Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Trường Thành

LỜI MỞ ĐẦU Xu thế quốc tế hoá và hội nhập kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế có tính quy luật tất yếu. Trước tác động của nó nhiều doanh nghiệp ra đời và suy vong. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường tạo ra môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, không những sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ tăng nhanh vòng quay vốn và đem lại ngày càng nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho công nhân viên. Để đạt được điều đó thì điều đầu tiên là các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành như thế nào . Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu và luôn là một trong những vấn đề thời sự được các doanh nghiệp quan tâm. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Trường Thành, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn Thế Khải và các cô chú trong Công ty Trường Thành em lựa chọn đề tài: “KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH” Nội dung của luận văn gồm 3 phần: PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH. PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH. Với thời gian thực tập còn ít cùng với những kiến thức còn nhiều hạn chế, chắc chắn luận văn có nhiều sai sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô và những độc giả quan tâm tới vấn đề này để cho luận văn được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY DỰNG CƠ BẢN I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Cũng như các nành khác, sau những năm thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý ngành xây dựng cơ bản ngày một thích nghi và phát triển được Đảng, nhà nước quan tâm hơn. Là một ngành sản xuất vật chất nhưng sản phẩm ngành xây dựng cơ bản lại mang những đặc điểm riêng biệt so với sản phẩm của các ngành sản xuất khác. Chính vì vậy mà tổ chức hậchtoán ở doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phải dựa trên những đặc điểm đó. 1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp: - Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài và phân tán Do vậy, trước khi tiến hành xây lắp, sản phẩm dự định đều phải qua các khâu từ dự án đến dự toán công trình. Trong suốt quá trình xây lắp phải lấy giá dự toán làm thước đo kể cả về mặt giá trị lẫn kỹ thuật. - Sản phẩm xây lắp hoàn thành không thể nhập kho mà được tiêu thụ ngay theo giá dự toán hay giá thỏa thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu), do vậy tính toán chất lượng hàng hóa của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất và phân bố trên nhiều vùng lãnh thổ, còn các điều kiện sản xuất như máy móc, lao động, vật tư, đều phải chuyển theo địa điểm của công trình xây lắp. đặc điểm này đòi hỏi công tác sản xuất có tính lưu động cao và thiếu ổn định, đồng thời gây nhiều khó khăn phức tạp cho công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Thời gian sử dụng sản phẩm lâu dài đòi hỏi chất lượng công trình phải đảm bảo. Đặc điểm này đòi hỏi công tác kế toán phải được tổ chức tốt, cho chất lượng sản phẩm đạt như dự toán thiết kế, tạo điều kiện cho việc bàn giao công trình, ghi nhận doanh thu và hồi vốn. 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp Hoạt động xây lắp được diễn ra diễn ra dưới điều kiện sản xuất thiếu tính ổn định, luôn biến đổi theo địa điểm và giai đoạn thi công. Do vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn phương án tổ chức thi công thích hợp (khoán thi công ) Chu kỳ sản xuất kéo dài, do vậy tổ chức sản xuất hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công là điều kiện quan trọng để tránh những tổn thất rủi ro và ứ đọng vốn trong đầu tư kinh doanh. Sản xuất xây lắp phải diễn ra ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự nhiên. Do vậy, sản xuất kinh doanh xây lắp rất dễ xảy ra các khoản thiệt hại. 3. Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp Những đặc điểm của sản phẩm xây lắp, đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp nói trên phần nào chi phối công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung và kế toán trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Kế toán chi phí nhất thiết phải được phân tích theo từng khoản mục chi phí, do đối tượng hạch toán chi phí có thể là các hạng mục công trình, các giai đoạn của hạng mục công trình hoặc các nhóm các hạng mục công trình cụ thể, nhằm thường xuyên so sánh, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí. Qua đó xem xét nguyên nhân vượt kế hoạch, hụt dự toán và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Đối tượng tính giá thành là các hạng mục công trình hoàn thành, các giai đoạn công việc đã hoàn thành, các khối lượng xây lắp có tính dự toán riêng đã hoàn thành. từ đó xác định phương pháp tính giá trị cho thích hợp. Phương pháp tính trực tiếp, phương pháp tổng cộng chi phí, phương pháp hệ số hoặc phương pháp tỷ lệ. Để có thể so sánh, kiểm tra chi phí, sản xuất xây lắp thực tế phát sinh với dự toán chi phí sản phẩm xây lắp đã được lập thì dự toán chi phí thường được lập theo từng hạng mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công Từ những đặc điểm trên trong đơn vị kinh doanh xây lắp công tác kế toán vừa phải đảm bảo yêu cầu phản ảnh chung của một đơn vị sản xuất là ghi chép tính toán đầy đủ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm vừa thực hiện phù hợp với ngành nghề chức năng của mình cung cấp thông tin và số liệu chính xác phục vụ cho quản lý doanh nghiệp. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY DỰNG CƠ BẢN

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Trường Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹i sæ s¸ch cña c«ng ty (sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt) ngoµi lo¹i ghi chÐp chung cho toµn c«ng ty cßn ®­îc më riªng theo tõng c«ng tr×nh. 2-/ Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. C«ng ty Tr­êng Thµnh ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu c«ng ty sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm: TK 621, TK 622, TK 623, TK 627, TK 154. C¸c tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh). Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sã 2, víi ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tr×nh ®é cho phÐp vµ ®Ó tiÖn cho viÖc tr×nh bµy theo dâi c¸c chøng tõ, b¶ng biÓu mét c¸ch cã hÖ thèng vµ logic, em xin tr×nh bµy vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh §ån Biªn phßng §øc Long cña c«ng ty. 2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. VËt liÖu ®­îc sö dông t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh rÊt ®a d¹ng phong phó. Th«ng th­êng, trong mçi c«ng tr×nh, gi¸ trÞ vËt liÖu chiÕm 70% ®Õn 75% tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn trong tr­êng hîp c«ng ty x©y dùng cho liªn doanh n­íc ngoµi, phÝa chñ ®Çu t­ cung cÊp toµn bé vËt t­ cho c«ng ty. C«ng ty chØ gãp chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ chung kh¸c vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, do ®ã viÖc sö dông vËt t­ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh x¸c hay kh«ng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn quy m« gi¸ thµnh, c«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n lo¹i chi phÝ nµy. C«ng ty kh«ng ¸p dông chÕ ®é kho¸n gän vËt t­ cho c¸c ®éi thi c«ng. Nh÷ng lo¹i vËt t­ chÝnh, cã gi¸ trÞ lín (bª t«ng t­¬i, xi m¨ng, g¹ch,...) ®Òu do c«ng ty trùc tiÕp ký hîp ®ång víi ng­êi b¸n, sau ®ã ®Õn kú lÜnh vËt t­ theo hîp ®ång, nh©n viªn ®éi sÏ ®i lÜnh. Nh÷ng lo¹i vËt t­ phô do c¸c ®éi mua s¾m b»ng tiÒn t¹m øng (ve, s¬n, ®inh, phô gia bª t«ng). XÐt vÒ tæng thÓ, l­îng vËt t­ do ®éi mua s¾m chiÕm tõ 5% ®Õn 10% tæng chi phÝ mçi c«ng tr×nh. §Ó ®¶m b¶o sö dông vËt t­ ®óng møc, tiÕt kiÖm, hµng tuÇn c¸c ®éi lËp b¶ng kÕ ho¹ch mua vËt t­ dùa trªn dù to¸n khèi l­îng x©y l¾p vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t­. Sau khi phßng kÕ ho¹ch duyÖt, c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh lo¹i vËt t­ nµo do c«ng ty mua, lo¹i nµo do ®éi mua vµ sè l­îng lµ bao nhiªu. B»ng kÕ ho¹ch nµy lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vËt t­ thùc tÕ. Cuèi th¸ng (quý), phßng kÕ ho¹ch cïng phßng kÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ph©n tÝch vµ ®Ò ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vËt t­. Do kÕ ho¹ch mua vËt t­ ®­îc lËp ®Þnh kú lµ tuÇn nªn l­îng vËt t­ c«ng ty sö dông hÇu nh­ kh«ng thõa. V× vËy, vËt t­ mua vÒ ®­îc chuyÓn th¼ng ra c«ng tr­êng. T¹i c«ng ty kh«ng cã kho chøa vËt t­. Khi vËt t­ chuyÓn ra c«ng tr­êng c¸c ®éi kh«ng lËp phiÕu nhËp kho, xuÊt kho t¹i c«ng tr­êng. VËt t­ sö dông cho thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n theo gi¸ trÞ thùc tÕ. = + vµ ®­îc h¹ch to¸n theo bót to¸n sau: Nî TK 621 : Gi¸ trÞ vËt t­ thùc tÕ xuÊt dïng. Cã TK 141,331,111,112,331... * Khi ®éi trùc tiÕp phô tr¸ch mua vËt t­. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua vËt t­, phiÕu b¸o gi¸ vµ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng do c¸c ®éi göi lªn gi¸m ®èc, gi¸m ®èc duyÖt t¹m øng cho c¸c ®éi. Trªn c¬ së giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi. PhiÕu chi ®­îc lËp thµnh 3 liªn liªn 1: l­u, liªn 2: ng­êi xin t¹m øng gi÷, liªn 3: chuyÓn cho thñ quü ®Ó thñ quü chi tiÒn vµ ghi vµo sæ quü, sau ®ã chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. Khi mua vËt t­ vÒ c«ng tr­êng, nh©n viªn kÕ to¸n ®éi ghi vµo b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng. Thñ kho c«ng tr­êng cïng nh©n viªn phô tr¸ch mua vËt t­ tiÕn hµnh kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng vËt t­ vµ x¸c nhËn vµo b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­. B¶ng nµy ®­îc lËp cho tõng c«ng tr×nh vµ sÏ ®­îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vµo cuèi th¸ng, cã mÉu nh­ sau (B¶ng 1). * Tr­êng hîp vËt t­ do c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång. Sau khi ký hîp ®ång, ®Õn thêi h¹n, c¸c ®éi cö ng­êi ®i lÜnh vËt t­ vÒ c«ng tr­êng. Ng­êi b¸n vµ nh©n viªn ®éi cïng lËp biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸. §ång thêi nh©n viªn kÕ to¸n ®éi ghi vµo b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ vµ mang biªn b¶n giao hËn hµng ho¸ lªn c«ng ty ®Ó c«ng ty tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ng­êi b¸n (®èi víi vËt t­ phô), hîp ®ång mua hµng, biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ vµ c¸c chøng tõ gèc kh¸c (®èi víi vËt t­ chÝnh), kÕ to¸n vËt t­ lËp b¶ng kª chi tiÕt vËt t­ chÝnh vµ phô ®· sö dông cho thi c«ng. Riªng ®èi víi vËt t­ chÝnh, kÕ to¸n vËt t­ ph¶i lËp b¶ng kª theo tõng lo¹i vËt t­. (B¶ng 2) C¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt vËt t­, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp vËt t­ cho mét c«ng tr×nh. (B¶ng 3) C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp vËt t­ sö dông cho tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. (B¶ng 4) Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh. Sau khi khíp sè liÖu gi÷a b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 621 (B¶ng 5), kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo TK 154. 2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng chØ v× nã ¶nh h­ëng ®Õn sù chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n. Chi phÝ nh©n c«ng t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh bao gåm: l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp trÝch theo l­¬ng cho sè c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p (c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p vµ c«ng nh©n vËn chuyÓn khu©n v¸c, c«ng nh©n chuÈn bÞ cho thi c«ng, c«ng nh©n thu dän hiÖn tr­êng). Trong tr­êng hîp c«ng nh©n l¸i vµ phô m¸y lµ do c«ng ty trùc tiÕp tr¶ l­¬ng. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ còng h¹ch to¸n vµo TK 622 nh­ng h¹ch to¸n riªng vµo kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty kh«ng bao gåm l­¬ng cña ®éi tr­ëng, thñ kho vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n t¹i ®éi. TiÒn l­¬ng cña c¸c c¸n bé nµy h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty Tr­êng Thµnh ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng kho¸n theo s¶n phÈm. * H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp trªn c«ng ty vµ bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi vµ c¸c c«ng nh©n t¹p vô trªn c«ng tr­êng. H×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo thi c«ng vµ ®­îc giao kho¸n theo hîp ®ång kho¸n. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm kho¶ng 30% tæng chi phÝ cña c«ng ty. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. * §èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm, chøng tõ ban ®Çu lµ hîp ®ång lµm kho¸n vµ c¸c b¶ng chÊm c«ng. Sau khi ký hîp ®ång lµm kho¸n, c¸c tæ tiÕn hµnh thi c«ng. Hµng ngµy, tæ tr­ëng c¸c tæ tiÕn hµnh theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n vµ chÊm c«ng vµo b¶ng chÊm c«ng. Khi kÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n, nh©n viªn kü thuËt vµ chØ huy c«ng tr­êng tiÕn hµnh kiÓm tra khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. Sau ®ã, x¸c nhËn vµo hîp ®ång lµm kho¸n. Th«ng th­êng t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh hÇu nh­ kh«ng cã tr­êng hîp kh«ng hoµn thµnh hîp ®ång. §ång thêi, ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng cho c¸c tæ viªn, trong ®ã ph©n biÖt sè ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tæ tr­ëng, ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cho thî vµ ®¬n gi¸ c«ng phô c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng ®èi víi mét c«ng viÖc lµm kho¸n nhÊt ®Þnh. - VÝ dô: Tæng sè tiÒn nhËn ®­îc do x©y t­êng 230. = 30 x 75.000 = 2.250.000® Mét c«ng cho tæ tr­ëng : 35.000® Mét c«ng cho thî : 30.000® Mét c«ng phô : 25.38000® NguyÔn Hoµng Dòng cã 5 c«ng trong viÖc x©y t­êng 230 nªn ®­îc h­ëng sè tiÒn c«ng lµ: 5 x 35.000 = 175.000® Thî §inh V¨n Hoµng cã 4,5 c«ng trong viÖc x©y t­êng 230 nªn ®­îc h­ëng sè tiÒn c«ng lµ: 4,5 x 30.000 = 135.000®. * §èi víi bé phËn t¹p vô, ®éi tr­ëng lµm hîp ®ång theo th¸ng trong ®ã ghi râ tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng mét ngµy (kh¸c nhau theo lo¹i viÖc). VÝ dô: c«ng nh©n TrÇn Quý C­êng 20.000®/ngµy. Cuèi th¸ng, ®èi víi bé phËn lao ®éng trùc tiÕp, ®éi tr­ëng tËp hîp l¹i c¸c hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh xem mét c«ng nh©n h­ëng tæng céng lµ bao nhiªu (mét c«ng nh©n cã thÓ thùc hiÖn mét hay nhiÒu hîp ®ång). Trong tr­êng hîp cuèi th¸ng vÉn ch­a hÕt h¹n lµm hîp ®ång kho¸n, c¸c ®éi tr­ëng cïng c¸n bé kü thuËt x¸c ®Þnh giai ®o¹n c«ng tr×nh ®Ó tÝnh ra l­¬ng cho c«ng nh©n (®èi víi bé phËn lao ®éng t¹p vô, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó x¸c ®Þnh sè c«ng ®­îc h­ëng vµ tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy). Sau khi tÝnh l­¬ng xong cho tæng sè lao ®éng trong ®éi, ®éi tr­ëng lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng nh©n theo tõng tæ, trong ®ã ghi sè c«ng cña tõng ng­êi vµ tiÒn l­¬ng cña ng­êi ®ã. (B¶ng 6) Sau ®ã, ®éi tr­ëng hoÆc nh©n viªn kÕ to¸n ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n c¸c hîp ®ång lµm kho¸n, b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®èi chiÕu chóng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng tæ theo tõng c«ng tr×nh. (B¶ng 7) §ång thêi, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh (®éi 1 vµ nhiÒu ®éi kh¸c tham gia x©y dùng c«ng tr×nh). (B¶ng 8) Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (xem B¶ng 9). Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi bót to¸n tÝnh l­¬ng vµo tê chøng tõ gèc quy ®Þnh cña c«ng ty. Dùa trªn chøng tõ gèc ®ã, kÕ to¸n vµo Sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung kÕ to¸n vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622 (B¶ng 10). Sau khi ®èi chiÕu khíp víi sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n nh­ l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) cña tõng c«ng tr×nh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm (TK 154), ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622, TK 154. Chi phÝ nh©n c«ng t¹i c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo bót to¸n sau: Nî TK 622 Cã TK 141 2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y dùng, c«ng ty cÇn cã m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng cña c«ng ty bao gåm: m¸y trén bª t«ng, cÈu thiÕu nhi, m¸y vËn th¨ng, cÇn cÈu KATO, ®Çm cãc NhËt,... Ngoµi ra, c«ng ty cßn cÇn nhiÒu lo¹i m¸y thi c«ng kh¸c, lý do lµ ®èi víi nh÷ng lo¹i nµy, chi phÝ ®i thuª rÎ h¬n so víi mua, v× vËy, c«ng ty cö ng­êi ®i thuª. Th«ng th­êng c«ng ty thuª lu«n c¶ m¸y, ng­êi l¸i vµ c¸c lo¹i vËt t­ cho ch¹y m¸y (thuª trän gãi). Khi b¾t ®Çu ®i thuª, c«ng ty vµ ®¬n vÞ cho thuª m¸y lËp hîp ®ång thuª thiÕt bÞ. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y sÏ ®­îc theo dâi qua nhËt tr×nh sö dông m¸y thi c«ng vµ lÖnh ®iÒu ®éng m¸y. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª m¸y, nhËt tr×nh sö dông m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ thuª m¸y mét th¸ng cho tõng c«ng tr×nh theo tõng lo¹i m¸y. VÝ dô: chi phÝ thuª m¸y bóa rung cho c«ng tr×nh §ån Biªn phßng §øc Long th¸ng 12 lµ: 800.000®/ngµy x 19 = 15.200.000 Ngoµi ra cã tr­êng hîp c«ng ty thuª m¸y tÝnh trän gãi trong mét th¸ng nh­ chi phÝ thuª m¸y cÈu KRON cho c«ng tr×nh §ån Biªn phßng §øc Long mét th¸ng lµ: 12.500.000®. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thuª cña tõng m¸y trªn tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y. (B¶ng 11) X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thuª m¸y cho tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi bót to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y vµo tê chøng tõ gèc riªng cña c«ng ty vµ nhËp vµo m¸y lªn sæ NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n vµo sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 627,331. Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y sang TK 154. * §èi víi nh÷ng lo¹i m¸y mãc thuéc së h÷u cña c«ng ty, ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ tiÕn hµnh thi c«ng, c«ng ty giao cho c¸c ®éi tù qu¶n lý nh÷ng m¸y mãc cÇn dïng. §èi víi nh÷ng lo¹i chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc, c¸c ®éi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi vÒ c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ Chi phÝ cho ch¹y m¸y bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu (x¨ng, dÇu, mì,...) tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n l¸i m¸y, phô m¸y vµ c¸c chi phÝ kh¸c (chi phÝ khÊu hao m¸y mãc, chi phÝ ®iÖn, n­íc mua ngoµi). - Chi phÝ vËt liÖu cho ch¹y m¸y: viÖc h¹ch to¸n chi phÝ x¨ng, dÇu, mì cho ch¹y m¸y t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, khi cã nhu cÇu, c¸c ®éi tù lo mua s¾m b»ng tiÒn t¹m øng, sau ®ã h¹ch to¸n l¹i cho c«ng ty theo nguyªn t¾c: chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo, øng víi m¸y nµo th× tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh ®ã, cho m¸y ®ã. Sau ®ã, kÕ to¸n phÇn hµnh liªn quan ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo tê chøng tõ gèc cña c«ng ty lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 141,621. Cuèi th¸ng, trªn c¬ së b¶ng chi tiÕt vËt t­ sö dông cho m¸y thi c«ng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ vËt t­ cho ch¹y m¸y thi c«ng sang TK 154. - TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n l¸i m¸y vµ phô m¸y: chøng tõ ban ®Çu còng lµ b¶ng chÊm c«ng, nhËt tr×nh sö dông xe m¸y vµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n. Hµng ngµy, ®éi tr­ëng theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tæ l¸i m¸y qua b¶ng chÊm c«ng. KÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n, ®éi tr­ëng tÝnh tiÒn l­¬ng cho tæ, cho ph©n viÖc ®ã. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng, thanh to¸n l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kÕ to¸n tæng hîp ghi nghiÖp vô vµo tê chøng tõ gèc lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622, 141. Sau khi khíp sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y vµo TK 154 (xem B¶ng 9). - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao, c«ng ty lËp cho mäi lo¹i TSC§ trong c«ng ty ®· ®¨ng ký víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n, sæ chi tiÕt TSC§, lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y cña c«ng ty, kÕ to¸n trÝch khÊu hao m¸y mãc thi c«ng cho tõng lo¹i m¸y, cho tõng c«ng tr×nh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ c«ng ty sö dông lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo tû lÖ (m¸y thi c«ng ho¹t ®éng ë c«ng tr×nh nµo th× trÝch cho c«ng tr×nh ®ã). Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. (B¶ng 12) Sau ®ã, kÕ to¸n phÇn hµnh liªn quan ghi chi phÝ khÊu hao vµo tê chøng tõ gèc, tõ sè liÖu ë chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627, 214. §ång thêi c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n ghi bót to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo NhËt ký chung sau ®ã tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627,141. Sau khi kiÓm tra sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y vµo TK 154. C¨n cø vµo chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ vËt t­, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ kh¸c vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y tÝnh vµo chi phÝ, sè liÖu c¨n cø trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho mçi c«ng tr×nh. (B¶ng 13) 2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó tiÕn hµnh thi c«ng, ngoµi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, c«ng ty cßn ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ chung kh¸c. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh trong tõng ®éi x©y l¾p vµ nÕu kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh th× ®­îc tËp hîp theo ®éi vµ cuèi kú ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh. Bao gåm: - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho bé phËn qu¶n lý ®éi (®éi tr­ëng, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho,...). - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®éi. - Chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (®iÖn, n­íc,...). - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (chi phÝ giao dÞch, b¶o hiÓm c«ng tr×nh). * Chi phÝ nh©n c«ng thuéc chi phÝ s¶n xuÊt chung: hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè l­¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi trong bé phËn qu¶n lý ®éi, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng bé phËn theo ®éi. Do mét ®éi cã thÓ cïng mét lóc thi c«ng trªn nhiÒu c«ng tr×nh nªn l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi ®­îc ph©n bæ ®Òu cho c¸c c«ng tr×nh. (B¶ng 14) Do ®éi 1 tham gia thi c«ng 2 c«ng tr×nh do ®ã tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi 1 ph©n bæ cho c«ng tr×nh §ån biªn phßng §øc Long lµ: = = 4.273.000 C¸ch tÝnh t­¬ng tù, kÕ to¸n trÝch l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi kh¸c ph©n bæ cho c«ng tr×nh §ån biªn phßng §øc Long. Tæng céng l¹i, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi cho c«ng tr×nh §ån biªn phßng §øc Long vµ ghi vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng. Sè liÖu trªn b¶ng nµy lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (B¶ng 9). * Chi phÝ c«ng cô, dông cô: t¹i c«ng ty, c«ng cô dông cô kh¸ cè ®Þnh theo th¸ng t¹i c¸c c«ng tr×nh, bao gåm: cuèc, xÎng, cét chèng, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng,... vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tæng chi phÝ c«ng cô, dông cô trong th¸ng, ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô (b¶ng 4) vµ ghi vµo sæ NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627, 153 vµ kÕt chuyÓn vµo TK 154. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ c«ng cô dông cô vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. * C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nµy theo nguyªn t¾c: chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n th¼ng vµo chi phÝ cña c«ng tr×nh ®ã,... C¨n cø vµo kÕt qu¶ tæng hîp ®ång, kÕ to¸n tæng hîp ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. (B¶ng 15) Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ trªn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi nghiÖp vô vµo tê chøng tõ gèc cña c«ng ty, lÊy ®ã lµm c¬ së ghi vµo NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 627, 331. Sau ®ã, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn vµo TK 154. * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lo¹i chi phÝ nµy ph¸t sinh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Hµng ngµy, chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña c«ng tr×nh ®ã. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh ®­îc tæng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. (B¶ng 16) X¸c ®Þnh xong c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ chung. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ chung lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh. (B¶ng 17) 3-/ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Sau khi ®· h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh­ trªn. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®­îc tæng hîp vµo Bªn Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 154 ®­îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154 Cã TK 621,622,627 - Khi c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 154 * §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña phÇn viÖc hoµn thµnh, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n còng t­¬ng tù nh­ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th«ng th­êng kh¸c. Tuy nhiªn, do ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n nªn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang th­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuãi quý lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t tíi tiªu chuÈn kü thuËt. Cuèi quý, c¸n bé kü thuËt, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ vµ bªn chñ ®Çu t­ ra c«ng tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn viÖc ®· hoµn thµnh vµ dë dang cuèi quý. C¸n bé phßng kü thuËt göi sang phßng kÕ to¸n b¶ng kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ dë dang cuèi quý theo dù to¸n tõng kho¶n môc c¨n cø vµo ®ã cïng víi tæng chi phÝ thùc tÕ ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý theo c«ng thøc sau: = x Ta cã b¶ng kª chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý. (B¶ng 18) 4-/ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: §Ó ®o l­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®óng, ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Víi ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th­êng trïng víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p. Do vËy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh còng lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng th­êng kÐo dµi (hai ®Õn ba n¨m) nªn hÕt 1 quý, c«ng ty l¹i tÝnh gi¸ thµnh cho phÇn viÖc ®· hoµn thµnh ®Ó thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Lóc nµy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ phÇn viÖc ®· thùc hiÖn xong t¹i ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. 4.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng quý mét ®Ó thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Cuèi quý, sau khi ®· hoµn thµnh viÖc ghi sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ mµ c¸c ®éi ®· tËp hîp ®­îc ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi, chÝnh x¸c. Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p, ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp). C«ng thøc tÝnh nh­ sau: = + - 4.3. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nh­ trªn, cuèi quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh cña tõng c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Thµnh phÇn cña gi¸ thµnh gåm 4 kho¶n môc: nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, m¸y thi c«ng vµ s¶n xuÊt chung kh¸c. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ chung, kÕ to¸n lËp ®­îc sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh cho tõng th¸ng. Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt tõng th¸ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho mét quý riªng ®èi víi chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, do nh÷ng lo¹i chi phÝ nµy gåm nhiÒu kho¶n môc chi phÝ cô thÓ nªn kÕ to¸n cßn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo quý. (B¶ng 19, 20, 21, 22). Cuèi cïng, dùa vµo c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®­îc kÕ to¸n ghi vµo b¶n b¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p. (B¶ng 23) PhÇn III Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh I-/ NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh. 1-/ Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr­êng Thµnh. - C«ng ty h¹ch to¸n vµ qu¶n lý chi phÝ vËt t­. Hµng tuÇn, c¸c ®éi ph¶i lËp kÕ ho¹ch mua vËt t­. Sau khi duyÖt xong, c«ng ty cung cÊp vËt t­ vµ tiÒn vèn cho c¸c ®éi, c¸c ®éi ph¶i tù tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng võa ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ vËt t­ võa ®¶m b¶o sù linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña c¸c ®éi. ViÖc c«ng ty chØ giao cho c¸c ®éi mua s¾m c¸c lo¹i vËt t­ nhá, kh«ng quan träng mµ c«ng ty trùc tiÕp ký hîp ®ång mua b¸n nh­ng vËt t­ cã gi¸ trÞ lín, chÝnh vµ quan träng gióp c«ng ty n¾m v÷ng ®­îc thÞ tr­êng gi¸ c¶, tiÖn cho viÖc lËp kÕ ho¹ch lÇn sau. §ång thêi, c«ng ty cßn cã thÓ trùc tiÕp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vËt t­ qua viÖc chän nguån hµng rÎ, cã ®iÒu kiÖn thiÕt lËp c¸c quan hÖ víi nhµ cung cÊp. VËt t­ mua do ®éi phô tr¸ch ph¶i qua duyÖt t¹m øng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh sö dông vËt t­ phï hîp víi dù to¸n. §ång thêi, ®èi víi vËt t­ c«ng ty ký, c¸c ®éi ph¶i cö ng­êi ®i lÜnh vÒ nªn gi¶m chi phÝ qu¶n lý t¹i c«ng ty (c«ng ty kh«ng cÇn lËp kho t¹i c«ng ty). C«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp t¹i c«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®óng chÕ ®é. T¹i c¸c c«ng tr×nh, khi nghiÖp vô ph¸t sinh c¸c ®éi ph¶i kÞp thêi hoµn chøng tõ l¹i cho c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n. C«ng ty lËp c¸c b¶ng kª chi tiÕt vËt t­ chÝnh vµ phô gióp cho viÖc theo dâi vËt t­ vµo cuè kú dÔ dµng. C¸c ®éi còng ph¶i lËp b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu vµo cuèi kú. H¬n n÷a, viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ cho tÊt c¶ c¸c cong tr×nh gióp cho c«ng ty dÔ so s¸nh gi÷a c¸c c«ng tr×nh. - Qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm nh­ h×nh thøc kho¸n ®­îc sö dông trong c«ng ty ®Ó giao viÖc cho c«ng nh©n t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc vÒ c¶ chÊt l­îng vµ thêi gian, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng ty. V× nÕu kh«ng kho¸n gän mµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian thi c«ng nh­ tr­íc dÔ dÉn ®Õn tr­êng hîp c«ng nh©n lµm cè tÝnh kÐo dµi thêi gian ®Ó h­ëng l­¬ng. MÉu hîp ®ång lµm kho¸n ®­îc lËp râ rµng, cô thÓ. Qu¸ tr×nh lao ®éng cña c«ng nh©n ®­îc theo dâi th­êng xuyªn qua b¶ng chÊm c«ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng ghi râ sè c«ng, sè tiÒn cña tõng c«ng nh©n (do c¸c ®éi tr­ëng lËp theo tõng ®éi) gióp cho kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng vµ tÝnh gi¸ thµnh râ rµng. - Qu¶n lý chi phÝ m¸y thi c«ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng thµnh mét kho¶n riªng, râ rµng, cô thÓ th«ng qua viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng. ViÖc sö dông nhËt tr×nh m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng gióp c«ng ty x¸c ®Þnh râ kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng t¹i mét c«ng tr×nh cña mét m¸y thi c«ng qua ngµy th¸ng ghi trªn lÖnh ®iÒu ®éng. Cuèi kú, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y (chi tiÕt theo lo¹i m¸y, sè ca, sè tiÒn mét ca), chi phÝ nhiªn liÖu cho ch¹y m¸y (chi tiÕt theo lo¹i vËt t­, lo¹i m¸y, sè l­îng vµ ®¬n gi¸), chi phÝ nh©n c«ng cho ch¹y m¸y. Qua ®ã, ng­êi qu¶n lý hiÓu râ cÊu thµnh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ kÕ to¸n tæng hîp thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông m¸y vµ tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ trong chi phÝ m¸y vµ tû träng chi phÝ m¸y trong gi¸ thµnh. * Chi phÝ chung kh¸c. T­¬ng tù chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tæng hîp thµnh b¶ng riªng trong ®ã chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæng hîp cã hiÖu qu¶. §èi víi c«ng cô dông cô, do ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cã ®Æc tr­ng lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn c¸c lo¹i c«ng cô, dông cô th­êng kh¸ cè ®Þnh t¹i mét c«ng tr×nh. Do ®ã c«ng ty kh«ng ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho c¸c c«ng tr×nh vµ ®©y còng lµ ®iÓm thuËn lîi t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng ®iÓm tån t¹i. 2-/ Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ. Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng c¬ b¶n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng so víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c. Do vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, tËp hîp chi phÝ nãi riªng t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. - §èi víi chi phÝ vËt t­: c«ng ty tuy lËp b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ t¹i c¸c ®éi nh­ng vÉn ch­a theo dâi thËt cô thÓ viÖc nhËp, xuÊt vËt t­ t¹i c«ng tr­êng (c«ng ty kh«ng lËp phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho t¹i c«ng tr­êng,...). §ång thêi, b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ lËp chung cho mäi lo¹i vËt t­ nªn tÝnh tæng hîp ch­a cao. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng: c«ng ty lËp c¸c hîp ®ång lµm kho¸n cßn theo mÉu cò, ch­a ®æi míi. C«ng ty giao kho¸n cho tõng ®éi, ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng nh­ng c«ng ty l¹i kh«ng theo dâi cô thÓ qu¸ tr×nh chia l­¬ng nªn dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng h­ëng kh«ng ®óng c«ng søc vµ ®éi tr­ëng dÔ h­ëng lîi. Khi c«ng ty lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh, ch­a ghi râ mçi c«ng nh©n lµm bao nhiªu ®èi víi mét hîp ®ång lµm kho¸n nhÊt ®Þnh vµ h­ëng bao nhiªu l­¬ng ®èi víi phÇn viÖc ®ã. Bé phËn t¹p vô còng kh«ng chi tiÕt cô thÓ c«ng viÖc cña tõng ng­êi. - §èi víi c¸c chi phÝ ®iÖn n­íc: c«ng ty míi chØ tËp hîp l¹i theo tæng sè mµ ch­a chi tiÕt ra theo tõng lo¹i. §èi víi chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c còng t­¬ng tù. Nh­ vËy, nh×n v¶o b¶ng tæng hîp chi phÝ chung vµ sæ chi tiÕt chi phÝ ng­êi qu¶n lý chØ biÕt tæng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c chø kh«ng biÕt râ rµng gåm nh÷ng lo¹i chi phÝ g×. II-/ Nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chi phÝ nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, c«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ t×m ra c¸c ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty thùc sù trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý nh¹y bÐn. Qua nghiªn cøu t×m hiÓu t¹i c«ng ty, dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc qua ghÕ nhµ tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn ThÕ Kh¶i vµ c¸c c« chó trªn c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p sau: 1-/ §èi víi chi phÝ vËt t­. VËt t­ chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh nªn viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ vËt t­ lµ rÊt cÇn thiÕt. - T¹i mçi c«ng tr×nh, c«ng ty cã bè trÝ thñ kho, nh©n viªn kinh tÕ. V× vËy, c«ng ty nªn cã mét nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n chÆt chÏ h¬n n÷a qu¸ tr×nh nhËp vËt t­ vÒ c«ng tr­êng vµ qu¸ tr×nh xuÊt vËt t­ thùc cho thi c«ng. Tuy dù to¸n lËp hµng tuÇn nh­ng dù to¸n kh«ng thÓ hoµn thµnh chÝnh x¸c, do ®ã ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n n÷a, n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a qu¸ tr×nh qu¶n lý trong ®¬n vÞ, sö dông tiÕt kiÖm h¬n n÷a vËt t­ th× khi vËt t­ vÒ nhËp kho c«ng tr­êng, c¸c ®éi nªn lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng. ViÖc lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng cÇn cã sù gi¸m s¸t, x¸c nhËn cña ®éi tr­ëng, thñ kho, nh©n viªn kÕ to¸n, nh©n viªn phô tr¸ch thu mua. VÝ dô nh­ lóc mua d©y thÐp buéc mét ly vÒ c«ng tr×nh §ån Biªn phßng §øc Long, phiÕu nhËp kho ®­îc lËp nh­ sau: B¶ng phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng Sè:............ C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Ngµy 7/12/1999 Tªn ng­êi nhËp: NguyÔn Quèc ViÖt STT Tªn quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Xin nhËp Thùc nhËp 1 D©y thÐp buéc 1 ly kg 400 400 6.200 2.480.000 PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh hai liªn: mét liªn thñ kho gi÷ ®Ó lËp thÎ kho, mét liªn chuyÓn lªn cho kÕ to¸n ®éi gi÷ cïng ho¸ ®¬n ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ lËp b¶ng chi tiÕt vËt t­ vµo cuèi kú. Khi xuÊt vËt t­ cho thi c«ng, thñ kho ghi vµo thÎ kho, lÊy x¸c nhËn cña kÕ to¸n vµ ng­êi xin lÜnh vËt t­. Sau khi kiÓm tra ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng, thñ kho xuÊt vËt t­ cho ng­êi cã nhu cÇu. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®éi tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt t­ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nhËp vµ xuÊt vËt t­ chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. Cuèi th¸ng, phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng, thÎ kho vµ c¸c ho¸ ®¬n mua hµng sÏ ®­îc göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó ghi sæ vµ ®èi chiÕu sè liÖu. B¶ng nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó lËp lu«n b¶ng tæng hîp vËt t­ sö dông cho c«ng tr×nh. C¸c ®éi sÏ kh«ng cÇn ph¶i lËp b¶ng theo dâi vËt t­. Nh­ vËy, ta cã thÓ thÊy viÖc lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr×nh khiÕn cho qu¸ tr×nh tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu ®èi víi yÕu tè vËt liÖu trong c«ng ty râ rµng vµ chÆt chÏ h¬n, cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ qu¶n lý chi phÝ cao h¬n. - Do vËt t­ ®­îc nhËp vµo kho, nÕu c«ng ty lËp phiÕu nhËp kho vµ thÎ kho, c«ng ty nªn lËp sæ danh ®iÓm b»ng c¸ch lËp cho mçi lo¹i vËt t­ mét danh môc vµ ®¸nh m· sè cho vËt t­. Mçi vËt t­ ®­îc ®¸nh mét m· duy nhÊt. VÝ dô: VT - 001 - Xi m¨ng. VT - 0011: Xi m¨ng cña nhµ m¸y Hoµng Th¹ch. VT - 0012: Xi m¨ng cña nhµ m¸y Clinfon. VT - 0013: Xi m¨ng cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng. B¶ng: §¬n vÞ : C«ng ty Tr­êng Thµnh - Vinaconco 2. §iÖn tho¹i : sæ danh ®iÓm vËt t­ TT Danh ®iÓm Tªn vËt t­ §¬n vÞ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 1 VT - 0011 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch tÊn 825.000 12.375.000 2-/ §èi víi chi phÝ nh©n c«ng (c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹p vô, c«ng nh©n l¸i m¸y,...) c«ng t¸c h¹ch to¸n cÇn thªm mét sè cong viÖc sau: - Nh­ trªn ta ®· thÊy, viÖc c«ng ty ®Ó cho c¸c ®éi tr­ëng tù chia l­¬ng cho c«ng nh©n dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng kh«ng nhËn ®­îc møc tiÒn c«ng xøng ®¸ng víi c«ng søc hä bá ra. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty nªn trùc tiÕp theo dâi qu¸ tr×nh chia l­¬ng cho c«ng nh©n cña c¸c ®éi. §ång thêi c¸c ®éi, c¸c tæ theo dâi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng nh©n qua b¶ng chÊm c«ng vµ theo dâi víi hîp ®ång nµy, c«ng nh©n nµo tham gia thi c«ng vµ tham gia thêi gian lµ bao l©u. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tõng hîp ®ång lµm kho¸n. Sau khi kÕ to¸n trªn c«ng ty kiÓm tra khíp sè liÖu gi÷a c¸c b¶ng chÊm c«ng, hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng theo hîp ®ång do c«ng ty lËp vµ do ®éi lËp, kÕ to¸n c«ng ty míi lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tõng c«ng tr×nh. B¶ng b¶ng tæng hîp l­¬ng theo hîp ®ång Hîp ®ång sè 234 Tæ: NÒ - ®éi 1. Tªn c«ng nh©n Sè c«ng Lo¹i c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. NguyÔn Hoµng Dòng 6 Tæ tr­ëng 35.000 210.000 2. §inh V¨n Hoµng 4,5 C«ng thî 30.000 135.000 3. Ph¹m Huy Th«ng 4,5 C«ng thî 30.000 135.000 .... ... ... ... ... Tæng x x x 2.250.000 B¶ng nµy sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tæ vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng theo c«ng tr×nh. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng kh«ng chØ cã vai trß lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty mµ cßn liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò x· héi phøc t¹p. Do vËy, ngoµi viÖc chó ý gi¶m chi phÝ nh©n c«ng, c«ng ty cÇn chó ý ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n b»ng c¸ch sö dông hîp lý lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng còng nh­ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. 3-/ §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung. * C«ng cô, dông cô: HiÖn nay, c«ng ty kh«ng tæ chøc ghi chÐp qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô râ rµng tr­íc khi lªn b¶ng ph©n bæ chi phÝ c«ng cô, dông cô. Do ®ã, viÖc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc tæng hîp lo¹i chi phÝ nµy lµ rÊt khã kh¨n vµ tèn nhiÒu thêi gian. Theo ý kiÕn cña em, c«ng ty nªn quy ®Þnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô. VÝ dô, ®èi víi c«ng tr×nh §ån Biªn phßng §øc Long: c¨n cø vµo sæ chi tiÕt chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕt qu¶ kiÓm kª, tr­íc khi tæng hîp chi phÝ c«ng cô dông cô vµo sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô. MÉu cña b¶ng nµy nh­ sau: B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô dông cô C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 STT Tªn c«ng cô, dông cô Sè tiÒn 1 Cét chèng 6.716.690 2 Cèp pha 8.040.020 3 QuÇn ¸o b¶o hé 810.000 ... ... ... Tæng 12.504.608 Cã thÓ thÊy râ lµ víi b¶ng nµy, ng­êi qu¶n lý vµ b¶n th©n ®éi ngò kÕ to¸n trong c«ng ty cã thÓ kiÓm tra sè liÖu chi phÝ c«ng cô dông cô dÔ dµng. * C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr­íc khi ghi nghiÖp vô chi phÝ theo sæ tæng céng (®èi víi chi phÝ dÞch vô mua ngoµi) hay tr­íc khi kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh (®èi víi chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c), kÕ to¸n nªn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ råi sau ®ã míi h¹ch to¸n vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan. B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 STT Tªn lo¹i phÝ Sè tiÒn 1 §iÖn 24.098.250 2 N­íc 8.211.750 Tæng 32.310.000 Do hiÖn nay chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®­îc ghi theo sæ tæng céng, ®Ó chi tiÕt h¬n kÕ to¸n nªn ghi theo tõng lo¹i nghiÖp vô chi phÝ. VÝ dô: 1. Nî TK 627 - §iÖn - §ån biªn phßng §øc Long Cã TK 331 2. Nî TK 627 - N­íc - §ån biªn phßng §øc Long Cã TK 331 Nh­ vËy, c¸ch h¹ch to¸n chi tiÕt nh­ trªn sÏ lµm t¨ng tÝnh cô thÓ cña th«ng tin kÕ to¸n. NÕu xem sæ chi tiÕt TK 627, ng­êi quan t©m cã thÓ biÕt ®­îc chi phÝ ®iÖn lµ bao nhiªu, n­íc lµ bao nhiªu. 4-/ §èi víi viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cuèi kú kÕ to¸n. T¹i c«ng ty, viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang vµ hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn vµo mçi quý. V× vËy c«ng ty lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµo cuèi quý. Tuy nhiªn, ®Ó tiÖn cho viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ chung hµng quý, c«ng ty nªn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty hµng th¸ng nh­ sau: B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ th¸ng 12/1999 TT Tªn c«ng tr×nh NVL trùc tiÕp NC trùc tiÕp M¸y thi c«ng S¶n xuÊt chung Tæng 1 2 3 4 5 6 7 1 §ån B.phßng §L 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 1.418.015.760 2 NH liªn doanh 227.985.900 111.031.420 26.093.900 69.709.771 434.821.991 3 B§ LËp Th¹ch .... ... .... ... ... ... .... .... ... .... .... .... Tæng 1.899.882.500 555.157.120 211.001.000 544.123.985 3.210.164.605 B¶ng nµy cã ­u ®iÓm lµ gióp ng­êi qu¶n lý cã thÓ n¾m ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t t­¬ng quan tõng lo¹i chi phÝ gi÷a c¸c c«ng tr×nh trong mét th¸ng. kÕt luËn Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh v« cïng gay g¾t, quyÕt liÖt, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo víi mét khèi l­îng nguyªn vËt liÖu vµ tiÒn vèn nhÊt ®Þnh cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn phôc vô cho t¸i s¶n xuÊt më réng, mçi doanh nghiÖp ph¶i h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ thµnh b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng. H¹ ®­îc gi¸ thµnh nh­ng chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o, mÉu m· ph¶i ®Ñp vµ ®é thÈm mü cao. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Kh«ng nh÷ng thÕ yªu cÇu ®èi víi chÊt l­îng vµ ®é thÈm mý cña s¶n phÈm x©y dùng cßn kh¾t khe h¬n. §Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­, chñ doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét thùc tr¹ng ®Æt ra lµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ®­îc kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: “kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Tr­êng Thµnh” víi hy väng ®ãng gãp ®­îc chót g× dï rÊt nhá bÐ vµo c«ng cuéc ®æi míi cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn ThÕ Kh¶i cïng c¸c c« chó, anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ néi, th¸ng 03 n¨m 2001 Sinh viªn NguyÔn V¨n T¹o B¶ng 1: b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 TT Chøng tõ Tªn vËt t­ §¬n vÞ b¸n §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn SH NT ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 7 0538 5/12/99 D©y thÐp buéc 1 ly 36 HT kg 400 6.200 2.480.000 ... ...... ... ... ... ... ... ... ... B¶ng 2: B¶ng kª chi tiÕt vËt t­ chÝnh C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 Lo¹i vËt t­: xi m¨ng TT Chøng tõ §¬n vÞ b¸n §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn SH NT 1 1/12/99 H. Th¹ch tÊn 15 825.000 12.375.000 2 5/12/99 C.ty VTKTXM tÊn 80 825.000 66.000.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 15/12/99 Chingfon tÊn 20 775.000 15.500.000 ... ... ... ... ... ... ... ... Céng x 168 136.450.000 B¶ng 3: b¶ng tæng hîp vËt t­ C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 TT Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng tÊn 168 136.450.000 2 G¹ch xe 158 107.440.000 3 Bª t«ng m3 13.610 381.080.000 4 ThÐp xo¾n c©y 400 33.260.000 ... ... ... ... ... VËt t­ ®éi chi 67.047.000 Céng 759.953.000 B¶ng 4: b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Th¸ng 12/1999 STT N¬i sö dông Ghi cã TK Tæng Chi tiÕt ra c«ng tr×nh §ån B.phßng §L Ng©n hµng LD .... A TK 152 ... 1 Xi m¨ng 136.450.000 43.848.000 ... 2 G¹ch 107.440.000 37.944.000 ... 3 Bª t«ng t­¬i 381.080.000 58.470.000 ... ... ... ... ... ... ... Céng (A) 759.953.000 227.985.900 ... B TK 153 12.504.608 12.474.873 ... B¶ng 5: Sæ chi tiÕt tk 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Tõ ngµy 1/12/1999 ®Õn ngµy 31/12/1999 Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè tiÒn ph¸t sinh Sè céng dån SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ x 1/12/99 Mua xi m¨ng HT 1121 12.375.000 12.375.000 2/12/99 Mua vßng bi 20317 141 306.000 12.681.000 4/12/99 Chi dÇu ch¹y m¸y vËn th¨ng 141 57.000 12.738.000 5/12/99 Chi Mogas 83 ch¹y m¸y 141 258.000 12.996.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c chi phÝ vËt t­ trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 759.953.000 K/c chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng 154 1.200.000 Céng x 71.153.000 71.153.000 B¶ng 6: b¶ng tæng hîp l­¬ng C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Bé phËn: NÒ - ®éi 1. Th¸ng 12/1999 STT Hä vµ tªn Sè c«ng Sè tiÒn l­¬ng 1 NguyÔn Hoµng Dòng 26 910.000 2 §inh V¨n Hoµng 21,5 645.000 3 Ph¹m Huy Th«ng 21 630.000 4 M¹c V¨n §iÒn 26 639.880 5 NguyÔn V¨n H­ng 31,5 808.380 ... ... ... ... Céng 235 5.348.000 B¶ng 8: Tæng hîp l­¬ng th¸ng 12/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long TT Tæ nhãm Hä tªn tæ tr­ëng Sè c«ng Thµnh tiÒn TrÝch 6% khÊu trõ Cßn l¹i ®­îc lÜnh TrÝch 19% tÝnh vµo chi phÝ 1 NÒ Ng.H.Dòng 235 5.348.000 320.880 5.027.120 1.016.120 2 NÒ Anh TuÊn 198 4.740.000 284.400 4.455.600 900.600 3 èp l¸t H÷u §¹t 227 6.720.400 403.224 6.317.176 1.276.876 4 B¬m n­íc ViÖt Hoµng 29 725.000 43.500 681.500 137.750 5 Méc Hoµng V©n 291 6.775.120 406.507 6.368.613 1.287.273 ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 370.104.750 22.206.285 347.898.470 70.319.902 B¶ng 10: sæ chi tiÕt TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Tõ ngµy 1/12/1999 ®Õn ngµy 31/12/1999 Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô TK ®èi øng Sè tiÒn ph¸t sinh Sè céng dån SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ x TiÒn l­¬ng c«ng nh©n SX vµ t¹p vô 141 370.104.750 370.104.750 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 370.104.750 Chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y 141 5.220.000 5.220.000 K/c chi phÝ NC l¸i m¸y vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 5.220.000 Céng x 375.324.750 375.324.750 B¶ng 11: b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 Lo¹i m¸y Sè ca ho¹t ®éng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. Bóa rung 19 800,000 15.200.000 2. Ph¸t ®iÖn 23,5 700,000 16.450.000 3. CÈu KRON 12.500.000 ... ... ... ... Céng 65.976.000 B¶ng 13: B¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng Th¸ng 12/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ thuª ngoµi 65.976.000 2. Chi phÝ vËt t­ 1.200.000 3. Chi phÝ nh©n c«ng 5.220.000 4. Chi phÝ kh¸c 12.004.400 Céng 84.400.400 B¶ng 14 B¶ng tæng hîp l­¬ng bé phËn qu¶n lý §éi 1 Th¸ng 12/1999 Hä tªn chøc vô L­¬ng c¬ b¶n Phô cÊp Th­ëng Tæng TrÝch 19% Tæng Lª V¨n Thµnh - §éi tr­ëng 658.000 263.200 928.800 1.850.000 351.500 2.201.500 NguyÔn Thu H¶i - Kü thuËt viªn 360.000 144.000 896.000 1.400.000 266.000 1.666.000 .... ... ... .... ... ... .... Céng 3.230.000 1.292.000 4.024.000 8.546.000 1.623.000 10.169.740 B¶ng 15: b¶ng ph©n bæ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Th¸ng 12/1999 Tªn lo¹i chi phÝ Tæng Chi tiÕt ra c«ng tr×nh §ån B.phßng §L NH LD V-L ..... 1. Chi phÝ DVMN 80.775.000 32.310.000 9.693.000 ... 2. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 119.350.000 47.740.000 14.241.000 ... Tæng 200.125.000 80.050.000 23.934.000 ... B¶ng 16: Sæ chi tiÕt TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh: Tõ ngµy 1/12/1999 ®Õn ngµy 31/12/1999 Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô TK ®èi øng Sè tiÒn ph¸t sinh Sè céng dån SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ x 1/12/99 Chi phÝ BH c«ng tr×nh 1111 102.000 102.000 ... ... ... ... ... ... ... 4/12/99 Chi phÝ thuª bóa rung 331 15.200.000 62.940.000 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c chi phÝ thuª m¸y vµo gi¸ thµnh SP 154 65.976.000 47.740.000 8/12/99 TrÝch BHXH.... cña c«ng nh©n l¸i m¸y 141 991.800 48.731.800 8/12/99 TrÝch KH m¸y thi c«ng 214 11.012.600 59.744.400 31/12/99 K/c c¸c kho¶n trÝch BHXH... vµo gi¸ thµnh SP 154 991.800 58.752.600 31/12/99 K/c kho¶n trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh 154 11.012.600 47.740.000 8/12/99 TiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý 334 34.187.478 81.927.478 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c tiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý vµo gi¸ thµnh SP 154 34.187.478 137.060.132 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c chi phÝ c«ng cô dông cô vµo gi¸ thµnh SP 154 12.504.608 47.740.000 12/12/99 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 331 32.310.000 80.050.000 31/12/99 K/c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµo gi¸ thµnh SP 154 32.310.000 47.740.000 31/12/99 K/c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµo gi¸ thµnh SP 154 47.740.000 Céng x 281.538.010 281.538.010 B¶ng 17: B¶ng tæng hîp chi phÝ chung C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long. Th¸ng 12/1999 Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1. Nh©n c«ng 111.003.002 2. C«ng cô, dông cô 12.504.608 3. DÞch vô mua ngoµi 32.310.000 4. B»ng tiÒn kh¸c 47.740.000 Céng 203.557.610 B¶ng 18: B¶ng kª chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý 4/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ thùc tÕ 1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 37.845.012 2. Chi phÝ NC trùc tiÕp 18.431.179 3. Chi phÝ m¸y thi c«ng 4.203.061 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 10.137.148 Tæng céng 70.616.400 B¶ng 20: B¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng Quý 4/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long. Tªn chi phÝ Th¸ng VËt t­ Nh©n c«ng Kh¸c Thuª ngoµi Tæng 10 1.068.000 4.645.800 10.683.916 58.718.640 75.116.356 11 1.092.000 4.750.200 10.924.000 60.038.160 76.804.364 12 1.200.000 5.220.000 .004.400 65.976.000 84.400.400 Tæng 3.360.000 14.616.000 33.612.000 184.732.800 236.321.120 B¶ng 21: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý 4/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Tªn chi phÝ Th¸ng Nh©n c«ng C«ng cô dông cô DÞch vô mua ngoµi B»ng tiÒn kh¸c Tæng 10 98.792.670 11.129.101 28.755.900 42.488.600 181.166.271 11 101.012.730 11.379.192 29.402.100 43.443.400 185.237.422 12 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 203.557.610 Tæng 310.808.402 35.012.901 90.468.000 133.672.000 569.961.303 B¶ng 22: B¶ng tæng hîp chi phÝ Quý 4/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Tªn chi phÝ Th¸ng Nh©n c«ng C«ng cô dông cô DÞch vô mua ngoµi B»ng tiÒn kh¸c Tæng 10 676.358.170 329.393.227 75.116.356 181.166.271 1.262.034.024 11 691.557.230 336.795.322 76.804.364 185.237.422 1.290.394.338 12 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 1.418.015.760 Tæng 2.127.868.400 1.036.293.299 236.321.120 569.961.303 3.970.444.122 B¶ng 23: B¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p Quý 4/1999 C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Kho¶n môc chi phÝ Tæng ph¸t sinh trong kú Dë dang ®Çu kú Dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh 1. NVL trùc tiÕp 2.127.868.400 45.956.400 37.845.012 2.135.979.788 2. NC trùc tiÕp 1.036.293.299 22.206.240 18.431.179 1.040.068.360 3. M¸y thi c«ng 236.321.120 5.064.000 4.203.061 237.182.059 4. SX chung 569.961.303 12.213.432 10.137.148 572.037.587 Tæng 3.970.44.122 86.440.072 70.616.400 3.985.267.794 B¶ng 7: b¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 12/1999 §¬n vÞ : C«ng tr×nh §ån biªn phßng §øc Log Bé phËn : NÒ - ®éi 1 Hä tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian Ngoµi giê Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I KhÊu trõ 6% Kú II ®­îc lÜnh Sè SP Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Ng.H. Dòng 26 910.000 - - - - - 910.000 273.000 54.600 582.400 §.V.Hoµng 21,5 645.000 - - - - - 645.000 183.000 38.700 423.300 Ng.V.H­ng 26 659.880 - - 5,5 148.500 - 808.380 246.000 48.503 513.877 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 219,5 4.929.500 15,5 418.500 5.348.000 1.604.000 320.880 3.423.120 B¶ng 9: b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Th¸ng 12/1999 §¬n vÞ: VN ®ång. STT §èi t­îng sö dông Ghi Nî TK Tæng Chi tiÕt ra c«ng tr×nh §ån B.phßng §L NH L.Doanh V-L .... A TK 622 1 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt 555.157.120 370.104.750 111.031.420 ... 2 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y 13.050.000 5.220.000 1.566.000 ... Tæng céng (A) 568.207.120 375.324.750 112.597.420 ... B TK 627 1 TrÝch 19% BHXH... cña c«ng nh©n SX 210.959.690 70.319.902 21.095.969 ... 2 TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶ lý 85.468.695 34.187.478 10.256.243 ... 3 TrÝch 19% BHXH... cña bé phËn qu¶n lý 16.239.052 6.495.622 1.948.686 ... Tæng céng (1+2+3) 312.667.437 111.003.002 33.300.898 ... 4 TrÝch 19% BHXH... cña c«ng nh©n l¸i m¸y 2.479.500 991.800 297.540 ... Tæng céng (B) 315.146.937 111.994.802 33.598.438 ... B¶ng 12: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Th¸ng 12/1999 STT Lo¹i tµi s¶n Sè n¨m sö dông cßn l¹i Toµn doanh nghiÖp Chi tiÕt ra c«ng tr×nh Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i KhÊu hao §ån B.phßng §L NH LD V-L ..... A M¸y thi c«ng ... 1 M¸y vËn th¨ng 27m 5 24.500.000 21.560.000 359.333 359.333 - ... 2 M¸y trén bª t«ng 3 5.000.000 2.900.000 80.556 - 80.556 ... 3 M¸y kinh vÝ DT 106 6 24.953.000 24.953.000 346.153 346.153 - ... 4 CÈu KATO NhËt 6 1.754.283.000 1.754.283.000 24.356.043 8.118.681 2.706.217 ... ... ... .... ... .... ... ... .... ... B Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1 ¤ t« t¶i KTA 6 122.850.000 122.850.000 1.706.250 1.706.250 ... ... ... ... .... ... ... .... ... C Trô së c«ng ty 15 226.005.292 198.824.870 1.104.582 - ... .... ... ... .... ... ... .... ... Tæng céng 3.825.669.350 3.588.060.794 36.547.564 11.012.600 4.077.560 B¶ng 19: sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt C«ng tr×nh: §ån Biªn phßng §øc Long Th¸ng 12/1999 TT Tªn kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp N.c«ng trùc tiÕp M¸y thi c«ng S¶n xuÊt chung Tæng Thuª ngoµi Nh©n c«ng Kh¸c VËt t­ 6271 6273 6277 6278 1 NVL trùc tiÕp 759.953.000 759.953.000 2 NC trùc tiÕp 370.104.750 370.104.750 3 M¸y thi c«ng 65.976.000 5.220.000 12.004.400 1.200.000 84.400.400 4 S¶n xuÊt chung 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 203.557.610 Tæng céng 759.953.000 370.104.750 65.976.000 5.220.000 12.004.400 1.200.000 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 1.418.015.760

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Trường Thành.DOC
Luận văn liên quan