Khóa luận Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may mạc Hiền Vân Phát

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuốn luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát” Qua thời gian thực tập và tìm hiểu lý luận với thực tiễn. Em thấy công tác kế toán nói chung cũng như kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn và là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng đó Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát đã rất coi trọng công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh từ đó xác định được uy tín với khách hàng và có được vị trí như ngày hôm nay Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát, được sử hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, cùng sự giúp đỡ tận tình của anh, chị phòng kế toán và sự cố gắng của bản thân, tôi đã hoàn thành khóa luận thực tập này. Trong nội dung khóa luận tôi đã thực hiện được những mục tiêu sau: + Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh của Công ty. + Đánh giá được tình hình công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói rieeng của Công ty.

pdf85 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 10/08/2017 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may mạc Hiền Vân Phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.851.564.382 9.456.513.970 10.991.309.419 3.604.949.588 61,61 1.534.795.449 16,23 4. Giá vốn hàng bán 4.979.548.516 8.764.023.819 10.087.797.088 3.784.475.303 76,00 1.323.773.269 15,10 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 872.015.866 692.490.151 903.512.331 -179.525.715 -20,59 211.022.180 30,47 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.396.659 415.843 676.781 -980.816 -70,23 260.938 62,75 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 865.822.625 643.773.794 889.579.431 -222.048.831 -25,65 245.805.637 38,18 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.589.900 49.132.200 14.609.681 41.542.300 547,34 -34.522.519 -70,26 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.589.900 49.132.200 14.609.681 41.542.300 547,34 -34.522.519 -70,26 14. Chi phí thuế TNDN 1.328.232 11.054.745 2.921.936 9.726.513 732,29 -8.132.809 -73,57 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.261.668 38.077.455 11.687.745 31.815.787 508,10 -26.389.710 -69,31 (Nguồi: Phòng kế toán của Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát) ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 42 Qua bảng số liệu có thể thấy tình hình kinh tế chung gặp khó khăn tuy nhiên công ty đã có chiến lược, định hướng phát triển tốt đã giúp công ty đứng vững trong thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế và kinh doanh có lãi. Cụ thể, lợi nhuận Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2013 đạt 7.589.900 đồng , lợi nhuận tăng mạnh lên 49.132.200 đồng năm 2014 và giảm xuốn còn 14.609.681 đồng năm 2015. Trong khi đó, các khoản thu nhập và chi phí khác không phát sinh nên lợi nhuận kế toán trước thuế cũng chính là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Trong 3 năm 2013-2015, công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế TNDN và các khoản phải nộp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Kết quả của công ty đã phản ánh sự nổ lực của cán bộ công nhân viên. Qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều kinh doanh có lãi. Đây là một tín hiệu tốt, vì vậy doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa để đạt lợi nhuận cao trong kinh doanh. 2.2. Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 2.2.1. Đặc điểm, chủng loại sản phẩm Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát kinh doanh chủ yếu về loại hình may mặc. Công ty kinh doanh chủ yếu là nhận gia công may, cắt các loại áo đầm và áo thun nữ hợp thời trang theo mẫu mã khách hàng yêu cầu. Danh mục sản phẩm của công ty Bảng 2.4 – Danh mục sản phẩm của công ty 1. Áo thun có cổ 4. Đầm mặc nhà 2. Áo thun cổ tròn 5. Đầm đi chơi 3. Áo thun cổ chữ V (Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát) ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 43 2.2.2. Các phương pháp bán hàng tại công ty Trong hoạt động tiêu thụ hàng hóa ở Công ty ngoài việc tìm được khách hàng còn phải chọn được phương thức bán hàng hợp lý. Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát sử dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là: Bán buôn * Bán buôn: Là hình thức bán hàng chủ yếu của công ty, nó chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng hàng hóa tiêu thụ. Những đối tượng bán buôn thường là doanh nghiệp, công ty lớn chuyên kinh doanh về lĩnh vực thương mại, xuất khẩu hàng may mặc 2.2.3. Phương thức thanh toán áp dụng tại công ty Để tạo điều kiện cho khách hàng Công ty sử dụng phương thức thanh toán chủ yếu là thanh toán ngay bằng tiền mặt hay bằng tiền gửi ngân hàng ngoài ra còn tạo điều kiện cho khách hàng được thanh toán trả chậm trong vòng 30 ngày. 2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ * Chứng từ và hệ thống tài khoản sử dụng Chứng từ được sử dụng để làm cơ sở cho việc hạch toán doanh thu bán hàng tại công ty bao gồm:  Hóa đơn GTGT  Đơn đặt hàng  Hợp đồng  Phiếu xuất kho  Giấy báo có  Phiếu thu. Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát sử dụng tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ * Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu như sau: Khi khách hàng có nhu cầu mua một hợp đồng gia công nào đó thì khách hàng sẽ liên lạc qua mail hoặc gặp trực tiếp nhân viên phòng kình doanh để đưa ra giá cả và số ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 44 lượng, chủng loại sản phẩm,. Sau đó phòng kinh doanh sẽ kiểm tra mức độ thỏa mãn yêu cầu hàng hóa của khách hàng. Sau đó phòng kinh doanh sẽ đồng ý hay từ chối hợp đồng của khách hàng. Nếu hợp đồng được ký kết phòng kinh doanh lập lệnh sản xuất đến bộ phận kho để tiến hành sản xuất. Sau khi sản xuất xong kế toán kho tiến hành kiểm tra hàng hóa rồi tiến hành lập Phiếu xuất kho. Khi phiếu xuất kho có chữ ký của người mua hàng thì được chuyển đến phòng kế toán. Kế toán dựa theo hợp đồng và phiếu xuất kho tiến hành lập Hóa đơn GTGT Hóa đơn GTGT được lập làm 3 liên:  Liên 1: Lưu  Liên 2: Giao cho khách hàng  Liên 3: Lưu nội bộ Nếu khách hàng trả tiền ngay bằng tiền mặt thì kế toán tiến hành lập Phiếu thu rồi chuyển sang thủ quỹ để thu tiền. Nếu khách hàng chưa trả tiền thì kế toán tiến hành ghi vào sổ theo dõi thanh toán cho từng đối tượng. Trong trường hợp dưới mức quy định lập Hóa đơn GTGT hoặc khách hàng không cần lập hóa đơn thì kế toán tiến hành lập Phiếu thu sau đó chuyển cho thủ quỹ thu tiền. *Ví dụ: Ngày 17/11/2015 Công ty tiến hành ký hợp đồng với Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh Việt Nam với các điều khoản như: Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về phẩm chất và số lượng của nguyên phụ liệu sau khi nhận từ kho Bên A. Bên B phải sản xuất mẫu mã đã được bên B duyệt, Bên B phải sản xuất 2 chiếc áo mẫu/ 1 màu/ 1 size – theo đơn đặt hàng. Để khách hàng duyệt trước khi sản xuất hàng loạt. Bên B phải chịu trách nhiệm về tất cả các sai sót về mặt kỹ thuật, chất lượng thành phẩm cũng như giao hàng đúng giờ. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Đến ngày 19/12/2015 công ty tiến hành giao 69.717 áo thun với đơn giá 700 đồng và 1.725 áo đầm với đơn giá 2000 đồng theo đúng quy định như trong hợp đồng. Kế toán dựa vào hợp đồng và Phiếu xuất kho do kế toán kho gửi lên tiến hành lập Hóa đơn GTGT 000080 và giao liên 2 cho khách hàng. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 45 * Quy trình luân chuyển chứng từ trong hạch toán doanh thu KH chưa trả tiền KH trả tiền ngay Sơ đồ 2.4 – Trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng Căn cứ vào Hóa đơn GTGT 0000080 kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung Nợ TK 131: 57.477.090 đồng Có TK 511: 52.251.190 đồng Có TK 3331: 5.225.190 đồng Hóa đơn GTGT được lập làm 3 liên: + Liên 1: Lưu + Liên 2: Giao cho khách hàng + Liên 3: Lưu nội bộ Đối với các hoạt động bán hàng không xuất hóa đơn, đây là hoạt động không thường xuyên nên khi có khách hàng đến công ty mua hàng thì kế toán kho tiến hành viết phiếu xuất kho, kế toán dựa vào phiếu xuất kho lập phiếu thu chuyển cho thủ quỹ thu tiền. Đối với các hoạt động như bán hàng tồn, bán vải vụn công ty có quy định là đối với khoản thu từ 20.000.000 đồng trở lên mới tiến hành lập hóa đơn GTGT. Quy định này của công ty chưa đạt hiểu quả tốt vì làm cho công ty không được khấu trừ thuế khi bán hàng hóa Phiếu xuất kho và Hợp đồng Lập Hóa đơn GTGT Sổ theo dõi thanh toán cho từng đối tượng Lập phiếu thu Thủ quỹ Sổ chi tiết tài khoản doanh thu ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 46 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT PHIẾU XUẤT KHO Đ/C: 8/ 159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, BD ĐT: 0908 795 700 – 0973 459 560 Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Số: 001754.. MST: 3701932567 - Họ tên người nhận hàng: .CÔNG TY TNHH MAY MẶC CẨM SANH VIỆT NAM.. - Lý do xuất kho: ..Thành phẩm - Xuất kho tại kho (ngăn lô): CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT. STT Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính SỐ LƯỢNG Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Áo thun #036CCK109 Cái 69.717 69.717 700 48.801.900 2 Đầm #026ECH028 Cái 1.725 1.725 2000 3.450.000 Cộng X X X X X Ngày 08 tháng 12 năm 2015 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Ví dụ: Ngày 04/12/2015 công ty bán hàng tồn cho Anh Nguyễn Anh Tuấn với số tiền 15.000.000 đồng. Dựa vào phiếu xuất kho kế toán lập Phiếu thu chuyển cho thủ quỹ thu tiền, sau khi nhận lại chứng từ có đầy đủ bộ chữ ký kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung Nợ TK 1111: 15.000.000 đồng Có TK 5111: 15.000.000 đồng Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ. Trước hết khi các nghiệp vụ phát sinh vào Sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 47 Hóa đơn GTGT của công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát có mẫu như sau: Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 1: Lưu Ký hiệu: VP/14P Ngày 19 tháng 12 năm 2015 Số:0000080 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Mã số thuế: 3701932567 Địa chỉ: 8/159 Khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0908 795 700 – 0973 459 560 Số tài khoản: 0281000256507 – Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN, Chi nhánh Bình Dương Họ tên người mua hàng: . Tên đơn vị: .CÔNG TY TNHH MAY MẶC CẨM SANH VIỆT NAM.. Mã số thuế: 3700798012.. Địa chỉ: KSX Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.. Hình thức than toán:.CK..Số tài khoản: 5500201014604 STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 Thu tiền cắt gia công Mã hàng: #036CC1K019 Cái 69.717 700 48.801.900 Mã hàng: # 026E01E028 Cái 1.725 2000 3.450.000 Căn cứ theo hợp đồng số 15/2015/CS – HVP Cộng tiền hàng: ..52.251.900 Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: ..5,225.190. Tổng cộng tiền thanh toán: ..57.477.090.. Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn không trăm chín chục đồng. Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 48 Đơn vị: Công ty TNHH May mặc H.V.P Địa chỉ: 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương PHIẾU THU Số:74.. Mẫu số: 01 – TT Ngày 04 tháng 12 năm 2015 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Quyển số: 02 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Nợ: TK 1111 Có: TK 5111 Họ tên người nộp tiền: ..Nguyễn Anh Tuấn.. Địa chỉ:..Quận 12, TP.HCM.. Lý do nộp tiền:.trả tiền mua hàng tồn.. Số tiền: 15.000.000.(viết bằng chữ):Mười lăm triệu đồng. Kèm theo:.Chứng từ gốc. Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .Mười lăm triệu đồng y + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):.. + Số tiền quy đổi:. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)  Căn cứ vào Hóa đơn GTGT 0000080, Phiếu thu số 74 kế toán tiến hành vào sổ Nhật ký chung  Từ sổ Nhật ký chung kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết thanh toán cho từng đối tượng khách hàng.  Cuối tháng, kế toán vào sổ tổng hợp doanh thu, đồng thời tiến hành đối chiếu sổ tổng hợp doanh thu với Sổ Cái TK 5111. Từ đó lập các phiếu kế toán kết chuyển sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh và lập bảng cân đối SPS, BCTC. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 49 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12/2015 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có .. . .. 4/12 PT 74 4/12 Bán hàng tồn X 1111 15.000.000 X 5111 15.000.000 19/12 HĐ 0000080 19/12 Thu tiền cắt gia công X 131 57.477.090 X 5111 52.251.900 X 3331 5.225.190 . . . Cộng phát sinh tháng 1.231.903.630 1.231.903.630 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốcĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 50 Sổ chi tiết thanh toán với người mua có mẫu như sau: Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TK: 131 Đối tượng: CÔNG TY TNHH MAY MẶC CẨM SANH VIỆT NAM 12/2015 ĐVT: ĐỒNG TK đối ứng Số phát sinh Số dư Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có SDĐK NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải 190.166.000 19/12 0000080 19/12 Cắt gia công 5111 52.251.900 323.762.900 3331 5.225.190 328.988.090 .. SDCK 149.002.990 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 51 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Doanh thu bán hàng Số hiệu: 5111 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có . .. 4/12 PT74 4/12 Bán hàng tồn 1111 15.000.000 8/12 HĐ 0000075 8/12 Doanh thu may gia công cho công ty TNHH POOONG IN VINA 4 131 133.302.000 9/12 HĐ 0000077 9/12 Doanh thu cắt gia công cho Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh 131 73.950.000 14/12 PT 75 14/12 Bán vải vụn 1111 8.000.000 19/12 HĐ 0000080 19/12 Doanh thu cắt gia công cho Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh 131 52.251.900 19/12 HĐ 0000081 19/12 Doanh thu cắt+may gia công cho Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh 131 113.390.000 19/12 HĐ 0000082 19/12 Doanh thu cắt gia công cho Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh 131 12.860.000 24/12 HĐ 0000083 24/12 Doanh thu cắt+may gia công cho Công ty TNHH May mặc Cẩm Sanh 131 188.309.000 25/12 HĐ 0000084 25/12 Doanh thu cắt+may gia công cho Công ty TNHH May Xuân Hiếu 131 430.388.400 28/12 HĐ 0000088 28/12 Doanh thu gia công may cho Công ty TNHHMTV Trường Anh Vy 31/12 31/12 K/C doanh thu 911 1.231.903.630 Cộng phát sinh tháng 1.231.903.630 1.231.903.630 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ẠI HO ̣C K INH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 52 2.2.4.2. Kế toán giảm trừ doanh thu tại Công ty Tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát không phát sinh các khoản làm giảm trừ doanh thu, vì vậy kế toán của Công ty không sử dụng các tài khoản giảm trừ doanh thu trong hệ thống tài khoản của mình. 2.2.5. Kế toán các chi phí kinh doanh 2.2.5.1. Kế toán giá vốn hàng bán * Chứng từ và hệ thống tài khoản sử dụng Chứng từ là những:  Hóa đơn mua hàng  Hóa đơn thanh toán  Phiếu chi, Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát sử dụng TK 632 – giá vốn hàng bán để hạch toán giá trị sản phẩm đã xác định tiêu thụ trong kỳ. Trên cơ sở các hàng hóa dịch vụ mua vào, các chi phí phát sinh, được hạch toán theo dõi trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 154, cuối kỳ kế toán thực hiện bút toán kết chuyển sang tài khoản chi phí giá vốn hàng bán 632. Cách làm này của công ty tốn nhiều thời gian và nhiều quy tình thực hiện, quá trình ghi chép nhiều dẫn đến dễ nhầm lẫn trong quá trình ghi nhận. * Trình tự luân chuyển chứng từ Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ chứng minh cho việc phát sinh chi phí, kế toán tiến hành lập phiếu chi chuyển cho thủ quỹ chi tiền. Khi nhận lại được bộ chứng từ có đầy đủ chữ ký kế toán tiến hành lập Sổ nhật ký chung và vào sổ chi tiết tài khoản cho các nghiệp vụ tương ứng Sơ đồ 2.5 – Trình tự luân chuyển chứng từ chi phí giá vốn hàng bán Bộ chứng từ Lập phiếu chi Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết cho từng tài khoản ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 53 Ví dụ1: Ngày 17/12/2015 chi tiền mặt thanh toán tiền thuê máy số tiền 5.300.000 đồng. Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung Nợ TK 154: 5.300.000 đồng Có TK 1111: 5.300.000 đồng Trên cơ sở chứng từ đầu vào kế toán viết phiếu chi, lập Sổ nhật ký chung và vào sổ chi tiết tài khoản cho các nghiệp vụ tương tự như sau: Đơn vị: Công ty TNHH May mặc H.V.P Địa chỉ: 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương PHIẾU CHI Số:0105... Mẫu số: 01 – TT Ngày 04 tháng 12 năm 2015 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Quyển số: 02 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Nợ: TK 154 Có: TK 1111 Họ tên người nhận tiền: ..Máy may Lý Cảnh.. Địa chỉ:..TX.Lái Thiêu, Tỉnh Bình Dương.. Lý do chi tiền:.trả tiền thuê máy.. Số tiền: 5.300.000.(viết bằng chữ):Năm triệu ba trăm nghìn đồng y. Kèm theo:.Chứng từ gốc. Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .Năm triệu ba trăm nghìn đồng y + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):.. + Số tiền quy đổi:. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Ví du 2: Ngày 31/12 công ty tiến hành hạch toán tiền lương phải trả cho nhân viên trực tiếp sản xuất tháng 12/2015. Kế toán tiến hành lập phiếu chi chuyển cho thủ quỹ để chi tiền và đồng thời ghi sổ Nhật ký chung Nợ TK 154: 430.388.400 đồng Có TK 334: 430.388.400 đồng ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 54 Đơn vị: Công ty TNHH May mặc H.V.P Địa chỉ: 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương PHIẾU CHI Số:0114... Mẫu số: 01 – TT Ngày 31 tháng 12 năm 2015 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Quyển số: 02 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Nợ: TK 154 Có: TK 334 Họ tên người nhận tiền: ..chị Châu.. Địa chỉ:..Thủ quỹ công ty.. Lý do chi tiền:.Trả tiền lương nhân viên.. Số tiền: 430.388.400.(viết bằng chữ):Bốn trăm ba mươi triệu ba trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm đồng.. Kèm theo:.Chứng từ gốc. Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .Năm triệu ba trăm nghìn đồng y + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):.. + Số tiền quy đổi:. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có 31/12 31/12 K/C Chi phí SXKD dỡdang vào giá vốn 154 534.955.300 31/12 31/12 K/C giá vốn vào xác địnhKQKD 911 534.955.300 Tổng cộng 534.955.300 534.955.300 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 55 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12/2015 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có .. . .. 17/12 PC 0105 17/12 Chi trả tiền thuê máy X 154 5.300.000 X 1111 5.300.000 . 31/12 PC 0114 Trả lương nhân viên tháng 12/2015 X 154 430.388.400 X 1111 430.388.400 .. Cộng phát sinh tháng 540.955.300 540.955.300 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc  Cuối tháng, kế toán vào sổ tổng hợp giá vốn, đồng thời tiến hành đối chiếu sổ tổng hợp giá vốn với Sổ Cái TK 154 và 632. Từ đó lập các phiếu kế toán kết chuyển sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh và lập bảng cân đối SPS, BCTC.ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 56 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Chí phí SXKD dở dang Số hiệu: 154 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có 10/12 PC 0103 10/12 Hạch toán tiền thuê phân xưởng tháng 11/2015 1111 48.000.000 16/12 PC 0104 16/12 Chi trả tiền cơm 1111 10.000.000 17/12 PC 0105 17/12 Chi trả tiền thuê máy 1111 5.300.000 17/12 PC 0106 17/12 Trả tiền giấy đánh số 1111 6.000.000 17/12 PC 0108 17/12 Trả tiền làm phân xưởng kho 1111 1.200.000 22/12 PC 0109 22/12 Chi trả gia công 1111 2.600.000 23/12 PC 0110 23/12 Trả tiền thuê máy 1111 2.600.000 31/12 PC 0111 31/12 Trả tiền cơm 1111 29.800.000 31/12 PC 0112 31/12 Thanh toán tiền điện SX tháng 12/2015 5.066.900 31/12 PC 0113 31/12 Hạch toán tiền lương phải trả nhân viên tháng 12/2015 1111 430.388.400 31/12 31/12 K/C Chi phí SXKD dở dang vào giá vốn 632 534.955.300 Tổng cộng 534.955.300 534.955.300 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KIN H T Ế H UÊ ́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 57 2.2.5.2. Kế toán chi phí kinh doanh * Chứng từ và tài khoản sử dụng Kế toán công ty đã sử dụng các chứng từ: Hóa đơn GTGT, phiếu chi tiền mặt, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ,.. Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp để hạch toán các khoản chi phí quản lý phát sinh tại Công ty. Tài khoản 642 được chi tiết thành các tài khoản: Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng Tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp * Quy trình và phương pháp hạch toán. Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (phiếu chi, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, hóa đơn GTGT,) kế toán nhập số liệu vào sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK 642. Cuối tháng, kế toán vào bảng cân đối SPS rồi lập BCTC Sơ đồ 2.6 - Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí quản lý doanh nghiệp Ví dụ: Ngày 8/12/2015 chi tiền mặt thanh toán cước điện thoại, internet trong tháng 11/2015 số tiền 1.623.116 đồng. Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung Nợ TK 6422: 1.475.560 đồng Nợ TK 1331: 147.556 đồng Có TK 1111: 1.623.116 đồng Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán lập phiếu chi. Căn cứ vào phiếu chi kế toán vào sổ Nhật ký chung. Từ đó kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 6422. Cuối tháng, kế toán vào bảng cân đối SPS và lập BCTC Phiếu chi Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết cho từng tài khoản Bảng cân đối SPS, BCTC ĐA ̣I H ỌC KI NH Ê ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 58 Đơn vị: Công ty TNHH May mặc H.V.P Địa chỉ: 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương PHIẾU CHI Số:0102... Mẫu số: 01 – TT Ngày 04 tháng 12 năm 2015 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Quyển số: 02 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Nợ: TK 154 Có: TK 1111 Họ tên người nhận tiền: ..Chị Châu.. Địa chỉ:..Thủ quỹ công ty.. Lý do chi tiền:.Thanh toán cước điện thoại, internet tháng 11/2015.. Số tiền: 1.623.116 đồng.(viết bằng chữ):Một triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu đồng y. Kèm theo:.Chứng từ gốc. Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .. + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):.. + Số tiền quy đổi:. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12/2015 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghiSổ Cái Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có .. . .. 08/12 PC 0102 08/12 Thanh toán tiền điện thoại,internet X 6422 1.475.560 X 1331 147.556 1111 1.623.116 Cộng phát sinh tháng 35.148.739 35.148.739 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 59 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Chí phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 6422 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có . .. 08/12 PC 0102 08/12 Thanh toán tiền điện thoại, internet tháng 11/2015 1111 1.475.560 10/12 PC 0103 10/12 Hạch toán tiền thuê văn phòng tháng 11/2015 1111 12.000.000 17/12 PC 0106 17/12 Chi trả tiền giấy đánh số 1111 6.000.000 18/12 PC 0107 17/12 Chi trả tiền thuê máy in tháng 10,11 1111 1.000.000 30/12 GBN 068.VNTN.06065 30/12 Hạch toán thuế môn bài năm 2015 3338 1.000.000 31/12 PC 0112 31/12 Chi trả tiền điện dùng trong văn phòng tháng 12/2015 1111 1.900.100 31/12 31/12 Hạch toán khấu hao TSCĐ năm 2015 2141 10.303.032 31/12 K/C chi phí QLDN xác định KQKD 911 33.678.692 Tổng cộng 33.678.692 33.678.692 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 60 2.2.5.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính * Chứng từ và tài khoản sử dụng Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Phản ánh số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản, lãi cho vay, lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ. Chứng từ sử dụng: giấy báo có của ngân hàng, sao kê, sổ phụ ngân hàng * Trình tự luân chuyển chứng từ Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (giấy báo có, sao kê, sổ phụ ngân hàng, phiếu thu,) kế toán nhập số liệu vào Sổ nhật ký chung và sổ chi tiết TK 515. Cuối tháng, thực hiện bút toán kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ 2.7 – Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu HĐTC Tuy nhiên, do Công ty là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu từ tiền lãi ngân hàng nhưng do doàng tiền luân chuyển liên tục nên nguồn thu này không đáng kể Khi có nghiệp vụ phát sinh: Ngày 31/12/2015 Công ty nhận được số tiền lãi bằng tiền gửi ngân hàng số tiền là: 56.398 đồng. Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng kế toán định khoản Nợ TK 1121: 56.398 đồng Có TK 515: 56.398 đồng Kế toán sẽ căn cứ vào giấy báo có và chứng từ có liên quan để lập sổ nhật ký chung và vào sổ chi tiết tài khoản 515. Giấy báo có, sao kê, sổ phụ NH Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết cho từng tài khoản Bảng cân đối SPS, BCTC ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 61 Ngân hàng ngoại thương GIẤY BÁO CÓ CN: VCB-CN Bình Dương Ngày 31/12/2015 Ma GDV: TRAN THANH THUY Ma KH: 4439 So GD:14 Kinh gui: Cong ty TNHH May mac Hien Van Phat Ma so thue: 3701932567 Hom nay, chung toi xin bao da ghi Co TK cua quy khach voi noi dung sau: So TK ghi Co: 0281000256507 So tien bang so: 56.398 So tien bang chu: NAM MUOI SAU NGAN BA TRAM CHIN MUOI TAM DONG Noi dung: Lai nhap goc Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12/2015 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có .. . .. 03/12 GBC 007.L33. 11894 08/12 Ngân hàng trả lãi tháng 12/2015 X 1121 56.398 X 515 56.398 Cộng phát sinh 56.398 56.398 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ H Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 62 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Doanh thu tài chính Số hiệu: 515 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có . .. 31/12 GBC 007.L33.11894 31/12 Ngân hàng trả lãi tháng 12/2015 1121 56.398 31/12 Kết chuyển DTTC xác định KQKD 911 56.398 Tổng cộng 56.398 56.398 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc 2.2.5.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát phát sinh chi phí tài chính chủ yếu là từ việc trả lãi ngân hàng cho khoản vay ngân hàng hằng tháng. Cuối tháng kế toán lập phiếu chi chuyển cho kế toán để tiến hành thanh toán tiền lãi cho ngân hàng. Khi kế toán nhận được biên lai thu tiền và phiếu chi từ thủ quỹ kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung và vào sổ cái tài khoản 635: “Chi phí tài chính”. Nợ TK 635 : 7.500.000 đồng Có TK 111: 7.500.000 đồng ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 63 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ NHẬT KÝ CHUNG 12/2015 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có .. . .. 31/12 PC 0115 31/12 Trả lãi ngân hàng tháng 12/2015 X 635 7.500.000 X 111 7.500.000 Cộng phát sinh 7.500.000 7.500.000 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI Tháng 12/2015 Tên TK: Chi phí tài chính Số hiệu: 635 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có . .. 31/12 31/12 Trả lãi ngân hàng 111 7.500.000 31/12 Kết chuyển CPTC xác định KQKD 911 7.500.000 Tổng cộng 7.500.000 7.500.000 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 64 2.2.5.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác Tại công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát không phát sinh các khoản thu nhập khác và chi phí khác nên TK 711: “Chi phí khác” và TK 811: “Thu nhập khác” không được sử dụng 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát thực hiện xác định kết quả kinh doanh mỗi tháng một lần váo thời điểm cuối tháng TK sử dụng: TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Cuối tháng, kế toán tổng hợp tiến hành kết chuyển doanh thu, giá vốn sản phẩm, chi phí quản lý kinh doanh, vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Sau khi xác định được lãi (lỗ) kế toán kết chuyển sang tài khoản TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối. Kết chuyển doanh thu Nợ TK 511: 1.027.451.300 đồng Nợ TK 515: 56.398 đồng Có TK 911: 1.027.507.698 đồng Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911: 568.633.992 đồng Có TK 632: 534.955.300đồng Có TK 6422: 33.678.692 đồng Kết chuyển lãi: Nợ TK 911: 458.873706 đồng Có TK 421 : 458.873706 đồng 2.2.7. Kế toán chi phí thuế TNDN Kết thúc mỗi quý kế toán sẽ tổng hợp lại để lập tờ khai tạm tính theo quý. Trong quý IV năm 2015, dựa vào sổ cái tài khoản doanh thu, chi phí, kế toán xác định được doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 3.048.647.242 đồng, giá ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 65 vốn hàng bán là 2.658.146.520 đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 256.327.500 đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính là 178.389 đồng. Nên tổng lợi nhuận trước thuế của quý IV năm 2015 là 134.351.611 đồng Trong kỳ không phát sinh bất kỳ khoản điều chỉnh tăng (giảm) lợi nhuận Ta có thu nhập chịu thuế là: 134.351.611 đồng Trong kỳ không phát sinh khoản thu nhập miễn thuế Vậy nên thu nhập tính thuế là: 134.351.611 đồng Thuế suất thuế TNDN: 20% Từ đó tính được số thuế TNDN phải nộp trong kỳ là: 26.870.322 đồng Thuế TNDN Nợ TK 8211: 26.870.322 đồng Có TK 3334 : 26.870.322 đồng Kết chuyển chi phí thuế TNDN Nợ TK 911: 26.870.322 đồng Có TK 8211: 26.870.322 đồng Trong BCTC năm 2015 của công ty thì số thuế TNDN phải nộp là 2.921.936 đồng trong khi đó tờ khai tạm tính của quý IV là 26.870.322 đồng. Đây là sự chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân là do trong quý IV nhu cầu áo quần phục vụ cho dịp tết tương đối lớn nên công ty có nhiều đơn đặt hàng hơn các quý trước, công ty có chính sách khuyến mãi đối với những đơn hàng có số lượng lớn, công ty tìm được các nguồn đầu ra cho sản phẩm nên doanh thu của công ty tăng mạnh ở quý IV dẫn đến thuế TNDN của quý IV cao vượt bậc. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 66 Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI 12/ 2015 Tên TK: Xác định kết quả kinh doanh Số hiệu: 911 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có 31/12 K/C doanh thu bán hàng 511 1.231.903.630 K/C doanh thu HĐTC 515 56.398 K/C giá vốn hàng bán 632 534.955.300 K/C chi phí QLDN 6422 35.148.739 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát 8/159 KP.Bình Đức 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương SỔ CÁI 12/ 2015 Tên TK: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 ĐVT: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có SDĐK 44.339.123 31/12 K/C lãi 911 11.687.745 SDCK 56.026.868 Bình Dương, Ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Kế toán trưởng Giám đốc ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 67 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Địa chỉ trụ sở: 8/159 Khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa Quận, Huyện: Thị xã Thuận An Tỉnh/Thành phố: Bình Dương Điện thoại: 06503783505 Email: hienvanphat159@gmail.com Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 10.991.309.419 9.456.513.970 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 10.991.309.419 9.456.513.970 4 Giá vốn hàng bán 11 10.087.797.088 8.764.023.819 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 20 903.512.331 692.490.151 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 676.781 415.843 7 Chi phí tài chính 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8 Chi phí quản lý kinh doanh 24 889.579.431 643.773.794 9 Lợi nhuận thuần tự hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 – 22 – 24) 30 14.609.681 49.132.200 10 Thu nhập khác 31 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) 50 IV.09 14.609.681 49.132.200 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 2.921.936 11.054.745 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51) 60 11.687.745 38.077.455 Lập ngày 30 tháng 03 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Mẫu số: B-02/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT. 3.1 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán doanh thu và xác định kết qur kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát. Qua tìm hiểu thực tế tại Công ty cùng với việc so sánh đối chiếu các chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan do Bộ Tài Chính ban hành, thì công tác kế toán tại đơn vị có những điểm nổi bật sau: 3.1.1. Ưu điểm Để phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như giúp cho bộ phận kế toán dễ làm, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát khi thực hiện công tác kế toán, công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung. Hình thức này tương đối đơn giản, gọn nhẹ, dễ theo dõi, dễ áp dụng công nghệ thông tin. Sổ sách được áp dụng trong quá trình hạch toán đúng biểu mẫu quy định của hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp, giúp cho việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty được thuận tiện, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý. Cơ cấu tổ chức kế toán ở công ty vẫn đảm bảo sự gọn nhẹ, đơn giản, phân công công tác rõ ràng cho từng nhân viên kế toán đảm bảo cho việc hạch toán diễn ra chính xác Với một đội ngũ kế toán văn phòng và đội ngũ nhân viên trình độ đồng đều và có trách nhiệm trong công việc, công tác kế toán tại công ty đã đảm bảo được tính đầy đủ, kịp thời, đúng yêu cầu của công tác quản lý và thống nhất trong phạm vi tính toán các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận liên quan. Đồng thời đảm bảo cho các số liệu kế toán phản ánh một cách chính xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kinh doanh tại công ty. Về hệ thống tài khoản sử dụng và các sổ sách sử dụng: Hệ thống tài khoản và sổ sách sử dụng tương đối đầy đủ, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Xét tổng quát, công tác hạch ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 69 toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát đã tuân thủ những quy định của chuẩn mực, chế độ như số hiệu tài khoản, cách thức hạch toán, phương thức ghi sổ, Mặc dù công ty sử dụng là kế toán thủ công nhưng qua tìm hiểu việc theo dõi, lập các loại sổ sách báo cáo chứng tỏ kế toán của công ty có trình độ vi tính nói chung và việc sử dụng các ứng dụng của excel nói riêng rất tốt và thành thạo. Hạch toán doanh thu cho từng hoạt động kinh doanh rất cụ thể, với các tài khoản chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch định chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ. Các chứng từ của công ty được đánh số thứ tự liên tục từ trước và có sự kiểm duyệt đầy đủ. Điều này cho thấy công ty biết cách hạn chế những hành vi gian lận có thể phát sinh trong phần hành kế toán Xét trên khía cạnh là một doanh nghiệp dạng vừa và nhỏ thì công tác kế toán của Công ty là tốt và có hiệu quả. 3.1.2. Nhược điểm - Số nhân viên kế toán tại công ty kiêm nhiều phần hành khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của từng các nhân, đồng thời dễ tọa điều kiện cho việc gian lận. Bên cạnh đó việc hạch toán doanh thu là khâu quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh mà ở đơn vị chủ yếu là sử dụng kế toán thủ công nên khối lượng công việc nhiều, điều này sẽ dẫn đến dễ nhầm lẫn. - Công ty chưa trích lập các khoản dự phòng như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi - Công ty đã trang bị hệ thống máy vi tính nhưng công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán, kế toán mới chỉ làm kế toán Excel. Công việc kế toán vừa tiến hành bằng tay vừa bằng máy nên đôi khi còn trùng lặp ở một số khâu. - Công tác thu hồi nợ đọng còn hạn chế - Đội ngũ cán bộ nhân viên là trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. bên cạnh đó có nhiều người chưa có kiến thức chuyên môn, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 70 3.2. Phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân phát. Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán daonh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát, tôi nhận thấy tình hình hoạt động của công ty tương đối tốt, các chế độ, hình thức kế toán áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty. Bên cạnh đó, côn tác kế toán của Công ty còn một số điểm chưa hợp lý. Với phạm vi khóa luận của mình, tôi mạnh dạn xin phép được nêu một vài ý kiến các nhân nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty: - Đào tạo đội ngũ kế toán gọn nhẹ, linh hoạt, hoạt động đúng chức năng, phần hành kế toán của mình, tránh tình trạng một kế toán mà phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán, công việc chồng chéo do đó khả năng thực hiện công việc khó chính xác và kịp thời, đồng thời giảm áp lực cho người lao động để đạt năng suất làm việc cao hơn. - Để nâng cao trình độ, mỗi nhân viên kế toán phải không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu các quy định về chế độ kế toán của nước ta. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, của các đơn vị khác nhằm chắt lọc những cái phù hợp tạo điều kiện cho đơn vị ngày càng phát triển. - Công ty cũng nên có sự đánh giá định kỳ, khen thưởng cho những nhân viên có thành tích cao trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Việc làm này sẽ kích thích nhân viên tích cực, tự giác làm việc. - Phòng kế toán của Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán. Hiện nay ngoài thị trường có rất nhiều loại phần mềm kế toán trong đó có Misa Sme.net gồm 13 phân hệ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học mà vẫn có thể sử dụng và làm chủ toàn bộ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình. - Công ty nên trích lập các khoản dự phòng như: Để đảm bảo tính thận trọng và giảm đến mức tối thiểu những tổn thất về các khoản phải thu khó đòi có thể xảy ra, đặc biệt là sự giảm giá của hàng hóa cũng như sự biến động giá cả trên thị trường hiện ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 71 nay thì việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi là rất cần thiết. Để lập các khoản phải thu khó đòi kế toán sử dụng các tài khoản sau: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 159) Dự phòng phải thu khó đòi (TK 139) Dự phòng phải trả (TK 352) - Ngoài ra, Công ty cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu sản phẩm của mình đến nhiều khách hàng, tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường, mở rộng quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng - Thu hồi công nợ: Cần có các quy định cụ thể trong việc thanh toán như áp dụng chặt chẽ thanh toán thưởng phạt nghiêm minh, từ mềm mỏng đến cứng rắn để thu hồi nợ. Các biện pháp phải bảo đảm hai nguyên tắc: lợi ích công ty không bị xâm phạm, đồng thời không bị mất đi bạn hàng. Công ty nên áp dụng “chiết khấu thương mại” cho khách hàng thường xuyên có uy tín, thanh toán luôn luôn đúng và trước hạn. Còn đối với việc trả chậm sau hạn có thể tính lãi hay áp dụng các biện pháp xử phạt, có như vậy công ty mới thu hồi được vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 72 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trên đây là toàn bộ nội dung của cuốn luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát” Qua thời gian thực tập và tìm hiểu lý luận với thực tiễn. Em thấy công tác kế toán nói chung cũng như kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn và là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng đó Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát đã rất coi trọng công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh từ đó xác định được uy tín với khách hàng và có được vị trí như ngày hôm nay Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH May mặc Hiền Vân Phát, được sử hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, cùng sự giúp đỡ tận tình của anh, chị phòng kế toán và sự cố gắng của bản thân, tôi đã hoàn thành khóa luận thực tập này. Trong nội dung khóa luận tôi đã thực hiện được những mục tiêu sau: + Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh của Công ty. + Đánh giá được tình hình công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói rieeng của Công ty. + Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm, tôi đã mạnh dạn đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán của Công ty. 2. Kiến nghị Từ nhừng kết luận trên, tôi xin đề xuất một số kiến nghị để khóa luận được hoàn thiện hơn: Do phạm vi của đề tài mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở một Công ty TNHH nên việc tiếp xúc mở rộng nghiên cứu đề tài này một cách hoàn chỉnh đòi hỏi phải tìm hiểu đầy đủ hơn về kế toán thuế, kế toán lương, mà trong khóa luận này chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu được. ĐA ̣I H ỌC KIN H T Ế H UÊ ́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 73 Nghiên cứu thêm một số mảng kế toán khác như kế toán vốn bằng tiền, kế toán thanh toán, để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế, phản ánh quy trình hạch toán cũng như kết quả mà họ đã đạt được. Với mong muốn phản ánh được tổng thể kế toán tại Công ty Để làm phong phú hơn nội dung đề tài, hướng tiếp tục nghiên cứu là làm rõ hơn về có chế bán hàng và cung cấp dịch vụ, cách doanh nghiệp tiếp cận và quản lý hàng hóa dịch vụ của mình đến khách hàng, làm sao để tiếp cận và tạo uy tín ban đầu với các khách hàng lớn tiềm năng,Đồng thời tìm hiểu thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực, qua đó tiến hành so sánh cách thức tiến hành và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp này để đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, đầy đủ và khoa học ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THAM KHẢO 1) Bộ tài chính, 2008. Nội dung và hướng dẫn 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, Việt Nam. 2) Phan Thị Minh lý, 2006. Nguyên lý kế toán, Đại học Kinh tế Huế, Huế, Việt Nam. 3) Phan Đình Ngân – Hồ Phan Minh Đức, 2012, Kế toán tài chính 1, Đại học Kinh tế Huế, Huế, Việt Nam. 4) Bộ tài chính, 2001. Chuẩn mực kế toán số 14 về doanh thu và thu nhập khác, QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Việt Nam 5) Bộ tài chính, 2002. Chuẩn mực kế toán số 15 về Hợp đồng xây dựng. QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Việt Nam 6) Bộ tài chính, 2005. Chuẩn mực kế toán số 17 về Thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành và công bố theo QĐ số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng bỘ Tài Chính, Việt Nam. 7) Bộ tài chính,2014. Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ doanh nghiệp ban hành 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Việt Nam 8) Tham khảo các khóa luận của các anh chị khóa trước 9) Các trang web tham khảo   ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị My 75 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hợp đồng gia công hàng may mặc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC Số 15/2015/CS – HVP - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. - Căn cứ bộ luật dân sự số 3/2005/QH11 ngày 14/06/2005. Hôm nay ngày 17/11/2015, các bên gồm có: BÊN ĐẶT GIA CÔNG CÔNG TY TNHH MAY MẶC CẨM SANH VIỆT NAM Địa chỉ: KSX Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương Tài khoản: 5500201014604 – Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bình Dương Mã số thuế: 3700798012 Do ông: LAU YING MING Chức vụ: Phó TGĐ làm đại diện (GỌI TẮT LÀ BÊN A). BÊN NHẬN GIA CÔNG CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT Địa chỉ: 8/159 Khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương Tài khoản: 0281000256567 VIETCOMBANK, CN Bình Dương Mã số thuế: 3701932567 Do ông: VÕ VĂN VÂN Chức vụ: TGĐ làm đại diện (GỌI TẮT LÀ BÊN B) Sau khi bàn bạc hai bên nhất trí ký hợp đồng gia công hàng may mặc với các điều khoản sau đây ĐIỀU 1: TÊN HÀNG, SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ, TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG. .. ĐIỀU 2: NGUYÊN LIỆU, PHỤ LIỆU VÀ THANH LÝ NPL 1. Nguyên phụ liệu - Bên B sẽ nhận đầy đủ và đồng bộ NPL (Theo bảng cân đối) tại kho Bên A. Số lượng và chất lượng do Bên A cung cấp. - Bên B phải kiểm tra hàng hóa nhận đúng tên hàng, số lượng ghi trên hợp đồng - .. 2. Thanh lý NPL Trong vòng 7 ngày sau khi xuất hàng, căn cứ vào định mức mà Bên B đã chuyển cho Bên A duyệt định mức Hải Quan và số lượng nhập theo PXK của Bên A, Bên B có trách nhiệm lập bảng thanh lý NPL có xác nhận đưa cho Bên A kiểm tra ĐIỀU 3: QUY CÁCH PHẨM CHẤT – HÀNG MẪU - Bên B phải sản xuất theo mẫu mã đã được Bên A duyệt, Bên B phải sản xuất 2 chiếc áo mẫu/ 1 màu/ 1 size - theo đơn đặt hàng (không tính tiền may mẫu). Để khách hàng duyệt trước khi sản xuất hàng loạt. ĐIỀU 4: GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN THÀNH PHẨM ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN. ĐIỀU 6: KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐA ̣I H ỌC KI NH Ê ́ HU Ế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Họ và tên: NGUYỄN THỊ MY Ngày sinh: 18/12/1994 Sinh viên lớp: K46C – Kiểm toán Trong thời gian thực tập tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN VÂN PHÁT, tôi thấy rằng: - Bản thân đã thực hiện nghiêm túc những quy định do nhà trường đặt ra đối với sinh viên thực tập cuối khóa cũng như các nội quy tại đơn vị thưc tập. - Đảm bảo đúng tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp của bản thân, nhà trường và giáo viên hướng dẫn đề ra. - Chủ động tìm kiếm tài liệu, thông tin phục vụ cho quá trình thực tập cũng như việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. - Tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích về mặt thực tiễn tại đơn vị thực tập nhằm nâng cao hiểu biết của tôi về công việc kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Mặc dù vậy, trong thời gian thực tập ngắn, kiến thức thực tiễn cũng như nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực tập cũng như thực hiện khóa luận tốt nghiệp, tôi sẽ cố gắng khắc phục bằng cách tự tìm hiểu và học hỏi thêm tại các nguồn thông tin khác nhau. Kính mong quý thầy cô, ban lãnh đạo đơn vị cảm thông và tận tình chỉ bảo. Huế, tháng 5 năm 2016 Sinh viên (Ký tên) Nguyễn Thị My ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_my_1613.pdf
Luận văn liên quan