Luận văn Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử hệ trung cấp sư phạm mầm non, trường đại học Hạ Long

Trên nền nhịp điệu Disco, khi phần đệm ổn định với các hợp âm tay phải, các nốt nhạc chèn ở cuối câu 1(ô nhịp 4 trong bài hát, không tính nhịp lấy đà) xuất hiện gây sự xáo trộn trong ô nhịp, phá vỡ sự ổn định và gây đột biến trong phần đệm bằng các nốt hợp âm rải móc kép F7 kết hợp với 2 hợp âm F7 làm chức năng nối sang câu 2. Kiểu chèn như trong ví dụ 36 rất phổ biến, tạo cho phần đệm sinh động, biến hóa. Đối với HSSPMN, trường ĐH Hạ Long khi thực hiện các tiết nhạc chèn, GV yêu cầu chỉ chèn các nốt trong hợp âm giúp HS làm quen và nắm được thủ pháp chèn tiết nhạc trong bài đệm.

pdf124 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử hệ trung cấp sư phạm mầm non, trường đại học Hạ Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chủ đạo, phần mở đầu sử dụng thành âm hình đệm. Với thủ pháp này, bài đệm đƣợc thống nhất về âm hình, tạo sự ổn định làm nền cho giai điệu bài hát vang lên rõ ràng. Ví dụ 27: sử dụng âm hình bài hát làm âm hình phần mở đầu 75 Trong âm hình phần mở đầu bài Chú ếch con có sử dụng đƣờng nét giai điệu bài hát để dẫn dắt, để ngƣời hát biết và chuẩn bị vào bài dễ dàng, tự nhiên. Điều này đặc biệt quan trọng khi cô giáo đệm bằng đàn phím điện tử cho trẻ Mầm non hát. Tính chất gợi mở, định hƣớng cụ thể khi tạo phần mở đầu bằng âm hình chủ đạo rất phù hợp với các cháu. Đây còn gọi là sử dụng kỹ thuật bấm hợp âm tạo âm hình đệm đã trình bày ở nội dung ứng dụng các dạng kỹ thuật ngón tay để xây dựng bài đệm. Khi đã hình thành âm hình đệm, ngoài sự phối hợp với hòa âm, tiết tấu, âm hình mở đầu sẽ vang lên cùng bộ đệm tự động trên đàn, tất cả hòa trộn trong một tổng thể âm nhạc hoàn chỉnh. + Tạo âm hình theo tiết tấu trên đàn phím điện tử: cùng với xây dựng âm hình đệm theo thủ pháp sử dụng âm hình chủ đạo của bài hát. Trong chức năng đàn phím điện tử luôn có phần mở đầu đƣợc cài đặt sẵn (ký hiệu bằng tiếng Anh trên đàn là Intro), chủ yếu là làm mẫu/demo để ngƣời đệm làm căn cứ, chủ động sáng tạo các kiểu mở đầu theo đặc điểm tiết tấu, nhịp điệu trên đàn. Những gợi ý đó làm cơ sở hình thành nên thủ pháp tạo âm hình đệm theo tiết tấu đƣợc lựa chọn nhằm phù hợp tính chất giai điệu, nội dung thể hiện của bài hát. Điều này thực hiện tƣơng đối đơn giản bởi hệ thống tiết tấu/style trên đàn phím điện tử phong phú, đa dạng, nhiều phong cách nhạc nhẹ, từ nhạc Jazz, Blues đến Pop, Ballad, Disco, Rock...và các loại nhịp điệu dancing nhƣ Valtz, Tango, Rumba...Tất cả đều có âm hình tiết tấu riêng nhằm thể hiện các lối chơi khác nhau. Khi dạy học đệm hát cho HSSPMN, ngƣời viết luận văn hƣớng dẫn HS khai thác nhóm tiết tấu Pop, do các loại tiết tấu này phù hợp với bài hát Mầm non trong chƣơng trình quy định của BGDĐT. Với bài hát Chú ếch con, ngoài cách sử dụng âm hình chủ đạo của bài, thủ pháp tạo âm hình theo tiết tấu trên đàn phím điện tử giúp HSSPMN nắm vững nhiều cách khác nhau khi xây dựng phần mở đầu nhằm đạt hiệu quả bài đệm. 76 Ví dụ 28: âm hình mở đầu theo tiết tấu Pop Trong nhóm tiết tấu Pop, có nhiều loại tiết tấu khác nhau, ví dụ 28 chỉ nêu 1 loại tiết tấu, điều này cho thấy thủ pháp tạo âm hình theo tiết tấu đƣợc cài đặt sẵn trên đàn phím điện tử luôn là cách làm bài đệm phổ thông hiện nay, luôn đạt hiệu quả khi kết hợp cùng hòa âm và bộ đệm tự động. - Phát triển chất liệu trong bài hát làm phần mở đầu: cùng với cách tạo phần mở đầu bằng âm hình đệm thông qua âm hình chủ đạo và âm hình tiết tấu trên đàn phím điện tử, thủ pháp phát triển chất liệu trong bài hát là một trong những thủ pháp đƣợc ứng dụng phổ biến. Chất liệu âm nhạc trong bài hát Mầm non đƣợc hiểu qua những đặc trƣng điển hình: quãng, âm điệu, hòa âm, câu trúc giai điệu...Trong các bài hát Mầm non, để xây dựng phần mở đầu bài đệm hát phong phú, cách sử dụng chất liệu âm nhạc để phát triển thành câu hoặc đoạn nhạc mở đầu thƣờng biểu hiện ở 2 thủ pháp, thứ nhất: nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm của một câu nhạc, sau đó có phát triển. Thủ pháp thứ 2: sử dụng các quãng đặc trƣng của giai điệu bài hát, bổ sung và phát triển. Môi thủ pháp có nhiều cách làm khác nhau phụ thuộc rất nhiều vào khả năng sáng tạo, tƣ duy và trình độ kỹ thuật của 77 ngƣời đệm đàn. Tất nhiên, 2 thủ pháp này đều phối hợp với các thủ pháp khác nhƣ âm hình, tiết tấu đã nêu trên. + Nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm trong bài hát: tạo phần mở đầu bằng thủ pháp nhắc lại nguyên vẹn giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm là cách làm phổ biến, đặc biệt khi đệm các bài hát Mầm non. Nhắc lại giai điệu bài hát trong phần mở đầu đƣợc HSSPMN thƣờng xuyên áp dụng, bởi âm hƣởng bài hát hiện lên rõ ràng, trực tiếp. Với trẻ Mầm non, cách làm này giúp các em nhanh chóng nhận ra diện mạo bài hát, hƣớng sự chú ý, tập trung để hát vào bài đƣợc ngay. Nói chung, thủ pháp mở đầu này tƣơng đối đơn giản, dễ thực hiện đối với HSSPMN khi học đệm hát trên đàn phím điện tử. Dƣới đây là câu mở đầu bài: Bạn thích nhất chim gì (nhạc: Hoàng Lân, lời: đồng dao) sử dụng thủ pháp nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm của bài. Bộ đệm tự động bật tiết tấu Pop Rock với nhịp điệu vui vẻ, dí dỏm theo tính chất yêu cầu của bài. Giai điệu mở đầu nhắc lại câu 1 (8 ô nhịp đầu), trong đó ô nhịp 7, 8 có biến đổi để dẫn vào lời hát. Ví dụ 29: nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm 78 + Sử dụng các quãng đặc trƣng trong bài hát để phát triển phần mở đầu: thủ pháp này đòi hỏi ngƣời đệm có khả năng sáng tạo, hiểu đƣợc quãng đặc trƣng để từ đó phát triển thành câu hoặc đoạn mở đầu. Đây là cách tạo phần mở đầu phổ biến đối với các nhạc công đệm đàn phím điện tử chuyên nghiệp, bởi kỹ thuật tƣơng đối hoàn hảo, có thể thực hiện nhiều dạng kỹ thuật khác nhau. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long thủ pháp này chỉ dành cho SV có học lực loại khá, giỏi, biết vận dụng một số kỹ thuật cơ bản để tạo phần mở đầu. Ví dụ 30: sử dụng quãng đặc trƣng làm phần mở đầu Các quãng (đƣợc khoanh tròn) trong bài hát Bạn thích nhất chim gì là quãng đặc trƣng, chứa đựng nhân tố phát triển thành phần mở đầu. Những quãng 2 ở đầu các tiết nhạc đƣợc tác giả bài hát sử dụng nhiều lần, hình thành nên giai điệu chung toàn bộ bài hát. Để tạo âm hƣởng vui, dí dỏm, phần mở đầu dùng kỹ thuật móc kép phát triển quãng 2 đặc trƣng xuất hiện ở các âm vực khác nhau. Vídụ 31: sử dụng quãng đặc trƣng làm phần mở đầu 79 Nhƣ vậy, để có phần mở đầu trong bài đệm hát trên đàn phím điện tử, HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long đƣợc học các thủ pháp tạo các câu, đoạn nhạc từ âm hình chủ đạo của bài, âm hình theo tiết tấu, nhịp điệu. Những thủ pháp này phù hợp với trình độ, khả năng thực tế của HS. Đồng thời HS cũng đƣợc học cách tạo phần mở đầu bằng cách nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm trong bài, từ đó chủ động sáng tạo những câu, đoạn mở đầu từ quãng đặc trƣng dựa theo trình độ, kỹ thuật đạt đƣợc trên đàn phím điện tử. 2.2.2.2. Dạo giữa Trong bài đệm hát, cùng với mở đầu/Intro, dạo giữa (tiếng Anh: Interlude) là một thành phần quan trọng. Ngoài mục đích để ngƣời hát có khoảng thời gian ngừng nghỉ để chuẩn bị sức lực trình bày phần tái hiện một lần nữa, dạo giữa còn làm cầu nối, liền mạch các phần: mở đầu, trình bày, tái hiện và kết. Về ý nghĩa, dạo giữa tƣơng tự nhƣ mở đầu, nhƣng khác biệt trong chức năng. Nếu nhƣ mở đầu hƣớng đến tạo một không gian âm nhạc, dẫn nhập ngƣời hát vào bài thì dạo giữa biểu hiện nhiều nét biến hóa giai điệu hoặc tạo nhịp điệu mới với nhiều thủ pháp khác nhau. Đây là phần để nhạc công chuyên nghiệp có thể phô diễn các dạng kỹ thuật khó, phức tạp dựa vào tài năng chơi đàn ngẫu hứng. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, do trình độ, khả năng có hạn nên GV dạy đệm hát tập trung hƣớng dẫn cách sử dụng phần mở đầu có biến đổi để tạo dạo giữa và dùng âm hình, hòa âm. - Sử dụng phần mở đầu để phát triển thành dạo giữa: đây là cách tạo phần dạo giữa trên cơ sở nhắc lại giai điệu, quãng của phần mở đầu để phát triển thành câu, đoạn nhạc dạo giữa. Âm hƣởng dạo giữa luôn gần gũi, có mối liên hệ với phần mở đầu do cùng nguồn, cùng gốc chất liệu. Trong dạy đệm hát cho HSSPMN, GV thƣờng nêu 2 cách tạo phần dạo giữa để HS có thể thực hiện đƣợc. Hạn chế những thủ pháp vƣợt quá khả năng, không phù 80 hợp với trình độ của HSSPMN nhƣ phát triển mở rộng (xa, gần), tƣơng phản, đối lập. Dạo giữa nhắc lại phần mở đầu có biến đổi đƣợc hiểu để HSSPMN có thể tạo phần dạo giữa 1 bài đệm hát, thông thƣờng GV sẽ cho HS diễn tấu nhắc lại nguyên vẹn phần mở đầu, điều này giúp HS không mất thời gian, sức lực để xây dựng phần dạo giữa mới. Từ đó, GV gợi ý, hƣớng dẫn thủ pháp phát triển phần dạo giữa có nhắc lại phần mở đầu nhƣng có biến đổi giai điệu trong các ô nhịp. Ngoài ra, có thể biến đổi âm sắc nhƣ: dạo đầu sử dụng đàn Tính, sáo thì dạo giữa dùng Guitar, Violin... Trong bài Quê hương tươi đẹp (dân ca Nùng, đặt lời: Việt Hoàng), phàn mở đầu sử dụng âm thanh đàn Tính tạo giai điệu kết hợp giữa các nốt đơn và kép, có sử dụng hòa âm câu 1 của bài nhằm tạo sự thống nhất giữa phần mở đầu với bài hát. Ở dạo giữa/Interlude dùng thủ pháp nhắc lại mở đầu và biến đổi theo các âm chính (đặc biệt ở phách mạnh) nhằm nhấn mạnh vào đƣờng nét giai điệu theo hòa âm. Hiệu quả âm thanh đƣợc đổi mới về âm sắc, đƣờng nét giai điệu. Ví dụ 32: mở đầu/intro bài Quê hương tươi đẹp 81 Ví dụ 33: dạo giữa/inerlude nhắc lại phần mở đầu có biến đổi - Dạo giữa dùng âm hình, hòa âm: sử dụng âm hình, hòa âm trong bài hoặc phần mở đầu để xây dựng dạo giữa, mục đích nhấn mạnh vào chức năng cầu nối giữa phần trình bày và phần tái hiện của bài hát. Căn cứ đặc điểm, tính chất âm nhạc của bài hát để dạo giữa đạt hiệu quả. Bài Quê hương tươi đẹp có cấu trúc giai điệu dân ca Nùng, đƣợc đặt lại lời Việt cho các cháu Mầm non dễ hát, dễ thuộc. Với chủ ý giới thiệu các làn điệu dân ca dân tộc Việt Nam, do đó phần đệm dạo giữa cần lƣu ý đến các vị trí nốt trong thang 5 âm của ngƣời Nùng phia Bắc Việt Nam. Ví dụ 33: dạo giữa dùng âm hình, hòa âm bài Quê hương tươi đẹp Trong ví dụ 33, dạo giữa đƣợc lấy từ âm hình quả xóc nhạc của ngƣời Tày, Nùng phát triển thành. Âm sắc đƣợc tạo tiếng đàn Guitar loại bỏ cộng hƣởng vang/effect để có tiếng khô, ngắn giống đàn Tính đang diễn tấu. 82 Nhƣ vậy, âm nhạc dạo giữa có những nét tƣơng đồng với phần mở đầu, nhƣng có nhiều khác biệt về chức năng. Để tạo các câu, đoạn nhạc dạo giữa hay, mới cần đến nhiều thủ pháp, kiến thức âm nhạc, đặc biệt là kỹ thuật chơi đàn phím điện tử. Với nhạc công chuyên nghiệp đƣợc học bài bản, chính quy, khi đệm hát độc lập hoặc cùng ban nhạc nhẹ, đàn phím điện tử luôn phát huy những khả năng vƣợt trội về kỹ thuật trong phần mở đầu, dạo giữa. Đây cũng là phần có những đoạn nhạc solo, ngẫu hứng nổi tiếng, bộc lộ khả năng sáng tạo âm nhạc của ngƣời nghệ sĩ trong nhiều ca khúc quốc tế và Việt Nam. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, trong khuôn khổ, giới hạn chƣơng trình dạy học, nên ngƣời viết luận văn chỉ tập trung vào những nội dung đệm hát trên đàn phím điện tử phù hợp với trình độ, giúp HS từ biết đến tƣơng đối thành thạo đệm hát nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao về năng lực làm việc tại các trƣờng Mầm non ở tỉnh Quảng Ninh. Dạo giữa trong các bài đệm hát Mầm non thƣờng từ 8 - 12 ô nhịp, không vƣợt quá độ dài (số ô nhịp) của một bài hát viết cho trẻ Mầm non. 2.2.2.3. Kết Phần kết (tiếng Anh: Ending) luôn đóng vai trò tổng kết toàn bộ bài đệm. Câu hoặc đoạn nhạc kết đƣa ra những âm hƣởng, sắc thái khác nhau theo tính chất bài hát nhƣ: tƣơi vui, dí dỏm, êm ái, nhẹ nhàng...Trên đàn phím điện tử đƣợc cài sẵn bộ phận chuyên dùng tạo kết, thƣờng có độ dài từ 2 - 8 ô nhịp để kết tự động nếu nhƣ ngƣời đệm chƣa có sự chuẩn bị phần kết của bài đệm. Cách kết đƣợc cài sẵn trên đàn chỉ đƣợc nêu trong giờ dạy đệm để HSSPMN hiểu đƣợc thủ pháp kết qua các fill ending (bộ tạo kết) với mức độ tham gia từ 4 - 16 nhạc cụ trong bộ đệm tự động. Âm thanh của phần kết tự động luôn cùng với tiết tấu trong đàn, do đó không biểu hiện đặc thù riêng từng bài hát. Khi dạy đệm, ngƣời viết luận văn hƣớng dẫn HS tiến hành lối kết theo vòng hòa âm: II - V7 - I để HSSPMN có thể thực hiện. Vòng hòa âm II - V7 - I rất phổ biến trong các Ending trên đàn phím 83 điện tử, do các nhóm tiết tấu theo phong cách nhạc nhẹ cài trên đàn, đƣợc diễn tấu với nhiều kiếu khác nhau rất đa dạng. Ở tiết tấu tốc độ nhanh nhƣ: Disco, Techno, Foxtrot, Folka...vòng hòa âm II - V7 - I có nhiều biến thể nhƣ: II7 - V7 - I, II6 - V7 -5 - I...Ở các loại nhịp điệu chậm: Ballad, Slow, đặc biệt là trong nhạc Blues, vòng hòa âm II - V7 - I đƣợc tiến hành với nhiều biến thể có cấu trúc hợp âm phức tạp hơn nhƣ: II9 - V7+5 - I, hoặc II9 - V7 -5 - I. Với HSSPMN, để giản hóa và phù hợp với trình độ, kiến thức SV, trong nội dung này sử dụng vòng hòa âm II7 - V7 - I để xây dựng phần kết với 2 kiểu: mở rộng (còn gọi là kéo dài) và rút ngắn (hay rút gọn). - Kết theo vòng hòa âm II7 - V7 - I mở rộng: đƣợc hiểu là tạo cho phần kết từ 8 - 16 ô nhịp, đối lập với rút ngắn không quá 4 - 6 ô nhịp. Khi phần kết đƣợc kéo dài, có nghĩa vòng hòa âm II7 - V7 - I có sự phát triển lối chơi, tạo cho phần kết diễn tả đầy đủ, phong phú chất liệu, âm hình, nhịp điệu...của bài hát hơn so với kết kiểu rút ngắn. Ví dụ 34: kết mở rộng theo vòng hòa âm II - V7 - I bài hát Cả tuần đều ngoan (sáng tác: Phạm Tuyên) Kết mở rộng theo vòng hòa âm II - V7 - I luôn tạo nên những câu nhạc có âm hƣởng nghe rất thú vị vì có điều kiện triển khai giai điệu, âm hình theo sự biến hóa từng hợp âm. Trong kết bài Cả tuần đều ngoan, trong 84 4 ô nhịp đầu sử dụng lối tiến hành: Gm9 - Gm7 - C7 - I với 2 hợp âm 9 và 7 bậc II, sau đó ô nhịp 5, 6 dùng Gm7M (có quãng 7 trƣởng) tạo sự căng thẳng hút về V7 (C7). Sự mở rộng của kết đƣợc đẩy mạnh theo hƣớng tăng các âm 7, 9 trong các hợp âm để hút dần về hợp âm chủ (F). - Kết theo vòng hòa âm II - V7 - I rút ngắn: đƣợc hiểu là co gọn lại, mang tính chắt lọc, âm nhạc kết tạo nên sự dứt khoát, không kéo dài. Thông thƣờng chỉ từ 4- 6 ô nhịp, vòng hòa âm II - V7 - I thƣờng xuất hiện kiểu kết sử dụng âm hình chủ đạo có biến đổi. Ví dụ 35: kết rút ngắn vòng hòa âm II - V7 - I bài hát Cả tuần đều ngoan (sáng tác: Phạm Tuyên) Cũng nhƣ các phần: mở đầu, dạo giữa, kết/ending trong đệm hát rất đa dạng về cách tiến hành với nhiều thủ pháp phong phú. Điều này xuất phát từ thực tế biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Những ca khúc nổi tiếng (hit) thƣờng đƣợc cover/thu âm và phối khí lại hay còn gọi theo tiếng Việt phổ thông là soạn lại phần đệm. Điều này có nghĩa 1 ca khúc đƣợc yêu thích thƣờng có nhiều cách đệm hát khác nhau. Do đó, những thủ pháp xây dựng phần đệm hát luôn giàu tính sáng tạo. Chính sự phát triển các phƣơng pháp tạo bài đệm hay, mới đã đem lại cho đàn phím điện tử những tích hợp trong bộ đệm tự động nhiều tiết tấu, nhịp điệu đa dạng, đây là ƣu điểm của cây đàn này. Đồng thời đòi hỏi ngƣời đệm hát phải có kiến thức âm nhạc đƣơng đại nhƣ màu sắc âm nhạc cùng ứng dụng hòa âm, tiết tấu để tạo cho phần đệm nhiều đổi mới. Với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long đệm đƣợc 1 bài hát Mầm non ở mức độ đơn giản cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, với trách nhiệm của ngƣời giảng 85 dạy môn đàn phím điện tử, sự cố gắng truyền đạt cách đệm hát cho HS luôn là động lực phấn đấu trong thời gian qua. Tuy vậy, với thời lƣợng giờ dạy môn đàn phím điện tử có hạn (30 tiết), tập thể GV và HSSPMN đang nỗ lực đi từng bƣớc nhằm cụ thể hóa mục đích môn học, tạo điều kiện cho HS đủ kiến thức, năng lực sử dụng đàn phím điện tử sau khi ra trƣờng trong giai đoạn hiện nay. 2.2.2. Chèn và chêm Trong thuật ngữ tiếng Anh: fill khi dịch sang tiếng Việt với cách hiểu: thêm vào, lấp đầy một khoảng lặng của bài hát. Trên đàn phím điện tử, fill là các nút bấm theo thứ tự tên gọi: fill A, fill B...tùy theo từng loại đàn có từ 4 - 8 fill. Tác dụng của fill là chèn, chêm vào các âm hình tiết tấu trong bộ đệm tự động âm thanh trống/drum, bass và nhiều nhạc cụ khác. Do đó, trong bài đệm hát bằng đàn phím điện tử, câu chèn hoặc chêm (theo nghĩa bổ sung) làm thay đổi âm hình, nhịp điệu. Từ các fill mẫu trên đàn, cách chèn, chêm thêm vào bài đệm những khoảng lặng trong ca khúc đƣợc ứng dụng rộng rãi và phổ biến trong các kiểu đệm từ ban nhạc nhẹ, dàn nhạc điện tử, nhóm nhạc đến đàn phím điện tử. Khi dạy đệm hát cho HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, nội dung mà HS tiếp thu khó khăn nhất chính là các câu chèn, chêm. Cách HS sử dụng để chèn, chêm vào bài đệm là dùng các fill cài sẵn trên đàn, cách này thuận tiện, đơn giản và dễ thực hiện, chỉ dùng động tác đơn giản bấm nút fill A, B..., âm thanh bộ đệm tự động sẽ vang lên các phrase/tiết nhạc chèn hoặc chêm vào mà không cần bất cứ thao tác nào khác. Tuy vậy, cách dùng fill chỉ đáp ứng khi bài đệm cần các tiết có trống dồn, hoặc biến đổi thành phần bộ đệm tự động (bổ sung thêm nhiều loại nhạc cụ có sẵn trên đàn), không có chức năng dẫn dắt, nối liền các khoảng lặng theo đặc điểm riêng từng bài hát. Trong nội dung này, ngƣời viết luận văn trình bày 2 kiểu chèn và 86 chêm trong quá trình dạy đệm hát trên đàn phím điện tử cho HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. 2.2.2.1. Bổ sung nhạc chèn trong bài đệm Nhƣ tên gọi, chèn là đƣa các thành phần nhạc cụ trong hệ thống âm sắc trên đàn phím điện tử ( từ 1- 2 ô nhịp) bổ sung vào bài đệm, mục đích tăng cƣờng hoặc biến đổi âm hình, tiết tấu, nhịp điệu...gây bất ngờ nhằm làm mất đi sự ổn định, đều đều của bộ đệm tự động đang hoạt động. Về ý nghĩa, chèn đƣợc sử dụng tạo sự đột biến trong khoảng thời gian ngắn, thƣờng không kéo dài quá 2 ô nhịp. Những fill trong bộ đệm tự động làm nhiệm vụ chèn nhịp trống cùng thành phần nhạc cụ khác tạo sự thay đổi tiết tấu, tạo hiệu quả khác biệt trong âm nhạc bài đệm. Khi dạy đệm cho HSSPMN, để chèn đƣợc các thành phần nhạc vào bài đệm cần đến kỹ thuật ngón tay, do chèn có thể là những hợp âm (tay phải) nhấn đổi nhịp, hoặc một nét nhạc mới để thúc đẩy các chỗ cao trào. Nhƣng phổ biến nhất là làm liền mạch giữa các câu nhạc trong bài hát. Ví dụ 36: chèn các nốt theo hòa âm trong phần đệm bài hát Chú ếch con (sáng tác: Phan Nhân) 87 Trên nền nhịp điệu Disco, khi phần đệm ổn định với các hợp âm tay phải, các nốt nhạc chèn ở cuối câu 1(ô nhịp 4 trong bài hát, không tính nhịp lấy đà) xuất hiện gây sự xáo trộn trong ô nhịp, phá vỡ sự ổn định và gây đột biến trong phần đệm bằng các nốt hợp âm rải móc kép F7 kết hợp với 2 hợp âm F7 làm chức năng nối sang câu 2. Kiểu chèn nhƣ trong ví dụ 36 rất phổ biến, tạo cho phần đệm sinh động, biến hóa. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long khi thực hiện các tiết nhạc chèn, GV yêu cầu chỉ chèn các nốt trong hợp âm giúp HS làm quen và nắm đƣợc thủ pháp chèn tiết nhạc trong bài đệm. 2.2.2.2. Chêm và hiệu quả trong đệm hát Nếu nhƣ chèn tiết nhạc có chức năng làm liền mạch giữa các câu hát thì chêm có nghĩa bổ sung những yếu tố âm nhạc mới, có thể là âm sắc của dàn kèn đồng, Guitar điện, Piano...hoặc thêm vào một tiết nhạc khác. Chêm thƣờng xuất hiện khi đệm ở phần tái hiện, nghĩa là ngƣời hát có thể hát 1, 2 lần sau dạo giữa, nhân tố âm nhạc mới của chêm góp phần cho bài đệm có sự khác biệt, không theo bản phổ quy định. Trên đàn phím điện tử, chêm thƣờng ở bộ phận Multipad, trong đó có nhiều âm sắc nhạc cụ khác nhau đƣợc diễn tấu theo phần hòa âm và bộ đệm tự động. Hiệu quả của chêm có giá trị làm âm nhạc phần đệm đặc sắc, bởi chêm là sự bổ sung, làm mới bài đệm với những âm sắc khác biệt. Trong bài Chú ếch con, chêm xuất hiện ở câu 2 (ô nhịp 6,7) với một nét giai điệu nhằm tạo cho phần đệm có bè đối vị với giai điệu, đến ô nhịp 8 chềm và chèn (tiết tấu và hợp âm) để chuyển sang câu 3. Ví dụ 37: chêm tiết nhạc tạo bè bổ sung trong phần đệm bài hát Chú ếch con. 88 Nhƣ vậy, chèn và chêm mặc dù có những tƣơng đồng trong thủ pháp nhằm biến đổi âm hình, tiết tấu trong bài đệm. Nhƣng xét về chức năng chèn và chêm có những khác biệt cơ bản, bởi chêm có ý nghĩa thêm vào những nét giai điệu hoặc âm sắc mới bổ sung cho phần đệm các thành phần âm nhạc, còn chèn tập trung đảo cấu trúc nhịp điệu, làm cầu nối và liền mạch giữa các câu hát. Giá trị của chèn, chêm rất lớn, không thể thiếu trong xây dựng bài đệm hát trên đàn phím điện tử. 2.3. Thực nghiệm sƣ phạm 2.3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm Trong quá trình dạy học đệm hát năm học 2016 - 2017, những nội dung yêu cầu HS thực hiện: ứng dụng các dạng: kỹ thuật/etude, luyện ngón/exercise vào phần mở đầu bài đệm. Ngƣời viết luận văn đã tổ chức tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực đệm hát giữa 2 nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 2.3.1.1. Mục đích thực nghiệm - Đánh giá kết quả dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử dành cho HS hệ Trung cấp Mầm non. - Phân tích năng lực đệm hát của HS hệ Trung cấp Mầm non 89 - Đƣa ra những kết luận, đề xuất với bộ môn, khoa Nghệ thuật và trƣờng ĐH Hạ Long để xây dựng phƣơng hƣớng dạy học môn đàn phím điện tử phù hợp với nguyện vọng của HS, đáp ứng đòi hỏi của xã hội, tăng cƣờng cơ hội làm việc cho HS sau khi ra trƣờng. 2.3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm Trong quá trình thực nghiệm sƣ phạm, ngƣời viết luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tổ chức lên lớp HS cách tạo phần mở đầu bài đệm: Chú ếch con (sáng tác: Phan Nhân) - Giao bài hát Chú ếch con cho 2 nhóm: thực nghiệm và đối chứng. - Phát huy tính sáng tạo, chủ động của HS khi ứng dụng kỹ thuật ngón tay vào làm phần mở đầu. - GV soạn giáo án dạy phần mở đầu cho nhóm thực nghiệm với các nội dung: lựa chọn hòa âm, ứng dụng kỹ thuật hợp âm rải, bấm hợp âm phối hợp với âm hình tiết tấu, sử dụng các nốt móc kép tạo giai điệu trong đệm hát. Trong đó, đƣa ra những gợi ý cụ thể cho từng HS tạo phần mở đầu theo năng lực kỹ thuật cá nhân. - Với nhóm đối chứng, HS đƣợc dạy theo giáo án trong chƣơng trình chi tiết học phần đàn phím điện tử. - Giờ lên lớp, số tiết đƣợc tiến hành theo tiến độ của trƣờng ĐH Hạ Long và khoa Nghệ thuật do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. 2.3.2. Đối tượng thực nghiệm Căn cứ mục đích thực nghiệm sƣ phạm, GV sử dụng 2 lớp HS: MGK28M1 (mẫu giáo khối 28 m 1) và MGK28M2 (mẫu giáo khối 28 m 2 có đặc điểm tƣơng đồng về năng lực, trình độ chung [xem PL3,tr.111]. - MGK28M1: + Nhóm thực nghiệm: 20HS + Nhóm đối chứng: 20HS 90 - MGK28M2: + Nhóm thực nghiệm: 20 HS + Nhóm đối chứng: 20 HS 2.3.3. Địa điểm, thời gian thực nghiệm - Địa điểm: phòng học nhạc A201, Trƣờng ĐH Hạ Long - Thời gian: từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2017 (từ tuần 5) trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. 2.3.4. Tiến hành thực nghiệm 2.3.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm Tiến hành theo các bƣớc sau: - GV chọn HS, phân thành nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Các nhóm có số lƣợng thành viên tham gia thực nghiệm nhƣ nhau. - Khả năng, năng lực HS đƣợc lựa chọn có đầy đủ trình độ: giỏi, khá, trung bình. - Giờ lên lớp: 2 tiết/ tuần. (15 tiết riêng cho đệm đàn, một số các kỹ thuật đã đƣợc học ở cuối ĐVHT1) - GV chịu trách nhiệm thực nghiệm: Phạm Trung Kiên. Quá trình thực nghiệm sƣ phạm đƣợc khoa và bộ môn đồng ý. Khi chuẩn bị thực nghiệm, GV lựa chọn đồng đều trình độ theo tỷ lệ tƣơng đƣơng để tiến hành thực nghiệm chính xác, khoa học Ví dụ 38: phân loại năng lực kỹ thuật của HS thành 2 nhóm [Phụ lục 1 tr.106] Qua kết quả trong ví dụ 38 cho thấy, năng lực thực hành đàn phím điện tử của HS giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng tƣơng đƣơng nhau, đảm bảo khách quan để tiến hành thực nghiệm sƣ phạm. 2.3.4.2. Nội dung thực nghiệm - Nhóm thực nghiệm ứng dụng: lựa chọn hòa âm, kỹ thuật hợp âm rải, bấm hợp âm phối hợp với tiết tấu, sử dụng nốt móc kép tạo giai điệu phần 91 mở đầu trong bài đệm hát Chú ếch con (sáng tác: Phan Nhân). - Nhóm đối chứng: thực hiện theo tiến độ chƣơng trình chi tiết. 2 nhóm thực nghiệm, đối chứng thực hiện nội dung dƣới đây. Ví dụ 39: bảng thực hiện đệm hát giữa 2 nhóm [Phụ lục 1 tr.105] 2.4.5. Kết quả thực nghiệm Sau khi thực nghiệm, kết quả ở nhóm đối chứng không thay đổi do học theo nội dung chƣơng trình chi tiết. Ở nhóm thực nghiệm có kết quả rõ rệt, HS hào hứng và chăm chỉ luyện tập do đã ứng dụng tƣơng đối hiệu quả vào xây dựng phần mở đầu trong bài đệm Chú ếch con. Dƣới đây, ngƣời viết luận văn thống kê chỉ số 2 nhóm thực nghiệm của lớp K28M1 và K28M2. Ví dụ 40: kết quả ứng dụng thực nghiệm đệm hát Kết quả chỉ rõ mức độ HS hiểu, biết cách ứng dụng kỹ thuật, lựa chọn hòa âm, tiết tấu, tạo giai điệu phần mở đầu bài đệm Chú ếch con. - Loại giỏi: 27,5% (11/40HS). - Loại khá: 40% (16/40HS) - Trung bình khá: 25% - Trung bình: 7,5% Đây là những kết quả đáng ghi nhận đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long khi tiếp cận với phƣơng pháp dạy học đệm mới trên đàn phím điện tử. Điều này cho thấy cần phải tăng cƣờng, mạnh dạn đổi mới chƣơng trình học phần đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm non, bởi mục đích của học phần này hƣớng tới đệm đƣợc các bài hát Mầm non. Kết quả này chỉ là bƣớc đầu trong quá trình thực nghiệm một số nội dung, phƣơng pháp dạy học đàn phím điện tử. Còn nhiều khó khăn, thách thức mà GV, HSSPMN nói chung và hệ Trung cấp Mầm non nói riêng phải cố gắng, nỗ lực vƣợt qua. Trong đó, đổi mới chƣơng trình với số tiết nhiều hơn, bổ sung các loại đàn phím điện tử mới, tăng cƣờng trang thiết bị, cơ sở vật 92 chất nhƣ: sàn biểu diễn, ánh sáng, trang âm để phục vụ các môn học nghệ thuật âm nhạc và đàn phím điện tử. Tiểu kết Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử cho đối tƣợng là HS hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long đang đặt ra những yêu cầu mới, đặc biệt là vai trò của ngƣời giảng viên và ý thức học tập của HS. Để thực hiện và cụ thể hóa mục đích môn học đàn phím điện tử, trong những năm qua, trƣờng ĐH Hạ Long, khoa Nghệ thuật đã cố gắng, tạo điều kiện để GV và HS có đầy đủ phòng học và một số đàn. Tuy vậy, nhu cầu và đòi hỏi trình độ, khả năng, kiến thức của HS ngành Mầm non ngoài xã hội ngày càng cao. Để trả lời câu hỏi: HS học ngành Mầm non có biết đàn (nghĩa là đệm đƣợc hát) và hát không? Chƣơng trình đào tạo âm nhạc, đặc biệt là đàn phím điện tử cần đổi mới, sát với thực tế đang đặt ra. Trong chƣơng 2, ngƣời viết luận văn đang là GV dạy đàn phím điện tử, khoa Nghệ thuật, trƣờng ĐH Hạ Long đã đƣa ra những biện pháp thiết thực để dạy học đệm hát cho SV hệ Trung cấp Mầm non. Xuất phát từ đặc điểm cấu tạo đàn phím điện tử cùng giải pháp ứng dụng kỹ thuật vào những thành phần bài đệm với phƣơng châm phù hợp năng lực HS ngành Mầm non. Trong năm học 2016 - 2017, ngƣời viết luận văn đã triển khai những nội dung: nêu những ứng dụng các dạng kỹ thuật 2 tay vào bài đệm nhƣ: bài luyện Hanon, một số dạng kỹ thuật cơ bản nhƣ: móc kép, quãng, hợp âm rải...để HS hoàn thiện ngón tay, từ đó ứng dụng kỹ thuật vào bài đệm. Cùng với ứng dụng kỹ thuật, HS nắm đƣợc cấu trúc một bài đệm với các thành phần chính: mở đầu, trình bày, dạo giữa, tái hiện, kết. Trong đó phần mở đầu, dạo giữa và kết đƣợc trình bày tỉ mỉ để HSSPMN có thể thực hiện chủ động, sáng tạo. Ngoài ra, các bộ phận chèn, chêm giúp HS hiểu các thủ pháp bổ sung câu hoặc tiết nhạc nhằm thay đổi nhịp điệu, âm hình, tiết tấu bài đệm. Đây là những thủ pháp đệm phổ biến, thông dụng hiện nay. Tất cả 93 những biện pháp dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử trong chƣơng 2 đƣợc ngƣời viết luận văn tiến hành tổ chức thực nghiệm trong năm học 2016 - 2017 với các lớp MGK28M1 và MGK28M2 thuộc khoa SPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. Sau khi thực nghiệm, những kết quả đạt đƣợc cho thấy dạy học đệm hát với các nội dung: lựa chọn hòa âm, ứng dụng kỹ thuật hợp âm rải, bấm hợp âm phối hợp với âm hình tiết tấu, sử dụng các nốt móc kép tạo giai điệu trong đệm hát đã bổ sung nhiều kiến thức đệm hát, giúp HS chủ động sáng tạo trong khi đệm, đồng thời khai thác các tính năng nhạc cụ trên đàn pím điện tử một cách hiệu quả. 94 KẾT LUẬN Trƣờng ĐH Hạ Long là một trong cơ sở đào tạo giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù đƣợc hình thành từ hai trƣờng: CĐSP Quảng Ninh và trƣờng CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, ngay từ khi thành lập năm 2014, trƣờng ĐH Hạ Long đã nhanh chóng phát huy những ƣu thế của một trƣờng ĐH vùng phía Đông Bắc Việt Nam. Khoa Mầm non từ ngày đầu thành lập cho đến nay đã trải qua chặng đƣờng dài phát triển với nhiều thăng trầm, thử thách, song vẫn không ngừng phấn đấu, trở thành khoa đào tạo tạo ngành Sƣ phạm Mầm non uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các trƣờng Mầm non cho tỉnh Quảng Ninh và các nơi khác. Bộ môn âm nhạc (nay là khoa Nghệ thuật) có nhiệm vụ dạy các môn âm nhạc cho các khoa trong trƣờng ĐH Hạ Long, đặc biệt khối SPAN. Các GV âm nhạc hiện nay luôn ý thức, trách nhiệm, cố gắng nỗ lực phấn đấu từ công tác chuyên môn đến nâng cao trình độ nhằm hoàn thành khối lƣợng công việc đƣợc giao. Tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là quá trình lựa chọn tài liệu dạy học đàn phím điện tử nhằm phù hợp với yêu cầu đổi mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xã hội hiện nay. Học sinh hệ Trung cấp Mầm non không phải không có năng khiếu âm nhạc, tuy vậy khả năng kỹ thuật 2 tay trên đàn phím điện tử có nhiều hạn chế, một trong nguyên nhân là thi tuyển đầu vào không kiểm tra kiến thức âm nhạc và năng khiếu đàn hoặc hát. Còn đối với bộ môn Âm nhạc, khoa Nghệ thuật, GV mất nhiều công sức sƣu tầm, tìm kiếm nguồn tài liệu giảng dạy nhằm phù hợp đối tƣợng học tập. Trên thực tế, khoa Nghệ thuật, bộ môn Âm nhạc chƣa có bộ giáo trình đàn phím điện tử thống nhất, vì thế GV chỉ căn cứ vào khung chƣơng trình của BGDĐT, từ đó biên soạn giáo án giảng dạy. Điều này ảnh hƣởng tới học tập của HS học môn đàn phím 95 điện tử, đặc biệt khi đáp ứng yêu cầu của HS đƣợc học đệm hát để ra trƣờng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Với mong muốn khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngƣời viết luận văn đã xác định mục đích dạy học đàn phím điện tử để đệm hát, nên hệ thống hóa các dạng bài kỹ thuật, luyện ngón, âm hình tiết tấu và nêu một số phƣơng pháp soạn đệm. Mặt khác, ngƣời viết luận văn cũng soạn những bài đệm mẫu để hƣớng dẫn HS, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn đàn phím điện tử, giúp HS hoàn thiện kỹ năng sử dụng đàn, đáp ứng yêu cầu đa dạng của hoạt động giáo dục âm nhạc tại các trƣờng Mầm non. Trong khuôn khổ luận văn, tác giả chỉ tập trung trình bày chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử dành cho đối tƣợng HS hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long với những đặc điểm, năng lực, hạn chế của HS khi bắt đầu vào trƣờng. Qua đó, khẳng định tầm quan trọng của đệm hát trên đàn phím điện tử đối với HS sau khi ra trƣờng. Để giải quyết, ngƣời viết luận văn đã đề nghị khoa Nghệ thuật, bộ môn Âm nhạc cho thực nghiệm giảng dạy đệm hát năm học 2016 - 2017 với các nội dung: ứng dụng các dạng kỹ thuật 2 tay vào đệm hát nhƣ: bài luyện ngón Hanon, bài kỹ thuật nhƣ hợp âm rải, hợp âm, tạo âm hình, chọn tiết tấu cùng bộ đệm tự động, bài kỹ thuật móc kép. Đây là những kỹ thuật cơ bản, giúp ngón tay linh hoạt, di chuyển dễ dàng trên bàn phím, từ đó ứng dụng vào các phần đệm trong bài đệm. GV cũng hƣớng dẫn cho HS nắm đƣợc cấu trúc 1 bài đệm hát ở mức độ phổ thông với 5 phần chính: mở đầu, trình bày, dạo giữa, tái hiện, kết. Đồng thời đƣa ra những thủ pháp chèn, chêm để HS thực hiện ở mức độ đơn giản. Trong suốt thời gian thực nghiệm, ngƣời viết luận văn đã tổ chức 2 nhóm: thực nghiệm và đối chứng. Sau khi hoàn thành thực nghiệm, kết quả chỉ rõ nhóm HS tham gia thực nghiệm đạt những tiến bộ trong xây dựng phần mở đầu, dạo giữa, kết để đệm cho bài hát Chú ếch con (sáng tác: Phan 96 Nhân). Khi phát biểu cảm tƣởng, HS tham gia thực nghiệm đều mong muốn đƣợc học tập nhiều hơn nữa cách đệm để có đầy đủ năng lực, tự tin vào bản thân, phát huy những kiến thức đƣợc học trong trƣờng để công tác, làm việc ngoài môi trƣờng xã hội. Qua thực nghiệm, ngƣời viết luận văn đƣa ra một số đề xuất để dạy học đàn phím điện tử hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng HS: - Thứ nhất: Tăng cƣờng trang thiết bị, cơ sở vật chất (số phòng đàn và số lƣợng đàn) để ngoài giờ học chính khóa, HS có thể mƣợn đàn và tự luyện tập. Cách làm này tƣơng tự nhƣ HS đọc sách trên thƣ viện, vì nhiều HS chƣa đủ điều kiện tự trang bị đàn phím điện tử. - Thứ 2: Điều chỉnh số lƣợng HS trong mỗi nhóm từ 5 - 10 ngƣời, tạo điều kiện cho công tác tổ chức hoạt động lên lớp, GV có thể theo dõi, hƣớng dẫn luyện tập từng cá nhân, HS có nhiều thời gian trả bài tại chỗ. - Thứ 3: Tăng cƣờng số giờ (niên chế hoặc tín chỉ) cho môn đàn phím điện tử, sắp xếp giờ dạy học trong 2 học kỳ: kỳ 1 (2 ĐVHT hoặc 2 tín chỉ), kỳ 2 (2 ĐVHT hoặc 2 tín chỉ). Mỗi kỳ có nội dung liên kết chặt chẽ nhƣ kỳ 1: học kỹ thuật, bài luyện ngón và gam; kỳ 2: học kỹ năng soạn đệm và đệm đàn. - Thứ 4: Tăng cƣờng các hoạt động ngoại khóa trong tổ, khoa, nhà trƣờng để HS có nhiều cơ hội đƣợc cọ sát thực tế, HS đƣợc thực tập kiến thức, kỹ năng diễn tấu đàn phím điện tử. Đồng thời, giúp HS mạnh dạn, tự tin sử dụng đàn phím điện tử, phát huy khả năng sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê học đàn phím điện tử. Để nâng cao năng lực đệm đàn, HS cần tự xác định tinh thần, ý thức học tập, tăng cƣờng các giờ tập đàn cá nhân. Bởi học đàn nói chung, để tiến bộ nhanh chỉ có một con đƣờng, đó là luyện tập với niềm say mê, không ngừng nghỉ. Ngoài ra, HS cần tham gia các hoạt động nghệ thuật trong và ngoài trƣờng.Với giảng viên, trau dồi, nâng cao trình độ, tự nghiên cứu là 97 phẩm chất của nghề dạy học, tiếp cận những phƣơng pháp giảng dạy tiên tiến, áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại hiện nay. Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long mang tính thực tiễn cao, liên quan và gắn bó với nghệ thuật biểu diễn. Để dạy học đệm hát, GV và HS trƣờng ĐH Hạ Long đã và đang cùng nhau cố gắng, phấn đấu tạo nên những kết quả đƣợc thực tiễn xã hội đón nhận với giá trị đích thực. 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Trong nƣớc: 1. Nguyễn Ngọc Anh (2013), Nâng cao chất lượng giảng dạy Keyboard Cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Sƣ phạm Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 2. Nguyễn Bách, Thy Nhất Giang (1997), Hòa âm, Nxb Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh. 3. Nguyễn Bách, Huyền Trâm (2003), Jazz Organ - Piano cho mọi người, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 4. Trịnh Xuân Bảo (2008), Tuyển soạn một số tác phẩm âm nhạc cho Piano, Organ, Nxb Thanh niên, Hà Nội. 5. Nguyễn Thị Thùy Dƣơng (2016), Dạy học hát cho học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDHAN, ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội. 6. Nguyễn Tâm Giao (2014), Nhạc lý căn bản, Nxb Trẻ Tp. Hồ Chí Minh. 7. Nguyễn Hạnh, Nguyễn Thị Yến Linh (2011), Em học đàn Organ, tập 1, 2, 3, 4, Nxb Phƣơng Đông, Tp. Hồ Chí Minh. 8. Lê Văn Hồng (chủ biên) (2001), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (dùng cho các trƣờng đại học Sƣ phạm và cao đẳng Sƣ phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 9. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1999), Giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 10. Phạm Thị Khanh (2001), Soạn 5 bài hát truyền thống với phần đệm cho đàn Organ, NCKH của giảng viên trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. 11. Đào Văn Kiên (2001), Soạn đệm đàn organ các bài hát tiểu học lớp 5, Nghiên cứu khoa học của giảng viên trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. 12. Nguyễn Mai Kiên (2000), Thang âm, phương pháp luyện tập và ứng dụng, Trƣờng Cao đẳng VHNT Quân đội, Hà Nội. 99 13. Thái Thị Liên (chủ biên) (2004), Phương pháp học đàn Piano, Nhạc viện Hà Nội, Hà Nội. 14. Hoàng Long, Hoàng Lân (2005), Phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 15. Lƣu Quang Minh, Đỗ Xuân Tùng (1997), Sách học đàn phím điện tử dành cho dưới 7 tuổi, Trung tâm đào tạo bồi dƣỡng âm nhạc Nhạc viện Hà Nội, Hà Nội. 16. Ngô Thị Nam (2001), Phương pháp dạy học âm nhạc, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 17. Cù Minh Nhật (2010), Organ măng non 1,2,3 Nxb Âm Nhạc. 18. Nhiều tác giả (2011), Tài liệu dạy học đàn phím điện tử dành cho sinh viên hệ đại học sư phạm âm nhạc (tập I, II, III, IV) (lƣu hành nội bộ), Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội. 19. Nhiều tác giả (2011), Tài liệu Keyboard dùng cho năm thứ nhất hệ đại học sư phạm âm nhạc (tập I) (lƣu hành nội bộ), Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội. 20. Nguyễn Thị Nhung (1996), Thể loại Âm nhạc, Nxb Âm nhạc. 21. Phạm Thị Thanh Phƣơng (2004), Soạn phần đệm Organ cho một số bài dân ca Tây Nguyên, ca khúc sử dụng chất liệu dân ca Tây Nguyên, Nghiên cứu khoa học của giảng viên trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. 22. Hoàng Phúc (1992), Thực hành luyện ngón đàn Organ, Nxb Trẻ,Tp. Hồ Chí Minh. 23. Hoàng Phúc (1994), Từ điển các thế bấm các hợp âm soạn cho đàn Piano và Organ, Nxb Trẻ, Tp.HỒ Chí Minh. 24. Nguyễn Ngọc Quang (1998), Nhà sư phạm, người góp phần đổi mới lí luận dạy học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 25. Việt Thanh (1996), Những tác phẩm chọn lọc cho đàn Organ Keyboard, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 100 26. Lại Thị Phƣơng Thảo (2009), Soạn đệm một số ca khúc trung học cơ sở sử dụng trong dạy học Organ cho hệ CĐSP âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương (không dùng bộ đệm tự động), Nghiên cứu khoa học của giảng viên trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. 27. Ngô Ngọc Thắng (1992), Phương pháp học đàn Organ, tập 1, nhóm Ngô Ngọc thực hiện, Tp.Hồ Chí Minh. 28. Nguyễn Hoành Thông (1999), Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc, giáo trình đào tạo giáo viên THSP Mầm non hệ 12 + 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 29. Nguyễn Văn Thƣơng, Ngô Sĩ Hiển, Nguyễn Hữu Tuấn (1997), Những tác phẩm soạn cho Piano, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 30. Nguyễn Minh Toàn, Nguyễn Hoành Thông, (2000), Âm nhạc và Phương pháp dạy học âm nhạc, Tập 2, giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP, Nxb Giáo dục. Hà Nội. 31. Lê Anh Tuấn (2010), Phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 32. Nguyễn Hữu Tuấn (1996), Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano, tập I, II, Nhạc viện Hà Nội, Hà Nội. 33. Đỗ Xuân Tùng (2002), Giải thích thuật ngữ âm nhạc quốc tế thông dụng, Nhạc viện Hà Nội, Hà Nội. 34. Phạm Tuyên (1999), Âm nhạc với trẻ em, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 35. Nguyễn Ánh Tuyết (1999), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 36. Xuân Tứ (2002), Hướng dẫn dạy và học đàn Organ 1, Nxb Âm nhạc- Trƣờng Cao đẳng Nhạc Họa Trung ƣơng, Hà Nội. 37. Xuân Tứ (2004), Hướng dẫn dạy và học đàn Organ 2, Nxb Âm nhạc- Trƣờng Cao đẳng Nhạc - Họa Trung ƣơng, Hà Nội. 101 38. Xuân Tứ (2007), Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử 1, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 39. Xuân Tứ (2007), Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử 2, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 40. Phạm Thanh Vân, Nguyễn Hoành Thông (2011), Đọc- Ghi Nhạc, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 41. Lê Vũ- Quang Đạt (1996), Độc tấu trên đàn Organ, tập 1,2, Nxb Trẻ, Tp. HCM 42. Sơn Hồng Vỹ (2004), Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar & Organ, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội. 43. Phạm Viết Vƣợng (2007), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 44. Hoàng Văn Yến (1999), Nghệ thuật âm nhạc với trẻ mầm non, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 45. Hoàng Văn Yến (2007), Trẻ mầm non ca hát, Vụ giáo dục mầm non, Nxb Âm nhạc, in tại nhà in Khoa học và Công nghệ, Hà Nội. 46. Hoàng Văn Yến, Nguyễn Thị Nhung, Lƣu Quang Minh, Ngô Thị Nam, Đình Long (2000), Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên Mầm non, Nxb Giáo dục, Hà Nội. B. Ngoài nƣớc: 47. Jean - Paul Holstein (1983), Musiques a chanter, Nxb Saint Honoré - 75040 Paris Cedex 01. 48. Jean - Clément Jollet (1984), Jeux de Rythmes...et Jeux de Clés, Nxb Rus de Téchiquier 75010 Paris. 49. Moszkowski (1963), 15 Virtuosity studies, Opus 72, Nxb International Music Company, New York City, U.S.A. 102 C. Trang Website: 50. 51. - Ha - Long - c52-D12062.htm 52. - Dai - hoc Ha- Long- HLU.html 103 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHẠM TRUNG KIÊN DẠY HỌC ĐỆM HÁT TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ HỆ TRUNG CẤP MẦM NON, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG PHỤ LỤC LUẬN VĂN Hà Nội, 2017 104 MỤC LỤC Trang Phụ lục 1: Bảng kết quả học đàn phím điện tử, phân loại năng lực kỹ thuật, đệm hát, kết quả .. 105 Phụ lục 2: Đề cƣơng chi tiết học phần....................................... 107 Phụ lục 3: Danh sách học sinh học đàn phím điện tử............... 111 Phụ lục 4: Danh sách giảng viên dạy đàn phím điện tử............. 115 Phụ lục 5: Một số hình ảnh dạy học đàn phím điện tử............... 116 105 PHỤ LỤC 1 1. 1. Bảng kết quả học tập đàn phím điện tử TT Khóa học Kết quả học tập Giỏi Khá TB khá Trung bình Yếu kém 1 MG 25 (150SV) 15 SV (10 %) 50 SV (33 %) 60 SV (40 %) 25 SV (16%) 0 SV (0%) 2 MG 26 (130SV) 5 SV (3,8 %) 45 SV (34,6 %) 66 SV (50,7 %) 14 SV (10,7 %) 0 SV (0 %) 3 MG 27 (120SV) 10 SV (8,3 %) 50 SV (41,6 %) 40 SV (33,3 %) 20 SV (16,6 %) 0 SV (0 %) 1. 2. Bảng phân loại năng lực kỹ thuật giữa 2 nhóm Lớp Số SV Kết quả trình độ kỹ thuật, bài luyện ngón, hợp âm Giỏi khá TB khá Trung bình K28M1 Nhóm thực nghiệm 2 SV (10%) 6 SV (30%) 9 SV (45%) 3 SV (15%) Nhóm đối chứng 2 SV (10%) 6 SV (30%) 7 SV (35%) 5 SV (25%) K28M2 Nhóm thực nghiệm 2 SV (10%) 6 SV (35%) 8 SV (40%) 4 SV (20%) Nhóm đối chứng 2 SV (10%) 6 SV (35%) 8 SV (45%) 4 SV (20%) 106 1. 3. Bảng thực hiện đệm hát giữa 2 nhóm 1. 4. Kết quả ứng dụng thực nghiệm đệm hát Lớp Số SV Kết quả học tập Giỏi Khá TB khá Trung bình Yếu MGK28m1 20 5 HS (25%) 8 HS (40%) 5 HS (25%) 2 HS (10%) 0 HS (0%) MGK28m2 20 6 HS (30%) 8 HS (40%) 5 HS (25%) 1HS (5%) 0 HS (0%) Tuần Nhóm thực nghiệm Số tiết Nhóm đối chứng T5 Cách lựa chọn hòa âm 2 Luyện ngón gam C major 2 tay T6 Kỹ thuật hợp âm rải 2 Xếp ngón cho giai điệu bài hát T7 Bấm hợp âm phối hợp tiết tấu 2 Chạy gam, hợp âm G major 2 tay T8 Sử dụng móc kép tạo giai điệu 2 Soạn đệm: bấm hợp âm 107 PHỤ LỤC 2 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NHẠC CỤ (Đàn phím điện tử) ( Ban hành kèm theo quyết định số 256. QĐ - CĐSPQN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh) 1. Tên học phần: Nhạc cụ (Đàn phím điện tử) Mã số: 04 2. Số đơn vị học trình: 02 3. Phân bố thời gian: 30 tiết + Lý thuyết 4 tiết. + Thực hành 24 tiết + Xemina: 0 + Kiểm tra 2 tiết 4. Trình độ: Sinh viên trung cấp Sƣ phạm Mầm non năm thứ hai 5. Điều kiện tiên quyết: Học xong học phần Âm nhạc. 6. Mục tiêu của học phần. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt đƣợc: 6.1. Kiến thức: Biết những kiến thức cơ bản của nhạc cụ, đàn phím điện tử (organ) và có khả năng thực hành những bài đàn đơn giản trong chƣơng trình mầm non. 6.2. Kỹ năng: Biết đƣợc một số kỹ năng luyện ngón, sử dụng thành thạo các chức năng của đàn nhƣ: đệm hát, diễn tấu, hoà tấu 6.3. Thái độ: Có tình cảm và thị hiếu nghệ thuật đúng đắn, góp phần hình thành nhân cách nghề nghiệp cho cô giáo mầm non trong tƣơng lai. 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. Học phần nhạc cụ chứa đựng những kiến thức cơ bản về nhận biết nốt trên phím đàn, phím đen và phím trắng nhƣ nốt Đồ, Rê, Mi, Pha thăng, Si giáng, cách sử dụng đàn (biết cách chọn tiếng, chọn tiết tấu, biết cách bảo quản đàn và đàn đƣợc những bài hát đơn giản) đánh đƣợc đúng giai 108 điệu bài hát, biết cách sử dụng các hợp âm đơn giản cho đệm bài hát phần tay trái.... 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp đầy đủ các phần lý thuyết và thực hành. - Chuẩn bị dụng cụ học tập. - Chuẩn bị bài ở nhà 9. Tài liệu học tập: - Giáo trình chính: Âm nhạc và phƣơng pháp giáo dục âm nhạc 1 (Nhà xuất bản giáo dục 1996) - Tài liệu tham khảo: + Tập “trẻ mầm non ca hát” (Vụ giáo dục mầm non - Nhà xuất bản âm nhạc 2002) + Tự học đàn phím organ (Xuân Tứ) 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên. - Quy chế 40, thực hiện theo hƣớng dẫn của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Ninh. - Số bài kiểm tra, thi: 4 bài + Bài kiểm tra 15 phút, hệ số 1(1 bài). Hình thức kiểm tra: Thực hành. + Bài kiểm tra 45 phút, hệ số 2(1 bài). Hình thức kiểm tra: Thực hành. + Bài thi hết học phần – Hình thức thi: Vấn đáp thực hành. - Điểm TBM = (TBKT+Thi)/2 11. Thang điểm: 10. 12. Nội dung chi tiết học phần. Bài 1: Giới thiệu về đàn phím điện tử và các tính năng thông dụng (4T - LT) 1. Vài nét lịch sử, vị trí tác dụng của cây đàn phím điện tử. (2t) a. Giới thiệu lịch sử cây đàn phím điện tử. b. Tính năng sử dụng của cây đàn phím điện tử. 109 c. Công tác bảo quản. d. Thực hành 2. Kĩ thuật luyện ngón tay phải và tay trái - Bài tập. (2t) a. Giới thiệu nốt nhạc trên phím đàn. b. Bài tập thực hành. Bài 2: Kĩ thuật gam đô trƣởng (C Dur) - Thực hành (7T - TH). 1. Gam Đô trƣởng. (2t) a. Gam Đô trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. b. Cách sắp xếp ngón cho giai điệu bài hát (tay phải) c. Các hợp âm chính giọng C dur, cách đặt các hợp âm chính trong phần đệm. 2. Thực hành: (5t) a. Luyện ngón gam Đô trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. Thực hành bài: Hoa bé ngoan b. Xếp ngón cho giai điệu bài hát (tay phải) Bài 3: Kĩ thuật gam Son trƣởng (G Dur) - Tập đệm ca khúc (7T - TH) 1. Gam Son trƣởng. (2t) a. Gam Son trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. b. Các hợp âm chính giọng Son dur, cách đặt các hợp âm trong phần đệm. 2. Tập đệm bài hát: (5t) a. Soạn hợp âm và tập chuyển hợp âm. b. Đặt các hợp âm chính trong phần đệm bài. Ứng dụng bài cụ thể Bài 4: Kĩ thuật gam Fa trƣởng (F Dur) (6T - TH) 1. Gam Fa trƣởng. (2t) a. Gam Fa trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. 110 b. Các hợp âm chính giọng Fa dur, cách đặt các hợp âm trong phần đệm. 2. Thực hành: (4t) a. Soạn hợp âm và tập chuyển trên tiết tấu b. Ứng dụng bài cụ thể Bài 5: Kĩ thuật gam (a moll, emoll, dmoll) (6T - TH) 1. Gam la thứ. (2t) a. Gam Am, Em, Dm trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. b. Các hợp âm chính các giọng , cách đặt các hợp âm trong phần đệm. 2. Thực hành (4t) a. Tập đệm bài từng tay b. Ứng dụng vào cac bài hát tính chất khác nhau Ngày tháng.năm 2014 TRƢỞNG BỘ MÔN P.HIỆU TRƢỞNG 111 PHỤ LỤC 3 DANH SÁCH SV HỆ TC MẦM NON HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 3.1. Lớp K28M1: tt Họ và tên Ngày sinh Điểm tổng kết học kì I Ghi chú HK1 HK2 TK 1 Vũ Thị Mai Anh 18/11/1997 7.0 2 Ng. Th. Lan Chi 20/08/1997 6.8 3 Đoàn Thị Duyên 20/08/1994 6.7 4 Mai Thu Hà 23/08/1994 7.1 5 Dƣơng Thị Hải 19/01/1997 7.2 6 Điệp Thị Hằng 14/04/1996 7.0 7 Nguyễn Thị Hằng 13/02/1997 6.9 8 Phạm Thúy Hạnh 08/07/1994 6.6 9 Đặng Thị Hiền 25/07/1997 6.5 10 Đồng Thị Hiền 26/10/1997 6.6 11 Vũ Thị Hồng 27/03/1997 6.0 12 Đặng Xuân Hƣơng 15/01/1997 6.4 13 Tr. ThịThanh Hƣờng 26/01/1995 6.6 14 Nông Thị Kiên 28/03/1997 7.0 15 Giản ThThùy Linh 10/02/1990 6.5 16 Lê Thị Linh 29/07/1996 6.3 17 Vy Thị Diệu Linh 18/11/1996 6.0 18 Tạ Thị Mai 06/06/1997 5.5 19 Phu Quay Mùi 21/10/1996 6.6 20 Cao Trà My 28/02/1995 6.5 112 21 Nguyễn Kim Ngân 23/02/1997 6.0 23 Nguyễn Thị Ngọc 13/12/1996 6.8 24 Trần Thị Ngọc 19/03/1996 6.9 25 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1991 6.6 26 Bùi Thanh Tâm 15/07/1996 6.1 27 Nguyễn Thị Thơm 18/09/1996 6.3 28 Lê Thị Hồng Thúy 14/03/1991 6.8 29 Lê Thị Thủy 01/09/1997 5.0 30 Đỗ Quỳnh Trang 03/09/1992 5.9 31 Ng. Quỳnh Trang 17/08/1997 6.3 32 Nguyễn Thị Trang 10/10/1997 5.1 33 Phan Thu Trang 06/08/1994 6.9 34 Vũ T Huyền Trang 14/02/1996 6.8 35 Bùi Diệu Trinh 10/12/1997 7.0 36 Phạm Thị Tuyến 18/09/1996 6.6 37 Hoàng Ánh Tuyết 21/09/1996 6.4 38 Phạm Minh Uyên 09/08/1997 6.2 39 Hoàng Hải Yến 20/10/1996 6.6 40 Vũ Thị Yến 25/02/1997 6.1 113 3.2. Lớp K28M2: St t Họ và tên Ngày sinh Điểm tổng kết học kì I Ghi chú HK1 HKII TK 1 Ng. Thị Phƣơng Anh 30/07/1997 6.3 2 Trƣơng Vân Anh 23/10/1992 6.8 3 Lỷ Thị Dung 23/10/1997 5.0 4 Nguyễn Hồng Giang 19/03/1997 5.9 5 Nguyễn Thị Hà 27/12/1997 6.3 6 Vũ Thị Thu Hải 01/08/1996 5.1 7 Ngô Thị Hằng 10/07/1997 6.9 8 Trần Thị Thúy Hằng 20/05/1993 6.8 9 Đặng Thị Tuyết Hạnh 26/12/1997 7.0 10 Hoàng Thị Thu Hiền 02/07/1997 5.1 11 Trƣơng Phƣơng Hoa 02/08/1994 6.9 12 Trần Thị Hòa 20/11/1996 6.8 13 Lê Thị Hồng 06/09/1997 7.0 14 Nguyễn Thị Huế 11/04/1996 6.6 15 Nguyễn Hồng Lê 11/08/1991 6.4 16 Trần Thị Hồng Lệ 21/12/1997 6.2 17 Ng. Thị Thùy Liên 20/08/1997 6.6 18 Trần Thị Mai 06/07/1996 6.1 19 Nguyễn Thị Mơ 04/03/1997 6.4 20 Đinh Thị Nga 25/04/1993 5.9 21 Nguyễn Thị Ngọc 23/08/1997 6.8 22 Đoàn Thị Nguyệt 22/03/1995 6.6 23 Trƣởng Thị Nguyệt 10/09/1996 6.5 114 24 Nguyễn Thị Nhàn 02/07/1997 6.6 25 Lƣơng Thị Oanh 25/09/1997 6.3 26 Vũ Thị Phƣợng 22/12/1997 6.8 27 Phùng Thị Quyên 23/08/1996 7.1 28 Vũ Thị Thanh 26/12/1997 7.0 29 Ngô Thị Thảo 20/06/1997 6.6 30 Vũ Thanh Thảo 06/05/1997 6.2 31 Đặng Thị Thu 26/07/1997 6.4 32 Lý Thị Thƣơng 10/07/1997 6.6 33 Bùi Phƣơng Thùy 16/07/1997 5.1 34 Ng. Thị Phƣơng Thùy 24/02/1991 6.9 35 Phạm Thanh Thủy 11/04/1996 6.8 36 Nguyễn Thị Vy 07/06/1997 7.0 37 Ngô Hà Xuân 17/11/1997 6.6 38 Nguyễn Mai Yên 24/03/1995 6.4 39 Hoàng Thị Hà Trang 12/10/1996 6.2 40 Triệu Thị Trinh 14/05/1997 6.6 115 PHỤ LỤC 4 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN DẠY ĐÀN KEYBOARD TT Họ và tên Trình độ Ghi chú 1 Nguyễn Bá Quyền Cử nhân SPAN Đang học cao học 2 Trần Đức Nhâm Cử nhân SPAN Đang học cao học 3 Bùi Thế Khƣơng Cử nhân SPAN Đang học cao học 4 Hoàng Văn Thành Cử nhân SPAN Đang học cao học 5 Nguyễn Mai Ngân Cử nhân SPAN Đang học cao học 6 Trần Đức Toàn Cử nhân sáng tác Đang học cao học 7 Phạm Trung Kiên Cử nhân SPAN Đang học cao học 116 PHỤ LỤC 5 (một số hình ảnh dạy học đàn phím điện tử) Giảng viên: Phạm Trung Kiên 5.1. Giảng viên đang thuyết trình (nguồn: chụp ngày 6/2/2017) 5.2. Sinh viên tập đàn trả bài trên lớp (nguồn: tác giả chụp ngày 6/2/2017) 117 5.3. Cá nhân luyện tập đàn (nguồn: tác giả chụp ngày 14/2/2017) 5.4. Lớp học đàn phím điện tử, trƣờng ĐH Hạ Long (nguồn: chụp ngày 14/2/2017) 118 5.5. SV say mê tập đàn (nguồn: tác giả chụp 23/2/2017) 5.6. Hƣớng dẫn SV trên đàn (nguồn: chụp ngày 23/2/2017) 119 5.7. Buổi dạy học đàn phím điện tử của thày trò TC Mầm non (nguồn: tác giả chụp ngày 23/2/2017) 5.8. Tập các bài kỹ thuật (nguồn: tác giả chụp ngày 23/2/2017)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thac_si_chuyen_nganh_ly_luan_va_phuong_phap_day_hoc_am_nhac_day_hoc_dem_hat_tren_dan_phim_d.pdf
Luận văn liên quan