Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mems để chết tạo "micro-Array" dùng trong phân tích sinh học

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MEMS ĐỂ CHẾT TẠO "MICRO-ARRAY" DÙNG TRONG PHÂN TÍCH SINH HỌC MAI THỊ ANH ĐÀO Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quát về công nghệ MEMS Chương 2: Các phương pháp tạo màng để chế tạo "micro-array" Chương 3: Phương pháp khắc dùng trong chế tạo "micro-array" Chương 4: Thí nghiệm và kết quả nghiên cứu Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mems để chết tạo "micro-Array" dùng trong phân tích sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgMaiThiAnhDao.jpg
Luận văn liên quan