Thiết kế chung cư cao tầng An Bình, Dĩ An, Bình Dương

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài : CHUNG CƯ CAO TẦNG AN BÌNH. Địa điểm : Thị trấn Dĩ An – Huyện Dĩ An , Bình Dương. v Công trình gồm 1 tầng hầm + 1 tầng trệt + 14 tầng lầu +1 tầng mái . Chiều cao 53.1 m tính từ mặt đất tự nhiên. v Công trình có 2 hệ thống cầu thang gồm thang bộ và thang máy chạy suốt từ tầng hầm đến tầng trên cùng. Giải pháp kết cấu : Giao thông chiều đứng của công trình là cầu thang và thang máy, được bố trí thành 2 khu ở giữa nhà nên có thể tận dụng để bố trí tường cứng tạo thành lõi cứng bên trong. Ngoài ra kết hợp thêm việc sử dụng hệ khung để chịu tải trọng đứng và một phần tải trọng ngang. Như vậy giải pháp kết cấu sử dụng là hệ khung - lõi chịu lực. v Báo cáo luận văn bao gồm : Thuyết minh : gồm có 3 phần : kiến trúc, kết cấu và nền móng. - Kiến trúc (0%) : gồm có 1 chương, giới thiệu về công trình. - Kết cấu (30%) : gồm có 4 chương, thể hiện các bước tính toán theo trình tự các phần từ tính toán sàn tầng điển hình, tính toán cầu thang ,bể nước ,tính toán khung trục 4 : gió động ,cột, dầm và lõi thang máy. - Nền móng (70%) : gồm có 3 chương, thể hiện các bước tính toán móng cọc khoan nhồi và móng cọc ép ly tâm ứng suất trước ,tường vây và sàn tầng hầm. Phụ lục : bao gồm kết quả tính toán nội lực và thép cho các cấu kiện BTCT có được sau khi giải khung bằng phần mềm ETABS, xử lý nội lực bằng Excel. Bản vẽ : gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu và nền móng. MỤC LỤC Đề mục TRANG Trang bìa i Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn ii Tóm tắt luận văn iii Mục lục iv PHẦN 1: KIẾN TRÚC CHƯƠNG 1 : THUYẾT MINH KIẾN TRÚC 2 I. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 2 II. GIẢI PHÁP ĐI LẠI 2 1. Giao thông đứng 2 2. Giao thông ngang 2 III. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU - KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN TẠI NƠI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2 IV. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3 1. Hệ thống điện 3 2. Hệ thống cung cấp nước 4 3. Hệ thống thoát nước 4 4. Hệ thống thông gió và chiếu sáng 4 5. An toàn phòng cháy chữa cháy 5 PHẦN 2: KẾT CẤU CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7 2.1. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỦA CẤU KIỆN 8 2.1.1 Bề dày sàn: 8 2.1.2 Kích thước tiết diện dầm: 9 2.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG: 9 2.3. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: 16 2.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG BẢN: 16 2.4.1 Nội lực bản kê bốn cạnh 17 2.4.2 Nội lực sàn bản dầm 18 2.5. TÍNH CỐT THÉP 19 2.5.1 Tính cốt thép các ô loại bản kê bốn cạnh 19 2.5 .2 Tính cốt thép các ô loại bản dầm 22 2.5 .3 Tính cốt thép các ô loại bản kê 4 cạnh và bản dầm có tựa đơn: 22 2.6. ĐỘ VÕNG SÀN 24 CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ CẦU THANG 26 3.1. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỦA CẤU KIỆN: 27 3.1.1 Bản thang: 27 3.1.2 Dầm chiếu nghỉ: 27 3.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 28 3.2.1 Tải trọng bản thang: 28 3.2.2 Tải trọng chiếu nghỉ q2: 29 3.3. SƠ ĐỒ TÍNH: 30 3.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 31 3.5. TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN THANG 32 3.6. TÍNH DẦM SÀN: 33 3.6.1 Tải trọng tác dụng lên dầm sàn: 33 3.6.2 Sơ đồ tính và nội lực: 34 3.6.3 Tính cốt thép : 34 CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI 37 4.1. TÍNH DUNG TÍCH BỂ: 37 4.2. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC: 38 4.2.1. Kích thước và giải pháp kết cấu: 38 4.2.2. Tính toán nắp bể 38 4.2.3. Tính toán dầm nắp bể DN2: 41 4.2.4. Tính toán bản đáy bể: 44 4.2.5. Tính toán dầm đáy bể DD2: 48 4.2.6. Tính toán bản thành 51 CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 4 56 5.1. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC 56 5.2. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN: 56 5.2.1 Chọn sơ bộ tiết diện cột: 56 5.3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH: 58 5.3.1. Tải trọng đứng: 58 5.3.2. Các đặc trưng động học của công trình: 61 5.3.3. Thành phần tĩnh: 64 5.4. TÍNH NỘI LỰC: 72 5.5. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP: 75 5.5.1. Thép cột: 75 5.5.2. Thép dầm: 84 5.6. Tính vách cứng: 92 5.6.1. Lý thuyết tính toán: 92 5.6.2. Bố trí thép vách cứng: 93 PHẦN 3: NỀN MÓNG CHƯƠNG 6 : THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 96 6.1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT THỐNG KÊ 96 6.2. CÁC ĐẶC TRƯNG TIÊU CHUẨN VÀ TÍNH TOÁN 97 6.2.1 Các đặc trưng tiêu chuẩn 97 6.2.2 Các đặc trưng tính toán 98 6.3. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 99 THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 103 PHƯƠNG ÁN 1. 109 7.1. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT F4 (MÓNG M1): 109 7.1.1. Nội lực truyền xuống móng: 109 7.1.2. Chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng: 110 7.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc: 110 7.1.4. Xác định số cọc và bố trí cọc: 119 7.1.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: 119 7.1.6. Kiểm tra áp lực đáy khối qui ước và độ lún của khối móng qui ước : 131 7.1.7 Tính toán và đặt thép cho đài cọc 138 7.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI VÁCH CỨNG (MÓNG M2) 141 7.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT B2 (MÓNG M3) 163 7.4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT A1 (MÓNG M4) 170 PHƯƠNG ÁN 2. 171 SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ỐNG BTLT ỨNG SUẤT TRƯỚC: 171 Các ưu điểm: 171 Nhược điểm: 172 7.1. THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP LY TÂM UST DƯỚI CỘT F4 (MÓNG M1): 172 7.1.1. Nội lực truyền xuống móng: 172 7.1.2. Chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng: 173 7.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc: 175 7.1.4. Xác định số cọc và bố trí cọc: 187 7.1.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: 187 7.1.6. Kiểm tra áp lực đáy khối qui ước và độ lún của khối móng qui ước : 199 7.1.7. Tính toán và đặt thép cho đài cọc 205 7.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC UST DƯỚI VÁCH CỨNG (MÓNG M2) 208 7.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC UST DƯỚI CỘT B2 (MÓNG M3) 230 7.4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT A1 (MÓNG M4) 236 CHƯƠNG 8 : THIẾT KẾ TẦNG HẦM 237 8.1. CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 237 8.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 238 8.3. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN: 240

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư cao tầng An Bình, Dĩ An, Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN 2 CHÖÔNG 2: THIEÁT KEÁ SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH Thieát keá saøn laø nhieäm vuï ñaàu tieân cuûa quaù trình thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø vieäc löïc choïn keát caáu cho saøn sao cho vöøa hôïp lyù maø vaãn ñaûm baûo hieäu quaû kinh teá. Trong quaù trình thieát keá, tuøy vaøo khaåu ñoä, kyõ thuaät thi coâng, thaåm myõ vaø yeâu caàu kyõ thuaät, ngöôøi kyõ sö caàn phaûi caân nhaéc choïn löïa keát caáu saøn cho hôïp lyù nhaát. Ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu nhö treân, keát caáu saøn söôøn beâ toâng toaøn khoái laø phöông aùn hôïp lyù nhaát aùp duïng cho coâng trình Chung cö cao taàng An Bình. Döôùi ñaây laø toaøn boä quaù trình thieát keá saøn taàng ñieån hình: – Maët baèng saøn ñieån hình: CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CUÛA CAÁU KIEÄN Sô boä choïn kích thöôùc hình hoïc cuûa caùc tieát dieän laø moät coâng vieäc ñaàu tieân cuûa thieát keá, qua quaù trình thieát keá ngöôøi kyõ sö caân nhaéc löïa choïn tieát dieän hôïp lyù hôn. Tröôùc khi thieát keá saøn, ta tieán haønh choïn sô boä: beà daøy saøn vaø kích thöôùc tieát dieän daàm. 2.1.1 Beà daøy saøn: Choïn beà daøy saøn theo coâng thöùc sau: ( Saøn söôøn BT toaøn khoái –GSTS Nguyeãn Ñình Coáng T13) Beà daøy baûn saøn choïn theo kích thöôùc oâ baûn,neân ta choïn chieàu daøy baûn saøn theo nhòp gaây baát lôïi nhaát. Theo baûn keâ 4 caïnh (OÂ baûn S6:4850x5100) trong ñoù (caïnh ngaén) (baûn keâ boán caïnh). Neân Theo baûn daàm (OÂ baûn S12:3100x8200) trong ñoù (caïnh ngaén) (baûn daàm). Neân Ñoàng thôøi theo TCXDVN 356:2005(Ñieàu 8.2.2) quy ñònh : -Ñoái vôùi saøn nhaø ôû vaø coâng trình coâng coäng Ñeå ñaûm baûo an toaøn, taêng beà daøy saøn theâm 20%. Vaäy choïn beà daøy saøn 120(mm) ñeå thieát keá. 2.1.2 Kích thöôùc tieát dieän daàm: - Duøng heä daàm giao nhau vôùi kích thöôùc caùc daàm nhö sau: Sô boä choïn kích thöôùc daàm nhö sau Daàm phuï 200´400 Daàm chính 300´600(nhòp 8.2 m). Coâng xoân vaø heä daàm moâi 200´400 TẢI TROÏNG TAÙC DUÏNG: Taûi troïng taùc ñoäng leân saøn taàng ñieån hình bao goàm tónh taûi vaø hoaït taûi. 2.2.1 Tónh taûi: Tónh taûi taùc ñoäng leân saøn taàng ñieån hình goàm coù: troïng löôïng baûn thaân saøn, troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu bao che. Troïng löôïng baûn thaân saøn laø taûi troïng phaân boá ñeàu cuûa caùc lôùp caáu taïo saøn, ñöôïc tính theo coâng thöùc trong ñoù : chieàu daøy caùc lôùp caáu taïo saøn : khoái löôïng rieâng : heä soá tin caäy. Troïng löôïng baûn thaân saøn phoøng nguû, phoøng khaùch, beáp, logia. Stt Thaønh phaàn caáu taïo (m) (daN/m3 ) (daN/m2) 1 Lôùp gaïch ceramic 0.010 2000 1.2 24.0 2 Vöõa loùt 0.020 1800 1.2 43.2 3 Ñan beâ toâng coát theùp 0.120 2500 1.1 330 4 Vöõa traùt daøy 0.015 1800 1.2 32.4 5 Taûi treo ñöôøng oáng TBKT 50 1.3 65 Toång coäng 494.6 Troïng löôïng baûn thaân saøn phoøng veä sinh,ban coâng Stt Thaønh phaàn caáu taïo (m) (daN/m3 ) (daN/m2) 1 Lôùp gaïch nhaùm 0.020 2000 1.2 48.0 2 Vöõa loùt 0.020 1800 1.2 43.2 3 Lôùp choáng thaám 0.020 2200 1.2 52.8 4 Ñan beâ toâng coát theùp 0.12 2500 1.1 330 5 Vöõa traùt daøy 0.015 1800 1.2 32.4 Toång coäng 506.4 Ngoaøi ra troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu bao che (caùc vaùch ngaên) ñöôïc qui veà taûi phaân boá ñeàu theo coâng thöùc trong ñoù: : Dieän tích töôøng treân saøn (m2) : Dieän tích saøn (m2) : Heä soá vöôït taûi Chieàu cao taàng h = 3.3m : Taûi troïng tieâu chuaån cuûa keát caáu bao che: (daN/m2): Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 100 (daN/m2): Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 200 Keát quaû tính toaùn theo baûng sau: OÂ saøn Kích thöôùc Ssan(m2) Kích thöôùc gt (daN/m2) St(m2) Gtqp (daN/m2) töôøng (m) l2(m) l1(m) ht bt Lt S1 3.35 1.8 6.03 0 0 0 0 0 S2 4.85 1.8 8.73 3.18 0.2 6.85 330 21.783 1.1 905.8 S3 4.1 1.8 7.38 3.18 0 0 0 0 S4 1.9 1.8 3.42 3.18 0 0 0 0 S5 5.1 3.35 17.085 3.18 0.1 3.35 180 10.653 1.1 123.5 S6 5.1 4.85 24.735 3.18 0.1 4 180 12.72 1.1 101.8 S7 5.1 4.1 20.91 3.18 0.1 8.9 180 28.302 1.1 268.0 S8 5.1 4.1 20.91 3.18 0.1 8.5 180 27.03 1.1 256.0 S9 5.1 1.9 9.69 3.18 0 0 0 0 S10 5.1 4.4 22.44 3.18 0 0 0 0 S11 8.2 3.1 25.42 3.18 0 0 0 0 S12 8.2 4.1 33.62 3.18 0 0 0 0 S13 5 4.1 20.5 3.18 0.1 5.9 180 18.762 1.1 181.2 S14 4.1 3.2 13.12 3.18 0.1 2 180 6.36 1.1 96.0 S15 8.2 4.1 33.62 3.18 0.2 3.8 330 12.084 1.1 130.5 S16 5 4.1 20.5 3.18 0.1 5.6 180 17.808 1.1 172.0 S17 4.1 3.2 13.12 3.18 0.1 2 180 6.36 1.1 96.0 S18 2.8 2 5.6 3.18 0 0 0 0 S19 8.2 2.6 21.32 3.18 0 0 0 0 S20 4.1 2.7 11.07 3.18 0.2 3.8 330 12.084 1.1 396.3 S21 4.1 2.7 11.07 0 0 0 0 0 S22 5.4 2.8 15.12 0 0 0 0 0 S23 5.4 2.6 14.04 0 0 0 0 0 S24 3.1 2.55 7.91 0 0 0 0 0 Troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu bao che. Vaäy tónh taûi saøn tính theo coâng thöùc Neáu 1 oâ baûn chöùa 2 phoøng coù ptt khaùc nhau thì phaân boá laïi cho ñeàu treân toaøn boä dieän tích oâ baûn: ptb = vôùi: p1, S1: taûi phaân boá treân dieän tích 1 p2, S1: taûi phaân boá treân dieän tích 2 Keát quaû tính toaùn nhö baûng döôùi ñaây:  Saøn (daN/m2)  (daN/m2)  (daN/m2) S1 494.6 0.0 494.6 S2 499.2 905.8 1404.9 S3 494.6 0.0 494.6 S4 506.4 0.0 506.4 S5 494.6 123.5 618.1 S6 496.4 101.8 598.2 S7 496.8 268.0 764.8 S8 494.6 256.0 750.6 S9 494.6 0.0 494.6 S10 494.6 0.0 494.6 S11 494.6 0.0 494.6 S12 494.6 0.0 494.6 S13 496.8 181.2 678.0 S14 494.6 96.0 590.6 S15 495.9 130.5 626.3 S16 496.8 172.0 668.8 S17 494.6 96.0 590.6 S18 494.6 0.0 494.6 S19 494.6 0.0 494.6 S20 499.1 396.3 895.4 S21 494.6 0.0 494.6 S22 494.6 0.0 494.6 S23 494.6 0.0 494.6 S24 494.6 0.0 494.6 Tónh taûi saøn. Hoaït taûi: Hoaït taûi tieâu chuaåncuûa saøn ñöôïc tra trong TCVN 2737-1995 döïa vaøo coâng naêng cuûa caùc oâ saøn. Trong tröôøng hôïp oâ saøn coù dieän tích chòu taûi (m2), hoaït taûi tieâu chuaån cuûa oâ saøn luùc naøy phaûi nhaân theâm vôùi heä soá giaûm taûi . Heä soá giaûm taûi tính theo coâng thöùc sau Hoaït taûi tính toaùn cuûa saøn : . -Taûi troïng taïm thôøi phaân boá leân saøn vaø caàu thang laáy theo baûng 3 TCVN2737-1995: Loaïi saøn ptc n ptt (kG/m2) (kG/m2) Phoøng nguûû, phoøng khaùch,phoøng aên,phoøng beáp giaët,phoøng taém,saân thöôïng 150 1.3 195 Ban coâng 200 1.2 240 Haønh lang,caàu thang 300 1.2 360 Giaù trò cuûa hoaït taûi ñöôïc choïn döïa theo chöùc naêng söû duïng cuûa caùc loaïi phoøng. Heä soá ñoä tin caäy n , ñoái vôùi taûi troïng phaân boá ñeàu xaùc ñònh theo ñieàu 4.3.3 trang 15 TCVN 2737 - 1995 ptc < 200 ( kG/m2 ) ® n = 1.3 ptc >= 200 ( kG/m2 ) ® n = 1.2 Keát quaû tính toaùn hoaït taûi saøn ; Saøn Chöùc naêng (daN/m2) (daN/m2) (daN/m2) S1 Phoøng Nguû 150 1.3 195 1 195.0 S2 Phoøng khaùch+BC 200 1.2 240 1 240.0 S3 Phoøng Nguû 150 1.3 195 1 195.0 S4 BC 200 1.2 240 1 240.0 S5 Phoøng Nguû 150 1.3 195 0.84 162.9 S6 Beáp+P.Aên +WC 150 1.3 195 0.76 148.6 S7 Beáp+P.Nguû+WC 150 1.3 195 0.79 154.8 S8 P.AÊn +P.Nguû 150 1.3 195 0.79 154.8 S9 Phoøng Khaùch 150 1.3 195 0.98 190.8 S10 Haønh lang 300 1.2 360 0.78 280.8 S11 Haønh lang 300 1.2 360 0.76 272.5 S12 P.Khaùch +P.Aên 150 1.3 195 0.71 138.5 S13 Beáp+P.Nguû+WC 150 1.3 195 0.80 155.5 S14 Phoøng Nguû 150 1.3 195 0.90 174.9 S15 P.Khaùch +P.AÊn+BC 200 1.2 240 0.71 170.5 S16 Beáp+P.Nguû+WC 150 1.3 195 0.80 155.5 S17 Phoøng Nguû 150 1.3 195 0.90 174.9 S18 PhoøngKT 150 1.3 195 1 195.0 S19 Haønh lang 300 1.2 360 0.79 284.3 S20 BC 200 1.2 240 0.94 225.8 S21 Phoøng Nguû 150 1.3 195 0.94 183.5 S22 Haønh lang 300 1.2 360 0.86 310.6 S23 Haønh lang 300 1.2 360 0.88 316.9 S24 Haønh lang 300 1.2 360 1 360 Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân saøn tính theo coâng thöùc Döôùi ñaây laø baûng tính toång taûi taùc duïng leân saøn Saøn (daN/m2) (daN/m2) (daN/m2) S1 494.6 195.0 689.6 S2 1404.9 240.0 1644.9 S3 494.6 195.0 689.6 S4 506.4 240.0 746.4 S5 618.1 162.9 781.0 S6 598.2 148.6 746.8 S7 764.8 154.8 919.5 S8 750.6 154.8 905.3 S9 494.6 190.8 685.4 S10 494.6 280.8 775.4 S11 494.6 272.5 767.1 S12 494.6 138.5 633.1 S13 678.0 155.5 833.5 S14 590.6 174.9 765.5 S15 626.3 170.5 796.8 S16 668.8 155.5 824.3 S17 590.6 174.9 765.5 S18 494.6 195.0 689.6 S19 494.6 284.3 778.9 S20 895.4 225.8 1121.2 S21 494.6 183.5 678.1 S22 494.6 310.6 805.2 S23 494.6 316.9 811.5 S24 494.6 360.0 854.6 Toång taûi saøn. SÔ ÑOÀ TÍNH TOAÙN: Xeùt lieân keát giöõa baûn vaø daàm: neáu thì baûn ngaøm vaøo daàm. ÔÛ ñaây hb=120mm; hd = 400mm (ñoái vôùi daàm phuï) vaø hd = 600mm (ñoái vôùi daàm chính) neân . Do ñoù baûn ngaøm vaøo daàm: tra heä soá theo sô ñoà 9 . Ñoái vôùi caùc oâ bieân taïi bieân S1,S2,S3,S4 ta xeùt theâm tröôøng hôïp xem laø khôùp vì traùnh keå ñeán moment xoaén khi thieát keá daàm bieân. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN: Tuøy vaøo loaïi baûn maø noäi löïc trong baûn seõ khaùc nhau. Caên cöù vaøo tyû soá , ta phaân baûn laøm hai loaïi : : Baûn keâ boán caïnh : Baûn loaïi daàm. 2.4.1 Noäi löïc baûn keâ boán caïnh Noäi löïc saøn ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài lieân keát ngaøm boán caïnh vaø taûi phaân boá ñeàu , minh hoïa baèng hình 2.4 Noäi löïc baûn keâ boán caïnh. Moment ôû nhòp ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc sau ; Vaø moment ôû goái ñöôïc tính nhö sau ; trong ñoù Caïnh daøi ; Caïnh ngaén Caùc heä soá , , , ñöôïc tra baûng, phuï thuoäc vaøo loaïi oâ baûn. (Phuï luïc 15-KCBTCT Taäp 2-Voõ Baù Taàm) Keát quaû tính moment cho caùc oâ baûn keâ boán caïnh  Saøn Kích thöôùc l2/l1 qs (daN/m2)  m91 m92 k91 k92 M1 (daN.m) M2 (daN.m) M I (daN.m) MII (daN.m) l2(m) l1(m) S1 3.35 1.8 1.86 689.6 1.92 0.55 4.13 1.20 79.65 22.92 171.92 49.90 S4 1.9 1.8 1.06 746.4 1.88 1.70 4.38 3.92 47.93 43.37 111.92 99.95 S5 5.1 3.35 1.52 781.0 2.07 0.90 4.62 1.99 276.34 119.91 616.13 265.90 S6 5.1 4.85 1.05 746.8 1.87 1.71 4.37 3.93 345.84 315.31 808.00 726.56 S7 5.1 4.1 1.24 919.5 2.07 1.34 4.72 3.06 397.30 257.83 908.27 587.74 S8 5.1 4.1 1.24 905.3 2.07 1.34 4.72 3.06 391.16 253.85 894.24 578.66 S10 5.1 4.4 1.16 775.4 2.01 1.49 4.62 3.45 349.26 258.47 804.35 599.66 S12 8.2 4.1 2.00 633.1 1.83 0.46 3.92 0.98 389.53 97.92 834.41 208.60 S13 5 4.1 1.22 833.5 2.05 1.38 4.70 3.16 350.58 236.64 803.02 540.67 S14 4.1 3.2 1.28 765.5 2.08 1.27 4.74 2.89 208.52 127.30 476.30 290.50 S15 8.2 4.1 2.00 796.8 1.83 0.46 3.92 0.98 490.26 123.23 1050.16 262.54 S16 5 4.1 1.22 824.3 2.05 1.38 4.70 3.16 346.71 234.02 794.14 534.69 S17 4.1 3.2 1.28 765.5 2.08 1.27 4.74 2.89 208.52 127.30 476.30 290.50 S18 2.8 2 1.40 689.6 2.10 1.07 4.73 2.40 81.10 41.32 182.66 92.68 S20 4.1 2.7 1.52 1121.2 2.07 0.90 4.62 2.00 257.25 112.21 573.62 248.79 S21 4.1 2.7 1.52 678.1 2.07 0.90 4.62 2.00 155.58 67.86 346.91 150.46 S22 5.4 2.8 1.93 805.2 1.88 0.50 4.03 1.10 228.55 61.22 491.19 133.41 S24 3.1 2.55 1.22 854.6 2.05 1.39 4.70 3.18 138.45 94.02 317.22 214.89 2.4.2 Noäi löïc saøn baûn daàm Noäi löïc saøn ñöôïc tính theo loaïi baûn daàm khi . Tính theo töøng oâ rieâng bieät chòu toång taûi theo sô ñoà ñaøn hoài. Caét 1 daûi beà roäng 1m theo phöông ngaén ñeå tính noäi löïc theo sô ñoà daàm lieân keát ôû 2 ñaàu vaø tuøy vaøo sô ñoà laøm vieäc maø coù theå laø hai ñaàu ngaøm hoaëc ñaàu ngaøm ñaàu khôùp. Xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå: OÂ baûn daàm coù sô ñoà tính laø hai ñaàu ngaøm : Ta luoân coù tæ soá neân tính theo tröôøng hôïp baûn loaïi daàm; caét 1 daõy baûn roäng m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính, sô ñoà tính nhö hình 2.3 Sô ñoà tính caùc oâ baûn loaïi daàm hai ñaàu ngaøm Noäi löïc ,cuûa caùc oâ baûn ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc sau ; Keát quaû tính toaùn noäi löïc baûn daàm cho trong baûng sau: Saøn Kích thöôùc l2/l1 (daN.m) (daN.m) l2(m) l1(m) S2 4.85 1.8 2.69 1644.9 222.1 444.13 S3 4.1 1.8 2.28 689.6 93.1 186.19 S9 5.1 1.9 2.68 685.36 103.1 206.18 S11 8.2 3.1 2.65 767.12 307.2 614.34 S19 8.2 2.6 3.15 778.94 219.4 438.8 S23 5.4 2.6 2.08 811.54 228.6 457.17 Keát quaû tính moment cho caùc oâ baûn loaïi daàm. TÍNH COÁT THEÙP 2.5.1 Tính coát theùp caùc oâ loaïi baûn keâ boán caïnh Töø keát quaû tính noäi löïc, thay giaù trò moment vaøo coâng thöùc sau ta seõ tính ñöôïc coát theùp cuûa oâ baûn (tính theo 1 m) m = trong ñoù Beâ toâng caáp ñoä beàn B22.5(M300) Þ (daN/cm2) Coát theùp saøn AIÞ (daN/cm2) Tính baûn nhö caáu kieän chòu uoán, tieát dieän (mm´mm) Giaû thieát : (mm) ; ® (mm) Theo TCXDVN356:2005 . Hôïp lyù nhaátñoái vôùi saøn. Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn laàn löôït ñöôïc trình baøy döôùi ñaây: Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn 4 caïnh Saøn l2(m) l1(m) M (daN. cm) b ho αm As (mm2) Choïn theùp a Asc (mm2) M1 S1 3.35 1.8 79.65 1000 105 0.0056 0.006 30.43 6 200 141.4 0.135 M2 22.92 1000 105 0.0016 0.002 8.74 6 200 141.4 0.135 MI 171.92 1000 105 0.012 0.012 65.89 6 200 141.4 0.135 MII 49.90 1000 105 0.0035 0.003 19.04 6 200 141.4 0.135 M1 S4 1.9 1.8 47.93 1000 105 0.0033 0.003 18.29 6 200 141.4 0.135 M2 43.37 1000 105 0.003 0.003 16.55 6 200 141.4 0.135 MI 111.92 1000 105 0.008 0.008 42.80 6 200 141.4 0.135 MII 99.95 1000 105 0.007 0.007 38.21 6 200 141.4 0.135 M1 S5 5.1 3.35 276.34 1000 105 0.0193 0.019 106.31 6 200 141.4 0.135 M2 119.91 1000 105 0.008 0.008 45.87 6 200 141.4 0.135 MI 616.13 1000 105 0.043 0.044 239.99 8 200 251.3 0.239 MII 265.90 1000 105 0.019 0.019 102.25 6 200 141.4 0.135 M1 S6 5.1 4.85 345.84 1000 105 0.0241 0.024 133.38 6 200 141.4 0.135 M2 315.31 1000 105 0.022 0.022 121.47 6 200 141.4 0.135 MI 808.00 1000 105 0.056 0.058 317.01 8 150 335.1 0.319 MII 726.56 1000 105 0.051 0.052 284.18 8 170 295.7 0.282 M1 S7 5.1 4.1 397.30 1000 105 0.0277 0.028 153.51 6 180 157.1 0.150 M2 257.83 1000 105 0.018 0.018 99.12 6 200 141.4 0.135 MI 908.27 1000 105 0.063 0.066 357.72 10 200 392.7 0.374 MII 587.74 1000 105 0.041 0.042 228.69 8 200 251.3 0.239 M1 S8 5.1 4.1 391.16 1000 105 0.0273 0.028 151.10 6 180 157.1 0.150 M2 253.85 1000 105 0.018 0.018 97.58 6 200 141.4 0.135 MI 894.24 1000 105 0.062 0.064 352.01 8 140 359.0 0.342 MII 578.66 1000 105 0.040 0.041 225.08 8 200 251.3 0.239 M1 S10 5.1 4.4 349.26 1000 105 0.0244 0.025 134.71 6 200 141.4 0.135 M2 258.47 1000 105 0.018 0.018 99.37 6 200 141.4 0.135 MI 804.35 1000 105 0.056 0.058 315.53 8 150 335.1 0.319 MII 599.66 1000 105 0.042 0.043 233.43 8 200 251.3 0.239 M1 S12 8.2 4.1 389.53 1000 105 0.0272 0.028 150.47 6 180 157.1 0.150 M2 97.92 1000 105 0.007 0.007 37.43 6 200 141.4 0.135 MI 834.41 1000 105 0.058 0.06 327.71 10 200 392.7 0.374 MII 208.60 1000 105 0.015 0.015 80.05 6 200 141.4 0.135 M1 S13 5 4.1 350.58 1000 105 0.0245 0.025 135.23 6 200 141.4 0.135 M2 236.64 1000 105 0.017 0.017 90.90 6 200 141.4 0.135 MI 803.02 1000 105 0.056 0.058 315.00 8 150 335.1 0.319 MII 540.67 1000 105 0.038 0.038 210.01 8 200 251.3 0.239 M1 S14 4.1 3.2 208.52 1000 105 0.0145 0.015 80.02 6 200 141.4 0.135 M2 127.30 1000 105 0.009 0.009 48.71 6 200 141.4 0.135 MI 476.30 1000 105 0.033 0.034 184.57 8 200 251.3 0.239 MII 290.50 1000 105 0.020 0.02 111.81 6 200 141.4 0.135 M1 S15 8.2 4.1 490.26 1000 105 0.0342 0.035 190.07 8 200 251.3 0.239 M2 123.23 1000 105 0.009 0.009 47.15 6 200 141.4 0.135 MI 1050.2 1000 105 0.073 0.076 415.90 10 180 436.3 0.416 MII 262.54 1000 105 0.018 0.018 100.95 6 200 141.4 0.135 M1 S16 5 4.1 346.71 1000 105 0.0242 0.024 133.72 6 200 141.4 0.135 M2 234.02 1000 105 0.016 0.016 89.89 6 200 141.4 0.135 MI 794.14 1000 105 0.055 0.057 311.41 8 160 314.2 0.299 MII 534.69 1000 105 0.037 0.038 207.64 8 200 251.3 0.239 M1 S17 4.1 3.2 208.52 1000 105 0.0145 0.015 80.02 6 200 141.4 0.135 M2 127.30 1000 105 0.009 0.009 48.71 6 200 141.4 0.135 MI 476.30 1000 105 0.033 0.034 184.57 8 200 251.3 0.239 MII 290.50 1000 105 0.020 0.02 111.81 6 200 141.4 0.135 M1 S18 2.8 2 81.10 1000 105 0.0057 0.006 30.98 6 200 141.4 0.135 M2 41.32 1000 105 0.003 0.003 15.76 6 200 141.4 0.135 MI 182.66 1000 105 0.013 0.013 70.03 6 200 141.4 0.135 MII 92.68 1000 105 0.006 0.006 35.42 6 200 141.4 0.135 M1 S20 4.1 2.7 257.25 1000 105 0.0179 0.018 98.90 6 200 141.4 0.135 M2 112.21 1000 105 0.008 0.008 42.92 6 200 141.4 0.135 MI 573.62 1000 105 0.040 0.041 223.08 8 200 251.3 0.239 MII 248.79 1000 105 0.017 0.018 95.61 6 200 141.4 0.135 M1 S21 4.1 2.7 155.58 1000 105 0.0109 0.011 59.59 6 200 141.4 0.135 M2 67.86 1000 105 0.005 0.005 25.91 6 200 141.4 0.135 MI 346.91 1000 105 0.024 0.025 133.80 6 200 141.4 0.135 MII 150.46 1000 105 0.010 0.011 57.62 6 200 141.4 0.135 M1 S22 5.4 2.8 228.55 1000 105 0.0159 0.016 87.77 6 200 141.4 0.135 M2 61.22 1000 105 0.004 0.004 23.37 6 200 141.4 0.135 MI 491.19 1000 105 0.034 0.035 190.44 8 200 251.3 0.239 MII 133.41 1000 105 0.009 0.009 51.06 6 200 141.4 0.135 M1 S24 3.1 2.55 138.45 1000 105 0.010 0.01 53.00 6 200 141.4 0.135 M2 94.02 1000 105 0.007 0.007 35.94 6 200 141.4 0.135 MI 317.22 1000 105 0.022 0.022 122.21 6 200 141.4 0.135 MII 214.89 1000 105 0.015 0.015 82.49 6 200 141.4 0.135 2.5 .2 Tính coát theùp caùc oâ loaïi baûn daàm Töø keát quaû tính noäi löïc, thay giaù trò moment , vaøo coâng thöùc sau ta seõ tính ñöôïc coát theùp cuûa oâ baûn: Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn daàm Saøn M ho αm As Choïn theùp a Asc (daN. cm) (mm2) (mm2) Mgoái S2 222.07 105 0.0155 0.016 85.26 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 444.13 105 0.031 0.031 171.90 8 200 251.3 0.239 Mgoái S3 93.10 105 0.0065 0.007 35.58 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 186.19 105 0.013 0.013 71.40 6 200 141.4 0.135 Mgoái S9 103.09 105 0.0072 0.007 39.41 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 206.18 105 0.0144 0.014 79.12 6 200 141.4 0.135 Mgoái S11 307.17 105 0.0214 0.022 118.30 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 614.34 105 0.0429 0.044 239.28 8 200 251.3 0.239 Mgoái S19 219.40 105 0.0153 0.015 84.23 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 438.80 105 0.0306 0.031 169.80 8 200 251.3 0.239 Mgoái S23 228.58 105 0.0159 0.016 87.79 6 200 141.4 0.135 Mnhòp 457.17 105 0.0319 0.032 177.03 8 200 251.3 0.239 2.5 .3 Tính coát theùp caùc oâ loaïi baûn keâ 4 caïnh vaø baûn daàm coù töïa ñôn: Saøn mi(ki) M (daN. cm) b ho αm As (mm2) Choïn theùp a Asc (mm2) M1 S1 0.0286 118.74 1000 105 0.00828 0.0083 45.42 6 200 141.4 0.135 M2 0.0096 39.87 1000 105 0.00278 0.0028 15.21 6 200 141.4 0.135 MI 0.0575 238.96 1000 105 0.01667 0.0168 91.81 6 200 141.4 0.135 MII 0.0222 92.36 1000 105 0.00644 0.0065 35.30 6 200 141.4 0.135 Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn soá 1 theo sô ñoà 3 caïnh ngaøm,1 töïa ñôn (OÂ baûn soá 8) Saøn mi(ki) M (daN. cm) b ho αm As (mm2) Choïn theùp a Asc (mm2) M1 S4 0.0198 50.54 1000 105 0.0035 0.0035 19.29 6 200 141.4 0.135 M2 0.0226 57.69 1000 105 0.0040 0.0040 22.02 6 200 141.4 0.135 MI 0.0417 106.45 1000 105 0.0074 0.0075 40.70 6 200 141.4 0.135 MII 0.0556 141.93 1000 105 0.0099 0.0100 54.34 6 200 141.4 0.135 Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn soá 4 theo sô ñoà 3 caïnh ngaøm,1 töïa ñôn (OÂ baûn soá 8) Töông töï ñoái vôùi oâ saøn 24 laø oâ baûn naèm trong vaùch thang maùy neân cuõng tính theo sô ñoà 3 caïnh ngaøm, 1 caïnh khôùp (sô ñoà 8). Tónh taûi: gs = 3.45 (KN/m2), hoaït taûi: ps = 3.6 (KN/m2) Saøn mi(ki) M (daN. cm) b ho αm As (mm2) Choïn theùp a Asc (mm2) M1 S24 0.0258 130.96 1000 105 0.009 0.0092 50.12 6 200 141.4 0.135 M2 0.0189 95.94 1000 105 0.007 0.0067 36.67 6 200 141.4 0.135 MI 0.0549 278.67 1000 105 0.019 0.0196 107.21 8 200 251.3 0.239 MII 0.0470 238.57 1000 105 0.017 0.0168 91.65 8 200 251.3 0.239 Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn soá 24 theo sô ñoà 3 caïnh ngaøm,1 töïa ñôn (OÂ baûn soá 8) Sô ñoà tính caùc oâ baûn oâ baûn daàm lieân keát moät ngaøm ,moät töïa ñôn. Noäi löïc : ; Keát quaû tính theùp cho töøng oâ baûn daàm lieân keát moät ngaøm ,moät töïa ñôn Saøn M ho αm As Choïn theùp a Asc (daN. cm) (mm2) (mm2) Mgoái S2 374.74 105 0.026 0.0265 144.673 6 160 176.7 0.168 Mnhòp 666.2 105 0.046 0.0476 259.979 8 140 359.0 0.342 Mgoái S3 157.1 105 0.011 0.011 60.1791 6 160 176.7 0.168 Mnhòp 279.29 105 0.019 0.0197 107.453 8 140 359.0 0.342 ÑOÄ VOÕNG SAØN Kieåm tra ñoä voõng laø moät yeàu caàu heát söùc quan troïng trong thieát keá, neáu tính toaùn theo coâng thöùc sau khoâng thoûa thì phaûi thieát keá laïi töø ñaàu: . Ñoä voõng giôùi haïn tính theo TCVN 356-2005 nhö sau: . Vaø ñoä voõng cuûa baûn ngaøm 4 caïnh ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: trong ñoù: :laø heä soá phuï thuoäc vaøo tyû soá () cuûa oâ baûn tra baûng ta ñöôïc laø toång taûi taùc duïng leân saøn laø chieàu daøi caïnh ngaén -ñoä cöùng truï ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc vôùi(daN/cm2) ;cm; . Choïn oâ baûn coù kích thöôùc lôùn nhaát ñeå tính : S6 4850x5100 Tra baûng vôùi Taûi troïng taùc duïng leân oâ saøn q= 746.8 (daN /m2) Vôùi L=5.1 <6m neân ñoä voõng giôùi haïn ñöôïc tính theo coâng thöùc: .Vaäy saøn thoûa maõn ñoä voõng giôùi haïn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC2-THIET KE SAN TANG DIEN HINH.doc
 • doc1.BIA LOT.doc
 • doc1.BIA PHU LUC.doc
 • doc123.doc
 • rar182717_Thiết kế chung cư cao _.rar
 • doc2.NHIEM VU LUAN VAN.doc
 • doc3.LOI CAM ON - LINH.doc
 • doc4.TOM TAT LUAN VAN - LINH.doc
 • doc5.BAN MUC LUC.doc
 • docC1-THUYET MINH KIEN TRUC tu trang 1-5.doc
 • docC3-THIET KE CAU THANG.doc
 • docC4-THIET KE BE NUOC MAI.doc
 • docC5-THIET KE KHUNG NGANG TRUC 4.doc
 • docC6-THONG KE DIA CHAT CONG TRINH.doc
 • docC7-PHUONG AN MONG COC KHOAN NHOI.doc
 • docC7-PHUONG AN MONG COC LY TAM.doc
 • docC8-THIET KE TUONG VA VA SAN TANG HAM.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO LINH.doc