Luận văn Vấn đề duy nhất hàm phân hình khi hai đa thức chứa đạo hàm chung nhau một giá trị

Trong luận văn này chúng tôi nghiên cứu vấn đề duy nhất của hàm phân hình khi hai đa thức chứa đạo hàm bậc nhất của chúng chung nhau một giá trị hoặc hàm nhỏ. Cụ thể chúng tôi đã trình bày 1. Tong hựp một số kiến thức cơ bản trong lý thuyết phân bố giá trị Nevanlinna: các hàm Nevanlinna và tính chất, hai định lý cơ bản và quan hệ số khuyết. Các kiến thức này cần thiết cho việc chứng minh các kết quả chính. 2. Giới thiệu một số khái niệm và một số tính chất về các hàm phân hình chung nhau một giá trị hoặc một hàm nhỏ. 3. Chứng minh lại một số kết quả về vấn đề duy nhất các hàm phân hình thông qua điều kiện đại số của các đa thức chứa đạo hàm bậc nhất chung nhau một giá trị hoặc một hàm nhỏ trong các trường hợp

pdf50 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vấn đề duy nhất hàm phân hình khi hai đa thức chứa đạo hàm chung nhau một giá trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvan_de_duy_nhat_ham_phan_hinh_khi_hai_da_thuc_chua_dao_ham_chung_nhau_mot_gia_tri_3933_2118546.pdf
Luận văn liên quan