Luận văn Đồng điều đơn hình và định lý lefschetz

Luận văn chủ yếu làm rõ nội dung sau: 1. Trình bày một cách hệ thống các khái niệm, định nghĩa về phức đơn hình, phạm trù, hmaf tử, nhóm Abel tự do, modul tự do 2. Trình bày viêc xây dựng các ánh xạ giữa các xích m - chiều của một đơn phức hình K

pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đồng điều đơn hình và định lý lefschetz, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthan_thi_quynh_dao_2428_2084625.pdf
Luận văn liên quan