Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì

Lời nói đầu Đồ án tốt nghiệp là tập hợp toàn bộ sự hiểu biết của sinh viên cũng như các kinh nghiệm mà sinh viên thu nhận được trong quá trình nghiên cứu , học tập tại trường đại học . Nó thể hiện lượng kiến thức cũng như trình độ khả năng thực thi các ý tưởng của sinh viên trên thực tế. Đồng thời đó cũng là một lần sinh viên được xem xét, tổng hợp lại các kiến thức của mình học được dưới sự hướng dẫn góp ý của các thầy giáo đã trực tiếp tham gia giảng dậy trong quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên tại trường. Sau thời gian tham gia học tập và nghiên cứu tại trường , với đầy đủ các yêu cầu của nhà trường đề ra , em đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành : Đường ôtô - Đường đô thị. Nội dung đồ án tốt nghiệp này gồm 3 phần : Phần I : Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường A- B. Phần II : Thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo phương án tuyến chọn . Phần III : Chuyên đề tự chọn Đồ án này được hoàn thành với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy hướng dẫn. Song do sự hạn chế về trình độ hiểu biết, về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế của bản thân nên không thể tránh khỏi những thiếu sót , em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của các thầy để em có thể tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm hơn nữa phục vụ cho công việc sau này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong Bộ môn Đường ô tô- Đường đô thị đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp. Đặc biệt xin cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cùng với sự động viên giúp đỡ về mọi mặt của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Mục lục LƠi nOi đầu 1 Phần I 2 Thiết kế cơ sƠ 2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đưƠng A-B 2 Chương 1.Giới thiệu chung 3 1.1. Tổng quan 3 1.2. Tên dự án, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế 3 1.3. Mục tiêu của dự án 3 Mục tiêu trước mắt 3 Mục tiêu lâu dài 3 1.4. Hình thức đầu tư và nguồn vốn 3 1.5. Cơ sở lập dự án 4 Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng 4 1.6. Đặc điểm tự nhiên khu vực dự án 5 Nguyên vật liệu địa phương 6 1.7. Hiện trạng kinh tế - xã hội 6 1.8. Tác động của tuyến tới môi trường & an ninh quốc phòng 7 1.9. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư 7 Chương 2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 8 2.1.Qui mô đầu tư và cấp hạng của đường 8 2.1.1.Dự báo lưu lượng vận tải 8 2.1.2.Cấp hạng kỹ thuật 8 2.1.3.Tốc độ thiết kế 8 2.2.Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật 8 2.2.1.Quy mô mặt cắt ngang (Điều 4 TCVN 4054 - 2005) 9 2.2.2.Tính toán tầm nhìn xe chạy 11 2.2.3.Dốc dọc 13 2.2.4.Đường cong trên bình đồ 16 2.2.5.Độ mở rộng phần xe chạy trên đường cong nằm 18 2.2.6.Chiều dài đoạn nối siêu cao và đoạn chêm 18 2.2.7.Sự nối tiếp giữa các đường cong, chiều dài đoạn chêm 19 2.2.8.Bán kính tối thiểu đường cong đứng 20 2.3.Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật 21 Chương 3.Thiết kế bình đồ tuyến 23 3.1.Hướng tuyến 23 3.1.1.Nguyên tắc 23 3.1.2. Các phương án hướng tuyến 23 3.1.3.So sánh sơ bộ và lựa chọn phương án hướng tuyến 23 3.2.Giải pháp kỹ thuật chủ yếu 23 3.3.Giải pháp thiết kế tuyến trên bình đồ 23 3.3.3.Cơ sở lý thuyết 23 3.4.Nguyên tắc thiết kế bình diện tuyến 25 3.5.Thiết kế đường cong nằm 25 3.6.Rải các cọc chi tiết trên tuyến. 25 Dựng trắc dọc mặt đất tự nhiên 25 Chương 4.Thiết kế thoát nước 26 4.1 Sự cần thiết phải thoát nước của tuyến. 26 4.2.Nhu cầu thoát nước của tuyến A-B 26 4.3.Thiết kế cống thoát nước 26 4.4. Tính toán khẩu độ cống 26 4.5.Thiết kế cống 28 4.6.Bố trí cống cấu tạo 28 Chương 5.Thiết kế trắc dọc, trắc ngang 29 5.1.Thiết kế trắc dọc 29 5.1.1.Các căn cứ thiết kế 29 5.1.2.Nguyên tắc thiết kế 29 5.1.3.Cao độ khống chế 29 5.1.4.Các phương pháp thiết kế trắc dọc 30 5.2.Trình tự thiết kế đường đỏ 30 5.3.Thiết kế trắc ngang 31 5.3.1.Các yếu tố cơ bản 31 5.4.Các thông số mặt cắt ngang tuyến A-B 32 5.5.Tính toán khối lượng đào, đắp 32 Chương 6.Chỉ tiêu vận doanh 33 6.1.Biểu đồ vận tốc chạy xe lý thuyết 33 6.1.1.Mục đích - Yêu cầu 33 6.1.2.Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy 33 6.2.Tốc độ trung bình và thời gian xe chạy trên tuyến 34 Tiêu hao nhiên liệu 34 Chương 7.Thiết kế kết cấu áo đường 36 7.1.Yêu cầu chung 36 7.1.1 Độ bằng phẳng: 36 7.1.2. Độ nhám: 36 7.1.3. Độ lún còn lại: 36 7.2.Số liệu thiết kế 37 7.2.1.Số liệu thiết kế : 37 7.2.2.Tải trọng và thời gian tính toán ( 22 TCN 211 - 06 : [ 6 ] 37 7.2.3.Quy đổi số tải trọng trục xe khác về số tải trọng trục xe tính toán tiêu chuẩn. 38 a.Số trục xe tính toán trên một làn xe và trên kết cấu áo lề gia cố. 38 b.Mô đun đàn hồi yêu cầu 41 c.Nền đất 41 d.Đặc trưng vật liệu làm mặt đường 42 7.3.Phương án đầu tư tập trung (15 năm) 42 7.3.1.Xác định chiều dày các lớp vật liệu làm áo đường 42 7.4.Phương án đầu tư phân kỳ 49 7.4.1.Phân giai đoạn và kết cấu áo đường từng giai đoạn 49 7.5. Luận chứng kinh tế kỹ thuật chọn phương án đầu tư kết cấu áo đường. 53 7.5.1 Phương pháp luận chứng 53 7.5.2.Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 55 7.5.2.1.Chi phí xây dựng ban đầu 1 km áo đường (Ko) 55 7.5.2.2 Xác định các thành phần chi phí sửa chữa (trung tu, đại tu) 55 7.5.2.3.Tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 56 7.5.3.Xác định tổng chi phí thường xuyên quy đổi về năm gốc 56 7.5.4.Kiến nghị phương án đầu tư 58 7.5.4.1.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi về năm gốc 58 7.5.4.2.Đánh giá phương án 58 7.6.Thiết kế lề đường 59 8.1.Lập tiên lượng và lập tổng dự toán. 59 8.1.1.Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 59 8.1.2.Chi phí xây dựng nền đường 60 8.1.3Chi phí xây dựng áo đường 60 8.1.4.Chi phí xây dựng công trình thoát nước 60 8.1.5.Chi phí xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông 60 8.2.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 61 8.2.1.Xác định tổng chi phí tập trung tính đổi về năm gốc 61 8.2.2.Xác định tổng chi phí thường xuyên tính đổi về năm gốc 63 8.3.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 65 8.4.So sánh lựa chọn phương án tuyến 65 Chương 9.Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án 68 9.1.Đặt vấn đề 68 9.2.Phương pháp phân tích 68 9.2.1.Các phương pháp áp dụng 68 9.2.2.Các giả thiết cơ bản 69 9.3.Tổng lợi ích (hiệu quả) của việc bỏ vốn đầu tư xây dựng đường 69 9.3.1.Chi phí vận chuyển 69 9.3.2.Tính chi phí do tắc xe hàng năm 69 9.3.3.Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên đường 70 Phương án mới: lấy theo kết quả tính toán ở chương 8. 70 9.3.4.Giá trị còn lại của công trình sau năm tính toán 70 9.3.5.Tổng lợi ích của việc bỏ vốn đầu tư xây dựng đường 70 9.4.Kết quả phân tích hiệu quả tài chính 71 9.5.Phân tích độ nhạy của dự án 71 9.6.Kết luận 71 9.6.1.Hiệu quả về tài chính 71 9.6.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội 72 Chương 10.Đánh giá tác động môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu 73 10.1.Mục đích 73 10.2.Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình thi công 73 10.3.Tác động của việc khai thác, đào bới vận chuyển vật liệu 73 10.4.Tác động do khai thác mỏ vật liệu xây dựng 74 10.5.Môi trường xã hội 74 10.6.Những ảnh hưởng liên quan đến cơ sở hạ tầng tạm 74 10.7.Các tác động của tuyến tới cộng đồng đời sống dân cư 74 10.8.Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác 75 10.8.1.Tác động do thay đổi dòng xe 75 10.8.2.Tác động đến thuỷ văn và chất lượng nguồn nước 75 10.9.Dự báo ô nhiễm nguồn nước 75 10.10.Các tác động phát triển ven đường khi khai thác tuyến đường 76 10.11.Các tác động ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 76 10.12.Tóm tắt các giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án đến môi trường 76 10.13.Định hướng một chương trình giám sát môi trường 78 10.14.Kết luận 79 Phần II 80 Thiết kế kỹ thuật 80 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đưƠng A-B 80 (đoạn km: 3+00 KM: 4+00) 80 Chương 1.Giới thiệu chung 81 1.1.Giới thiệu dự án đầu tư 81 1.2.Một số nét về đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 81 1. Địa hình 81 2. Địa chất 81 3. Thuỷ văn 82 4. Vật liệu 82 Chương 2. Thiết kế tuyến 82 2.1.Thiết kế tuyến trên bình đồ 82 2.1.1.Trình tự thiết kế 82 2.1.2.Tính toán các yếu tố của đường cong nằm 83 1. Các yếu tố đường cong chuyển tiếp 83 2. Các yếu tố của đường cong chuyển tiếp 83 2.2.Tính toán thuỷ văn 84 2.3.Thiết kế trắc dọc 84 2.3.1.Yêu cầu khi vẽ trắc dọc kĩ thuật 84 2.3.2.Trình tự thiết kế trắc dọc 84 2.4. Thiết kế trắc ngang 84 2.5.Tính toán khối lượng đào đắp 85 Chương 3 Thiết kế chi tiết cống CONG 2 tại : KM 1+ 650.19 85 3.1. Số liệu tính toán 85 3.2. Tính toán chiều sâu nước chảy trong lòng suối 86 3.3.Tính toán thuỷ lực cống 86 3.3.1.Xác định chiều sâu nước chảy phân giới hk và độ dốc phân giới ik 86 3.3.2.Xác định độ dốc cống 86 3.3.3. Xác định tốc độ nước chảy 87 3.4.Thiết kế cống 87 Chương 4 Thiết kế chi tiết siêu cao, mở rộng 88 4.1.Số liệu thiết kế 88 4.2.Thiết kế nâng siêu cao. 88 Chương 5 Thiết kế kết cấu áo đường 90 5.1. Cấu tạo kết cấu áo đường 90 5.2.Yêu cầu vật liệu 90 5.2.1Bê tông nhựa hạt mịn 90 5.2.2.Bê tông nhựa hạt thô 90 5.3.Cấp phối đá dăm loại I 90 5.4.Cấp phối cấp phối đá dăm loại 2 90 Phần III 91 Thiết kế bản vẽ thi công 91 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đưƠng A-B 91 Chương 1: Giới thiệu chung 92 1.1.Tình hình chung và đặc điểm khu vực tuyến A-B 92 1.2.Phạm vi nghiên cứu 92 1.3.Đặc điểm và chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 92 1.3.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 92 1.3.2.Đăc điểm thi công 93 1.4.Các căn cứ thiết kế 93 1.5.Tổ chức Thực hiện 93 1.6.Thời hạn thi công và năng lực của đơn vị thi công 93 Chương 2.Công tác chuẩn bị thi công 93 2.1.Vật liệu xây dựng và dụng cụ thí nghiệm tại hiện trường 93 2.2.Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 94 2.2.1.Công tác khôi phục cọc và định vị phạm vi thi công 94 2.2.2Công tác xây dựng lán trại 94 2.2.3.Công tác xây dựng kho, bến bãi 94 2.2.4.Công tác làm đường tạm 94 2.2.5.Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công 94 2.2.6.Phương tiện thông tin liên lạc 95 2.2.7.Công tác cung cấp năng lượng và nước cho công trường 95 2.3.Công tác định vị tuyến đường - lên ga phóng dạng 95 Chương 3. Thi công các công trình trên tuyến 96 3.1.Trình tự thi công 1 cống 96 3.2.Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công 96 3.3.Công tác vận chuyển, lắp đặt ống cống và móng cống 97 3.3.1. Công tác vận chuyển và lắp đặt ống cống 97 3.4.Tính toán khối lượng đất đắp trên cống 97 3.5.Tính toán số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu 98 3.6.Tổng hợp số liệu về công tác xây dựng cống 98 Chương 4. Thiết kế thi công chỉ đạo nền đường 99 4.1. Giới thiệu chung 99 4.2. Thiết kế điều phối đất 99 4.2.1. Nguyên tắc điều phối đất . 99 a. Điều phối ngang. 99 b. Điều phối dọc. 100 4.3. Phân đoạn thi công nền đường và tính toán số ca máy 100 4.3.1. Các công tác chính 101 4.3.1.1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi : 101 4.3.1.2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi : 103 4.3.1.3. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy cạp chuyển : 105 4.3.1.4. Thi công vận chuyển đất từ mỏ về nền đắp bằng máy đào và ô tô vận chuyển: 106 4.3.2. Tính toán khối lượng và số ca máy làm công tác phụ trợ 108 4.3.2.1. Lu lèn và san sửa nền đắp 108 4.3.2.2. Sửa nền đào, bạt taluy 108 Chương 5. Thiết kế thi công chi tiết mặt đường 110 5.1. Kết cấu mặt đường - phương pháp thi công 110 5.2 Tính toán tốc độ dây chuyền : 111 Dựa vào thời hạn xây dựng cho phép 111 Dựa vào điều kiện thi công 111 Xét đến khả năng của đơn vị 111 5.3.Tính toán năng suất máy móc 111 5.3.1.Năng suất máy lu 111 5.3.2.Năng suất ôtô vận chuyển cấp phối và bê tông nhựa 112 5.3.3.Năng suất máy san đào khuôn đường 113 5.3.4.Năng suất máy san san CPDD II: 113 5.3.5.Năng suất ôtô vận chuyển CPDD loại II 114 5.4.Thi công đào khuôn đường 114 5.5. Thi công các lớp áo Đường 115 5.5.1.Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 115 5.5.2.Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I 116 5.5.3.Thi công các lớp bê tông nhựa 118 5.6.Tính toán khối lượng và số ca máy cần thiết 119 Tổng hợp quá trình công nghệ thi công chi tiết mặt đường 121 Tính toán khoảng cách đổ đống vật liệu 122 5.7.Thành lập đội thi công mặt đường 123 Chương 6. Tiến độ thi công chung 125 TàI LIệU THAM KHảO 127

doc132 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 m¸y kinh vÜ THEO20 2.2.2C«ng t¸c x©y dùng l¸n tr¹i Trong ®¬n vÞ thi c«ng dù kiÕn sè nh©n c«ng lµ 50 ng­êi, sè c¸n bé lµ 10 ng­êi. Theo ®Þnh møc XDCB th× mçi nh©n c«ng ®­îc 4m2 nhµ, c¸n bé 6m2 nhµ. Do ®ã tæng sè m2 l¸n tr¹i nhµ ë lµ: 10´6 + 50´4 = 260 (m2). N¨ng suÊt x©y dùng lµ 5m2/ca Þ 260m2/5 = 52 (ca). Víi thêi gian dù kiÕn lµ 6 ngµy th× sè nh©n c«ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc lµ 52/6 = 8,67 (nh©n c«ng). Chän 9 c«ng nh©n. VËt liÖu sö dông lµm l¸n tr¹i lµ tre, nøa, gç khai th¸c t¹i chç, t«n dïng ®Ó lîp m¸i vµ lµm v¸ch (mua). Tæng chi phÝ cho x©y dùng l¸n tr¹i lµ 3% chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Dù kiÕn 9 c«ng nh©n lµm c«ng t¸c x©y dùng l¸n tr¹i trong 6 ngµy. 2.2.3.C«ng t¸c x©y dùng kho, bÕn b·i San b·i tËp kÕt vËt liÖu, ®Ó ph­¬ng tÞªn thi c«ng: cÇn ®¶m b¶o b»ng ph¼ng, cã ®é dèc ngang i = 3%, cã r·nh tho¸t n­íc xung quanh. Dù kiÕn x©y dùng 150m2 b·i kh«ng m¸i, n¨ng suÊt x©y dùng 25m2/ca Þ 150m2/25 = 6 (ca) Dù kiÕn 3 c«ng nh©n lµm c«ng t¸c x©y dùng b·i tËp kÕt vËt liÖu trong 2 ngµy. TiÕn hµnh trong thêi gian lµm l¸n tr¹i, c¸n bé chØ ®¹o x©y dùng l¸n tr¹i ®ång thêi chØ ®¹o x©y dùng b·i. 2.2.4.C«ng t¸c lµm ®­êng t¹m Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh nªn c«ng t¸c lµm ®­êng t¹m chØ cÇn ph¸t quang, chÆt c©y vµ sö dông m¸y ñi ®Ó san ph¼ng ta kÕt hîp vµo c«ng t¸c 2.1.3. Lîi dông c¸c con ®­êng mßn, ®­êng d©n sinh cò cã s½n ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu. 2.2.5.C«ng t¸c ph¸t quang, chÆt c©y, dän mÆt b»ng thi c«ng Dän s¹ch khu ®Êt ®Ó x©y dùng tuyÕn, chÆt c©y, ®µo gèc, dêi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cò kh«ng thÝch hîp cho c«ng tr×nh míi, di chuyÓn c¸c ®­êng d©y ®iÖn, c¸p, di chuyÓn må m¶ C«ng t¸c nµy dù ®Þnh tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, thùc hiÖn tr­íc d©y chuyÒn x©y dùng cÇu cèng vµ ®¾p nÒn ®­êng. ChiÒu dµi ®o¹n thi c«ng lµ L = 4867.64 (m) ChiÒu réng diÖn thi c«ng 22´4867.64 m =107088 (m2). Theo ®Þnh møc dù to¸n x©y trung b×nh trªn toµn tuyÕn lµ 22 (m) Khèi l­îng cÇn ph¶i dän dÑp lµ: 22m dùng c¬ b¶n th× dän dÑp cho 100 (m2) cÇn nh©n c«ng lµ 0.123 c«ng/100m2, M¸y ñi D271 lµ: 0.0155 ca/100 m2 Sè ca m¸y ñi cÇn thiÕt lµ: (ca). Dù kiÕn tiÕn hµnh trong 6 ngµy Þ sè m¸y ñi cÇn thiÕt lµ: 16.60/6 = 2.77 Chän 3 m¸y ñi. Sè c«ng lao ®éng cÇn thiÕt lµ: (c«ng). Dù kiÕn tiÕn hµnh trong 6 ngµy Þ sè nh©n c«ng cÇn thiÕt: 131.72/6 = 21.95. Chän 22 c«ng nh©n. Dù kiÕn sö dông 3 m¸y ñi vµ 22 c«ng nh©n tiÕn hµnh trong 6 ngµy. 2.2.6.Ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c V× ®Þa h×nh ®åi nói khã kh¨n, m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng kh«ng phñ sãng nªn sö dông ®iÖn ®µm liªn l¹c néi bé vµ l¾p ®Æt mét ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ë v¨n phßng chØ huy c«ng tr­êng. 2.2.7.C«ng t¸c cung cÊp n¨ng l­îng vµ n­íc cho c«ng tr­êng §iÖn n¨ng: Chñ yÕu dïng phôc vô cho sinh ho¹t, chiÕu s¸ng, m¸y b¬m. Nguån ®iÖn lÊy tõ mét tr¹m biÕn thÕ gÇn ®ã. N­íc: N­íc s¹ch dïng cho sinh ho¹t hµng ngµy cña c«ng nh©n vµ kÜ s­: sö dông giÕng khoan t¹i n¬i ®Æt l¸n tr¹i; N­íc dïng cho c¸c c«ng t¸c thi c«ng, trén vËt liÖu, lÊy trùc tiÕp tõ c¸c suèi.Dïng « t« chë n­íc cã thiÕt bÞ b¬m hót vµ cã thiÕt bÞ t­íi. Chän ®éi c«ng t¸c chuÈn bÞ trong 6 ngµy gåm: 3 m¸y ñi D271A; 1 m¸y kinh vÜ THEO20; 1 m¸y thuû b×nh NIVO30; 37 c«ng nh©n. 2.3.C«ng t¸c ®Þnh vÞ tuyÕn ®­êng - lªn ga phãng d¹ng C«ng t¸c lªn khu«n ®­êng hay cßn gäi lµ c«ng t¸c lªn ga phãng d¹ng nh»m cè ®Þnh nh÷ng vÞ trÝ chñ yÕu cña mÆt c¾t ngang nÒn ®­êng trªn thùc ®Þa ®Ó b¶o ®¶m thi c«ng nÒn ®­êng ®óng víi thiÕt kÕ. §èi víi nÒn ®¾p, ph¶i x¸c ®Þnh ®é cao ®¾p ®Êt t¹i trôc ®­êng vµ ë mÐp ®­êng, x¸c ®Þnh ch©n ta luy vµ giíi h¹n thïng ®Êu. C¸c cäc lªn khu«n ®­êng ë nÒn ®¾p thÊp ®­îc ®ãng t¹i vÞ trÝ cäc 100m vµ cäc phô; ë nÒn ®¾p cao ®ãng c¸ch nhau 20-40m vµ ë ®­êng cong c¸ch nhau 5-10m. §èi víi nÒn ®µo, c¸c cäc lªn khu«n ®­êng ®Òu ph¶i dêi ra khái ph¹m vi thi c«ng, trªn c¸c cäc nµy ph¶i ghi lÝ tr×nh vµ chiÒu s©u ®µo ®Êt sau ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mÐp ta luy nÒn ®µo Trªn s­ên dèc kh«ng b»ng ph¼ng, ®Æt c¸c th­íc taluy ®Ó kiÓm tra ®é dèc ta luy trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. Ch­¬ng 3. Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn Sè cèng cÇn thi c«ng lµ 13 cèng ®­îc lËp ë b¶ng sau: B¶ng 3.1. B¶ng thèng kª vÞ trÝ cèng trªn tuyÕn STT Lý tr×nh KhÈu ®é Sè ®èt Ghi chó 1 Km 0 + 175.65 2f2.00 12 nÒn ®¾p 2 Km 0 + 600.00 2f2.00 13 nÒn ®¾p 3 Km 1 + 100.00 3f2.00 12 nÒn ®¾p 4 Km 1 + 312.49 1f2.00 13 nÒn ®¾p 5 Km 1 + 808.09 1f2.00 12 nÒn ®¾p 6 Km 2 + 27.59 1f2.00 12 nÒn ®¾p 7 Km 2 + 400.00 2f2.00 12 nÒn ®¾p 8 Km 2 + 760.96 2f2.00 12 nÒn ®¾p 9 Km 2 + 958.18 1f0.75 12 nÒn ®¾p 10 Km 3 + 346.51 1f0.75 12 nÒn ®¾p 11 Km 3 + 667.47 1f1.50 12 nÒn ®¾p 12 Km 4 + 155.51 3f2.00 14 nÒn ®¾p 13 Km 4 + 819.40 3f2.00 12 nÒn ®¾p 3.1.Tr×nh tù thi c«ng 1 cèng Kh«i phôc vÞ trÝ ®Æt cèng trªn thùc ®Þa §µo hè mãng cèng X©y dùng mãng cèng VËn chuyÓn èng cèng ®Õn vÞ trÝ thi c«ng ( tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc ®µo hè mãng vµ x©y dùng mãng cèng ) §Æt èng cèng X©y dùng hai ®Çu cèng ( t­êng ®Çu, t­êng c¸nh, hè thu.) C«ng t¸c phßng n­íc vµ mèi nèi cèng Gia cè th­îng l­u, h¹ l­u c«ng tr×nh, ®¾p ®Êt hai bªn cèng. (Gia cè th­îng l­u, h¹ l­u c«ng tr×nh lÊy theo ®Þnh h×nh - ViÖn thiÕt kÕ c«ng tr×nh GTVT) 3.2.Khèi l­îng vËt liÖu cèng trßn BTCT vµ tÝnh to¸n hao phÝ m¸y mãc, nh©n c«ng Sö dông b¶ng tÝnh s½n khèi l­îng cèng trßn BTCT trong ®Þnh h×nh 533-01-01 vµ 533-01-02. Cèng f = 0,75 ®Æt trªn líp ®Öm c¸t sái. Cèng f > 0,75 sö dông mãng lo¹i II (b»ng ®¸ x©y hoÆc Bªt«ng M150). Khèi l­îng cèng trßn BTCT ®­îc thÓ hiÖn trong phô lôc b¶ng 3.2 Ghi chó: VËt liÖu mèi nèi gåm th©n cèng vµ hai ®Çu cèng. Sö dông ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n sè 24/2009/Q§-BXD ®Ó tÝnh hao phÝ m¸y mãc, nh©n c«ng cho tõng c«ng t¸c. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn trong phô lôc b¶ng 3-3. 3.3.C«ng t¸c vËn chuyÓn, l¾p ®Æt èng cèng vµ mãng cèng §Ó vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt cèng dù kiÕn tæ bèc xÕp gåm: Mét MAZ 503 träng t¶i 7 T Mét cÇn trôc b¸nh xÝch KC1652A Nh©n lùc lÊy tõ sè c«ng nh©n h¹ chØnh cèng Tèc ®é xe ch¹y trªn ®­êng t¹m: + Kh«ng t¶i 35km/h + Cã t¶i 25km/h. Thêi gian quay ®Çu 5 phót Thêi gian bèc, dì mét ®èt lµ 5 phót Cù ly vËn chuyÓn 10 km 3.3.1. C«ng t¸c vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt èng cèng Thêi gian cña mét chuyÕn vËn chuyÓn lµ: (phót), n: sè ®èt vËn chuyÓn ®­îc trong mét chuyÕn . N¨ng suÊt vËn chuyÓn: (®èt/ca ). Kt: hÖ sè sö dông thêi gian (Kt = 0,8). Bèc dì cèng – dïng cÇn trôc KC1652A. N¨ng suÊt bèc dì: (®èt/ca). Trong ®ã : T: thêi gian lµm viÖc cña mét ca : T = 8h; Kt: hÖ sè sö dông thêi gian : Kt = 0,75; q: sè ®èt cèng ®ång thêi bèc dì ®­îc : q = 1; t: thêi gian mét chu kú bèc dì : t = 5’; VËy: (®èt/ca). Tæng hîp b¶ng B¶ng 3.2. Khèi l­îng vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt 3.4.TÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®¾p trªn cèng Víi cèng nÒn ®¾p ph¶i tÝnh khèi l­îng ®Êt ®¾p xung quanh cèng ®Ó gi÷ vµ b¶o qu¶n cèng khi ch­a lµm nÒn. Khèi l­îng ®Êt sÐt ®¾p thi c«ng b»ng m¸y ñi D271A lÊy ®Êt c¸ch cèng 50m vµ ®Çm s¬ bé b»ng träng l­îng b¶n th©n cho tõng líp ®Êt cã chiÒu dµy tõ 20 ¸ 30cm. S¬ ®å vµ b¶ng tÝnh to¸n ®­îc lËp nh­ sau: Tæng hîp ta cã b¶ng B¶ng 3.3. Khèi l­îng ®¾p trªn cèng 3.5.TÝnh to¸n sè ca m¸y cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu §¸ héc, ®¸ d¨m, xi m¨ng vµ c¸t ®­îc vËn chuyÓn b»ng xe MAZ 503 víi cù ly vËn chuyÓn 4.5km. N¨ng suÊt vËn chuyÓn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (T/ca) Trong ®ã : T : Thêi gian lµm viÖc cña mét ca, T = 8 h. P : T¶i träng cña xe, P = 7 T. Kt : HÖ sè sö dông thêi gian, Kt = 0,8. Ktt : HÖ sè sö dông t¶i träng, Ktt = 1. V1 : VËn tèc khi xe cã t¶i, V1 = 25 km/h. V2 : VËn tèc khi xe kh«ng cã t¶i, V2 = 35 km/h. t : Thêi gian xÕp dì vËt liÖu, t = 8 phót. T/ca Víi träng l­îng riªng cña c¸c lo¹i vËt liÖu nh­ sau : §¸ héc cã: g = 1,50T/m3. §¸ d¨m cã: g = 1,55T/m3. C¸t vµng cã: g = 1,40T/m3. Khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn cña vËt liÖu trªn ®­îc tÝnh b»ng tæng cña tÊt c¶ tõng vËt liÖu cÇn thiÕt cho tõng c«ng t¸c. Sè ca m¸y cña « t« ®­îc tÝnh cho tõng vÞ trÝ cèng theo b¶ng sau B¶ng 3.4. Sè ca m¸y cho tõng cèng 3.6.Tæng hîp sè liÖu vÒ c«ng t¸c x©y dùng cèng Bè trÝ 1 ®éi thi c«ng cèng: 1 «t« MAZ 503 – 7T; 1 m¸y ®µo KOMATSU; 1 m¸y ñi D271A; 1 cÇn trôc KC1652A; 15 c«ng nh©n 3,5/7. Tæng hîp sè c«ng, ca m¸y vµ sè ngµy c«ng t¸c: Ch­¬ng 4. ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o nÒn ®­êng 4.1. Giíi thiÖu chung TuyÕn ®­êng ®i qua vïng ®åi nói t­¬ng ®èi phøc t¹p ®é dèc ngang thay ®æi tõ 15% - 35% nªn viÖc thi c«ng t­¬ng ®èi khã kh¨n, cÇn thiÕt chó ý ®Õn nhiÒu lo¹i m¸y cho phï hîp víi ®Þa h×nh thi c«ng . §Êt t¹i khu vùc x©y dùng lµ ®Êt ¸ sÐt dïng ®Ó ®¾p nÒn ®­êng. BÒ réng nÒn ®­êng B =10 m, ta luy ®¾p 1:1,5 , ta luy ®µo 1:1. Ph­¬ng ¸n ®­îc chän ®­a vµo x©y dùng cã chiÒu dµi 4867.64 m . Khèi l­îng ®Êt ®¾p nhiÒu h¬n nhiÒu so víi khèi l­îng ®Êt ®µo. §é dèc thiÕt kÕ nhá nªn thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c¬ giíi . Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cè g¾ng tranh thñ ®iÒu phèi ®Êt ngang vµ däc tuyÕn ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kinh tÕ . 4.2. ThiÕt kÕ ®iÒu phèi ®Êt C«ng t¸c ®iÒu phèi ®Êt cã ý nghÜa rÊt lín, cã liªn quan mËt thiÕt tíi viÖc chän m¸y thi c«ng cho tõng ®o¹n vµ tiÕn ®é thi c«ng c¶ tuyÕn .V× vËy khi tæ chøc thi c«ng nÒn ®­êng cÇn lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu phèi ®Êt , cÇn dùa trªn quan ®iÓm vÒ kinh tÕ - kü thuËt cã xÐt tíi ¶nh h­ëng tíi c¶nh quan m«i tr­êng chung toµn tuyÕn . .KÕt qu¶ tÝnh chi tiÕt ®­îc thÓ hiÖn trong phô lôc 4.2.1. Nguyªn t¾c ®iÒu phèi ®Êt . Khi tiÕn hµnh ®iÒu phèi ®Êt ta cÇn chó ý mét sè ®iÓm nh­ sau: +NhiÖm vô cña viÖc thiÕt kÕ ®iÒu phèi ®Êt lµ v¹ch c¸c ®­êng ®iÒu phèi sao cho viÖc xö lý ®Êt trªn toµn tuyÕn hoÆc trªn mét ®o¹n tuyÕn thiÕt kÕ lµ hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. + B¶o ®¶m cho cù ly vËn chuyÓn trung b×nh trong ®o¹n ®iÒu phèi ltb kh«ng ®­îc qu¸ cù ly vËn chuyÓn däc kinh tÕ lkt m¸y hoÆc nh©n lùc. + Lu«n ­u tiªn cù ly vËn chuyÓn ng¾n tr­íc , ­u tiªn vËn chuyÓn khi xe cã hµng ®­îc xuèng dèc, sè l­îng m¸y cÇn sö dông lµ Ýt nhÊt . + §¶m b¶o cho khèi l­îng vËn chuyÓn ®Êt lµ Ýt nhÊt, chiÕm Ýt ®Êt trång trät, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng, chØ ®­îc sù cho phÐp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng míi ®­îc phÐp lÊy ®Êt tõ thïng ®Êu vµ ®æ ®Êt thõa hai bªn taluy. + Víi nÒn ®­êng ®µo cã chiÒu dµi < 500 m th× nªn xÐt tíi ®iÒu phèi ®Êt tõ nÒn ®µo tíi nÒn ®¾p. + NÕu trong ph¹m vi cña nÒn ®¾p cã cÇu, cèng th× ph¶i x©y dùng cÇu, cèng tr­íc khi x©y dùng nÒn ®­êng. a. §iÒu phèi ngang. +Khi lÊy ®Êt thïng ®Êu ®Ó ®¾p nÒn ®­êng t­¬ng ®èi cao, hoÆc khi ®µo bá nÒn ®­êng t­¬ng ®èi s©u, ph¶i tËn l­îng bè trÝ lÊy ®Êt hoÆc ®æ ®Êt vÒ c¶ hai bªn rót ng¾n cù ly vËn chuyÓn ngang. +Khi ®µo nÒn ®æ ®Êt thõa vÒ c¶ hai bªn taluy, tr­íc hÕt ph¶i ®µo líp trªn ®æ ra hai bªn, sau ®ã ®µo líp d­íi vµ ®æ vÒ phÝa cã ®Þa h×nh thÊp + C«ng vËn chuyÓn thÊp nhÊt khi lÊy ®Êt ë phÇn ®µo vµo phÇn ®¾p cña tr¾c ngang võa ®µo võa ®¾p b. §iÒu phèi däc. Khi ®iÒu phèi ngang kh«ng hÕt ®Êt th× ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu phèi däc, tøc lµ vËn chuyÓn ®Êt tõ phÇn ®µo sang phÇn ®¾p. Muèn tiÕn hµnh c«ng t¸c lµm ®Êt ®­îc kinh tÕ nhÊt th× ph¶i lµm cho tæng gi¸ thµnh ®µo vµ vËn chuyÓn ®Êt lµ nhá nhÊt .ChØ ®iÒu phèi däc trong cù ly vËn chuyÓn kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau: Lkt = k x (l1 + l2 + l3) . Trong ®ã: + k: HÖ sè xÐt ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng khi m¸y lµm viÖc xu«i dèc tiÕt kiÖm ®­îc c«ng lÊy ®Êt vµ ®æ ®Êt (k= 1,1). + l1, l2, l3: Cù ly vËn chuyÓn ngang ®Êt tõ nÒn ®µo ®æ ®i, tõ má ®Êt ®Õn nÒn ®¾p vµ tõ cù ly cã lîi khi dïng m¸y vËn chuyÓn. §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c ®iÒu phèi däc ta ph¶i vÏ ®­êng cong tÝch luü khèi l­îng (®­êng cong céng dån khèi l­îng ®Êt ®µo ®¾p). §Æc ®iÓm ®­êng cong tÝch luü khèi l­îng nh­ sau : + §o¹n ®i lªn øng víi ®o¹n ®µo trªn tr¾c däc, ®o¹n ®i xuèng øng víi khèi l­îng ®¾p trªn tr¾c däc. + C¸c ®o¹n dèc trªn ®­êng cong øng víi khèi l­îng lín cßn ®o¹n tho¶i øng víi khèi l­îng nhá. + HiÖu sè DH cña hai tung ®é gÇn nhau cña ®­êng cong biÓu thÞ khèi l­¬ng DV trªn tr¾c däc theo mét tû lÖ nµo ®ã. + C¸c ®iÓm kh«ng ®µo, kh«ng ®¾p øng víi c¸c ®iÓm cùc trÞ. + BÊt kú mét ®­êng n»m ngang nµo khi c¾t ®­êng cong tÝch luü thµnh 1 ®o¹n mµ tõ c¸c giao ®iÓm ®ã dãng lªn mÆt c¾t däc ta ®­îc mét ®o¹n nÒn ®­êng cã khèi l­îng ®µo c©n b»ng víi khèi l­îng ®¾p. Sau khi v¹ch ®­êng ®iÒu phèi ®Êt xong ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n khèi l­îng vËn chuyÓn nhá nhÊt tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµm viÖc kinh tÕ cña m¸y vµ nh©n lùc. 4.3. Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®­êng vµ tÝnh to¸n sè ca m¸y Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®­êng dùa trªn c¬ së ®¶m b¶o cho sù ®iÒu ®éng m¸y mãc nh©n lùc thuËn tiÖn nhÊt, kinh tÕ nhÊt , ®ång thêi cÇn ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c trªn c¸c ®o¹n thi c«ng t­¬ng ®èi ®Òu nhau gióp cho d©y chuyÒn thi c«ng ®Òu ®Æn. Trªn mçi ®o¹n thi c«ng cÇn ®¶m b¶o mét sè yÕu tè gièng nhau nh­ tr¾c ngang , ®é dèc ngang , tÝnh chÊt c«ng viÖc ...®ång thêi c¨n cø vµo b¶ng ®iÒu phèi ®Êt sao cho hîp lÝ vµ kinh tÕ nhÊt . TÝnh chÊt trong mçi ®o¹n ph¶i phï hîp víi lo¹i m¸y chñ ®¹o ®· chän ®Ó thi c«ng . C¬ së ®Ó chän m¸y chñ ®¹o lµ dùa vµo cù ly vËn chuyÓn trung b×nh, chiÒu cao thi c«ng vµ khèi l­îng thi c«ng . Trªn c¬ së ®ã ta chän ph­¬ng ¸n ph©n ®o¹n thi c«ng nh­ sau: - §o¹n thi c«ng 1 : Tõ Km 0 + 00 ®Õn Km 1 + 300.00 dïng m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyÓn lµ m¸y chñ ®¹o, m¸y phô lµ m¸y ñi vµ m¸y c¹p chuyÓn . - §o¹n thi c«ng 2 : Tõ Km 1 + 300.00 ®Õn Km 2 + 178.84 dïng m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyªn lµ m¸y chñ ®¹o, m¸y phô lµ m¸y ñi vµ m¸y c¹p chuyÓn. - §o¹n thi c«ng 3 : Tõ Km 2 + 178.84 ®Õn Km 3 + 443.36 dïng m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyÓn lµ m¸y chñ ®¹o, m¸y phô lµ m¸y ñi vµ m¸y c¹p chuyÓn. - §o¹n thi c«ng 4 : Tõ Km 3 + 443.36 ®Õn Km 4 + 867.64 dïng m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyÓn lµ m¸y chñ ®¹o, m¸y phô lµ m¸y ñi vµ m¸y c¹p chuyÓn. Sau ®©y ta sÏ tÝnh to¸n sè l­îng ca m¸y cho ph­¬ng ¸n thi c«ng trªn : Dù kiÕn chän c¸c lo¹i m¸y thi c«ng nÒn ®­êng lµ : M¸y ñi D271A cho nh÷ng ®o¹n ®­êng cã cù ly vËn chuyÓn <100 m M¸y c¹p chuyÓn BG312 cho nh÷ng ®o¹n ®­êng cã cù ly vËn chuyÓn tõ 100m ®Õn 500 m M¸y ®µo ED - 4321 vµ «t« tù ®æ MAZ –503 cho nh÷ng ®o¹n ®­êng cã cù ly vËn chuyÓn ≥ 500 m TÝnh to¸n khèi l­îng, ca m¸y cho tõng ®o¹n thi c«ng nh­ sau: 4.3.1. C¸c c«ng t¸c chÝnh 4.3.1.1. Thi c«ng vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi : Qu¸ tr×nh thi c«ng vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p dïng m¸y ñi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt so víi c¸c lo¹i m¸y kh¸c do tÝnh c¬ ®éng cña nã. B¶ng 4.1: Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng. STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y ñi D271A 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt (nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6 lÇn/®iÓm, V=3km/h Lu nÆng D399 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu nÆng D399 a. N¨ng suÊt lu: Dïng lu nÆng b¸nh thÐp D399 lu thµnh tõng líp cã chiÒu dÇy lÌn Ðp h =25cm, s¬ ®å bè trÝ lu xem b¶n vÏ chi tiÕt. N¨ng suÊt lu tÝnh theo c«ng thøc: Plu = (m3/ca) Trong ®ã: T: Sè giê trong mét ca. T = 8 (h) Kt: HÖ sè sö dông thêi gian. Kt = 0,85 L: ChiÒu dµi ®o¹n thi c«ng: L = 20 (m) B: ChiÒu réng r¶i ®Êt ®­îc lu. B = 1 (m) H: ChiÒu dÇy líp ®Çm nÐn. H = 0,25 (m) P: ChiÒu réng vÖt lu trïng lªn nhau. P = 0,1 (m) n: Sè l­ît lu qua 1 ®iÓm n = 6 V: Tèc ®é lu V= 3km/h t: Thêi gian sang sè, chuyÓn h­íng. t = 5 (s) VËy: Plu = = 633,10 (m3/ca) b. N¨ng suÊt cña m¸y ñi : Chän m¸y ñi lo¹i D271A víi m¸y kÐo c¬ së T-100M, søc kÐo 100KN. Ta lÊy gÇn ®óng cù ly vËn chuyÓn trung b×nh trªn c¸c mÆt c¾t ngang lµ nh­ nhau. Ta tÝnh cù ly vËn chuyÓn cho mét mÆt c¾t ngang ®Æc tr­ng. Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai träng t©m phÇn ®Êt ®µo vµ phÇn ®Êt ®¾p (coi gÇn ®óng lµ hai tam gi¸c). Ta cã L = 15 (m). N¨ng suÊt m¸y ñi: N = (m3/ca) Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca . T = 8 h Kt: HÖ sè sö dông thêi gian. Kt = 0,75 Kd: HÖ sè ¶nh h­ëng ®é dèc, Kd = 1,00 Kr: HÖ sè rêi r¹c cña ®Êt. Kr = 1,2 Q: Khèi l­îng ®Êt tr­íc l­ìi ñi khi xÐn vµ chuyÓn ®Êt ë tr¹ng th¸i chÆt Q = (m3) Víi lo¹i m¸y trªn : L: ChiÒu dµi l­ìi ñi. L = 3,03 (m) H: ChiÒu cao l­ìi ñi. H = 1,1 (m) Kt: HÖ sè tæn thÊt. Kt = 0,9 j = 400 : gãc néi ma s¸t cña ®Êt ë tr¹ng th¸i ®éng VËy: Q = = 1,64 (m3) t : Thêi gian thùc hiÖn 1 chu kú ñi ®Êt (s) Trong ®ã: Lx ChiÒu dµi xÐn ®Êt. Lx = Q/L.h (m) ChiÒu dµi l­ìi ñi: L = 3,03 (m) h = 0,1(m): ChiÒu s©u xÐn ®Êt Þ Lx = 1,64/3,03x0,1 = 5,4(m) Vx: Tèc ®é xÐn ®Êt. Vx = 20 (m/ph) Lc: Cù ly vËn chuyÓn ®Êt.Lc = 15 (m) Vc: Tèc ®é vËn chuyÓn ®Êt. Vc = 50(m/ph) Ll: ChiÒu dµi lïi l¹i: Ll = Lx + Lc =5,4 +15 = 20,4 (m) . Vl: Tèc ®é lïi l¹i. Vl = 60 m/ph tq: Thêi gian chuyÓn h­íng. tq = 3(s) th: Thêi gian n©ng h¹ l­ìi ñi. th = 1(s) t®: Thêi gian ®æi sè. t® = 2(s) t = (phót) Thay vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ë trªn ta cã n¨ng suÊt m¸y ñi vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p lµ: N = (m3/ca) 4.3.1.2. Thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi : Khi cù ly vËn chuyÓn L=60 -70m th× vËn chuyÓn b»ng m¸y ñi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. B¶ng 4.2: Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng. STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y ñi D271A 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt (nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6 lÇn/®iÓm V=3km/h Lu nÆng D399 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu nÆng D399 Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai träng t©m phÇn ®Êt ®µo vµ phÇn ®Êt ®¾p. Dùa vµo ®­êng ®iÒu phèi ®Êt (xem b¶n vÏ TC nÒn), ta cã cù ly vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p trung b×nh cña m¸y ñi lµ : Ltb = 38,55 (m) N¨ng suÊt m¸y ñi: N = (m3/ca) Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca . T = 8 h Kt: HÖ sè sö dông thêi gian. Kt = 0,75 Kd: HÖ sè ¶nh h­ëng ®é dèc, Kd =1,00. Kr: HÖ sè rêi r¹c cña ®Êt. Kr = 1,2 Q: Khèi l­îng ®Êt tr­íc l­ìi ñi khi xÐn vµ chuyÓn ®Êt ë tr¹ng th¸i chÆt Q = (m3) L: ChiÒu dµi l­ìi ñi. L = 3,03 (m) H: ChiÒu cao l­ìi ñi. H = 1,1 (m) Kt: HÖ sè tæn thÊt. Kt = 0,9 VËy: Q = = 1,64 (m3) t: Thêi gian lµm viÖc mét chu kú (phót) : t = (phót) Trong ®ã: Lx ChiÒu dµi xÐn ®Êt. Lx = Q/L.h (m) ChiÒu dµi l­ìi ñi: L = 3,03 (m) h = 0,1(m): ChiÒu s©u xÐn ®Êt Þ Lx = 1,64/3,03x0,1 = 5,4 (m) Vx: Tèc ®é xÐn ®Êt. Vx = 20 (m/ph) Lc: Cù ly vËn chuyÓn ®Êt. Lc = 38.55(m) Vc: Tèc ®é vËn chuyÓn ®Êt. Vc = 50 (m/ph) Ll: ChiÒu dµi lïi l¹i: Ll = Lx + Lc = 5,4 + 38.55 = 43.95 (m) . Vl: Tèc ®é lïi l¹i. Vl = 60 m/ph tq: Thêi gian chuyÓn h­íng. tq = 3(s) th: Thêi gian n©ng h¹ l­ìi ñi. th = 1(s) t®: Thêi gian ®æi sè. t® = 2(s) t = (phót) Thay vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ë trªn ta cã n¨ng suÊt m¸y ñi vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p lµ: N = (m3/ca) 4.3.1.3. Thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p b»ng m¸y c¹p chuyÓn : Khi cù ly vËn chuyÓn L ≥ 100m th× dïng m¸y c¹p chuyÓn B¶ng 4.3: Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng. STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y c¹p chuyÓn BG.312 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt( nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6 lÇn/®iÓm V=3km/h Lu nÆng D399 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu nÆng D399 a.N¨ng suÊt cña m¸y c¹p chuyÓn Chän m¸y c¹p chuyÓn sè hiÖu BG.312 dung tÝch gÇu 16 (m3) cã n¨ng suÊt tÝnh theo c«ng thøc : Nh=(m3/ca) Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca . T = 8h Q : Dung tÝch thïng chøa cña m¸y(m3). Q= 16 m3 Kt: HÖ sè sö dông thêi gian. Kt = 0,85 Kc: HÖ sè chøa ®Çy thïng. Kc = 0,9 Kr: HÖ sè rêi r¹c cña ®Êt. Kr = 1,2 t: Thêi gian lµm viÖc mét chu kú: t = Lx ChiÒu dµi xÐn ®Êt. Lx = 17 (m) Vx: Tèc ®é xÐn ®Êt. Vx = 26 (m/ph) Lc: Cù ly vËn chuyÓn ®Êt.Lc = 197,65 (m) Vc: Tèc ®é vËn chuyÓn ®Êt. Vc = 130 (m/ph) L1: ChiÒu dµi lïi l¹i: L1 = Lx + Lc = 197,65+ 17 = 214,65 (m) V1: Tèc ®é lïi l¹i. V1 = 150 (m/ph) tq: Thêi gian chuyÓn h­íng. tq = 0,3 (phót) t®: Thêi gian ®æi sè. t® = 0,45 (phót) t = (phót) Thay vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ë trªn ta cã n¨ng suÊt m¸y c¹p chuyÓn vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p lµ: N = (m3/ca) 4.3.1.4. Thi c«ng vËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ nÒn ®¾p b»ng m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyÓn : B¶ng 4.4: Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë má vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ nÒn ®¾p M¸y ®µo KOMATSU + « t« Maz-503 2 San ®Êt ®æ ®èng thµnh tõng líp San D144A 3 Lu nÒn ®¾p 6 lÇn/®iÓm; V=3 km/h Lu nÆng D399 4 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu nÆng D399 Cù ly vËn chuyÓn ®Êt ®æ ®i lµ L = 2000 m. N¨ng suÊt cña m¸y ®µo lµ 1200 m3/ca. Dung tÝch gÇu 0,75 m3. a.TÝnh sè « t« Maz-503 ®Ó vËn chuyÓn ®Êt : N¨ng suÊt cña « t« lµ 9 m3/chuyÕn . Sè l­îng xe cÇn thiÕt: Þ n = (xe) Trong ®ã: + T: Thêi gian lµm viÖc mét ca (T=8 h) . + Kd: HÖ sè sö dông thêi gian cña m¸y ®µo (Kd = 0,8). + Kx: HÖ sè sö dông thêi gian cña « t« (Kx = 0,9). + t : Thêi gian cña mét chu kú ®µo (t = 15 s = 0,25 phót) + t’: Thêi gian cña mét chu kú vËn chuyÓn ®Êt t’ = 60.+ tq + t® + tc - Tèc ®é xe ch¹y trªn ®­êng t¹m + Cã t¶i : 20 Km/h + Kh«ng t¶i : 30 km/h - tq : Thêi gian quay ®Çu xe 5 phót - t® : Thêi gian ®æ ®Êt lµ 2 phót. - tc : Thêi gian chê xóc ®Êt 3 phót - Cù ly vËn chuyÓn lµ 2,0 km Thêi gian cña mét chuyÕn xe lµ: t’ = 60.+ 5 + 2 + 3 = 17.02 (phót) + n : Sè xe vËn chuyÓn + m : Sè gÇu ®æ ®Çy ®­îc 1 thïng xe + Vxe: Dung tÝch thïng xe (Vxe = 9 m3) + Kr: HÖ sè rêi r¹c cña ®Êt (Kr = 1,2) + V: Dung tÝch gÇu (V = 0,75 m3) + Kc: HÖ sè chøa ®Çu gÇu (Kc = 0,95) = 10.53 n = = 5.75 (xe) Þ Chän 6 xe Maz-503 vµ 1 m¸y ®µo KOMATSU. B¶ng 4.5: B¶ng tæng hîp sè ca m¸y chñ ®¹o vµ ca m¸y phô cho tõng ®o¹n thi c«ng §o¹n C«ng viÖc M¸y sö dông Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh (m) Khèi l­îng(m3) §Þnh møc Sè ca Sè c«ng M¸y NC 3/7 (ca/100m3) (c«ng/100m3) 1 VËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 0 0.624 0.98 0.00 0.00 M¸y ñi D271A < 100m 0 0.797 0.98 0.00 0.00 M¸y ®µo 0 0.446 1.158 0.00 0.00 ¤t« MAZ-503 < 300m 0 0.54 1.35 0.00 0.00 <500m 0 0.6 1.35 0.00 0.00 VËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 219.24 0.624 0.98 1.37 2.15 VËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ M¸y ®µo 23281.67 0.446 1.158 103.84 69.60 ¤t« MAZ-503 <5km 23281.67 0.28 1.35 65.19 34.30 2 VËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 0 0.624 0.98 0.00 0.00 M¸y ñi D271A < 100m 572.34 0.797 0.98 4.56 5.61 M¸y ®µo 1486.79 0.446 1.158 6.63 17.22 ¤t« MAZ-503 < 300m 1486.79 0.54 1.35 8.03 20.07 <500m 0 0.6 1.35 0.00 0.00 <700m 0 0.67 1.35 0.00 0.00 VËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 463.26 0.624 0.98 2.89 4.54 VËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ M¸y ®µo 4633.05 0.446 1.158 20.66 53.65 ¤t« <5km 4633.05 0.28 1.35 12.97 62.55 3 VËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 100m 1560.9 0.797 0.98 12.44 15.30 M¸y ®µo 4536.14 0.446 1.158 20.23 52.53 ¤t« MAZ-503 < 300m 4536.14 0.54 1.35 24.50 61.24 <500m 465.41 0.6 1.35 2.79 6.28 VËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 1050.28 0.624 0.98 6.55 10.29 VËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ M¸y ®µo 15703.64 0.446 1.158 70.04 181.85 ¤t« MAZ-503 <5km 680.96 0.28 1.35 1.91 9.19 4 VËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 100m 4668.25 0.797 0.98 37.21 45.75 M¸y ®µo 2754.66 0.446 1.158 12.29 31.90 ¤t« MAZ-503 < 300m 2331.75 0.54 1.35 12.59 31.48 <500m 422.91 0.6 1.35 2.54 5.71 VËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p M¸y ñi D271A < 50m 9087.12 0.624 0.98 56.70 89.05 VËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ M¸y ®µo 11642.48 0.446 1.158 51.93 134.82 ¤t« MAZ-503 <5km 11642.48 0.28 1.35 32.60 157.17 4.3.2. TÝnh to¸n khèi l­îng vµ sè ca m¸y lµm c«ng t¸c phô trî Ngoµi c¸c c«ng t¸c chÝnh trong thi c«ng nÒn cßn cã c¸c c«ng t¸c phô trî nh­ : Lu lÌn vµ san söa nÒn ®¾p, söa nÒn ®µo, b¹t gät ta luy, ®µo r·nh biªn. 4.3.2.1. Lu lÌn vµ san söa nÒn ®¾p - Dïng lu tù hµnh b¸nh lèp TS-280 ( SAKAI HEAVY.IND ) n¨ng suÊt lu 900 m3/ca . Träng l­îng lu 28 tÊn . ChiÒu dÇy líp ®Êt lÌn Ðp lµ 0,45 m . - Khèi l­îng ®Êt cÇn san vµ lu chÝnh lµ khèi l­îng ®Êt ®¾p nÒn ®­êng . B¶ng 4.6. B¶ng tÝnh khèi l­îng, n¨ng suÊt lu lÌn vµ san söa nÒn ®¾p STT §o¹n KL ®¾p (m3) San ®Êt vµ lu lÌn N¨ng suÊt (m3/ca) Ca m¸y (ca) 1 I 8063,92 900 8,95 2 II 22264,79 900 24,71 3 III 7378,82 900 8,19 4 IV 11642,48 900 12,92 4.3.2.2. Söa nÒn ®µo, b¹t taluy Khèi l­îng san ®Êt ë nÒn ®µo ®­îc tÝnh lµ khèi l­îng ®Êt cho m¸y ñi hay m¸y ®µo bá sãt l¹i, chiÒu dµy b×nh qu©n cho toµn bé bÒ réng nÒn lµ 0,05 m, nh­ vËy 1m2 ®Êt cã 0,05 m3. Khèi l­îng taluy tÝnh cho diÖn tÝch ta luy cÇn b¹t gät vµ tÝnh riªng cho tõng ®o¹n thi c«ng. R·nh biªn lµm theo cÊu t¹o : ®¸y r·nh biªn réng 0,4 m; chiÒu s©u 0,4 m. §é dèc m¸i taluy ®µo lµ 1:1, m¸i taluy ®¾p lµ 1:1,5; do ®ã diÖn tÝch cÇn ®µo r·nh lµ 0,38 (m2). TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y san D144 . N¨ng suÊt söa nÒn ®µo : 330 (m3/ca) Gät ta luy : 2400 (m2/ca) §µo r·nh : 240 (m3/ca) ViÖc tÝnh to¸n ®­îc lËp thµnh b¶ng nh­ sau . B¶ng 4.7: B¶ng tÝnh sè ca m¸y cho phÇn san söa , gät taluy, ®µo r·nh biªn §o¹n Söa nÒn ®µo Gät ta luy §µo r·nh biªn KL(m3) Sè ca KL(m2) Sè ca KL(m3) Sè ca I 8063,92 10,73 200,15 0,60 1805,32 0,76 II 786,84 1.05 731.94 2,15 1503,26 0,63 III 7378,82 9,81 501,86 1,47 419,57 1,75 IV 1044 3,16 11788 4.92 1052,0 4,38 VËy, tæ chøc ®éi thi c«ng nÒn lµm 2 ®éi (ngµy lµm 1 ca). §éi thi c«ng nÒn 1 gåm: 2 m¸y ®µo KOMATSU 12 « t« Maz-503 1 m¸y ñi D271A 1 m¸y san D144 3 lu nÆng b¸nh lèp tù hµnh TS -280 . 1 m¸y c¹p chuyÓn BG312 1 m¸y t­íi n­íc DM10 . 22 c«ng nh©n §éi thi c«ng nÒn 1 sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc trong 22 ngµy . §éi thi c«ng nÒn 2 gåm: 1 m¸y ®µo KOMATSU 6 « t« Maz-503 1 m¸y ñi D271A 1 m¸y san D144 2 lu nÆng b¸nh lèp tù hµnh TS -280 . 1 m¸y c¹p chuyÓn BG312 1 m¸y t­íi n­íc DM10 . 18 c«ng nh©n §éi thi c«ng nÒn 2 sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc trong 20 ngµy . C«ng t¸c thi c«ng nÒn sÏ ®­îc tiÕn hµnh trong tæng céng 42 ngµy . Ch­¬ng 5. ThiÕt kÕ thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng 5.1. KÕt cÊu mÆt ®­êng - ph­¬ng ph¸p thi c«ng §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c thi c«ng mÆt ®­êng : Dïng khèi l­îng vËt liÖu lín, trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c kh©u chän ®Þa ®iÓm, khai th¸c vËt liÖu, bè trÝ c¬ së gia c«ng vËt liÖu, tæ chøc vËn chuyÓn cung øng vËt liÖu. C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ cung øng vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng kh©u träng yÕu, cÇn cã sù chØ ®¹o chÆt chÏ. Khèi l­îng c«ng tr×nh ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu trªn toµn tuyÕn. DiÖn thi c«ng dµi vµ hÑp. C«ng t¸c thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh ë ngoµi trêi nªn phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, nhÊt lµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, m­a, n¾ng, giã, nhiÖt ®é. S¶n phÈm lµm ra th× cè ®Þnh cßn c«ng tr×nh lu«n thay ®æi nªn ph¶i tæ chøc di chuyÓn, ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n¨ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc,tiÕn hµnh thi c«ng mÆt ®­êng theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn tøc lµ ph¶i chia qu¸ tr×nh thi c«ng mÆt ®­êng thµnh nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau, nh÷ng c«ng viÖc nµy giao cho nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n hoµn thµnh trªn suèt chiÒu dµi tuyÕn ®­êng .C¸c ®¬n vÞ nµy ®­îc chuyªn m«n ho¸ thi c«ng vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c mét c¸ch tuÇn tù, nhÞp nhµng theo tr×nh tù ®· ®­îc qui ®Þnh tr­íc. Khi tæ chøc thi c«ng mÆt ®­êng theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: H­íng thi c«ng: Trïng víi h­íng thi c«ng cña toµn tuyÕn (A-B). Tèc ®é thi c«ng cña d©y chuyÒn: ®­îc lùa chän theo thêi gian khèng chÕ ph¶i TC xong mÆt ®­êng . X¸c ®Þnh nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, tæ chøc s¶n xuÊt vµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. X¸c ®Þnh tr×nh tù, néi dung vµ kü thuËt thi c«ng (qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng) tæ chøc c¸c ®¬n vÞ thi c«ng d©y chuyÒn chuyªn nghiÖp, bè trÝ c¸c ®o¹n thi c«ng vµ tæ chøc d©y chuyÒn thi c«ng. Theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, kÕt cÊu ¸o ®­êng ®­îc chän dïng lµ: Bª t«ng nhùa h¹t nhá 5cm Bª t«ng nhùa h¹t th« 7cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I 15cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II 28cm §iÒu kiÖn phôc vô thi c«ng kh¸ thuËn lîi, cÊp phèi ®¸ d¨m ®­îc khai th¸c ë má trong vïng víi cù ly vËn chuyÓn lµ 4.5km, bª t«ng nhùa ®­îc vËn chuyÓn tõ tr¹m trén ®Õn c¸ch vÞ trÝ thi c«ng lµ 4.5km. 5.2 TÝnh to¸n tèc ®é d©y chuyÒn : Dùa vµo thêi h¹n x©y dùng cho phÐp Do yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, dù ®Þnh thi c«ng líp mÆt trong 45 ngµy. Tèc ®é d©y chuyÒn thi c«ng mÆt ®­êng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (m/ngµy) Trong ®ã: L-chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn thi c«ng: L = 4867,64 m; T-sè ngµy theo lÞch: T = 39 ngµy; t1-thêi gian khai triÓn d©y chuyÒn: t1 = 3 ngµy; n-sè ca lµm viÖc trong 1 ngµy: n = 1,5. VËy: (m/ngµy). Dùa vµo ®iÒu kiÖn thi c«ng Khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng qu¸ lín, c¬ giíi ho¸ ®­îc nhiÒu. XÐt ®Õn kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ TiÒm lùc xe m¸y , vèn ®Çy ®ñ, vËt t­ ®¸p øng ®ñ trong mäi tr­êng hîp. Chän V = 120 (m/ngµy). 5.3.TÝnh to¸n n¨ng suÊt m¸y mãc 5.3.1.N¨ng suÊt m¸y lu §Ó lu lÌn ta dïng lu nÆng b¸nh thÐp DU8A, lu nÆng b¸nh lèp TS280 vµ lu nhÑ b¸nh thÐp D469A (S¬ ®å lu tr×nh bµy trong b¶n vÏ thi c«ng mÆt ®­êng) N¨ng suÊt lu tÝnh theo c«ng thøc: (km/ca) Trong ®ã: T: thêi gian lµm viÖc 1 ca, T = 8h; Kt: hÖ sè sö dông thêi gian cña lu khi ®Çm nÐn mÆt ®­êng; L: chiÒu dµi thao t¸c cña lu khi tiÕn hµnh ®Çm nÐn, L = 0,02 (Km); V: tèc ®é lu khi lµm viÖc (Km/h); N: tæng sè hµnh tr×nh mµ lu ph¶i ®i: N = Nck.Nht = .Nht Nck lµ sè chu k× lu : Nck = nyc: sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ®Ó mÆt ®­êng ®¹t ®é chÆt cÇn thiÕt; n: sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn sau 1 chu kú (theo s¬ ®å lu n = 2); Nht: sè hµnh tr×nh m¸y lu ph¶i thùc hiÖn trong 1 chu kú x¸c ®Þnh tõ s¬ ®å lu; b: hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c (b = 1,2). B¶ng 5.1. N¨ng suÊt lu Lo¹i lu nyc V (km/h) nht N T (h) Kt P (km/ca) Ghi chó Lu nhÑ (D469A) 8 2 9 36 8 0.8 0.293 CPDD II 8 2 10 40 8 0.8 0.264 CPDD II 4 2 13 26 8 0.8 0.406 CPDD I 8 4 13 52 8 0.8 0.406 CPDD I 4 2 13 26 8 0.8 0.406 BTN 4 2 13 26 8 0.8 0.406 BTN Lu nÆng (D4U8A) 4 2 10 20 8 0.8 0.528 lßng ®­êng 10 3 10 50 8 0.8 0.317 CPDD II 10 3 10 50 8 0.8 0.317 CPDD II 4 3 14 28 8 0.8 0.566 CPDD I 4 3 14 28 8 0.8 0.566 BTN 4 3 14 28 8 0.8 0.566 BTN Lu lèp (TS280) 20 4 10 100 8 0.8 0.220 CPDD I 10 4 10 50 8 0.8 0.422 BTN 10 4 10 50 8 0.8 0.422 BTN 5.3.2.N¨ng suÊt «t« vËn chuyÓn cÊp phèi vµ bª t«ng nhùa Dïng xe MAZ-503 träng t¶i 7T, n¨ng suÊt vËn chuyÓn: (TÊn/ca) Trong ®ã: P- träng t¶i xe: P = 7 tÊn; T- thêi gian lµm viÖc 1 ca: T = 8 h; Kt- hÖ sè sö dông thêi gian: Kt = 0,8; Ktt- hÖ sè lîi dông t¶i träng: Ktt = 1,0; l- cù ly vËn chuyÓn, l = 4.5 km víi CPTN; l=8 km víi BTN ; t- thêi gian xóc vËt liÖu vµ quay xe, xÕp vËt liÖu b»ng xe xóc, thêi gian xÕp lµ 6 phót, thêi gian ®æ vËt liÖu lµ 4 phót; V1- vËn tèc xe khi cã t¶i ch¹y trªn ®­êng t¹m: V1 = 20 km/h; V2- vËn tèc xe khi kh«ng cã t¶i ch¹y trªn ®­êng t¹m: V2 = 30 km/h. Thay vµo c«ng thøc trªn ta ®­îc: N¨ng suÊt cña xe khi vËn chuyÓn CP§D II: Pvc = = 87.93 (tÊn/ca) N¨ng suÊt khi vËn chuyÓn BTN : Pvc =58.54 (tÊn/ca) 5.3.3.N¨ng suÊt m¸y san ®µo khu«n ®­êng Dïng m¸y san tù hµnh D144A. ChiÒu réng mÆt ®­êng B = 7 m, m¸y ph¶i ®i 8 hµnh tr×nh, n¨ng suÊt m¸y san ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (m3/ca) Trong ®ã: F: TiÕt diÖn c«ng tr×nh thi c«ng ( tiÕt diÖn khu«n ®­êng) F= 7 x 0,12 + 8 x 0.18 + 7 x 0.38 = 4.94 m2; L- chiÒu dµi ®o¹n thi c«ng: L = 120 m; T- thêi gian lµm viÖc 1 ca: T = 8 h; Kt- hÖ sè sö dông m¸y: K = 0,8; , trong ®ã: t’ = 1 phót; nx = 5; nc = 2; ns = 1; Vx = Vc = Vs = 80 m/phót. VËy : N = = 5690.88 (m3/ca) 5.3.4.N¨ng suÊt m¸y san san CPDD II: §Ó san cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2, m¸y san lµm viÖc theo s¬ ®å (3 - 10) (Gi¸o tr×nh x©y dùng mÆt ®­êng), m¸y ph¶i ®i 6 hµnh tr×nh. N¨ng suÊt m¸y san ®­îc tÝnh nh­ sau : N = Trong ®ã: T : Thêi gian lµm viÖc 1 ca : T = 8h F : DiÖn tÝch m¸y san trong mét hµnh tr×nh, khi san m¸y cã a = 400, san D144 cã chiÒu dµi l­ìi san b = 3.7 (m) Þ F = b.L.sina = 3.7 x 120 x sin400 = 285.4 (m2) L : lµ chiÒu dµi ®o¹n thi c«ng cña m¸y san ( L =120 m ) Kt : HÖ sè sö dông thêi gian cña m¸y san, Kt = 0.80 t : Thêi gian lµm viÖc 1 chu kú. t = 2.L+ 2t’(nx + nc + ns) t’ : Thêi gian quay ®Çu t’ = 1 phót (bao gåm c¶ n©ng, h¹ l­ìi san, quay ®Çu vµ sang sè) nx = nc = 0 ; ns = 6; Vs = 80 m/phót (4.8 km/h) Do ®ã: t = 2 . 120. + 2 . 1 . 6 = 30 (phót) VËy n¨ng suÊt m¸y san lµ: N = = 3653.10 (m2/ca) 5.3.5.N¨ng suÊt «t« vËn chuyÓn CPDD lo¹i II Khèi l­îng vËt liÖu cho cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II (lÊy theo §MDT XDCB - Bé X©y dùng môc EC2000) thÓ tÝch cÇn cho 100m lµ 140 m3/100m2. VËy khèi l­îng cho mét ®o¹n 120 m víi chiÒu dÇy 20 cm : V1 = = 235.2 (m3) _ Khèi l­îng cho mét ®o¹n 120 m víi chiÒu dÇy 18 cm : V2 = = 211.68 (m3) Dung träng cña cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 sau khi ®· lÌn Ðp lµ: 2,4 (T/m3) HÖ sè ®Çm nÐn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 lµ : 1.35 Dung träng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 tr­íc khi lÌn Ðp lµ: = 1.78 (T/m3) VËy n¨ng suÊt cña xe MAZ-503 vËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 lµ: N = = 57.13 (m3/ca) 5.4.Thi c«ng ®µo khu«n ®­êng Khèi l­îng ®Êt ®µo ë khu«n ¸o ®­êng lµ: V = (B1.h1+B2h2+B3h3).L.K1.K2.K3 (m3) Trong ®ã: V : Khèi l­îng ®µo khu«n ¸o ®­êng (m3) Bi : BÒ réng c¸c líp mÆt ®­êng (m) hi : ChiÒu dµy c¸c líp kÕt cÊu ¸o ®­êng (m) L : ChiÒu dµi ®o¹n thi c«ng L = 120 (m) K1 : HÖ sè më réng ®­êng cong K1 = 1,05 K2 : HÖ sè lÌn Ðp K2 = 1,0 K3 : HÖ sè r¬i v·i K3 = 1,0 VËy: V = (0.12x7+0.18x8+0.38x7) x120 x 1.05 x 1 x 1 = 622.44 (m3) B¶ng 5.2. B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ sè ca m¸y ®µo khu«n ¸o ®­êng Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i m¸y sö dông §¬n vÞ Khèi l­îng N¨ng suÊt Sè ca m¸y §µo khu«n ¸o ®­êng b»ng m¸y san tù hµnh D144A m3 622.44 5690.88 0.11 Lu lßng ®­êng b»ng lu nÆng b¸nh thÐp 4 lÇn/®iÓm; tèc ®é 3 km/h D399 Km 0.12 0.53 0.23 5.5. Thi c«ng c¸c líp ¸o §­êng 5.5.1.Thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 VËt liÖu ®em ®Õn ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu theo qui ®Þnh cña qui tr×nh. Gi¶ thiÕt líp cÊp phèi tù nhiªn lµ líp cÊp phèi tèt nhÊt ®­îc vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thi c«ng c¸ch ®ã 4.5 Km. Do líp cÊp phèi tù nhiªn dµy 28 cm, nªn ta tæ chøc thi c«ng thµnh 2 líp (thi c«ng hai lÇn, líp d­íi dÇy 15 cm, líp trªn dÇy 13 cm ) . B¶ng 5.3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp CP ®¸ d¨m lo¹i 2 STT Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ M¸y mãc 1 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 ®Õn mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ ®æ ®èng ë lßng ®­êng. MAZ –503 2 R¶i san cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h1 = 20cm D144 3 Lu lÇn 1 b»ng lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V = 2 km/h D469A 4 Lu lÇn 2 b»ng lu nÆng 10 lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 5 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 ®Õn mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ ®æ ®èng ë lßng ®­êng. MAZ –503 6 R¶i san cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h2 = 15 cm D144 7 Lu lÇn 1 b»ng lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V = 2 km/h D469A 8 Lu lÇn 2 b»ng lu nÆng 10 lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 B¶ng 5.4. B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ sè ca m¸y thi c«ng líp CPDD lo¹i 2 Stt Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y Khèi L­îng §¬n vÞ N¨ng SuÊt Sè Ca m¸y 1 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 & ®æ ®èng ë lßng ®­êng MAZ-503 235.2 m3 57.13 4.12 2 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h1= 20 cm D144 840 m2 3653.10 0.23 3 Lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V =2km/h D469A 0.12 Km 0.29 0.41 4 Lu nÆng 10 T lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.32 0.37 5 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 & ®æ ®èng ë lßng ®­êng MAZ-503 211.68 m3 57.13 3.71 6 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h2= 18 cm D144 840 m2 3653.10 0.23 7 Lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V = 2km/h D469A 0.12 Km 0.29 0.41 8 Lu nÆng 10 lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.32 0.37 B¶ng 5.5. B¶ng tæ hîp ®éi m¸y thi c«ng líp CP ®¸ d¨m lo¹i 2 TT Tªn m¸y HiÖu m¸y Sè m¸y sö dông Sè thî m¸y 1 Xe vËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 MAZ-503 6 6 2 M¸y san tù hµnh D144 1 1 3 Lu nhÑ b¸nh thÐp D469A 1 1 4 Lu nÆng b¸nh thÐp D399 1 1 5.5.2.Thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I Yªu cÇu khi thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m: VËt liÖu ®em ®Õn ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu theo qui ®Þnh cña qui tr×nh. Kh«ng ®­îc dïng thñ c«ng xóc CP§D lªn xe, ph¶i dïng m¸y xóc. Yªu cÇu cña lo¹i vËt liÖu nµy lµ kh«ng ®­îc ®Ó qua ®ªm ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng ph©n tÇng. VËt liÖu vËn chuyÓn ®Õn ph¶i ®­îc san r¶i ngay vµ lu lÌn . §èi víi líp mãng ®­êng ®¸ d¨m, lu lÌn lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña líp mãng nµy. §Ó ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu nµy cÇn l­u ý: Träng l­îng lu ph¶i phï hîp, kh«ng ®­îc nÆng qu¸ hay nhÑ qu¸ ®Ó tr¸nh ph¸ ho¹i côc bé líp ®¸ d¨m vµ ph¸t sinh biÕn d¹nh ph¸ ho¹i kÕt cÊu. Sè lÇn lu ph¶i võa ®ñ, tr¸nh nhiÒu qu¸ hoÆc Ýt qu¸. ViÖc ®Çm nÐn ®óng kü thuËt sÏ ®¶m b¶o chÊt l­îng vÒ c­êng ®é còng nh­ n¨ng suÊt ®Çm nÐn. Trong qu¸ tr×nh ®Çm nÐn ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng ®Çm nÐn. Ph¶i chó ý ®Õn ®é Èm cña vËt liÖu. NÕu ch­a ®¹t ®é Èm tèt nhÊt (Wtn) th× cã thÓ t­íi thªm n­íc (t­íi nhÑ vµ ®Òu, kh«ng phun m¹nh). Khi thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh r¶i thö ®Ó ®iÒu chØnh sè l­ît lu cho phï hîp. Gi¶ thiÕt líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I thi c«ng lµ lo¹i cÊp phèi tèt nhÊt ®­îc chë ®Õn c«ng tr­êng c¸ch ®ã 5 km, chiÒu dµy cña líp lµ 16 cm nªn ta thi c«ng 1 líp . B¶ng 5.6. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng CP§D lo¹i I STT Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ M¸y mãc 1 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m ®Õn mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ ®æ ®èng ë lßng ®­êng. MAZ –503 2 R¶i san cÊp phèi ®¸ d¨m theo chiÒu dµy h1 SUPER 1400 3 Lu lÇn 1 b»ng lu nhÑ 4 lÇn/®iÓm; V = 2 km/h D469A 4 Lu bËt nÊc rung 10 lÇn/®iÓm ,V=2 km/h D469A 5 Lu lèp TS 280 lu 20 lÇn/®iÓm ; V = 4 km/h TS 280 6 Lu lÇn 3 b»ng lu nÆng 4 lÇn/®iÓm; V = 3 km/h D399 Khèi l­îng vËt liÖu cho cÊp phèi ®¸ d¨m (lÊy theo §MDT XDCB - Bé X©y dùng môc EC2000) lµ : V= 140 m3/100m3 . VËy khèi l­îng cho mét ®o¹n 120 m víi chiÒu dÇy 18 cm : V1= = 241.92 (m3) N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña xe MAZ-503 : Pvc = 87.93 (T/ca) Dung träng cña cÊp phèi sau khi ®· lÌn Ðp lµ: 2.4 (T/m3) HÖ sè ®Çm nÐn cÊp phèi lµ : 1.35 Dung träng cÊp phèi tr­íc khi lÌn Ðp lµ: = 1.78(T/m3) VËy n¨ng suÊt cña xe MAZ-503 vËn chuyÓn cÊp phèi lµ: = 57.13 (m3/ca) N¨ng suÊt m¸y r¶i CP§D lo¹i I lµ : =1012.51 (m3/ca) B¶ng 5.7. B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ sè ca m¸y khi thi c«ng líp CPDD lo¹i I STT Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y Khèi L­îng §¬n vÞ N¨ng SuÊt Sè Ca m¸y 1 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m & ®æ ë lßng ®­êng MAZ-503 241.92 m3 57.13 4.23 2 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m SUPER 1400 241.92 m3 1012.51 0.24 3 Lu nhÑ 4 lÇn/®iÓm; V = 2 km/h D469A 0.12 Km 0.41 0.30 4 Lu bËt nÊc rung 8 lÇn/®iÓm , V=4 km/h D469A 0.12 Km 0.41 0.30 5 Lu nÆng b¸nh lèp 20 lÇn/®iÓm, V = 4 km/h TS 280 0.12 Km 0.23 0.51 6 Lu nÆng 4 lÇn/®iÓm; V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.57 0.21 B¶ng 5.8. B¶ng tæ hîp ®éi m¸y thi c«ng líp CP§D lo¹i I STT Tªn m¸y HiÖu m¸y Sè m¸y sö dông Sè thî m¸y 1 Xe vËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m MAZ-503 3 3 2 M¸y r¶i cÊp phèi ®¸ d¨m SUPER 1400 1 1 3 Lu nÆng b¸nh lèp TS 280 1 1 4 Lu nhÑ b¸nh thÐp D469A 1 1 5 Lu nÆng b¸nh thÐp D399 1 1 5.5.3.Thi c«ng c¸c líp bª t«ng nhùa Tèc ®é thi c«ng: V = 60 m/ca. Tr×nh tù thi c«ng: T­íi nhùa dÝnh b¸m trªn líp CP§D lo¹i I. Thi c«ng líp BTN h¹t võa . Thi c«ng líp BTN h¹t mÞn . Yªu cÇu chung cña thi c«ng 2 líp BTN. Tr­íc khi r¶i vËt liÖu ph¶i dïng m¸y thæi s¹ch bôi bÈn trªn bÒ mÆt líp mãng trªn. T­íi nhùa dÝnh b¸m víi l­îng nhùa tiªu chuÈn 0,8 kg/m2, nhùa ®­îc dïng lµ bi tum láng. Hai líp BTN ®Òu ®­îc thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p r¶i nãng nªn yªu cÇu mäi thao t¸c ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, khÈn tr­¬ng, tuy nhiªn vÉn ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nhiÖt ®é sau: + NhiÖt ®é xuÊt x­ëng: 1300C¸1600C. + NhiÖt ®é vËn chuyÓn ®Õn hiÖn tr­êng: 1200C¸1400C. + NhiÖt ®é r¶i: 1100C¸1300C. + NhiÖt ®é lu: 1100C¸1400C. + NhiÖt ®é khi kÕt thóc lu: ³ 700C. - Yªu cÇu khi vËn chuyÓn: Ph¶i dïng « t« tù ®æ ®Ó vËn chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ph¶i phñ b¹t kÝn ®Ó ®ì mÊt m¸t nhiÖt ®é vµ phßng m­a. §Ó chèng dÝnh ph¶i quÐt dÇu lªn ®¸y vµ thµnh thïng xe, tû lÖ dÇu/n­íc lµ 1/3. Kh«ng nªn dïng chung víi xe vËn chuyÓn vËt liÖu kh¸c. - Yªu cÇu khi r¶i: ChØ ®­îc r¶i BTN b»ng m¸y r¶i chuyªn dïng. Tr­íc khi r¶i tiÕp d¶i sau ph¶i söa sang l¹i mÐp chç nèi tiÕp däc vµ ngang ®ång thêi quÐt mét líp nhùa láng ®«ng ®Æc võa hay nhò t­¬ng nhùa ®­êng ph©n tÝch nhanh ®Ó ®¶m b¶o sù dÝnh b¸m tèt gi÷a hai vÖt r¶i cò vµ míi. Khe nèi däc ë líp trªn vµ líp d­íi ph¶i so le nhau, c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 20cm. Khe nèi ngang ë líp trªn vµ líp d­íi c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 1m. - Yªu cÇu khi lu: Ph¶i bè trÝ c«ng nh©n lu«n theo dâi b¸nh lu nÕu cã hiÖn t­îng bãc mÆt th× ph¶i quÐt dÇu lªn b¸nh lu, (tû lÖ dÇu: n­íc lµ 1:3). C¸c líp bª t«ng nhùa ®­îc thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p r¶i nãng ®­îc vËn chuyÓn tõ tr¹m trén vÒ víi cù ly trung b×nh 5 km vµ ®­îc d¶i b»ng m¸y r¶i SUPER 1400 5.6.TÝnh to¸n khèi l­îng vµ sè ca m¸y cÇn thiÕt L­îng nhùa dÝnh b¸m ®Ó r¶i BTN (1.6 kg/m2) 120 x 9 x 1.6 = 1728 kg L­îng bª t«ng nhùa h¹t th« (dÇy 7 cm tra theo ®Þnh møc XDCB-98) 120 x 9 x = 150.55 tÊn - L­îng bª t«ng nhùa h¹t mÞn (dÇy 5 cm tra theo ®Þnh møc XDCB-98) 120 x 9 x = 130.90 tÊn B¶ng 5.9. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng vµ yªu cÇu m¸y mãc ®èi víi líp BTN STT Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 T­íi nhùa dÝnh b¸m Xe t­íi D164A 2 VËn chuyÓn & R¶i hçn hîp BTN h¹t th« Xe MAZ-503 , SUPER 1400 3 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm ; V= 2km/h D469A 4 Lu b¸nh lèp líp BTN 10 lÇn/®iÓm V = 4km/h TS280 5 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm ; V= 3 km/h D4399 7 VËn chuyÓn & R¶i hçn hîp BTN h¹t mÞn Xe MAZ-503 , SUPER 1400 8 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm ; V= 2km/h D469A 9 Lu b¸nh lèp líp BTN 10 lÇn/®iÓm ; V = 4 km/h TS280 10 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm ; V= 3 km/h D399 B¶ng 5.10.Tr×nh tù thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t th« STT Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y §¬n vÞ Khèi l­îng N¨ng SuÊt Sè ca m¸y 1 T­íi nhùa dÝnh b¸m D164A kg 1728 30000 0,06 2 VËn chuyÓn hçn hîp BTN h¹t võa MAZ 503 TÊn 150,55 109,71 1,37 3 R¶i hçn hîp BTN h¹t võa SUPER 1400 TÊn 150,55 1600 0,094 4 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm;V=2km/h D469A km 0,12 0,528 0,23 5 Lu b¸nh lèp líp BTN10 lÇn/®iÓm; V= 4 km/h TS280 km 0,12 0,528 0,23 6 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 3 km/h D400 km 0,12 0,566 0,21 7 VËn chuyÓn hçn hîp BTN h¹t mÞn MAZ 503 TÊn 130,9 109,71 1,19 8 R¶i hçn hîp BTN h¹t mÞn SUPER 1400 TÊn 130,9 1600 0,082 9 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 2 km/h D 469A km 0,12 0,528 0,23 10 Lu b¸nh lèp líp BTN 10 lÇn/®iÓm; V= 4 km/h TS280 km 0,12 0,528 0,23 11 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 3 km/h D399 km 0,12 0,566 0,21 B¶ng 5.11. B¶ng tæ hîp ®éi m¸y thi c«ng líp mÆt BTN B¶ng STT Tªn m¸y HiÖu m¸y Sè m¸y cÇn thiÕt Sè thî m¸y 1 Xe «t« tù ®æ MAZ-503 4 4 2 M¸y r¶i BTN SUPER 1400 1 1 3 Lu nhÑ b¸nh thÐp D469A 1 1 4 Lu nÆng b¸nh thÐp D399 1 1 5 Lu nÆng b¸nh lèp TS280 1 1 6 Xe t­íi nhùa D164A 1 1 Tæng hîp qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng B¶ng 5.12.§µo khu«n ¸o ®­êng Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i m¸y sö dông §¬n vÞ Khèi l­îng N¨ng suÊt Sè ca m¸y §µo khu«n ¸o ®­êng b»ng m¸y san tù hµnh D144A m3 575.82 5264.64 0.11 Lu lßng ®­êng b»ng lu nÆng b¸nh thÐp 4 lÇn/®iÓm; tèc ®é 3 km/h D399 Km 0.12 0.53 0.23 B¶ng 5.13. Thi c«ng líp CPDD lo¹i 2 STT Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y Khèi L­îng §¬n vÞ N¨ng SuÊt Sè Ca m¸y 3 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 & ®æ ®èng ë lßng ®­êng MAZ-503 235.2 m3 57.13 4.12 4 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h1= 20 cm D144 840 m2 3653.10 0.23 5 Lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V =2km/h D469A 0.12 Km 0.29 0.41 6 Lu nÆng 10 lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.32 0.38 7 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 & ®æ ®èng ë lßng ®­êng MAZ-503 211.68 m3 57.13 3.71 8 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 theo chiÒu dµy h2= 18 cm D144 840 m2 3653.10 0.23 9 Lu nhÑ 8 lÇn/®iÓm; V = 2km/h D469A 0.12 Km 0.29 0.41 10 Lu nÆng 10 lÇn/®iÓm, V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.32 0.38 B¶ng 5.14.Thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m I Stt Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y Khèi L­îng §¬n vÞ N¨ng SuÊt Sè Ca m¸y 11 VËn chuyÓn cÊp phèi ®¸ d¨m & ®æ ë lßng ®­êng MAZ-503 241.92 m3 57.13 4.23 12 R¶i vµ san ®Òu cÊp phèi ®¸ d¨m SUPER 1400 241.92 m3 1012.51 0.24 13 Lu nhÑ 4 lÇn/®iÓm; V = 2 km/h D469A 0.12 Km 0.41 0.3 14 Lu bËt nÊc rung 8 lÇn/®iÓm , V=4 km/h D469A 0.12 Km 0.41 0.3 15 Lu nÆng b¸nh lèp 20 lÇn/®iÓm, V = 4 km/h TS 280 0.12 Km 0.23 0.51 16 Lu nÆng 4 lÇn/®iÓm; V = 3 km/h D399 0.12 Km 0.57 0.211 B¶ng 5.15. Thi c«ng líp BTN STT Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i M¸y §¬n vÞ Khèi l­îng N¨ng SuÊt Sè ca m¸y 1 T­íi nhùa dÝnh b¸m D164A kg 1728 30000 0,06 2 VËn chuyÓn hçn hîp BTN h¹t th« MAZ 503 TÊn 150,55 109,71 1,37 3 R¶i hçn hîp BTN h¹t th« SUPER 1400 TÊn 150,55 1600 0,094 4 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm;V=2km/h D469A km 0,12 0,528 0,23 5 Lu b¸nh lèp líp BTN10 lÇn/®iÓm; V= 4 km/h TS280 km 0,12 0,528 0,23 6 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 3 km/h D399 km 0,12 0,566 0,21 7 VËn chuyÓn hçn hîp BTN h¹t mÞn MAZ 503 TÊn 130,9 109,71 1,19 8 R¶i hçn hîp BTN h¹t mÞn SUPER 1400 TÊn 130,9 1600 0,082 9 Lu nhÑ líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 2 km/h D 469A km 0,12 0,528 0,23 10 Lu b¸nh lèp líp BTN 10 lÇn/®iÓm; V= 4 km/h TS280 km 0,12 0,528 0,23 11 Lu nÆng líp BTN 4 lÇn/®iÓm; V= 3 km/h D399 km 0,12 0,566 0,212 TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch ®æ ®èng vËt liÖu - Khi chë vËt liÖu ®Õn, « t« tù ®æ ®æ ®èng vËt liÖu ë lßng ®­êng theo mét kho¶ng c¸ch tÝnh to¸n L (h×nh vÏ) 2. cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II líp : L = 2.31 m 1. cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I : L = 2.44 m s¬ ®å ®æ ®èng vËt liÖu L cäc dÊu ®æ ®èng vËt liÖu 1 L - Kho¶ng c¸ch ®æ ®èng vËt liÖu tÝnh theo c«ng thøc: L = (m) Trong ®ã: + Q : Lµ khèi l­îng chuyªn chë cña « t« (m3) + Xe MAZ-503 cã kÝch th­íc thïng nh­ sau: Dµi : 3.5 m, Réng : 2.28 m, Cao : 0.52 m Þ Q = 3.5 x 2.28 x 0.52 = 4.1496 (m3); + B: BÒ réng mÆt ®­êng (B = 7.0m) + h1 : ChiÒu dµy ch­a lÌn Ðp vËt liÖu: h1 = Kxh + h : ChiÒu dµy ®· lÌn Ðp vËt liÖu (tøc lµ líp mÆt ®­êng thiÕt kÕ) + K : HÖ sè lÌn Ðp vËt liÖu K = 1.35 ; - Kho¶ng c¸ch ®æ ®èng cña líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 : h = 20 cm = 0.20 m; L = = 2.20 m . h = 18 cm = 0.18 m; L = = 2.44 m . - Kho¶ng c¸ch ®æ ®èng cña líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I : h = 18 cm= 0.18 m; L = = 2.44m . 5.7.Thµnh lËp ®éi thi c«ng mÆt ®­êng §éi thi c«ng mÆt ®­êng ®­îc biªn chÕ nh­ sau: +) 16 xe « t« tù ®æ MAZ - 503 dïng chung +) 1 m¸y san tù hµnh D144 +) 2 lu nhÑ b¸nh thÐp D469A +) 2 lu nÆng b¸nh thÐp D399 +) 2 lu nÆng b¸nh lèp TS280 +) 1 xe t­íi nhùa D164A +) 1 m¸y r¶i SUPER 1400 +) 27 c«ng nh©n MÆt ®­êng sÏ ®­îc thi c«ng trong thêi gian 41 ngµy TiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng ®­îc tr×nh bµy ë b¶n vÏ TC - 13. Ch­¬ng 6. TiÕn ®é thi c«ng chung Theo dù kiÕn c«ng t¸c x©y dùng tuyÕn b¾t ®Çu tiÕn hµnh tõ ngµy 01/06/2009 vµ hoµn thµnh sau 03 th¸ng. Nh­ vËy ®Ó thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh toµn bé m¸y mãc thi c«ng ®­îc chia lµm c¸c ®éi nh­ sau: 1. §éi 1: lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ C«ng viÖc: x©y dùng l¸n tr¹i, lµm ®­êng t¹m, kh«i phôc cäc, dêi cäc ra khái ph¹m vi thi c«ng, ph¸t quang, chÆt c©y, dän mÆt b»ng thi c«ng; ThiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc: 1 m¸y kinh vÜ THEO20, 1 m¸y thuû b×nh NIVO30, 3 m¸y ñi D271A, 37 c«ng nh©n; Thêi gian: 6 ngµy. 2. §éi 2: lµm nhiÖm vô x©y dùng cèng C«ng viÖc: X©y dùng 13 cèng tõ C1 ®Õn C13 thi c«ng tõ hai phÝa; ThiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc: 1 m¸y ®µo KOMATSU, 1 cÇn trôc KC1652A, 1 m¸y ñi D271A, 1 xe «t« MAZ 503, 20 c«ng nh©n 3,5/7; Thêi gian: 23 ngµy. 3. §éi 3: lµm nhiÖm vô thi c«ng nÒn ®­êng C«ng viÖc: Thi c«ng ®o¹n I vµ ®o¹n II; ThiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc: 1 m¸y ñi D271A, 2 m¸y ®µo KOMATSU,12 « t« MAZ 503, 1 m¸y san D144, 3 lu nÆng b¸nh lèp TS 280, 22 c«ng nh©n 3/7; Thêi gian: ph©n ®o¹n I lµ m trong 18 ngµy vµ ph©n ®o¹n II lµm trong 11 ngµy ngµy. 4. §éi 4: lµm nhiÖm vô x©y dùng nÒn ®­êng C«ng viÖc : Thi c«ng ®o¹n II ; ThiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc: 1 m¸y ®µo KOMATSU, 6 « t« MAZ 503, 1 m¸y ñi D271A, 1 m¸y san D144, 2 lu nÆng b¸nh lèp TS 280, 18 c«ng nh©n 3/7; Thêi gian: 20 ngµy. 5. §éi 5: lµm nhiÖm vô x©y dùng mÆt ®­êng C«ng viÖc: thi c«ng mÆt ®­êng; ThiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc: 16 xe «t« MAZ 503, 1 m¸y san D144A, 1 m¸y r¶i SUPER, 2 lu nhÑ b¸nh thÐp D469A, 2 lu nÆng b¸nh thÐp D399 , 2 lu b¸nh lèp TS280, 1 xe t­íi nhùa D164A, 27 c«ng nh©n 4/7; Thêi gian: 41 ngµy. 6. §éi 6: ®éi hoµn thiÖn C«ng viÖc: Lµm nhiÖm vô thu dän vËt liÖu, trång cá, c¾m c¸c biÓn b¸o. ThiÕt bÞ m¸y mãc: 1 xe « t« MAZ 503, 5 c«ng nh©n, c«ng cô th« s¬; Thêi gian: 6 ngµy. 7. KÕ ho¹ch cung øng nhiªn, vËt liÖu VËt liÖu lµm mÆt ®­êng gåm: CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I, cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2, ®­îc vËn chuyÓn tõ má c¸ch c«ng tr­êng thi c«ng 4.5 km. Bª t«ng nhùa ®­îc vËn chuyÓn tõ tr¹m trén c¸ch c«ng tr­êng thi c«ng 8 km; Nhiªn liÖu cung cÊp cho m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi tõng lo¹i m¸y. TiÕn ®é thi c«ng chung ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ TC – 14. TµI LIÖU THAM KH¶O [1]. NguyÔn Xu©n Trôc, D­¬ng Häc H¶i, Vò §×nh Phông. Sæ tay thiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 1. NXB Gi¸o Dôc 2003. [2]. NguyÔn Xu©n Trôc, D­¬ng Häc H¶i, Vò §×nh Phông. Sæ tay thiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 2. NXB X©y Dùng 2003. [3] Phan Cao Thä.H­íng dÉn thiÕt kÕ ®­êng « t«. NXB Giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi - 1996. [4]. CHXHCNVN. §­êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.TCVN 4054:2005. [5].TCVN-TCNGTVT. Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®­êng mÒm 22 TCN 211-93 NXB Giao th«ng vËn t¶i .Hµ Néi-1993 [6]. §ç B¸ Ch­¬ng. ThiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 1. NXB Gi¸o Dôc 2003. [7]. D­¬ng Häc H¶i, NguyÔn Xu©n Trôc. ThiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 2. NXB Gi¸o Dôc 2003. [8]. NguyÔn Xu©n Trôc. ThiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 3. NXB Gi¸o Dôc 2003. [9]. D­¬ng Häc H¶i. ThiÕt kÕ ®­êng « t« tËp 4. NXB Gi¸o Dôc 2003. [10]. NguyÔn Quang Chiªu, Hµ Huy C­¬ng, D­¬ng Häc H¶i, NguyÔn Kh¶i. X©y dùng nÒn ®­êng « t«. NXB Gi¸o dôc . [11] Thµnh phè Hµ Néi. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n 1999 . Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThuyet minh Do An Tot Nghiep.doc
 • dwgCS 1- So sanh phuong an tuyen.dwg
 • dwgCS 2+3 Trac doc phuong an 1-2.dwg
 • dwgCS 4 Trac ngang dien hinh.dwg
 • dwgCS 5 Ket cau ao duong.dwg
 • dwgKT 10 Yeu cau vat lieu.dwg
 • dwgKT 6+7 Binh do vaf trac doc thiet ke ky thuat.dwg
 • dwgKT 8 Thiet ke duong cong chuyentiep.dwg
 • dwgKT 9 Thiet ke cong tron P100.dwg
 • docPhu Luc.doc
 • dwgTC 11 Thiet ke dieu phoi dat.dwg
 • dwgTC 12 Thi cong lop mat.dwg
 • dwgTC 13 To chuc chi dao thi cong.dwg
Luận văn liên quan