Đề tài Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty Thiết bị Giáo dục I

LỜI NÓI ĐẦU Trong cơ chế thi trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển được đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất có nhiều yếu tố cần thiết về vốn, về công nghệ sản xuất, về đội ngũ cán bộ lao động lành nghề . trong đó vấn đề quan trọng và chủ chốt nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đem lại hiệu quả cao, sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra đem đi tiêu thụ phải được thị trường chấp nhận và đem lại lợi nhuận cao. Ngay từ khi mới ra đời, kế toán đã được xem là một công cụ quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán đã và đang là công cụ thực sự quan trọng cùng với các công cụ quản lý khác ngày càng được cải tiến, đổi mới và phát huy tác dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kế toán được sử dụng như một công cụ hiệu lực nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả là một phần hành kế toán quan trọng phản ánh và giám đốc tình hình biến động thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp. Công ty Thiết bị Giáo dục I là một đơn vị có chức năng sản xuất, cung ứng hướng dẫn bảo quản và sử dụng, chuyển giao công nghệ và nghien cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực thiết bị trường học, nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập của các loại trường học. Trong điều kiện đổi mới cơ chế kinh tế thị trường, sản phẩm của công ty vẫn được thị trường chấp nhận và được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều nơi. Trong công tác kế toán của công ty, vấn đề “ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ " có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó cung cấp những thông tin cần thiết về việc tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ cho ban giám đốc để Ban giám đốc đề ra những quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, thích nghi với cơ chế mới công ty đã và đang khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Qua thời gian thực tập ở công ty Thiết bị Giáo dục I, với sự giúp đỡ của các cán bộ quản lý công ty, đặc biệt là các cán bộ kế toán, cùng sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn, em đã tìm hiểu toàn bộ công tác kế toán của công ty và em xin đi sâu và đề tài “ Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm " ở công ty Thiết bị Giáo dục I để làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn này gồm có những nội dung chính sau : Phần I: Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Thiết Bị Giáo Dục I. Phần III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Thiết Bị Giáo Dục I.

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty Thiết bị Giáo dục I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc167.DOC
Luận văn liên quan