Thu nhận insulin người tái tổ hợp từ mô hình mini-Proinsulin biểu hiện trong escherichia coli

THU NHẬN INSULIN NGƯỜI TÁI TỔ HỢP TỪ MÔ HÌNH MINI-PROINSULIN BIỂU HIỆN TRONG ESCHERICHIA COLI CHU KỲ NAM Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu và phương pháp Phần 4: Kết quả biện luận Phần 5: Kết luận và đề nghị Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thu nhận insulin người tái tổ hợp từ mô hình mini-Proinsulin biểu hiện trong escherichia coli, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgChuKyNam.jpg
Luận văn liên quan