Năm 2005 đóng góp 10,149%, 2006 đóng góp 20,493%, đến 2007 tăng lên 24,500% và năm 2008 tỷ trọng đó đã là 27,390%. Tỷ trọng này đã lớn hơn đóng góp của khu vực phía Bắc từ năm 2006. Có được điều này là do các chi nhánh phát triển rất mạnh ở khu vực Miền Trung là chi nhánh Nghệ An, chi nhánh Quảng Ngãi. Hai chi nhánh này đóng góp rất lớn vào tổng doanh thu phí bảo hiểm học sinh. Góp phần làm tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực Miền Trung. Bảng 4: Tình hình khai thác bảo hiểm học sinh tại Bảo Hiểm AAA Đơn vị: Người Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 BH tai nạn HS BH Tai nạn HS BH Toàn diện HS BH Tai nạn HS BH Toàn diện HS BH Tai nạn HS BH Toàn diện HS Tổng số HS tham gia: - MN - TH - THCS - THPT - ĐH, CĐ, THCN 59.120 9.480 15.812 12.695 13.360 5.020 45.525 6.355 12.086 8.160 11.284 7.640 37.154 5.042 8.130 7.026 10.584 6.372 40.886 5.910 9.356 7.520 9.876 8.314 33.219 4.054 6.126 5.960 9.265 7.814 43.303 6.352 9.659 8.167 10.255 8.870 39.128 5.123 8.760 7.613 8.697 8.935 ( Nguồn: Báo cáo tổng hợp nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Bảo hiểm AAA) Qua bảng thống kê trên ta thầy tổng số học sinh tham gia sản phẩm bảo hiểm học sinh trong đó có cả hai sản phẩm là bảo hiểm tai nạn học sinh và bảo hiểm toàn diện học sinh của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA tăng dần qua các năm. Số học sinh tham gia năm 2005 là 59.120 học sinh, tiếp theo năm 2006 là 82.679 học sinh, 2007 giảm xuống còn 74.105 học sinh nhưng không nhiều và năm 2008 số học sinh tham gia đã tăng lên 82.431 học sinh. Số học sinh tham gia bảo hiểm học sinh khá ổn định. Năm 2005, công ty chỉ mới triển khai sản phẩm bảo hiểm tai nạn học sinh. Từ năm 2006 công ty bắt đầu triển khai sản phẩm bảo hiểm toàn diện học sinh. Chính điều đó làm tăng tổng số học sinh tham gia Qua bảng số liệu trên ta thấy số học sinh tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn học sinh đều nhiều hơn sản phẩm bảo hiểm toàn diện học sinh qua các năm 2006, 2007,2008. Qua các năm chúng ta thấy ở bậc tiểu học và trung học phổ thông có số học sinh tham gia bảo hiểm nhiều nhất. Sau đó đến trung học cơ sở, Mầm non và cuối cùng là bậc đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Sở dĩ có hiện tượng trên là do kế hoạch kinh doanh của công ty tập trung và mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở các bậc học tiểu học, trung học phổ thông nhiều hơn là các bậc đại học, trung học cơ sở, mầm non. Thị trường bảo hiểm học sinh ở bậc đại học chủ yếu là do các công ty lớn khai thác như Bảo Việt, Bảo Minh và Pijico. 3.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất Đề phòng và hạn chế tổn thất là khâu quan trọng và không thể thiếu được trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm. Công tác này liên quan đến cả trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm. Nếu làm tốt khâu này, số vụ tổn thất sẽ giảm đi và mức độ tổn thất trong mỗi vụ cũng giảm từ đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiết kiệm được số tiền bồi thường hoặc chi trả. Vì vậy khâu này không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội rất lớn. Tổn thất không xảy ra và kiểm soát được tạo nên niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm và hơn thế nữa là góp phần đảm bảo an toàn cho xã hội. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh thì công tác đề phòng hạn chế tổn thất lại càng có ý nghĩa lớn lao. Vì công tác này góp phần giảm thiểu tổn thất cho các em học sinh chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước, một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước ta. Với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh ở Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA, sau khi cấp đơn và thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thường trích một phần để lại cho các trường học mua sắm và hình thành tủ thuốc học đường để sơ cứu ban đầu. Đây là khoản chi lớn nhất trong công tác đề phòng hạn chế tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm học sinh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Bảo hiểm AAA còn có các chi phí hỗ trợ nhà trường như quỹ khuyến học, tài trợ chương trình phát triển tin học, hỗ trợ tổ chức hội thao hội khỏe phù đổng. Đây không phải là chi phí đề phòng hạn chế tổn thất mà là chi phí góp phần khuyến khích các học sinh học tập, hỗ trợ các chương trình ngoại khóa, thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.Vì sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân và của toàn xã hội. Tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên chi phí hỗ trợ cho nhà trường vẫn còn khá hạn chế chỉ chiếm trung bình khoảng 7,12% tổng chi nghiệp vụ bảo hiểm học sinh. Qua bảng trên có thể thấy chi phí đề phòng hạn chế tổn thất tăng dần qua các năm. Chi phí này năm 2005 là 81,556 triệu đồng chiếm tỷ lệ 19,004%. Vì đây là năm công ty mới đi vào hoạt động và cũng đồng thời là năm mới triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh nên tỷ lệ này chưa cao. Năm 2007 chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất đã là 169,305 triệu đồng và đến năm 2008 đã là 201,750 triệu đồng tương ứng 23,539% tổng chi phí của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh.Các hoạt động đề phòng và hạn chế tổn thất tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA: - Triển khai chương trình tủ thuốc Học đường. Đây là một biện pháp khá hiệu quả góp phần đề phòng hạn chế tổn thất. Bằng việc sơ cứu tại chỗ các tai nạn bất ngờ ở trường học. - Cử cán bộ xuống tận nhà trường phối hợp với cơ sở y tế của trường để tuyên truyền, giáo dục tại chỗ cho các em về biện pháp chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh và chữa bệnh, các kiến thức cơ bản về y tế như sơ cứu ban đầu. Hỗ trợ chi phí, công cụ dụng cụ cho hội chữ thập đỏ của trường hoạt động hiệu quả. Bảng 5: Chi đề phòng hạn chế tổn thất và chi phí hỗ trợ nghiệp vụ bảo hiểm học sinh Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Chi phí (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Chi phí (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Chi phí (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Chi phí (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Chi ĐPHCTT - Tủ thuốc Học đường 81,556 60,080 19,004 14,000 184,075 129,532 19,894 14,000 169,305 111,985 24,189 16,000 201,750 137,130 23.539 16,000 Chi phí hỗ trợ Nhà trường - Quỹ khuyến học - Tài trợ phát triển tin học - Hỗ trợ tổ chức hội thao, hội khỏe phù đổng 24,040 2,762 4,188 7,089 5,602 2,974 0,976 1,652 57,456 27,331 12,296 17,829 6,210 2,954 1,329 1,927 51,023 21,676 10,627 19,317 7.290 3,097 1,467 2,726 80,392 35,653 14,227 30,503 9,380 4,161 1,660 3,559 Tổng chi nghiệp vụ BHHS 429,148 100,000 925,233 100,000 699,909 100,000 857,067 100,000 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại AAA) 3.3. Công tác giám định và chi trả tiền bảo hiểm Giám định và bồi thường tổn thất là khâu quan trọng quyết định tới uy tín và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy các doanh nghiệp bảo hiểm thường dề ra tiêu chuẩn: “nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hợp pháp và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng”. Với Bảo hiểm AAA khẩu hiệu đó là “Nhanh-Đúng-Đủ” Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm có rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan chi phối, như: Chiến lược kinh doanh, quy trình giải quyết bồi thường, trình độ kinh nghiệm và thái độ phục vụ của cán bộ giải quyết bồi thường, công tác kiểm tra, giám sát và tinh thần hợp tác của khách hàng tham gia bảo hiểm… Bảo hiểm AAA luôn cố gắng thực hiện nhanh chóng theo đúng quy trình bồi thường dưới đây để mọi khách hàng đều được hài lòng với cách phục vụ chuyên nghiệp của công ty. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm của khách hàng và căn cứ vào biên bản giám định công ty sẽ tiến hành bồi thường hay từ chối bồi thường cho khách hàng. Trong vòng 7 ngày và tối đa là 30 ngày với trường hợp phải xác minh hồ sơ, Bảo hiểm AAA sẽ có thông báo giải quyết bồi thường cho khách hàng. Bảo hiểm AAA có thể xem xét giải quyết bồi thường ngay cho trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bảo hiểm AAA. Thực hiện chi tạm ứng 50% số tiền có thể được giải quyết bồi thường. Người được bảo hiểm có thể nhận tiền bồi thường tại: Trụ sở, chi nhánh, văn phòng của Bảo hiểm AAA. Lưu đồ 2: Quy trình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm con người AAA Trách nhiệm Thủ tục Tài liệu viện dẫn/biểu mẫu/mẫu Khách hàng/khai thác viên Thông báo tổn thất Giám định tổn thất Đánh giá sơ bộ hồ sơ Đạt(trên phân cấp)/từ chối Đạt(trong phân cấp) Chưa đạt Thông báo bồi thường đến khách hàng và phòng kế toán. Lưu hồ sơ bồi thường đã thanh toán Duyệt bồi thường Trình BGĐ Xét bồi thường Kiểm tra hồ sơ Theo mẫu Giám định viên Theo quy định/yêu cầu Khai thác viên, lãnh đạo đơn vị Theo mẫu Khai thác viên, lãnh đạo đơn vị Theo quy trình Lãnh đạo/ bồi thường viên Theo Quy tắc Lãnh đạo đơn vị Theo mẫu Bồi thường viên Theo mẫu và quy định lưu trữ hồ sơ Bảng 6: Hướng dẫn thu thập Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm học sinh Các loại tài liệu và chứng từ Người thực hiện Ghi chú Giấy chứng nhận bảo hiểm: - Giấy chứng nhận bảo hiểm cá nhân. - Hoặc danh sách bảo hiểm theo lớp, trường (bản photo). - Phụ huynh học sinh. - Hoặc giáo viên chủ nhiệm. - Hoặc cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm tại trường. Theo hợp đồng bảo hiểm Giấy thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường: - Tai nạn trường học: có xác nhận của Ban Giám Hiệu trường học. - Tai nạn ngoài trường học: có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương. - Tai nạn giao thông: Có xác nhận tai nạn của CSGT, giấy đăng ký xe, Bằng lái (nếu có). - Phụ huynh học sinh. - Hoặc giáo viên chủ nhiệm. - Hoặc cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm tại trường. - Giám định viên Bảo hiểm AAA. Theo mẫu của AAA Chứng từ y tế điều trị hợp lệ: - Thương tích đơn giản (không nằm viện): Y chứng, toa thuốc của bác sĩ điều trị (có dấu xác nhận của cơ sở y tế, bệnh viện). - Thương tích phải nằm viện: Giấy ra, vào viện, giấy chứng thương và/hoặc các chi phí điều trị… - Phụ huynh, học sinh bị tai nạn. - Giám định viên bảo hiểm AAA Do bệnh viện, cơ sở y tế (hợp pháp) cấp trong quá trình khám và điều trị. Giấy chứng tử (trường hợp chết): Người hưởng quyền lợi bảo hiểm Chính quyền địa phương cấp. Giấy tờ pháp nhân: Khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm. - Giấy chứng minh nhân dân (photo), bản sao hộ khẩu (nếu phụ huynh nhận thay). - Giấy ủy quyền, giấy giới thiệu của trường. - Giấy xác nhận quyền thừa kế. - Phụ huynh, học sinh bị tai nạn. - Người thừa kế hợp pháp. Bản photo có xác nhận của trường Các loại giấy tờ khác: Nếu cần, Bảo hiểm AAA sẽ thông báo theo từng trương hợp cụ thể. 3.4. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm học sinh Như đã trình bày ở phần cơ sở lý luận, để đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh một nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phải thông qua hệ thống các chỉ tiêu qua các khâu công việc cụ thể. Qua đó chúng ta đánh giá và so sánh xem khâu nào chưa mang lại hiệu quả để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Bảng 7: Báo cáo kết quả và hiệu quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA (2005-2008) Chỉ tiêu Đơn vị 2005 2006 2007 2008 1. Tổng số HS tham gia Người 59.120 82.679 74.105 82.431 2. Tổng doanh thu phí Trđ 749,301 1.192,036 856,041 1.073,130 3. Chi ĐPHCTT - 81,556 184,075 169,305 201,750 4. Chi khai thác - Chi hoa hồng - - 137,581 88,391 179,245 156,450 152,489 134,152 181,068 153,124 5. Chi bồi thường - 123,947 431,421 276,989 348,767 6. Chi khác - 86,064 130,492 101,126 125,482 7. Tổng chi - 429,148 925,233 699,909 857,067 8.Lợi nhuận(= (2)-(7)) - 320,153 266,803 156,132 216,063 9.Tỷ lệ chi ĐPHCTT(= (3)/(7)*100) % 19,004 19,894 24,189 23,539 10.Tỷ lệ chi khai thác(=(4)/(7)*100) % 32,059 19,373 21,786 21,126 11. Tỷ lệ bồi thường(= (5)/(2)*100) % 16,541 36,192 31,305 32,499 12. Hiệu quả khai thác (=(2)/(4)) 5,446 6,650 5,613 5,926 13. Hiệu quả ĐPHCTT (= (8)/(3)) 3,925 1,449 0,922 1,071 14. Hiệu quả KD theo DT( =(2)/(7)) 1,746 1,288 1,223 1,252 15. Hiệu quả KD theo LN (= (8)/(7)) 0,746 0,288 0,223 0,252 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại AAA) Qua Báo cáo trên, chúng ta thấy: Năm 2005 lợi nhuận của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh là 320,153 triệu đồng. Khi Bảo Hiểm AAA mới triển khai sản phẩm bảo hiểm tai nạn học sinh thì số học sinh tham gia còn hạn chế chỉ 59.120 học sinh và phạm vi bảo hiểm còn hạn hẹp. Cũng chính vì vậy mà tỷ lệ chi bồi thường của năm 2005 thấp nhất trong bốn năm qua chỉ chiếm 16,541% tổng chi phí cho nghiệp vụ. Tỷ lệ chi khai thác của năm 2005 chiếm tỷ lệ lớn nhất là 32,059%. Chi phí khai thác của năm đầu tiên cao vì doanh nghiệp mới thành lập nên phải tìm kiếm thị trường, xây dựng các kênh phân phối, quảng bá thương hiệu…Đây đều là những chi phí rất tốn kém. Trong năm do doanh thu đạt được khá cao, mà tỷ lệ bồi thường thấp nên hiệu quả khai thác, hiệu quả đề phòng hạn chế tổn thất là khá cao so với các năm còn lại lần lượt là 5,446 và 3,925. Tức là cứ một đồng doanh nghiệp bỏ ra chi cho khai thác thu được 5,446 đồng doanh thu phí và cứ một đồng chi phí bỏ ra cho công tác đề phòng hạn chế tổn thất thì thu được 3,925 đồng lợi nhuận. Năm 2006 được coi là một năm có kết quả kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh khá tốt. Đây là năm đầu tiên triển khai nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 1 tỷ đồng tăng 59% so với năm 2005. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên do các loại chi phí tăng khá cao đặc biệt là chi bồi thường. Tỷ lệ bồi thường đã tăng lên 36,192% nên lợi nhuận chỉ đạt 266,803 triệu đồng chỉ bằng 83% lợi nhuận của năm 2005. Dẫn đến hiệu quả đề phòng hạn chế tổn thất, hiệu quả kinh doanh theo doanh thu, hiệu quả kinh doanh theo lợi nhuận đều giảm. Năm 2007 là năm có kết quả kinh doanh không được tốt khi mà lợi nhuận giảm xuống chỉ còn 156,132 triệu đồng. Tất cả các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh doanh đều giảm sút. Năm 2008 vừa qua đánh dấu sự phục hồi về kết quả kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA. Tất cả các chỉ tiêu đều tăng. Lợi nhuận tăng lên 216,063 triệu đồng, tương ứng tăng 38,38 % so với năm 2007. Hiệu quả đề phòng hạn chế tổn thất tăng lên 1,071 so với 0,922 của năm 2007. Tức là một đồng chi phí bỏ ra cho đề phòng hạn chế tổn thất thì doanh nghiệp thu được 1,071 đồng lợi nhuận. Hiệu quả khai thác cũng tăng lên mức 5,926. Hiệu quả kinh doanh theo doanh thu đạt 1,252 tức là cứ một đồng chi phí bỏ ra thì thu ược 1,252 đồng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm học sinh. Có được kết quả đó có thể thấy doanh nghiệp đã biết điều tiết các chi phí một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả của công tác khai thác, công tác đề phòng hạn chế tổn thất. Qua việc phân tích thực trạng kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh trong bốn năm qua, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét sau: Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh là nghiệp vụ bảo hiểm được nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường triển khai. Đây chưa phải là nghiệp vụ mạnh của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA. Sức ép cạnh tranh trên thị trường này là khá lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều để có được chỗ đứng trên thị trường. - Tuy rằng kết quả kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh trong những năm qua vẫn có lãi song là rất nhỏ, số lượng học sinh tham gia còn rất nhỏ so với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Đây cũng là điều dễ hiểu vì AAA mới kinh doanh sản phẩm này được bốn năm. - Do doanh nghiệp vẫn còn đang trong quá trình hình thành và còn ít kinh nghiệm nên kết quả và hiệu quả kinh doanh chưa cao và chưa ổn định. Kết quả kinh doanh của các khu vực chênh lệch khá lớn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung. - Việc phân bổ và sử dụng các chi phí như chi phí khai thác và chi phí đề phòng hạn chế tổn thất chưa được hợp lý. Do đó hiệu quả mang lại chưa cao. - Doanh nghiệp hơi quá chú trọng đến tăng số lượng học sinh tham gia nên doanh thu phí thu được chưa cao. Trong thời gian tới để cải thiện hơn nữa tình hình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh doanh nghiệp cần khắc phục và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trên. Trong chương tiếp theo em xin đưa ra một số các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp tham khảo. CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA I. Những định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA trong năm 2009 1. Những định hướng và mục tiêu kinh doanh chung AAA khao khát trở thành định chế tài chính năng động bậc nhất trong ngành bảo hiểm nói riêng và ngành dịch vụ tài chính nói chung. Với sứ mạng “hành động nhằm mang lại ý nghĩa cao đẹp nhất cho từ “bảo hiểm” tại Việt Nam”, Bảo hiểm AAA nỗ lực mang lại cho bạn quyền được an tâm về cuộc sống và bảo đảm cho tương lai. Trong năm 2009, AAA sẽ có những hành động cụ thể sau: Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, hệ thống đại lý và kênh phân phối trên toàn quốc, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng niềm tin của khách hàng. Bảo hiểm AAA đang nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thiết thực của người dân Việt Nam. Những sản phẩm mới triển khai đó là: “Bảo hiểm chăm sóc phụ nữ”, “Bảo hiểm cho Dế”. Đồng thời AAA cũng đang tìm hiểu nhằm liên kết với các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp trên thế giới nhằm tiếp cận và áp dụng công nghệ tiên tiến. Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA đang thiết lập và đi vào sử dụng đường dây nóng trực tuyến và giải quyết những rủi ro không may xảy ra với khách hàng. Khách hàng hoàn toàn miễn phí cước điện thoại khi gọi đến tổng đài của AAA trên toàn quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng than lập đội phản ứng nahnh có thể đi bất cứ giờ nào khách hàng cần. Tiếp theo bộ phận chăm sóc khách hàng cũng được ra mắt trong dịp này, mục đích là làm sao để khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ và hoàn toàn có thể yên tâm khi đến với AAA. Để thực hiện được những chiến lược trên, doanh nghiệp đưa ra các mục tiêu kinh doanh cụ thể: - Mở rộng hệ thống phân phối ra 64 tỉnh thành trong cả nước - Trước tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, Doanh nghiệp đưa ra chỉ tiêu tổng doanh thu phấn đấu tăng trưởng 30% so với năm 2008 đạt khoảng 275 tỷ đồng. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt khoảng 200 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm phấn đấu đạt 50 tỷ đồng. 2. Những định hướng và mục tiêu cơ bản đối với việc triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh Bảo hiểm AAA luôn xác định bảo hiểm học sinh là một nghiệp vụ bảo hiểm cần phải được quan tâm hơn nữa trong tương lai. Vì đây cũng là một nghiệp vụ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bảo hiểm AAA không phải là một doanh nghiệp lớn trên thị trường nhưng với phương trâm luôn tạo ra sự khác biệt, mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng quốc tế và giá cả nội địa, trong những năm tiếp theo AAA vẫn có thể tăng thị phần của mình trong nghiệp vụ bảo hiểm học sinh. Những mục tiêu trước mắt trong năm 2009 của doanh nghiệp với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh: Phấn đấu mở rộng mạng lưới khai thác ra khắp các khu vực trong cả nước, tăng số lượng học sinh tham gia lên 100.000 học sinh. Chỉ tiêu doanh thu phí đạt 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt 250 triệu đồng. Muốn đạt được các chỉ tiêu trên thì doanh nghiệp cần phải rất cố gắng trong thời gian tới. AAA cần phải làm tố hơn nữa tất cả các bước trong quy trình triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh đó là nâng cao hiệu quả khai thác, hiệu quả đề phòng và hạn chế tổn thất, giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ số tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra…Phần dưới đây chi tiết về một số kiến nghị, đề xuất của em với quý công ty góp phần cải thiện tình hình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm học sinh. II. Một số kiến nghị đối với việc triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam 1.1. Đối với Nhà nước Phát huy hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nhà nước cần ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển thị trường theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và sân chơi cho các Doanh nghiệp bảo hiểm nhất là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai hóa cơ chế giám sát, phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm mới, chuẩn hóa các điều kiện và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm Bổ sung các quy định quản lý thận trọng và nâng cao năng lực tài chính, khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tăng quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng hạn chế dần sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào họat động của doanh nghiệp. Nhà nước cần xử lý kịp thời đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giữ vững trật tự kỉ cương và bảo đảm môi trương kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cạnh tranh lành mạnh và đúng pháp luật. 1.2. Đối với Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam Nâng cao vai trò của Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam, để thực hiện tốt vai trò là cầu nối và đại diện cho các doanh nghiệp bảo hiểm trước các cơ quan quản lý nhà nước và công chúng. Cần phải tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tránh cạnh tranh không lành mạnh. Nhằm từng bước hoàn thiện Chế độ bảo hiểm học sinh, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đang tiến hành bảo hiểm học sinh nên cùng thoả thuận hợp tác đưa ra các vấn đề cùng thống nhất như sau: - Tỉ lệ % phí bảo hiểm học sinh để lại nhà trường không được trái với quy định hiện hành về chi phí đề phòng hạn chế tổn thất tại trường học. - Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ở mỗi một địa phương khác nhau cùng nhau hợp tác đưa ra mức trách nhiệm bảo hiểm cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng khu vực: Thành phố trực thuộc TW, tỉnh thành phố trực thuộc tỉnh, nội thành, ngoại thành, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. - Hàng năm các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đạo các đơn vị tại địa phương cùng hợp tác với nhau để tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành trong việc triển khai bảo hiểm học sinh, tránh tình trạng có những văn bản riêng ủng hộ một doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể. 2. Các kiến nghị đối với công tác triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh với Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Tại Việt Nam, hiện nay thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có tiềm năng rất lớn so với các thị trường khác trong khu vực. Ra đời từ năm 2005, Bảo hiểm AAA đã ngày càng khẳng định tên tuổi và vị trí của mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. AAA đã xây dựng cho mình một lối đi riêng, khác biệt và mang tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Lối đi riêng ấy được thể hiện ở những sản phẩm độc đáo, giá cả hợp lý, dịch vụ đi kèm có chất lượng hơn các đối thủ khác. Dựa trên định hướng này, Bảo hiểm AAA đã thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhóm đối tượng là cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ - thị trường được coi là còn bỏ ngỏ. Ngoài sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Toàn cầu đang được khách hàng lựa chọn và đánh giá cao thì Bảo Hiểm AAA cũng rất chú trọng việc mở rộng thị trường phát triển các sản phẩm khác trong đó có sản phẩm bảo hiểm học sinh. Tuy nhiên so với các doanh nghiệp khác trên thị trường thì thị phần của AAA ở nghiệp vụ này vẫn còn rất nhỏ bé, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình ở từng khâu của quá trình triển khai sản phẩm. Dưới đây em xin được đưa ra một số kiến nghị cá nhân để doanh nghiệp tham khảo phần nào giúp công ty triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tốt hơn. 2.1. Đối với công tác khai thác Trong thời gian tới Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA có kế hoạch mở rộng đối tượng khách hàng của sản phẩm bảo hiểm học sinh. Cụ thể là sẽ chú trọng hơn đến đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và tiếp cận nhiều hơn với các khu vực Miền Bắc và Miền Tây Nam Bộ để tăng tổng doanh thu phí bảo hiểm học sinh. Muốn thực hiện tốt những kế hoạch đó thì doanh nghiệp cần phải làm tốt một số công tác sau: Vì sản phẩm bảo hiểm học sinh là một sản phẩm truyền thống của các doanh nghiệp bảo hiêm lớn. Do vậy các trường đã có thói quen mua các sản phẩm này của Bảo Việt, Bảo Minh hay Pijco. Để Bảo có thể tiếp cận được khách hàng, thay đổi thói quen của họ thì Bảo hiểm AAA phải tăng cường điều tra nắm bắt thị trường, tìm hiểu rõ mong muốn của phụ huynh học sinh để có thể có kế hoạch cải tiến sản phẩm mang lại những quyền lợi tối ưu cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Công ty có thể tổ chức các buổi hội thảo ở các trường để giới thiệu về công ty và sản phẩm. Sau đó doanh nghiệp có thể phát các phiếu điều tra để tìm hiểu nhu cầu của các bậc phụ huynh. Điều đó không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức phí, quy tắc bảo hiểm cho phù hợp hơn mà còn để doanh nghiệp có chiến lược chăm sóc khách hàng tối tốt hơn, ưu việt hơn các doanh nghiệp khác. Trong kinh doanh bảo hiểm thì việc phát triển mối quan hệ có vai trò rất quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm năng của mình hơn. Đối với một doanh nghiệp trẻ như AAA thì vấn đề này càng cần phải được chú trọng hơn. Qua các mối quan hệ doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu một cách gần gũi và thuyết phục hơn. Với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh cũng không ngoại lệ, Doanh nghiệp cần tạo lập và mở rộng mối quan hệ với các cơ quan có chức năng của ngành giáo dục như Sở giáo dục đào tạo, Ban giám hiệu các trường học. Đây chính là những cơ quan có ảnh hưởng quyết định đến việc mua bảo hiểm của doanh nghiệp nào của học sinh và phụ huynh học sinh. Để thiết lập mối quan hệ, doanh nghiệp có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Doanh nghiệp có thể đăng ký làm nhà tài chợ cho các chương trình khuyến học, phong trào hội khoẻ phù đổng, phát triển công nghệ thông tin của trường…Từ đó công ty có thể quảng bá tương hiệu một cách nhanh nhất. Qua đó doanh nghiệp thể hiện chính sách kinh doanh bảo hiểm học sinh của mình không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn vì sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của toàn xã hội. Mạng lưới khai thác viên nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA vẫn còn rất mỏng, còn hạn chế về mặt số lượng, phát triển chưa đồng đều ở các vùng miền. Mạng lưới này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, các khu vực phát triển. Do vậy việc tăng cường mở rộng các kênh phân phối và mạng lưới khai thác viên là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó phải thực hiện công tác khai thác bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đó là nâng cao chất lượng của các khai thác viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ này, bằng cách tuyển các khai thác viên có trình độ và năng lực, có mối quan hệ rộng, năng nổ, nhiệt tình. Công ty phải chú trọng đến công tác đãi ngộ một cách thỏa đáng, nhanh chóng kịp thời đặc biệt hơn với các khai thác viên ở vùng sâu, vùng xa để họ có thể làm việc một cách hiệu quả nhất và gắn bó với công ty lâu dài hơn. Doanh nghiệp cần phải tăng cường việc tuyên truyền quảng cáo về thương hiệu, cũng như sản phẩm của mình. Vì Bảo hiểm AAA chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nên công tác quảng bá thương hiệu càng trở nên quan trọng hơn. Hiện nay có rất nhiều các hình thức tuyên truyền quảng cáo như: phát thanh, truyền hình, báo trí, internet, tiếp xúc trực tiếp…mỗi hình thức đều có một ưu nhược điểm riêng. Nhưng theo em với ngành kinh doanh bảo hiểm thì tiếp xúc trực tiếp vẫn là cách tiếp thị hiệu quả nhất. Vì sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình và tiêu thụ thụ động. Do đó doanh nghiệp phải tăng cường tiếp xúc với các cơ quan có chức năng, ban giám hiệu nhà trường để họ hiểu hơn về doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng phải chú trọng đến việc quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay internet là phương tiện hiệu quả và tốn ít chi phí nhất. Muốn tìm hiểu thêm các thông tin về Bảo hiểm AAA hay về sản phẩm của công ty. Khách hàng có thể truy cập vào trang web: www.aaa.com.vn. Ở đó khách hàng có thể chủ động tìm kiếm thông tin về tất cả các quy tắc, biểu phí, phạm vi bảo hiểm của mọi sản phẩm bảo hiểm mà công ty đang triển khai. 2.2. Đối với công tác đề phòng và hạn chế tổn thất Công tác đề phòng hạn chế tổn thất có vị trí khá quan trọng trong việc triển khai một sản phẩm bảo hiểm. Vì nếu làm tốt công tác này thì doanh nghiệp sẽ tiết giảm được chi phí bồi thường là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trước đây các doanh nghiệp bảo hiểm chưa coi trọng việc đề phòng hạn chế tổn thất tương xứng với vị trí quan trọng của nó. nhưng ngày nay doanh nghiệp đã quan tâm hơn nhiều hơn đến công tác này. Đối với Bảo hiểm AAA, tỷ lệ chi cho công tác đề phòng hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm học sinh là khá cao so với các chi phí khác. Tuy nhiên hiệu quả mang lại vấn chưa được như mong muốn. Để nâng cao hiệu quả công tác đề phòng hạn chế tổn thất thì doanh nghiệp cần quan tâm đến các vấn đề sau: Xây dựng chương trình đề phòng và hạn chế tổn thất một cách chi tiết về mức chi cho từng hoạt động, thời gian, cán bộ làm công tác này. Cử cán bộ kiểm tra, giám sát quá trình triển khai một cách thường xuyên. Tránh trường hợp lãng phí, sử dụng kinh phí không đúng mục đích. Doanh nghiệp cần phối kết hợp với nhà trường, các cơ sở y tế trực thuộc trường và địa phương kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các em để phát hiện sớm bệnh tất giảm thiểu rủi ro. Tổ chức các buổi học ngoại khóa về chăm sóc sức khỏe cá nhân nhất là khi có các bệnh dịch để các em có ý thức tự bảo vệ cho bản thân. Thực hiện tuyên truyền kiến thức sơ cứu khi xảy ra các tai nạn thường gặp như chết đuối, gẫy chân tay hay điện giật đồng thời hỗ trợ công cụ dụng cụ để các em có thể thực hành ngay tại chỗ góp phần nâng cao hiệu quả các buổi ngoại khóa. Lồng ghép vào đó là các kiến thức về an toàn, luật lệ giao thông bằng cách thiết kế câu hỏi để các em trả lời và có khích lệ các em bằng những món quà nhỏ. Thường xuyên cử cán bộ xuống tận trường kiểm tra các “Tủ thuốc học đường” để bổ sung kịp thời về mặt số lượng và nâng cao chất lượng các chủng loại thuốc. Như vậy tủ thuốc sẽ phát huy tác dụng điều trị tại chỗ của mình, tránh hình thức, không hiệu quả. Vào các dịp hè, các em không còn được sự kiểm tra, giám sát của thầy cô và nhà trường. Do đó đây là thời gian có tỷ lệ rủi ro cao. Doanh nghiệp nên kết hợp với đoàn thanh niên kêu gọi, khuyến khích các em tham gia vào các chương trình sinh hoạt hè, các hoạt động vui chơi bổ ích lành mạnh. Bằng cách tài trợ cho các chương trình đó một mặt để cổ vũ các em tham gia, mặt khác cũng là dịp để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình. 2.3. Đối với công tác giám định, bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm Một doanh nghiệp bảo hiểm được đánh giá cao trên thị trường phải là doanh nghiệp làm tốt công tác bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. Khách hàng rất kỳ vọng khi mua một sản phẩm bảo hiểm đó là được giải quyết nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh cũng vậy, các bậc phụ huynh khi tham gia bảo hiểm cho con em mình rất mong muốn các em được hưởng những quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng. Bảo hiểm AAA đã quán triệt khá sâu sắc vấn đề này, thể hiện qua phương trâm hành động của công ty “Nhanh-Đúng-Đủ”. Chính điều đó làm tăng thêm lòng tin của khách hàng với doanh nghiệp. Bên cạnh những mặt đã làm được, để làm tốt công tác chi trả tiền bảo hiểm thì Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA vần cần phải chú ý một số điếm sau: 2.3.1. Đối với công tác giám định Khi có thông báo tai nạn từ phía nhà trường, hoặc từ phụ huynh học sinh. Các giám định viên phải nhanh chóng có mặt để phối kết hợp với các cơ quan có chức năng như ban giám hiệu, chính quyền địa phương, công an, cảnh sát giao thông để thu thập chứng từ hợp pháp giải quyết bồi thường một cách nhanh chóng. Hướng dẫn giáo viên, phụ huynh học sinh cung cấp các giấy tờ cần thiết, đúng thời gian tránh tình trạng giải quyết chậm trễ do không đủ hồ sơ hợp lệ. Bảo Hiểm AAA đã thành lập đội phản ứng nhanh có thể đi bất cứ giờ nào khách hàng cần. Đội phản ứng nhanh được trang bị từ trang phục quần áo, xe môtô phân khối lớn, bộ đàm… có thể hình dung như cảnh sát 113 vậy để phục vụ khách hàng tốt nhất. Trang bị phương tiện đi lại cần thiết cho các giám định viên để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Vì Chỉ khi công tác giám định hoàn thành thì việc chi trả tiền bảo hiểm mới được giải quyết kịp thời. 2.3.2. Đối với công tác bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm So với các nghiệp vụ khác, nghiệp vụ bảo hiểm học sinh có mức bồi thường không lớn. Do vậy doanh nghiệp nên đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi chi trả tiền bảo hiểm. Khi doanh nghiệp đã nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường thì nên giải quyết bồi thường ngay cho khách hàng. Đầu năm 2009, Bảo Hiểm AAA đã nỗ lực thiết lập và đưa vào sử dụng đường dây nóng trực tuyến và giải quyết tại chỗ những rủi ro không may xảy ra với khách hàng. Khách hàng hoàn toàn miễn phí cước điện thoại khi gọi đến tổng đài của AAA trên toàn quốc. Với doanh nghiệp bảo hiểm, không phải chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng xong là kết thúc mà doanh nghiệp còn phải hết sức quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vì khi rủi ro xảy ra bên cạnh những thiệt hại về thể xác và vật chất thì khách hàng còn chịu đau đớn cả về tinh thần. Hơn lúc nào hết Doanh nghiệp phải có mặt kịp thời để động viên và khích lệ khách hàng. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, khi có những tổn thất lớn xảy ra như tử vong thì công ty phải cử ngay cán bộ xuống gia đình để thăm hỏi, chia buồn. Còn những trường hợp tai nạn, ốm đau thì doanh nghiệp nên gửi điện thăm hỏi hoặc có món quà nhỏ để động viên các em. 3. Một số kiến nghị khác 3.1. Đẩy mạnh công tác Marketing và hoàn thiện sản phẩm Đối với ngành kinh doanh bảo hiểm thì Marketing có một vị trí hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Để mọi người biết đến doanh nghiệp nhất là một doanh nghiệp trẻ như AAA thì không có cách nào khác là phải đẩy mạnh công tác Marketing. Tuy nhiên các doanh nghiệp nói chung và bảo hiểm nói riêng của Việt Nam vẫn chưa coi trọng đúng mức đến công tác này, cụ thể là các doanh nghiệp hầu như không có phòng ban và cán bộ Marketing chuyên trách mà vẫn chỉ phân công kiêm nhiệm trong các phòng kinh doanh. Muốn làm tốt công tác Marketing thì doanh nghiệp cần có những chiến lược cụ thể cho từng thời kỳ, từng loại nghiệp vụ. Doanh nghiệp phải thực hiện công tác này ngay từ khi có ý tưởng về sản phẩm dịch vụ chứ không phải sau khi bán sản phẩm cho khách hàng. Doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là doanh nghiệp nên nhấn mạnh vào các sản phẩm thế mạnh để khách hàng ghi nhớ thật nhanh thương hiệu của doanh nghiệp. Từ đó sẽ thuận tiện hơn cho việc triển khai các sản phẩm khác. Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về sản phẩm để khách hàng có một cái nhìn chi tiết về doanh nghiệp và sản phẩm. Trong các buổi hội thảo đó thì doanh nghiệp có thể tổ chức cho khách hàng đăng ký mua ngay sản phẩm tại chỗ và thiết kế bảng hỏi xin ý kiến khách hàng về sản phẩm mới cung cấp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu. 3.2. Nâng cao chất lượng nhân sự Hiện nay cán bộ có trình độ trong ngành bảo hiểm vẫn còn hạn chế. Các cán bộ bảo hiểm vẫn chủ yếu là từ các lĩnh vực khác chuyển sang. Do vậy các doanh nghiệp bảo hiểm phải đào tạo và đào tạo lại cán bộ để nâng cao kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ. Chính điều này gây tốn kém không ít chi phí của doanh nghiệp. Muốn nâng cao được chất lượng nhân sự thì doanh nghiệp cần làm tốt ngay từ khâu tuyển dụng. Đó là tuyển dụng những cán bộ có trình độ đặc biệt là được đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm, có tác phong và nhiệt huyết với nghề. Còn với những cán bộ ngoài ngành doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo thường xuyên và không thường xuyên, có thể liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước. Công tác đào tạo phải được kiểm tra giám sát vế thời lượng và chất lượng. Công tác tổ chức đào tạo phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, kinh phí phải được trình duyệt một cách chi tiết để tránh lãng phí, không hiệu quả. Không chỉ tổ chức đào tạo cán bộ quản lý mà với hệ thống đại lý cũng phải đào tạo có chất lượng. Các đại lý không chỉ am hiểu về sản phẩm, về nghiệp vụ mà còn hiểu được tác dụng của bảo hiểm và vai trò của ngành bảo hiểm trong nền kinh tế. Để từ đó họ biết tôn trọng, yêu quý công việc của mình hơn và nâng cao kết quả và hiệu quả khai thác. Các đại lý sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phân công, bố trí sử dụng cán bộ đúng vị trí, khả năng, phát huy hết năng lực của từng cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Ngành bảo hiểm là ngành dịch vụ. Do đó cán bộ công nhân viên chính là bộ mặt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành một chương trình cụ thể tạo thành nề nếp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Tạo môi trường làm việc thoải mái, phát huy hết khả năng, tạo cơ hội thăng tiến bình đẳng, công bằng cho mỗi cán bộ công nhân viên. Doanh nghiệp có chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài. Để các cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty và nhiệt tình trong công việc thì doanh nghiệp phải có chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Bên cạnh chế độ tiền lương còn có tiền thưởng, các chương trình khuyến khích thi đua tăng doanh số. Doanh nghiệp cũng phải hết sức quan tâm đến đời sống tinh thần của họ như tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại để khích lệ tinh thần làm việc, tăng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ công nhân viên trong công ty. 3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là hết sức phổ biến. Đặc thù của ngành bảo hiểm là phải quản lý mốt số lượng dữ liệu rất lớn về khách hàng và mạng lưới đại lý rộng khắp nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là tất yếu. Bảo hiểm AAA đang áp dụng giải pháp quản lý PREMIA. Áp dụng giải pháp PREMIA cho phép AAA quản lý nhanh chóng các hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm từ khâu khai thác, giải quyết bồi thường, tái bảo hiểm và kế toán tài chính. lựa chọn giải PREMIA của 3i Infotech giúp AAA tăng khả năng giao diện và lưu trữ thông tin song song 2 ngôn ngữ Việt - Anh, giảm thời gian triển khai, tăng hiệu quả trong công việc, giảm chi phí và nhanh chóng đưa các sản phẩm mới ra thị trường. Với khả năng kết nối internet, giải PREMIA cho phép các đại lý, môi giới, khách hàng và các đơn vị khác kết nối vào cổng giao dịch điện tử… mở rộng kênh phân phối. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý sẽ giúp AAA hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh giải pháp trên thì Bảo Hiểm AAA cũng nên có những giải pháp bổ sung cần phải chú ý: Nâng cấp hệ thống máy tính của doanh nghiệp cả về phần mềm và phần cứng. Công ty nên thay thế các máy tính đã cũ, đã sửa chữa nhiều lần và nâng cấp các phần mềm mới nhất tạo thuận lợi cho làm việc và quản lý. Thiết lập mạng máy tính để quản lý thống nhất từ tổng công ty cho đến các chi nhánh trực thưộc luôn cập nhật thông tin công việc một cách kịp thời Tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin có trình độ để có thể luôn túc trực, giải quyết nhanh chóng các sự cố máy tính ngay tại chỗ đảm bảo họat động của doanh nghiệp được liên tục. 3.4. Cải thiện cơ sở cật chất Cơ sở vật chất của doanh nghiệp gồm có động sản và bất động sản. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải là một doanh nghiệp sản xuất do đó không có máy móc dây truyền sản xuất. Do vậy cơ sở vật chất bao gồm: Văn phòng, các thiết bị văn phòng như máy vi tính, máy fax, máy in, máy photo, điện thoại, máy chiếu, phương tiện đi lại…Để cải thiện các cơ sở vật chất đó, cải thiện diện mạo của doanh nghiệp thì cần phải chú ý một số điểm sau: Chọn địa điểm để mở chi nhánh, văn phòng giao dịch phải thuận tiện, gần khu trung tâm để khách hàng có thể thuận tiện khi giao dịch. Doanh nghiệp nên đầu tư, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho từng phòng chức năng để tránh chung đụng mất thời gian mà không hiệu quả. Đặc biệt là hệ thống máy vi tính phải được bảo dưỡng liên tục giảm thiểu hỏng hóc gây chậm chạp cho quá trình làm việc. Bàn giao thiết bị làm việc cho từng phòng, gắn liền với trách nhiệm bảo quản để tăng cường ý thức tự giác bảo vệ tài sản. Trang bị các phương tiện đi lại như xe máy, bộ đàm chuyên dụng cho cán bộ giám định, đội phản ứng nhanh giúp họ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Hiện nay Bảo Hiểm AAA làm khá tốt công tác này trang bị cho mỗi chi nhánh khoảng 5 xe máy lưu động. Trên đây là một số ý kiến đề xuất của em rút ra sau quá trình tiếp xúc thực tế tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA. Em hi vọng với những đề xuất trên doanh nghiệp có thể tham khảo và ứng dụng trong thời gian tới để có được kết quả và hiệu quả kinh doanh tốt hơn. KẾT LUẬN Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng chăm sóc sức khỏe cho thế thệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cấu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong tương lai. Bảo hiểm học sinh là một trong những chính sách được ưu tiên phát triển góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép kinh doanh nghiệp vụ này. Các doanh nghiệp lớn như Bảo Việt, Bảo Minh, Pjico là những nhà cung cấp chính sản phẩm bảo hiểm này cho thị trường. Bên cạnh những doanh nghiệp lớn thì Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA là một trong những doanh nghiệp được phép triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh. Tuy rằng số học sinh tham gia còn ít và doanh thu phí không đáng kể so với các doanh nghiệp lớn. Nhưng AAA cũng đang rất quan tâm đến nghiệp vụ này. Qua phần phân tích thực trạng kinh doanh trên có thể thấy sản phẩm bảo hiểm học sinh của Bảo hiểm AAA đang được các em học sinh tham gia ngày càng nhiều hơn. Các bậc phụ huynh đã biết đến tên tuổi của AAA và tin tưởng hơn vào sản phẩm và doanh nghiệp. Đây là nghiệp vụ có tính xã hội hóa cao nên Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA quán triệt không đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết mà còn rất chú trọng đến công tác hỗ trợ các nhà trường trong việc triển khai các công tác giáo dục thế hệ trẻ. Bên cạnh những mặt đã đạt được thì doanh nghiệp cũng còn rất nhiều điểm cần phải khắc phục để ngày càng hoàn thiện hơn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh như: Cần mở rộng mạng lưới cộng tác viên đến mọi vùng miền trong cả nước, phân bổ hiệu quả và hợp lý hơn các chi phí, đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá thương hiệu… Danh mục các tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm - Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Định Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Chủ biên: TS. Nguyễn văn Định Tạp trí bảo hiểm và tái bảo hiểm Luật kinh doanh Bảo hiểm 2000 Quy tắc bảo hiểm và quy trình triển khai sản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Các Báo cáo kinh doanh tổng hợp của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Trang web: www.webbaohiem.net www.avi.org.vn www.aaa.com.vn www.baoviet.com.vn www.baominh.com.vn www.pjco.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSản phẩm bảo hiểm học sinh tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA – thực trạng và một số kiến nghị.DOC
Luận văn liên quan