Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược của Ben Thanh TSC giai đoạn 2011 – 2015

Nước ta đã là thành viên thứ 150 của WTO. Sựhội nhập kinh tế thế giới làm thay đổi nhanh chóng nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Gia nhập WTO mọi sự bảo hộ của chính phủ dành cho doanh nghiệp thuộc ngành bị dỡ bỏ. Do vậy, nếu doanh nghiệp không xây dựng được chiến lược phát triển của mình thì không thể đứng vững trên thị trường khi mà tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Đứng trước nhiều cơ hội đểphát triển hơn nhưng cũng đối đầu với không ít thách thức từ bên ngoài, nên Ben Thanh TSC phải luôn luôn rà soát lại các nội dung chiến lược hiện có để điều chỉnh lại cho phù hợp với môi trường diễn biến của xã hội và tình hình thực tế tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Chiến lược hiện có của Ben Thanh TSC đến năm 2010, đang bộc lộ nhiều mặt không còn phù hợp với môi trường bên ngoài và bên trong, chưa tạo ra chuối giá trị lợi nhậun bên tế cao vì vậy cần phải hoàn thiện cải tiến cho phù hợp với giai đoạn 2011- 2015.

pdf54 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược của Ben Thanh TSC giai đoạn 2011 – 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 8% 9 Lợi nhuận tăng : Tối thiểu 10% 9 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ : Tối thiểu 25% 9 Tỷ lệ cổ tức hàng năm: Đảm bảo tối thiểu là 15% 6.2. Chiến lược sản phẩm, dịch vụ của Ben Thanh TSC đến năm 2015 Chiến lược phát triển sản phẩm: Với thị trường cạnh tranh gay gắt, cơng ty cần dựa vào đội ngũ cán bộ cùng sự hiểu biết thị trường để đầu tư vào cơng tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới mang tính chất khác biệt hĩa, sản phẩm đặc thù dựa trên các sản phẩm tiêu chuẩn nhưng được điều chỉnh phù hợp với khách hàng ở thị trường mục tiêu của mình nhằm cĩ thể tránh được sự cạnh tranh của các đối thủ. Các sản phẩm, Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 23 - dịch vụ cơng ty cần phát triển đền năm 2015 : 6.2.1. Dịch vụ bất động sản - Tăng cường các cơng tác dự báo xu hướng và nhu cầu của thị trường để cĩ kế hoạch, phương án kinh doanh phù hợp nhất là các dự án xây dựng cao ốc mới, nhằm hạn chế phát sinh các khoản chi phí sửa chữa nâng cấp, thay đổi cơng năng sử dụng của tồ nhà; - Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 9 dự án đầu tư, mục tiêu đến 2015 doanh nghiệp sẽ cĩ ít nhất 10 cao ốc văn phịng; 6.2.2. Dịch vụ thương mại: - Đối với hoat động kinh doanh bán lẻ: Tiếp tục xây dựng và phát triển các cửa hàng bán lẻ trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả các mặt bằng hiện cĩ kết hợp với sự phát triển các dự án đầu tư của doanh nghiệp theo mơ hình văn minh, hiện đại; - Đối với hoạt động kinh doanh bán buơn: ƒ Đối với hàng nhập khẩu, cần tăng cường cơng tác thống kê, cập nhật thơng tin thường xuyên về tình hình biến động tỉ giá, chính sách thuế, giá cả của hàng hố, ƒ Nghiên cứu kinh doanh bán buơn theo hướng làm đại lý phân phối cho các nhà sản xuất, các hãng sản xuất của nước ngồi muốn đưa sản phẩm mới vào Việt Nam. 6.2.3. Dịch vụ du lịch: Xem xét các hình thức liên doanh, liên kết, nhượng quyền trong các lĩnh vực cơng ty chưa cĩ kinh nghiệm, chưa cĩ thương hiệu để giảm thiểu chi phí quảng cáo, tiếp thị, để được hỗ trợ về cơng tác quản lý, điều hành, chuyên mơn, nghiệp vụ… từng bước xây dựng hướng đi riêng cho mình. 6.2.4. Dịch vụ khác: - Mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác thơng qua các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác hoặc đa sở hữu vốn dựa trên nguyên tắc lợi ích và khai thác thế mạnh của các bên hợp tác; - Đối với hoạt động đầu tư tài chính cần phân tích, đánh giá hiệu quả của hoạt động này, làm cơ sở thực hiện tái cơ cấu các danh mục đầu tư phù hợp với định hướng phát triển và tình hình tài chính của doanh nghiệp. 6.3. Chiến lược thị trường , khách hàng - Chiến lược thâm nhập thị trường: để tăng sức cạnh tranh và gia tăng thị phần so với các đối thủ cạnh tranh như các các siêu thị, trung tâm mua sắm… cơng ty cần Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 24 - dựa vào các điểm mạnh của mình đĩ là sự hiểu biết khách hàng tiềm năng, hệ thống phân phối mạnh, chất lượng dịch vụ cao, lợi thế vị trí kinh doanh, từ thương hiệu đã và đang xây dựng thành thương hiệu mạnh để tăng cường khai thác thị trường mục tiêu nhằm tận dụng được các cơ hội từ mơi trường bên ngồi như đầu tư nước ngồi tăng cao, nền kinh tế hồi phục sau các cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. - Chiến lược phát triển thị trường: Trong khi tiềm năng thị trường cịn bỏ ngỏ và việc bảo hộ đối với doanh nghiệp trong nước kết thúc khi Việt Nam gia nhập WTO, dựa vào điểm mạnh của cơng ty là đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, bên cạnh phân khúc thị trường hiện tại, Cơng ty cĩ thể phát triển thị trường sang phân khúc thị trường cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất nhất là các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam thuộc đối tượng cơng ty vừa và nhỏ. - Chiến lược kết hợp về phía trước: Với sự hiểu biết khách hàng và sự năng động của đội ngũ cán bộ, cơng ty cĩ thể triển khai chiến lược kết hợp về phía trước để cĩ thể tiếp cận tốt hơn các khách hàng tiềm năng. Đĩ là mở các chi nhánh, văn phịng tại các thành phố cơng nghiệp lớn để dễ dàng liên hệ khách hàng và nắm bắt tốt hơn nhu cầu khách hàng. 6.4. Chiến lược quản trị thương hiệu: - Phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm và dịch vụ. Đề ra các định hướng phát triển lâu dài cho các loại hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thích ứng với kinh tế thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. - Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, phương thức hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Tham gia vào các hội chợ triển lãm, hội chợ hàng tiêu dùng để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. 6.5. Hệ thống - cấu trúc 6.5.1. Tiếp tục Tái cấu trúc doanh nghiệp Để thực hiện được các mục tiêu chiến lược kinh doanh đề ra, Ben Thanh TSC cần thực hiện cơng tác tổ chức và tái cấu trúc doanh nghiệp, từng bước tiến hành hồn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm tạo ra động lực mới với cơ cấu tổ chức phù hợp, cơ chế năng động hiệu quả, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. 6.5.2. Cải tiến hệ thơng thơng tin, cải tiến cơ cấu tổ chức, mở rộng mạng lưới, phát triển các hình thức hợp tác với nhau để cùng nhau khai thác, phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong các dự án cĩ vốn đầu tư lớn thì cơng ty cĩ thể tăng cường hợp tác, sự thơng hiểu về thị trường, về ưu thế riêng của các đối tác để liên kết nhằm khắc phục điểm yếu của cơng ty, vừa cĩ thể tận dụng được các cơ hội từ mơi trường bên ngồi, từ đĩ Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 25 - củng cố xây dựng thương hiệu cho cơng ty. Hợp tác trong cạnh tranh để cĩ thể vừa tránh được việc cạnh tranh khơng lành mạnh giảm phí trên thị trường, vừa cĩ thể nâng cao được thị phần. 6.5.3. Về nguồn nhân lực Nguyên tắc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp luơn đảm bảo kết hợp hài hịa giữa nguồn nhân lực hiện cĩ và nguồn nhân lực mới tuyển dụng từ bên ngồi doanh nghiệp. a. Cơng tác đào tạo - Cơng tác đào tạo luơn hướng tới mục tiêu giúp cho đội ngũ cán bộ cơng nhân viên với trình độ năng lực khác nhau đều cĩ thể tiếp cận được những cơng cụ quản lý chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học cơng nghệ tiên tiến. - Tập trung đào tạo những lĩnh vực mới, chức danh cơng việc mới theo yêu cầu phát triển của Cơng ty và tình hình phát triển kinh tế cả nước. Những lãnh vực chú trọng đào tạo là : Giám đốc điều hành, thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn - nhà hàng, dịch vụ địa ốc văn phịng... b. Tuyển dụng - Mục tiêu cơng tác tuyển dụng : ƒ Bổ sung lực lượng trẻ giỏi vào nguồn nhân lực của Cơng ty, dần thay thế các lao động nghỉ việc do nghỉ hưu, sức khỏe. ƒ Xây dựng đội ngũ cán bộ cơng nhân viên trẻ trung thực, cĩ năng lực chuyên mơn, năng động, luơn sáng tạo ƒ Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. - Quan tâm những lĩnh vực mới phát sinh hoặc những lãnh vực mà nguồn nhân lực hiện cĩ chưa đáp ứng được để tuyển dụng nhân tài - Thơng qua tuyển dụng kết hợp với đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp để xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi 6.5.4. Cải tiến hệ thống chính sách - chế độ - Thực hiện các chính sách động viên, khuyến khích hiệu quả; điều chỉnh chế độ tiền lương, thưởng nhằm phát huy cao nhất nhiệt tình và khả năng đĩng gĩp của mỗi cá nhân cho sự nghiệp phát triển doanh nghiệp. - Triển khai các hình thức thi đua thiết thực, khen thưởng đúng mức các cá nhân, tập thể cĩ thành tích thu hút thêm nhiều khách hàng, làm gia tăng doanh số và lợi nhuận. Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 26 - - Từng bước xây dựng văn hĩa doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thuận tiện, duy trì liên tục cuộc vận động cán bộ cơng nhân viên phát huy sáng kiến trong việc quản lý và tổ chức kinh doanh, đĩng gĩp vào quá trình xây dựng Cơng ty ngày càng vững mạnh. 6.5.5. Giải pháp về hệ thống thơng tin Cơng ty cần quan tâm tổ chức một bộ phận thơng tin mạnh và một cơ chế thích hợp để tạo điều kiện cho các dịng chảy thơng tin trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với thị trường được tối ưu. Nếu xây dựng được một hệ thống thơng tin mạnh, cơng ty cĩ thể tạo được lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững. 6.5.6. Hồn thiện quản trị tài chính a. Huy động nguồn vốn kinh doanh - Tiếp tục thiết lập, mở rộng mối quan hệ với nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng để cĩ nhiều nguồn huy động và khả năng lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp với chi phí sử dụng vốn thấp, tạo ra sức cạnh tranh cho DN. b. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân quỹ và kiểm sốt chi phí - Quản lý và thường xuyên kiểm sốt các khoản chi phí, xây dựng và ban hành các định mức về chi phí trên cơ sở hiệu quả đồng vốn. c. Chính sách địn bẩy tài chính và cơ cấu nguồn vốn - Tỷ lệ nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2010-2015 sẽ được duy trì khơng vượt quá 60% tùy vào hoạt động kinh doanh của từng năm và mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh. d. Chính sách phân phối lợi nhuận Chính sách phân phối lợi nhuận sẽ được xem xét từng năm phù hợp với xu thế phát triển của Cơng ty nhằm đạt các mục tiêu sau : - Khen thưởng khuyến khích động viên người lao động. - Lợi tức cổ phần hàng năm được duy trì ổn định hoặc tăng trưởng một cách hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đơng và nâng cao giá trị doanh nghiệp. - Lưu giữ một phần lợi nhuận để tái đầu tư nhằm đảm bảo cơ cấu vốn tối ưu. Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 27 - CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN KẾT LUẬN: Nước ta đã là thành viên thứ 150 của WTO. Sự hội nhập kinh tế thế giới làm thay đổi nhanh chĩng nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Gia nhập WTO mọi sự bảo hộ của chính phủ dành cho doanh nghiệp thuộc ngành bị dỡ bỏ. Do vậy, nếu doanh nghiệp khơng xây dựng được chiến lược phát triển của mình thì khơng thể đứng vững trên thị trường khi mà tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Đứng trước nhiều cơ hội để phát triển hơn nhưng cũng đối đầu với khơng ít thách thức từ bên ngồi, nên Ben Thanh TSC phải luơn luơn rà sốt lại các nội dung chiến lược hiện cĩ để điều chỉnh lại cho phù hợp với mơi trường diễn biến của xã hội và tình hình thực tế tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Chiến lược hiện cĩ của Ben Thanh TSC đến năm 2010, đang bộc lộ nhiều mặt khơng cịn phù hợp với mơi trường bên ngồi và bên trong, chưa tạo ra chuối giá trị lợi nhậun bên tế cao vì vậy cần phải hồn thiện cải tiến cho phù hợp với giai đoạn 2011- 2015. Những đề xuất cải tiến chiến lược mà Ben Thanh TSC đến năm 2015 sẽ Ben Thanh TSC cĩ cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của mình, thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của chính bản thân cơng ty cũng như những thuận lợi và khĩ khăn của yếu tố mơi trường bên ngồi tác động. Từ đĩ cĩ thể phát huy ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm tồn tại để tận dụng tối đa nguồn lực, khai thác hết tiềm năng tạo được một vị thế trên thương trường trong tương lai với những sản phẩm độc đáo và khác biệt. KIẾN NGHỊ 1. Với nhà nước - Chính phủ cần tiếp tục chủ trương mở cửa nền kinh tế, đặc biệt thị trường bán lẻ tạo điều kiện để các cơng ty nước ngồi được tham gia hoạt động bình đẳng trên thị trường, qua đĩ giúp các doanh nghiệp trong nước cĩ điều kiện để học hỏi về cơng tác quản trị, tổ chức mua bán sản phẩm hàng hố, nâng dần tính chuyên nghiệp - Cần sớm đưa ra và hồn thiện khung pháp lý đảm bảo cho hoạt động của thị trường được minh bạch; - Cần tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt và xử lý nghiêm những cơng ty vi phạm pháp luật để đảm bảo tính cơng bằng đối với các cơng ty hoạt động nghiêm túc, mặt khác đảm bảo tính nghiêm túc của pháp luật. 2. Với ngành Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 28 - - Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cần nâng cao vai trị của mình trong hoạt động của thị trường; - Xây dựng một trung tâm đào tạo phục vụ cơng tác đào tạo cho tồn bộ ngành nhằm cung cấp nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp; - Hiệp hội cần kịp thời đưa ra những khuyến cáo đối với doanh nghiệp những trường hợp vi phạm, những trường hợp tổn thất điển hình để các doanh nghiệp kịp thời học hỏi và cĩ những biện pháp kiểm sốt rủi ro tốt hơn; 3. Với Ben Thanh TSC - Doanh nghiệp cần xác định rõ vai trị của nguồn nhân lực trong việc thực thi chiến lược; - Cần đưa ra những mục tiêu ngắn hạn phù hợp với thực tế cũng như mục tiêu dài hạn doanh nghiệp đã xác định, tránh trường hợp đưa ra mục tiêu quá cao khơng sát với tình hình thực tế và giao chỉ tiêu quá cao cho nhân viên, khiến nhân viên khơng cĩ cố gắng hồn thành để được khen thưởng vì tính khả thi khơng cao; - Thường xuyên theo dõi chiến lược, các diễn biến bất thường của thực tế để điều chỉnh cho phù hợp. Với những chiến lược và giải pháp đã đề cập ở trên, Tơi mong muốn gĩp phần hồn thành sứ mệnh, mục tiêu, xây dựng Ben Thanh TSC trở thành một cơng ty mạnh, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Trong quá trình thực hiện đề tài, dù cĩ nhiều cố gắng nhưng với khả năng nghiên cứu của bản thân vẫn cịn hạn chế, các thơng tin tài liệu cịn giới hạn nên những vấn đề mà đồ án đưa ra sẽ cĩ nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm. Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 31 - PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1 Sơ đồ Quản trị chiến lược kinh doanh Phụ lục 2: Mơ hình cơ bản của tiến trình quản trị chiến lược Mơ hình căn bản của quản trị chiến lược 1 2 3 4 Nghiên cứu tồn diện mơi trường Hình thành chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá & kiểm sốt Xem xét tình hình ngoại cảnh & nội bộ sử dụng phép phân tích SWOT Sứ mệnh, Mục tiêu, Chiến lược, Chính sách Chương trình, Ngân sách, Quy trình Hiệu quả Phản hồi Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 32 - Phụ lục 3: Mơ hình Delta (Nguồn: ĐH HELP, Malaysia, QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - tài liệu dùng cho MBA, tại Việt Nam, 2010) Cơ cấu nội bộ hệ thống Giải pháp khách hàng Sản phẩm tốt nhất Sứ mệnh kinh doanh • Phạm vi kinh doanh • Các năng lực chính Định vị cạnh tranh • Các hoạt động tác động khả năng sinh lãi Cơ cấu ngành • Các yếu tố ngoại cảnh quyết định tính hấp dẫn của Cải tổ, đổi mới Hiệu quả hoạt động Quá trình thích ứng Lịch hoạt động chiến lược Chọn khách hàng mục tiêu Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 33 - Phụ lục 4: Mơ hình Bản đồ chiến lược (Nguồn: ĐH HELP, Malaysia, QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - tài liệu dùng cho MBA, tại Việt Nam, 2010) BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Giá trị cổ đơng dài hạn Cải thiện cấu trúc C art Tăng cường sử dụng tài sản Mở rộng các cơ hội thu nhập Nâng cao giá trị người tiêu dùng Viễn cảnh Tài chính Giá trị khách hàng đề xuất Viễn cảnh người tiêu dùng Giá cả Chất lượng Tính sẵn sàng Lựa chọn Khả năng chức năng Dịch vụ Cộng tác Thương hiệu Thuộc tính sản phẩm/dịch vụ Quan hệ Hình ảnh Quy trình quản lý hoạt động - Cung - Sản phẩm - Phân phát - Quản lý rủi ro Quy trình quản lý khách hàng - Lựa chọn - Thu nhận - Sở hữu, sử dụng - Tăng trưởng Quá trình cải tiến - Cơ hội JD - Danh mục R&D - Thiết kế/Phát triển - Đưa ra, giới thiệu Quy trình điều tiết và xã hội - Mơi trường - An tồn và sức khoẻ - Việc làm - Cộng đồng Viễn cảnh bên trong Viễn cảnh học hỏi và tăng trưởng Vốn con người Vốn thơng tin Vốn tổ chức Văn hố Lãnh đạo Sắp hàng Làm việc nhĩm Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 34 - Phụ lục 5: Mơ hình chuỗi giá trị Michael Porter (Nguồn: ĐH HELP, Malaysia, QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - tài liệu dùng cho MBA, tại Việt Nam, 2010) Hoạt động bổ trợ Chuỗi giá trị Michael Porter Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Sự phát triển của khoa học kỹ thuật Tìm kiếm www.valuebasedmanagement.net Hoạt động chính Vận chuyển về Hoạt động Vận chuyển đi Marketing và bán hàng Hoạt động Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 35 - Phụ lục 6: MƠ HÌNH NĂM THẾ LỰC CẠNH TRANH Khả năng thương lượng của người mua Các đối thủ tiềm ẩn Người mua Nguy cơ từ đối thủ cạnh Nguy cơ từ sản phẩm dịch vụ thay thế Khả năng thương lượng của người cung cấp Các đối thủ tiềm ẩn Các đối thủ cạnh tranh trong ngành Sự tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện cĩ trong ngành Người cung cấp Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 36 - Phụ lục 7: Mạng lưới hoạt động của Cơng ty Dịch vụ Thương mại STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 1 Trung tâm Bến Thành Đơng Cửa Đơng Nam và Đơng Bắc - Chợ Bến Thành (848) 38 244 311 – 38 294 573 2 Trung tâm Bến Thành Tây Cửa Tây Nam và Tây Bắc - Chợ Bến Thành (848) 38 298 150 – 38 294 339 3 Trung tâm Dân Sinh 104 Yersin, Quận 1 - Chợ Dân Sinh (848) 38 290 162 4 Trung tâm Vàng bạc đá quý Bến Thành 186 – 188 Lê Thánh Tơn, Quận 1 (848) 38 297 969 5 Cửa hàng Cơ Thành 13 – 15 Calmette, Quận 1 (848) 38 216 266 6 Cửa hàng Minh Thành 13 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1 (848) 38 299 273 7 Cửa hàng Tân Định và Thái Bình Chợ Tân Định và Chợ Thái Bình, Quận 1 (848) 38 202 843 – 38 369 274 8 Cửa hàng Phúc Thành 36 Nguyễn An Ninh, Quận 1 (848) 38 290 840 9 Cửa hàng Phát Thành 104 Lê Lợi, Quận 1 (848) 38 247 855 10 Cửa hàng Nhật Thành 40 Lưu Văn Lang, Quận 1 (848) 38 224 516 11 Cửa hàng Tồn Thành 08 Phan Bội Châu, Quận 1 (848) 38 224 948 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 37 - Ơ Dịch vụ Ăn uống STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 1 Cửa hàng Lộc Thành Chợ đêm Bến Thành (848) 38 293 806 Ơ Dịch vụ Địa ốc STT DỰ ÁN TÌNH TRẠNG 1 Cao ốc 28A Lê Lợi, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 2 Cao ốc 208 – 210 Lê Thánh Tơn, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 3 Cao ốc 36 – 38 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 4 Nhà Văn phịng 215 – 217 Lý Tự Trọng, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 5 Nhà Văn phịng 181 Đinh Tiên Hồng, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 6 Cao ốc 289 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh Đã hồn thành và đang khai thác 7 Cao ốc 186 – 188 Lê Thánh Tơn, Quận 1 Đã hồn thành và đang khai thác 8 Cao ốc 90 – 92 Đinh Tiên Hồng, Quận 1 Đã hồn tất thủ tục pháp lý và đang triển khai thực hiện 9 Cao ốc 2 – 4 Lưu Văn Lang, Quận 1 Đã hồn tất thủ tục pháp lý và đang triển khai thực hiện 10 Khách sạn 25 Trương Định, Quận 1 Đã hồn tất thủ tục pháp lý và đang triển khai thực hiện Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 38 - STT DỰ ÁN TÌNH TRẠNG 11 Cao ốc 129 – 131 Tơn Thất Đạm, Quận 1 Đã cĩ chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng 12 Cao ốc 119 – 120 – 121 Bến Chương Dương, Quận 1 Đã cĩ chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng 13 Khách sạn 220 Lê Thánh Tơn, Quận 1 Đã cĩ chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng 14 Cao ốc 222 - 226 Lê Thánh Tơn, Quận 1 Đã cĩ chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng 15 Cao ốc 122 – 124 Hồ Tùng Mậu, Quận 1 Đã cĩ chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng Ơ Dịch vụ Tài chính - Lĩnh vực tài chính STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đơng (OCB) 45 Lê Duẫn, Quận 1 2 Cơng ty Cổ phần chứng khốn Phương Đơng (ORS) 194 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1 3 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 4 Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đơng (VASS) 99 Trần Hưng Đạo, Quận 1 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 39 - - Lĩnh vực sản xuất - Dịch vụ STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 1 Cơng ty TNHH Bến Thành Sun Ny 208 – 210 Lê Thánh Tơn, Quận 1 2 Cơng ty Cổ phần Xây dựng COTECIN Lầu 6 – 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1 3 Cơng ty Cổ phần Bến Thành – Long Hải Long Hải – Bà Rịa – Vũng Tàu 4 Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Kỹ thuật Xây dựng Bến Thành Lầu 1, 25 Trương Đnh, Quận 1 5 Cao ốc 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 6 Cơng ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài Đường 75A Khu KT Cửa khẩu Mộc Bài, Bến Cầu – Tây Ninh 7 Cơng ty TNHH Bến Thành – Savico 17 – 19 Trần Hưng Đạo, Quận 1 8 Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Dân Sinh 104 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 9 Cơng ty TNHH Phở 2000 1 – 3 Phan Chu Trinh, Quận 1 10 Cơng ty TNHH Thương mại Thanh Thế 2 – 4 -6 Lưu Văn Lang, Quận 1 (Nguồn: Bộ phận Nhân sự - Hành chính Ben Thanh TSC) Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 25 - Phụ lục 8: Ma trận các yếu tố bên ngồi ( EFE) TT Các yếu tố bên ngồi Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1 Đầu tư nước ngoài tăng cao 0.09 4 0.36 2 Tổng đầu tư trong nước tăng mạnh, các khu chế xuất, khu công nghiệp ngày càng được mở rộng 0.10 2 0.20 3 Nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao 0.11 2 0.22 4 Lạm phát, CPI, lãi suất tiền vay và chênh lệch tỉ giá USD/VND 0.11 4 0.44 5 Chính sách thuế chưa đồng bộ 0.10 4 0.40 6 Thị trường lao động thiếu hụt 0.08 1 0.08 7 Khung pháp lý đang được hoàn thiện dần 0.10 2 0.20 8 Sự ra đời ngày càng nhiều các siêu thị, trung tâm mua sắm 0.09 2 0.18 9 Các chính sách ưu đãi về thanh tốn với nhà cung cấp bị hạn chế do biến động lãi suất 0.07 3 0.21 10 Cung về cho thuê cao ốc văn phịng ngày càng tăng 0.09 3 0.27 Tổng Cộng : 1.00 2.56 (Nguồn: tác giả tự tính dựa trên tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành) Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 26 - Phụ lục 9: Ma trận các yếu tố bên trong ( IFE) TT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1 Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, được đào tạo tốt 0,12 4 0,48 2 Ban điều hành ra quyết định chậm 0,10 2 0,2 3 Sự hiểu biết khách hàng tiềm năng 0,12 4 0,48 4 Kênh phân phối hàng hố mạnh 0,13 4 0,52 5 Chính sách lương thưởng chưa khuyến khích nhân viên 0,09 1 0,09 6 Hoạt động marketing chưa tốt 0,10 2 0,2 7 Hệ thống thơng tin chưa hiệu quả 0,06 2 0,12 8 Lợi thế từ thương hiệu mạnh 0,11 3 0,33 9 Chất lượng dịch vụ tốt 0,10 3 0,3 10 Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý 0,07 2 0,14 Tổng Cộng : 1,00 2,86 (Nguồn: tác giả tự tính dựa trên tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành) Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 27 - Phụ lục 10: STT CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 ƯỚC 2010 1 Tổng doanh thu 264.502 304.960 329.694 310.974 208.305 272.000 Tốc độ tăng trưởng 11,51% 15,30% 8,11% -5,68% -33,02% 30,58% 1.1 Doanh thu thương mại 252.757 292.942 317.931 282.202 169.000 222.000 1.2 Doanh thu dịch vụ 11.745 12.018 11.763 28.772 39.305 50.000 - Aên uống 2.074 2.465 2.513 2.784 2.748 2.941 - BĐS 9.671 9.553 9.250 25.988 36.557 47.059 2 Lợi nhuận trước thuế 9.104 24.574 21.247 21.314 36.153 42.000 Tốc độ tăng trưởng 31,37% 169,93% -13,54% 0,32% 69,62% 16,17% - Lợi nhuận KD chính 10.438 7.976 10.819 18.383 25.545 33.980 - Lợi nhuận tài chính (1.443) 16.219 9.925 (3.188) 10.604 8.000 - Lợi nhuận khác 109 379 503 6.119 4 20 3 Lợi nhuận sau thuế 9.104 21.418 18.691 18.532 28.264 32.000 Tốc độ tăng trưởng 31,37% 135,26% -12,73% -0,85% 52,51% 13,22% LNST thuộc CĐ Cty mẹ 9.104 21.418 18.859 18.212 27.821 31.500 Tốc độ tăng trưởng 31,37% 135,26% -11,95% -3,43% 52,76% 13,22% 4 Nộp ngân sách 19.251 22.104 21.492 24.797 26.985 32.700 5 Vốn điều lệ 25.000 30.000 88.000 88.000 88.000 88.000 6 Vốn chủ sở hữu 38.920 63.890 239.788 234.095 252.503 261.000 7 Tỷ suất LNTT/Vốn ĐL 36,42 81,91 24,14 24,22 41,08 47,73 8 Tỷ suất LNTT/Vốn CSH bq 26,16 47,80 13,99 9,00 14,69 16,97 9 Tỷ suất LNST/Vốn ĐL 36,42 71,39 21,24 21,06 32,12 36,36 10 Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq 26,16 41,67 12,31 7,82 11,48 12,93 TÌNH HÌNH THỰC HIE ÄN CÁC CHỈ TIE ÂU TÀI CHÍNH (2005-2010) Đơn vị tính: Triệu đồng Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 28 - Phụ lục 11: Cơ cấu lao động của Cơng ty tính đến ngày 30/9/2009 Số người Bộ phận Trình độ Nam Nữ Cộng Tỷ trọng Đại học, trên Đại học 11 16 27 7,76% Cao đẳng 0 1 1 0,29% Trung cấp 3 2 5 1,44% Thừa hành, nghiệp vụ 12 0 12 3,45% Khối văn phịng Lao động phổ thơng 0 1 1 0,28% Đại học, trên Đại học 5 14 19 5,46% Cao đẳng 3 5 8 2,30% Trung cấp 2 23 25 7,18% Thừa hành, nghiệp vụ 67 183 250 71,84% Khối kinh doanh Lao động phổ thơng 0 1 1 0,29% Tổng cộng 103 245 348 100 % Nguồn: Cơng ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành cung cấp Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 29 - Phụ lục 12 Ma trận SWOT của Ben Thanh TSC Ma Trận SWOT Các Cơ Hội ( O) O1: Đầu tư nước ngồi tăng cao O2: Tổng đầu tư trong nước tăng cao O3: Tiềm năng thị trường chưa được khai thác hết O4: Khung pháp lý đang hồn thiện dần O5: Kết thúc bảo hộ với doanh nghiệp trong nước Các đe dọa (T) T1: Thị trường lao động thiếu hụt T2: Thị trường cạnh tranh gay gắt T3: Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên Các điểm mạnh (S) S1: Đội ngũ cán bộ cĩ năng lực S2: Sự hiểu biết khách hàng tiềm năng S3: Kênh phân phối mạnh S5: Thương hiệu mạnh từ cơng ty mẹ S6: Chất lượng dịch vụ cao Các chiến lược S-O S1, S2, S3, S5, S6 + O1, O2, O3: Tìm kiếm thị phần tăng lên bằng cách tăng cường khai thác thị trường mục tiêu => Chiến lược thâm nhập thị trường S1, S3, S4, S6 + O1, O2, O4, O5, O6: Mở rộng khai thác sang đối tượng khách hàng khác ngồi thị trường mục tiêu hiện tại => Chiến lược phát triển thị trường S1, S2, S5 +O1, O2,O4, O7: Cơng ty cĩ thể thành lập các chi nhánh, văn phịng ở các thành phố cơng nghiệp để cĩ thể tiếp cận và khai thác được tốt hơn thị trường => Chiến lược kết hợp về phía trước Các chiến lược S-T S1, S2, S3+T2: Tăng cường cơng tác marketing để thâm nhập thị trừơng => Chiến lược thâm nhập thị trường S1, S2, S5 + T3: Phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu, và tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ => Phát triển sản phẩm Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 30 - Các điểm yếu (W) W1: Ra quyết định chậm W2: Chính sách lương thưởng chưa khuyến khích W3: Khả năng nhận bảo hiểm chưa cao W4:Hoạt động marketing W5: Hệ thống thơng tin yếu W6: Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý Các chiến lược W-O W4 + O1, O2, O3: Tăng cường cơng tác marketing để thâm nhập và khai thác hết thị trường mục tiêu => Chiến lược thâm nhập thị trường W4, W5 + O1, O2, O3, O4, O5: cải tiến hệ thống thong tin, thay đổi cơ cấu để phát triển => Chiến lược chỉnh đốn để phát triển W3 + O1, O2, O3, O4, O5: Tăng cường liên kết với các cơng ty khác để đồng bảo hiểm, nhận được các rủi ro lớn => Chiến lược kết hợp hàng ngang Các chiến lược W-T W2+T1: cải thiện chính sách lương thưởng để thu hút lao động => Chiến lược chỉnh đốn để phát triển W3 + T3: Tăng cường liên kết với các cơng ty khác để đồng bảo hiểm, nhận được các rủi ro lớn => Chiến lược kết hợp hàng ngang Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 31 - Phụ lục 13: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH Xin chào các chuyên gia, tơi là Nguyễn Ngọc Quyên, học viên lớp MBA khố 3, Khoa Quốc tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội liên kết với trường Đại học Help (Malaysia). Tơi đang làm làm đề tài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015”; để cĩ tư liệu hồn thành bài viết, xin quí chuyên gia bớt chút thời gian để giúp tơi trả lời một số câu hỏi dưới đây. Rất biết ơn sự giúp đỡ của của quý chuyên gia. Câu 1: Chuyên gia đánh giá như thế nào về chiến lược hiện tại của cơng ty? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 2: Trình độ của các nhân viên trong cơ cấu tổ chức của cơng ty hiện tại như thế nào? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 32 - Câu 3: Theo các chuyên gia thì hoạt động marketing hiện nay của cơng ty đã đạt hiệu quả chưa? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 4: Các chuyên gia đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ hiện tại của cơng ty ? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty hiện nay đã hợp lý chưa? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 6: Chính sách tiền lương hiện nay của cơng ty cĩ hợp lý khơng? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 33 - Câu 7: Cĩ ý kiến cho rằng hiện tại cơng ty đang cĩ lợi thế rất lớn từ thương hiệu Ben Thanh TSC ngày càng được nhiều người biết đến, sự hiểu biết khách hàng tiềm năng tốt, kênh phân phối qua ngân hàng mạnh. Chuyên gia cĩ nhận xét gì về vấn đề này? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 8: Chiến lược của cơng ty là muốn phát triển thị trường, tuy nhiên hiện tại cơng ty chỉ tập trung vào đối tượng khách hàng ở các quận lân cận Quận 1, cơng ty chưa cĩ phát triển đối tượng khách hàng khác ngồi thị trường mục tiêu, vậy điều này cĩ mâu thuẫn với chiến lược của cơng ty khơng? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 9: Chuyên gia đánh giá như thế nào về hệ thống thơng tin của cơng ty hiện nay? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 34 - Câu 10: Chuyên gia cĩ nhận xét như thế nào về tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam? Cơng ty đã khai thác tốt tiềm năng này chưa? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 11: Trong giai đoạn hiện nay, tại Việt Nam đầu tư nước ngồi và đầu tư trong nước tăng cao, điều này cĩ tác động ra sao đối với chiến lược kinh doanh của cơng ty? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 12: Hiện nay với vị trí doanh doanh thuận lợi tại các chợ trung tâm của thành phố, cĩ phải chăng đây sẽ là một lợi thế rất lớn đối với cơng ty khơng? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Câu 13: Với xu hướng mua sắm hàng hố, dịch vụ chuyển dần sang các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn của người dân Việt Nam, như vậy cơng ty cĩ gặp khĩ khăn gì trong quá trình thực thi chiến lược hay khơng? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 35 - Câu 14: Ngày nay, cĩ rất nhiều các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn với quy mơ lớn; hàng hố phong phú, đa dạng, chất lượng; phong cách phục vụ chuyên nghiệp; triển khai nhiều chương trình khuyến mại... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cơng ty trên thị trường, cơng ty sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 15: Thị trường lao động hiện nay đang bị thiếu hụt, vấn đề này cĩ ảnh hưởng đến quá trình thực thi chiến lược của cơng ty hay khơng? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 16: Chuyên gia cĩ đánh giá như thế nào về các yếu tố của mơi trường bên ngồi sẽ tác động mạnh mẽ đến chiến lược của cơng ty như: a- Các chính sách vĩ mơ của nhà nước, lãi suất tiền vay, chênh lệch tỷ giá hối đối … ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 36 - b- Khung pháp lý đang được hồn thiện dần: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... c- Kết thúc việc bảo hộ đối với doanh nghiệp trong nước: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quý chuyên gia./ Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên - Trang 37 - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. ĐH HELP, Malaysia, QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - tài liệu dùng cho MBA, tại Việt Nam, 2010. 2. PGS.TS Đào Duy Huân, QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC, nhà xuất bản thống kê, 2007. 3. PGS.TS Đào Duy Huân, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, nhà xuất bản giáo dục, 1997. 4. PGS.TS Đào Duy Huân, QUẢN TRỊ HỌC TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ, nhà xuất bản thống kê, 2002. 5. Garryd.Smit, Dannyr.Arnold, Bobyr.Bizzell, CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC KINH DOANH, nhà xuất bản thống kê, 2000. 6. Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Heinr Weihrich, NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU CỦA QUẢN LÝ, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật – Hà Nội, 1992. 7. James W.Halloran, CẨM NANG ĐỂ TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP, nhà xuất bản thống kê, 1996. 8. Konosuke Matsushita, BẢN LĨNH TRONG KINH DOANH VÀ CUỘC SỐNG, nhà xuất bản chính trị quốc gia, 1994. 9. TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Hồ Đức Hùng, Phạm Văn Nam, QUẢN TRỊ MARKETING, nhà xuất bản thống kê, 1994. 10. Masaaki Imai-Kaizen, CHÌA KHĨA THÀNH CƠNG VỀ QUẢN LÝ CỦA NHẬT BẢN, nhà xuất bản TPHCM, 1994. 11. PHILIP KOTLER, MARKETING CĂN BẢN, nhà xuất bản thống kê, 1995. 12. T.Peter – R.Waterman, KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CỦA CÁC CƠNG TY TỐT NHẤT NƯỚC MỸ, Viện kinh tế - Hà Nội, 1994 13. Các thơng tin đăng trên Website: www.benthanhtsc.com.vn Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên LỜI CẢM ƠN Kiến thức là vơ hạn đối với con người, kinh nghiệm là cả quá trình nghiên cứu, trãi nghiệm và tích lũy. Nếu như khơng cĩ Thầy, Cơ, những người đi trước đã dầy cơng nghiên cứu, đào sâu để truyền đạt lại cho học viên hơm nay thì chúng tơi sẽ khơng cĩ được những kinh nghiệm trong kinh doanh nhằm phục vụ cho cơng tác quản lý của mình Qua thời gian học tập tại Viện nghiên cứu kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Trường Đại học quốc gia Hà nội và – Trường Đại học Help Malysia, tơi đã được các Thầy, Cơ giáo tận tình truyền đạt những kiến thức về quản trị kinh doanh. Qua cơ sở lý thuyết được học và thực tế cơng tác tơi đã chọn đề tài “Phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành đến năm 2015” làm đề tài nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp của mình với mong muốn đĩng gĩp một phần cơng sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Cơng ty.. Xin chân thành cảm ơn Ban Điều hành Cơng ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành đã cung cấp các tài liệu quý báu làm cơ sở cho luận văn đồng thời đã động viên tinh thần để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tơi xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đối với các Thầy Cơ trường đại học HELP Malaysia, Khoa Quốc Tế trường đại học Quốc Gia và các Thầy Cơ Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - những người đã tận tình truyền đạt, hướng dẫn cho tơi những kiến thức cần thiết cho thực tế cơng việc. Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn Phĩ Giáo sư Tiến sỹ khoa học Đào Duy Huân - người Thầy đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành đồ án này. HỌC VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Ngọc Quyên Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên PHẦN MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................3 2.2. Mục đích nghiên cứu:..........................................................................................3 1.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài:..........................................................................3 1.4. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................................4 1.5. Phạm vi nghiên cứu:...............................................................................................4 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu : .......................................4 1.7. Bố cục của Luận văn ..........................................................................................4 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1. Tổng quát về chiến lược: .....................................................................................5 2.2 Các mơ hình xây dựng Chiến lược kinh doanh:..................................................6 2.2.1 Mơ hình Delta .................................................................................................... 6 2.2.2 Mơ hình bản đồ chiến lược: ................................................................................7 2.2.3 Mơ hình chuỗi giá trị của Michael E.Porter: ...................................................... 9 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thu thập số liệu .................................................................................................12 3.2 Phương pháp xử lý số liệu................................................................................ 12 3.3 Phương pháp quan sát........................................................................................12 3.4 Phương pháp nghiên cứu số liệu thứ cấp ..........................................................13 3.5 Phương pháp đối chiếu so sánh .........................................................................13 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA BEN THANH TSC 4.1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển cơng ty ............................................15 4.2 Cơ cấu tổ chức:..................................................................................................16 4.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2010 ....................................16 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyên 4.4. Phân tích chiến lược hiện tại của cơng ty .........................................................18 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BEN THANH TSC Đánh giá: ......................................................................................................................21 Những vấn đề khĩ khăn của Ben Thanh TSC khi triển khai thực hiện chiến lược......22 CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BEN THANH TSC ĐẾN NĂM 2015 6.1 Đề xuất Sứ mạng và tầm nhìn của Ben Thanh TSC..........................................23 6.2 Chiến lược hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2015 ................23 6.3 Chiến lược khách hang ......................................................................................25 6.4 Chiến lược quản trị thương hiệu........................................................................25 6.5 Hế thống cấu trúc...............................................................................................25 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN..............................................................................................29 PHẦN PHỤ LỤC...............................................................................................................31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_ngoc_quyen_4917.pdf
Luận văn liên quan