Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1 - Chọn câu đúng sau: [a]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư không phải là các tin [c]--Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận [d]--Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin 2 - Chọn phát biểu đúng trong những câu sau: [a]--Thông tin là những tính chất xác định của vật chất mà con người nhận được từ thế giới vật chất bên ngoài [b]--Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh [c]--Thông tin tồn tại một cách chủ quan, phụ thuộc vào hệ thụ cảm [d]--Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng âm thanh 3 - Môn Lý thuyết thông tin bao gồm việc nghiên cứu: [a]--Vai trò của thông tin trong kỹ thuật [b]--Các quá trình truyền tin và lý thuyết mã hóa [c]--Lý thuyết toán xác suất ứng dụng trong truyền tin [d]--Cách chống nhiễu phi tuyến trong vô tuyến điện 4 - Chọn câu đúng nhất về thông tin: [a]--Nguồn tin là nơi sản sinh ra tin [b]--Nguồn tin là tập hợp các tin có xác suất và ký hiệu như nhau [c]--Nguồn tin liên tục sinh ra tập tin rời rạc [d]--Nguồn tin rời rạc sinh ra tập tin liên tục

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 3708 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 - Chọn câu đúng sau: [a]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư … không phải là các tin [c]--Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận [d]--Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin 2 - Chọn phát biểu đúng trong những câu sau: [a]--Thông tin là những tính chất xác định của vật chất mà con người nhận được từ thế giới vật chất bên ngoài [b]--Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh [c]--Thông tin tồn tại một cách chủ quan, phụ thuộc vào hệ thụ cảm [d]--Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng âm thanh 3 - Môn Lý thuyết thông tin bao gồm việc nghiên cứu: [a]--Vai trò của thông tin trong kỹ thuật [b]--Các quá trình truyền tin và lý thuyết mã hóa [c]--Lý thuyết toán xác suất ứng dụng trong truyền tin [d]--Cách chống nhiễu phi tuyến trong vô tuyến điện 4 - Chọn câu đúng nhất về thông tin: [a]--Nguồn tin là nơi sản sinh ra tin [b]--Nguồn tin là tập hợp các tin có xác suất và ký hiệu như nhau [c]--Nguồn tin liên tục sinh ra tập tin rời rạc [d]--Nguồn tin rời rạc sinh ra tập tin liên tục 5 - Chọn câu đúng nhất về đường truyền tin: [a]--Là môi trường Vật lý, trong đó tín hiệu truyền đi từ máy phát sang máy thu [b]--Là môi trương Vật lý đảm bảo an toàn thông tin [c]--Là môi trường Vật lý, trong đó tín hiệu truyền đi từ máy phát sang máy thu không làm mất thông tin của tín hiệu [d]--Đường truyền tin chính là kênh truyền tin 6 - Để biến đổi một tín hiệu liên tục theo biên độ và thời gian thành tín hiệu số, chúng ta cần thực hiện quá trình nào sau đây: [a]--Rời rạc hóa theo trục thời gian và lượng tử hóa theo trục biên độ [b]--Giải mã dữ liệu [c]--Mã hóa dữ liệu [d]--Lượng tử hóa theo trục thời gian và rời rạc hóa theo trục biên độ 7 - Chọn câu đúng về tín hiệu: [a]--Tín hiệu là một ánh xạ liên tục đến người nhận [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư … không phải là các tin [c]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [d]--Tín hiệu là quá trình ngẫu nhiên 8 - Chọn phát biểu đúng nhất về đặc trưng thống kê: [a]--Đặc trưng cho các quá trình ngẫu nhiên chính là các quy luật thống kê và các đặc trưng thống kê [b]--Kỳ vọng, phương sai, hàm tự tương quan, hàm tương quan là các quy luật thống kê [c]--Các hàm phân bố và mật độ phân bố là những đặc trưng thống kê [d]--Tín hiệu và nhiễu không phải là quá trình ngẫu nhiên theo quan điểm thống kê 9 - Chọn câu đúng nhất về hàm tự tương quan: [a]--Hàm tự tương quan là quy luật thống kê thể hiện của quá trình ngẫu nhiên [b]--Hàm tự tương quan Rx(t1,t2) luôn được tính bằng biểu thức sau: Rx(t1,t2) = M{[X(t)-mx(t)]2} [c]--Hàm tự tương quan Rx(t1,t2) đặc trưng cho sự phụ thuộc thống kê giữa hai giá trị ở hai thời điểm khác nhau của một quá trình ngẫu nhiên [d]--Hàm tự tương quan Rx(t1,t2) luôn bằng phương sai Dx(t) với mọi t 10 - Khái niệm lượng tin được định nghĩa dựa trên: [a]--Năng lượng của tín hiệu mang tin [b]--Độ bất định của tin [c]--Ý nghĩa của tin [d]--Năng lượng của tín hiệu mang tin và ý nghĩa của tin Question 1 d Question 2 a Question 3 b Question 4 a Question 5 a Question 6 a Question 7 d Question 8 a Question 9 c Question 10 b Số câu: 10 Điểm số cho mỗi câu: 1 Đánh dấu đáp án đúng sai: Đúng: -- Sai: Tỉ lệ yêu cầu đạt: 75 % Thời gian làm bài: 10 Phút. Thời gian còn lại: 09:47 Top of Form 1 - Chọn phát biểu đúng nhất về Entropy của nguồn tin H(X): [a]--Là đại lượng đặc trưng cho độ bất định trung bình của nguồn tin [b]--Đạt cực tiểu khi nguồn là đẳng xác suất [c]--Đạt cực đại khi nguồn là đẳng xác suất [d]--Tất cả các phương án trên đều sai 2 - Chọn phát biểu sai về độ bất định: [a]--Độ bất định của phép chọn tỷ lệ nghịch với xác suất chọn một phần tử [b]--Độ bất định gắn liền với bản chất ngẫu nhiên của phép chọn [c]--Độ bất định của một phần tử có giá trị 1 bít khi xác suất chọn phần tử đó là 1 [d]--Độ bất định còn được gọi là lượng thông tin riêng của biến cố tin 3 - Entropy của nguồn rời rạc nhị phân H(A) = –p log p – (1–p)log(1–p) Khi p=1/2 thì H(A) đạt max. Chọn câu đúng về H(A)max: [a]--H(A)max=3/2 bít [b]--H(A)max=1/2 bít [c]--H(A)max=1 bít [d]--H(A)max=0 4 - Trong một trận thi đấu bóng đá Quốc tế, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Brazin, thông tin này có độ bất định là: [a]--Bằng 0 [b]--Vô cùng lớn [c]--Nhỏ hơn 0 [d]--Lớn hơn 0 5 - Học sinh A có thành tích 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi, học sinh B học lực kém. Thi tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh A trượt, học sinh B đỗ thủ khoa. Thông tin về học sinh B đỗ thủ khoa, học sinh A trượt có độ bất định là: [a]--Bằng 0 [b]--Vô cùng lớn [c]--Nhỏ hơn 0 [d]--Lớn hơn 0 6 - Chọn ngẫu nhiên một trong các số từ 0 đến 7 có xác suất như nhau. Khi đó xác suất của số được chọn ngẫu nhiên là: [a]--7 [b]--1/8 [c]--8 [d]--7 7 - Một thiết bị vô tuyến điện gồm 16 khối có độ tin cậy như nhau và được mắc nối tiếp. Giả sử có một khối nào đó bị hỏng, khi đó xác suất của một khối hỏng là: [a]--1/16 [b]--16 [c]---16 [d]---1/16 8 - Bộ tú lơ khơ 52 quân (Không kể făng teo), A rút ra một quân bài bất kỳ. Xác suất về quân bài mà A đã rút là: [a]--Bằng 1/52 [b]--Nhỏ hơn 5 [c]--Lớn hơn 5 nhỏ hơn 6 [d]--Lớn hơn 6 9 - Chọn câu sai trong các câu sau: [a]--Độ bất định sẽ trở thành thông tin khi nó bị thủ tiêu [b]--Độ bất định chính là thông tin [c]--Lượng thông tin = Độ bất định tiên nghiệm + Độ bất định hậu nghiệm [d]--Lượng thông tin = Độ bất định tiên nghiệm – Độ bất định hậu nghiệm 10 - Chọn câu đúng sau: [a]--Lượng thông tin = Thông tin tiên nghiệm – Thông tin hậu nghiệm [b]--Thông tin hậu nghiệm chính là thông tin riêng [c]--Lượng thông tin = Thông tin hậu nghiệm – Thông tin tiên nghiệm [d]--Lượng thông tin = Thông tin tiên nghiệm + Thông tin hậu nghiệm Bottom of Form Solutions! -------- Question 1 a Question 2 d Question 3 c Question 4 b Question 5 b Question 6 b Question 7 a Question 8 a Question 9 c Question 10 a Top of Form 1 - Chọn câu sai trong các câu sau: [a]--Thông tin tiên nghiệm (ký hiệu I(xk)) được xác định theo công thức sau: I(xk) = log P (xk) [b]--Thông tin tiên nghiệm còn được gọi là lượng thông tin riêng [c]--Thông tin tiên nghiệm (ký hiệu I(xk)) được xác định theo công thức sau: I(xk) = -log P (xk) [d]--Thông tin tiên nghiệm còn được gọi là lượng thông tin riêng được xác định theo công thức sau: I(xk) = log(1/ P (xk)) 2 - I(xk/yl) = -log p(xk/yl) là thông tin hậu nghiệm về xk p(xk/yl)=1 khi việc truyền tin không bị nhiễu. Chọn câu sai trong những câu về I(xk/yl) dưới đây: [a]--I(xk/y1)=0 khi kênh không có nhiễu [b]--I(xk/y1) là lượng tin bị mất đi do nhiễu [c]--I(xk/y1) là lượng tin có điều kiện [d]--I(xk/y1)=1/2 khi kênh không có nhiễu 3 - I(xk/yl) là thông tin hậu nghiệm về xk p(xk/yl)=1 khi việc truyền tin không bị nhiễu. Chọn câu sai trong những câu về I(xk/yl) dưới đây: [a]--I(xk/yl) là lượng tin bị tổn hao do nhiễu [b]--I(xk/yl)=0 khi kênh không có nhiễu [c]--I(xk/yl) >1/2 khi kênh không có nhiễu [d]--I(xk/yl) là lượng thông tin về xk khi đã biết yl 4 - Chọn câu sai trong các câu sau: [a]--Lượng tin còn lại của xk sau khi nhận được yl ký hiệu I(xk/yl) [b]--I(xk/yl) là lượng tin riêng của xk và yl [c]--Lượng tin I(xk) là lượng tin ban đầu của xk [d]--Lượng tin I(xk) là lượng tin ban đầu của xk, lượng tin còn lại của xk sau khi đã nhận được yl ký hiệu là I(xk/y1) 5 - 25. Cho tin xi có xác suất là P(xi)=0,5; lượng tin riêng I(x1) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--4 bít [b]--1 bít [c]--1/4 bít [d]--2 bít 6 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/4, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--2 bít [b]--4 bít [c]--1/2 bít [d]--1/4 bít 7 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/8, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--5 bít [b]--3 bít [c]--4 bít [d]--1/4 bít 8 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/16, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--1/4 bít [b]--2 bít [c]--3 bít [d]--4 bít 9 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/27, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--2log7 bít [b]--log1/9 bít [c]--log27 bít [d]--log1/27 bít 10 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/9, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--log9 bít [b]--log1/3 bít [c]--2log3 bít [d]--log1/9 bít Bottom of Form Solutions! -------- Question 1 a Question 2 d Question 3 c Question 4 b Question 5 b Question 6 a Question 7 b Question 8 d Question 9 c Question 10 c Top of Form 1 - Cho tin xi có xác suất P(xi)=1/25, lượng tin riêng I(xi) của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: [a]--log2/5 bít [b]--2log5 bít [c]--log1/25 bít [d]---log25 bít 2 - Tìm câu sai trong những câu dưới đây: [a]--Độ bất ngờ của tin xi trong nguồn tin XN được tính bằng Entropy của lớp tin xi trong nguông tin XN [b]--Độ bất định của tin và lượng tin về ý nghĩa trái ngược nhau nhưng về giá trị lại bằng nhau [c]--Độ bất định của tin và lượng tin có ý nghĩa như nhau nhưng giá trị khác nhau [d]--Lượng tin trung bình được hiểu là lượng tin trung bình trong một tin bất kỳ của nguồn tin đã cho 3 - Lượng thông tin riêng (độ bất định) của một biến ngẫu nhiên xk là I(xk). Chọn biểu thức sai trong các biểu thức dưới đây: [a]--I(xk) = ln p(xk) đơn vị đo là bít [b]--I(xk) = -lg p(xk) đơn vị đo là hart [c]--I(xk) = -ln p(xk) đơn vị đo là nat [d]--I(xk) = -log2 p(xk) đơn vị đo là bít 4 - Lượng thông tin riêng (độ bất định) của một biến ngẫu nhiên xk là I(xk) được tính bằng biểu thức nào dưới đây: [a]--I(xk) = k ln p(xk) [b]--I(xk) = -ln p(xk) đơn vị đo là bít [c]--I(xk) = -log2 p(xk) đơn vị đo là nat [d]--I(xk) = lg p(xk) đơn vị đo là hart 5 - Lượng thông tin riêng (độ bất định) của một biến ngẫu nhiên xk là I(xk) được tính như sau: I(xk) = k ln p(xk), trong đó k là hệ số tỷ lệ. Tìm câu sai về cách chọn k trong các câu dưới đây: [a]--Chọn k=1 ta có I(xk) = ln p(xk) [b]--Chọn k=-1 ta có I(xk) = -ln p(xk) [c]--Chọn k=-(1/ln10) ta có I(xk) = -lg p(xk) [d]--Chọn k=-(1/ln2) ta có I(xk) = -log2 p(xk) 6 - Entropy có điều kiện về 1 trường tin A khi đã rõ trường tin B là H(A/B). Trong các tính chất của H(A/B) dưới đây, tính chất nào sai: [a]--H(A/B) nhỏ hơn hoặc bằng H(B/A) [b]--0 nhỏ hơn hoặc bằng H(A/B) [c]--H(A) lớn hơn hoặc bằng H(A/B) [d]--H(A/B) nhỏ hơn hoặc bằng H(A) 7 - Entropy có điều kiện về 1 trường tin B khi đã rõ trường tin A là H(B/A). Tính chất nào của H(B/A) dưới đây là đúng: [a]--0 lớn hơn hoặc bằng H(B/A) [b]--0 nhỏ hơn hoặc bằng H(B/A) [c]--H(A/B) nhỏ hơn hoặc bằng H(B/A) [d]--H(B/A) nhỏ hơn hoặc bằng H(A) 8 - Entropy của trường biến cố đồng thời H(AB) được tính bằng công thức nào sau đây: [a]--H(A) + H(A/B) [b]--H(A) + H(B) [c]--H(A) + H(B) – H(A/B) – H(B/A) [d]--H(B) + H(A/B) 9 - Lượng thông tin chéo trung bình (ký hiệu là I(A,B)) có các tính chất nào sau đây: [a]--I(A,B) = -H(A) khi kênh có nhiễu [b]--0 nhỏ hơn hoặc bằng I(A,B) nhỏ hơn hoặc bằng H(A) [c]--I(A,B) = H(B) khi kênh có nhiễu [d]--I(A,B) = H(A) khi kênh có nhiễu 10 - Lượng thông tin chéo trung bình (ký hiệu là I(A,B)). Trong các tính chất dưới đây, tính chất nào sai: [a]--I(A,B) nhỏ hơn hoặc bằng H(A) [b]--I(A,B) = H(A) khi kênh có nhiễu [c]--0 nhỏ hơn hoặc bằng I(A,B) [d]--I(A,B) = H(A) khi kênh không có nhiễu Bottom of Form Solutions! -------- Question 1 b Question 2 c Question 3 a Question 4 a Question 5 a Question 6 a Question 7 b Question 8 d Question 9 b Question 10 b Top of Form 1 - Lượng thông tin chéo trung bình (Ký hiệu là I(A,B)), có các tính chất nào sau đây: [a]--I(A,B) = 1; khi kênh bị đứt [b]--0 <= I(A,B) và I(A,B) = 0; khi kênh bị đứt [c]--0 >= I(A,B) [d]--I(A,B) = H(A); khi kênh có nhiễu 2 - Lượng thông tin chéo trung bình (Ký hiệu là I(A,B)), trong các tính chất dưới đây của I(A,B), tính chất nào sai: [a]--I(A,B) = H(A); khi kênh không có nhiễu [b]--I(A,B) = 0; khi kênh bị đứt [c]--H(A) <= I(A,B) [d]--I(A,B) >=1; khi kênh bị đứt 3 - Mệnh đề nào sau đây sai: [a]--H(A/B) <= H(A); [b]--H(A,B) <= H(A) + H(B); [c]--I(A,B) = H(A) + H(B) + H(AB); [d]--I(A,B) = H(A) + H(B) – H(AB); 4 - Chọn ngẫu nhiên một trong các số từ 0 đến 7 có xác suất như nhau. Độ bất định của số được chọn ngẫu nhiên là: [a]--1/8 bít; [b]---3 bít; [c]--3 bít; [d]--8 bít; 5 - Một thiết bị vô tuyến điện gồm 16 khối có độ tin cậy như nhau và được mắc nối tiếp. Giả sử có một khối nào đó bị hỏng, độ bất định của khối hỏng là: [a]--1/16 bít; [b]--16 bít; [c]--1/4 bít; [d]--4 bít; 6 - Bộ tú lơ khơ 52 quân (Không kể făng teo), A rút ra một quân bài bất kỳ. Độ bất định về quân bài mà A đã rút là: [a]--Nhỏ hơn 5 bít; [b]--Lớn hơn 5 nhỏ hơn 6 bít; [c]--Bằng 6 bít; [d]--Lớn hơn 6 bít; 7 - Một hộp có 8 đồng tiền kim loại, trong đó có 02 đồng tiền 500 đồng, 02 đồng tiền 1000 đồng, 2 đồng tiền 2000 và 2 đồng tiền 5000 đồng. Chọn ngẫu nhiên 1 trong 8 đồng tiền đó, hỏi khi đó xác suất của đồng tiền được chọn ngẫu nhiên là: [a]--8 bít; [b]---1/2 bít; [c]--1/8 bít; [d]--1/4 bít; 8 - Một hộp có 8 đồng tiền kim loại, trong đó có 02 đồng tiền 500, 02 đồng tiền 1000, 2 đồng tiền 2000 và 2 đồng tiền 5000. Chọn ngẫu nhiên 1 trong 8 đồng tiền đó, hỏi khi đó độ bất định của đồng tiền được chọn ngẫu nhiên là: [a]--1/4 bít; [b]--8 bít; [c]---1/2 bít; [d]--2 bít; 9 - Cho nguồn tin X = {x1, x2, x3} với các xác suất lần lượt là {1/2, 1/4, 1/4}. Entropy của nguồn tin H(X) được tính là: [a]--1/2log2 + 1/4 log4 + 1/4 log8 [b]--1/2log2 + 1/4 log4 + 1/2 log4 [c]--1/2log2 + 1/4 log4 + 1/4 log4 [d]--1/2log2 + 1/2 log4 + 1/4 log4 10 - Chọn câu sai: [a]--Xác suất xuất hiện càng lớn, "lượng tin" thu được càng lớn [b]--Một tin X có xác suất xuất hiện là p(x), nếu p(x) càng nhỏ thì "lượng tin" khi nhận được tin này cũng sẽ càng lớn [c]--Nếu p(x) càng lớn thì 1/p(x) càng nhỏ [d]--Một tin x có xác suất xuất hiện là p(x), nếu p(x) càng lớn thì "lượng tin" khi nhận được tin này cũng sẽ càng nhỏ Bottom of Form Solutions! -------- Question 1 b Question 2 d Question 3 c Question 4 c Question 5 d Question 6 b Question 7 d Question 8 d Question 9 c Question 10 a

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrac nghiem LTTT.doc