Đề xuất kế hoạch haccp và phương pháp kiểm tra nhanh vi sinh vật bằng atp để giám sát vệ sinh trên dây chuyền sản xuất bột xào gà

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HACCP VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NHANH VI SINH VẬT BẰNG ATP ĐỂ GIÁM SÁT VỆ SINH TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT XÀO GÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Trang nhan đề Mục lục Đặt vấn đề Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả và thảo luận Phần 4: Kết luận Phần 5: Tài liệu tham khảo

pdf40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề xuất kế hoạch haccp và phương pháp kiểm tra nhanh vi sinh vật bằng atp để giám sát vệ sinh trên dây chuyền sản xuất bột xào gà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgNguyenThiPhuongTrang.jpg
Luận văn liên quan