Tiểu luận Thấu chi trên tài khỏan tiền gửi cá nhân tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

a) Khách hàng liên tục sử dụng từ 80% trở lên hạn mức thấu chi trong thời gian tối đa 02 tháng liên tục mà không có bất kỳ một khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản b) 02 lần liên tiếp khách hàng bị phạt vượt hạn mức thấu chi c) Chi nhánh nhận được các thông tin bất lợi về khách hàng như: Chết, mất tích, thương tật nặng, mất việc làm, bị thiệt hại lớn về tài sản, có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính và khả năng thanh toán các khoản vay của khách hàng

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thấu chi trên tài khỏan tiền gửi cá nhân tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 1 Tiểu luận THẤU CHI TRÊN TÀI KHỎAN TIỀN GỬI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGỌAI THƯƠNG VIỆT NAM Danh sách nhóm 18: - Nguyễn Quốc Huy - Trần Thanh Tuấn - Lê Đình Vũ - Trần Khánh Vy - Tạ Thị Tú Trinh THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 2 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời gian một tháng gần đây, Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam (VCB) liên tục cung cấp những sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng, đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng của khách hàng. Sản phẩm mới ở đây không phải là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường ngân hàng Việt Nam, mà là những sản phẩm đã được một số ngân hàng bạn ứng dụng song VCB thì mới nghiên cứu để triển khai. Có thể liệt kê một số sản phẩm tiêu biểu mới xuất hiện thời gian gần đây như: sản phẩm cho vay tài trợ mua nhà và mua xe ô tô áp dụng đối với khách hàng cá nhân, sản phẩm cho vay tín chấp áp dụng đối với những cá nhân có vị trí cao trong xã hội và thu nhập ổn định, quy định về cho vay tín chấp áp dụng đối với cán bộ công nhân viên không phải làm việc cho VCB… Mỗi sản phẩm mới đều có những ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm hiện tại, tạo ra thuận lợi đáng kể cho khách hàng. Trong tất cả các sản phẩm mới kể trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy sản phẩm “Thấu chi trên tài khỏan tiền gửi khách hàng cá nhân tại VCB” là sản phẩm có những ưu điểm nỗi trội và tiếp cận rất gần gũi với nhu cầu của những khách hàng cá nhân, lực lượng khách hàng đông đảo nhất đang quan hệ tại VCB. Chính vì vậy, nhóm quyết định chọn sản phẩm trên làm đề tài nghiên cứu cho bài thuyết trình lần này. Vì là sản phẩm “mới ra lò” nên đến thời điểm hiện nay, hầu hết các chi nhánh Ngân hàng Ngọai thương cũng chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo và nghiên cứu chứ chưa ứng dụng vào triển khai thực tế. Chính vì vậy, bài nghiên cứu này cũng chỉ dừng lại ở việc trình bày lý thuyết sản phẩm trên chứ không đưa vào số liệu thực tế. THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 3 I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ: - NHNT VN : Ngân hàng Ngọai Thương Việt Nam - Chi nhánh : là từ dùng chung cho Sở Giao dịch và Chi nhánh NHNT. - Khách hàng : là cá nhân có nhu cầu được cấp hạn mức thấu chi tài khỏan tiền gửi thanh tóan tại NHNT VN - Thấu chi : là việc khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khỏan tiền gửi thanh tóan của mình mở tại NHNT VN - Hạn mức thấu chi : là số tiền tối đa mà NHNT cho phép khách hàng thấu chi. Khách hàng không được quyền thấu chi vượt hạn mức trừ trường hợp NHNT tự động trích tài khỏan của khách hàng để trả lãi thấu chi khi hạn mức thấu chi còn lại của khách hàng không đủ chi trả. - Thời hạn hạn mức thấu chi: là khỏang thời gian mà khách hàng và NHNT thỏa thuận hạn mức thấu chi có hiệu lực. - Tất tóan hợp đồng : là việc NHNT yêu cầu khách hàng trả tòan bộ số tiền bao gồm cả gốc và lãi còn chi vượt trên tài khỏan trong hai trường hợp (i) hết hiệu lực của hợp đồng thấu chi hoặc (ii) khách hàng có dấu hiệu rủi ro theo đánh giá của Chi nhánh. II. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI ÁP DỤNG: 1. MỤC ĐÍCH: NHNT cho vay thấu chi thông qua tài khỏan tiền gủi thanh tóan của chính khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tiêu dùng bằng đồng Việt Nam của khách hàng. Những lợi ích mà sản phẩm đem lại cho khách hàng như sau: - Đáp ứng các nhu cầu chi tiêu đột xuất - Chi tiêu trước, trả tiền sau - Thủ tục rút vốn đơn giản, trả nợ đơn giản và được thực hiện hòan tòan tự động. THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 4 - Khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn từ mọi kênh giao dịch - Khách hàng có thể rút vốn và trả nợ vay nhiều lần trong hạn mức - Chỉ phải trả lãi theo dư nợ và số ngày thấu chi thực tế 2. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG: - Văn bản này chỉ quy định những đặc tính thấu chi của khách hàng cá nhân, chi nhánh chỉ triển khai cung cấp thấu chi cho các khách hàng trên cơ sở các Gói sản phẩm/Sản phẩm/Các văn bản khác do Hội sở chính ban hành từng thời kỳ. - Văn bản này chỉ quy định những điểm có tính chất đặc thù của cho vay thấu chi. Những nội dung khác không đề cập trong văn bản này, Chi nhánh thực hiện cho vay theo đúng quy định hiện hành của NHNT và các quy định khác của pháp luật. 3. PHẠM VI ÁP DỤNG: Mọi cá nhân có: - Năng luật pháp luật dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. III. ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM: 1. ĐẶC TÍNH CHUNG: - Khách hàng được phép chi vượt số dư trên tài khỏan tiền gửi thanh tóan trong hạn mức thấu chi được cấp. - Khi số dư tài khỏan tiền gửi thanh tóan dương ( > 0) thì khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi. Ngược lại, khi số dư âm (< 0) thì phải trả lãi suất thấu chi. - Việc sử dụng hạn mức thấu chi được thực hiện tại tất cả các kênh giao dịch ngân hàng (tại quầy, ATM, POS, Mobile, Internet …) THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 5 - Trả nợ gốc tự động khi khách hàng có bất kỳ khỏan tiền ghi Có nào về tài khỏan. - Tiền lãi thấu chi được tính cộng dồn hàng ngày theo số tiền thấu chi, lãi suất thấu chi và số ngày thực tế. Hàng tháng, hệ thống tự động trích hoặc thấu chi tài khỏan thanh tóan của khách hàng để thu lãi. 2. ĐIỀU KIỆN THẤU CHI: - Khách hàng có tài khỏan tiền gửi thanh tóan đồng Việt Nam tại NHNT và tài khỏan này hiện còn đang họat động. - Được NHNT xem xét cấp hạn mức thấu chi trong thời hạn hạn mức thấu chi. - Khách hàng cam kết sử dụng nguồn vốn thấu chi đúng mục đích và hợp pháp. 3. HẠN MỨC THẤU CHI: - Hạn mức cho vay thấu chi được quy định cụ thể tại từng Gói sản phẩm/Sản phẩm/các văn bản khác của NHNT trong từng thời kỳ. - Được làm tròn đến hàng triệu đồng. 4. LỌAI TIỀN THẤU CHI: đồng Việt Nam sử dụng trên tài khỏan thanh tóan tiền đồng. 5. THỜI HẠN HẠN MỨC THẤU CHI: thời hạn hạn mức thấu chi được xác định trên cơ sở các Gói sản phẩm/Sản phẩm/các văn bản khác do Hội Sở chính ban hành trong từng thời kỳ. 6. LÃI SUẤT VÀ CÁC KHỎAN PHÍ THẤU CHI: - Lãi suất bao gồm hai lọai sau: + Lãi suất thấu chi trong hạn : chi nhánh tự quyết định mức lãi suất thấu chi áp dụng cho khách hàng nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu là 0,04%/ngày. + Lãi suất thấu chi quá hạn : áp dụng bằng 150% lãi suất thấu chi trong hạn. - Phí bao gồm các lọai sau: THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 6 + Phí cấp hạn mức thấu chi : 30.000 đồng/lần + Phí cấp lại, sửa đổi hạn mức : 30.000 đồng/lần + Phí phạt sử dụng vượt hạn mức : 100.000 đồng/lần 7. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: tiêu dùng hợp pháp. 8. HÌNH THỨC ĐẢM BẢO: tuân thủ theo từng Gói sản phẩm/Sản phẩm/các văn bản khác của NHNT trong từng thời kỳ. 9. TÀI KHỎAN THẤU CHI: - Là tài khỏan tiền gửi thanh tóan đồng Việt Nam tại NHNT và tài khỏan hiện còn đang họat động. - Số lượng tài khỏan thấu chi: 01 (một) tài khỏan /khách hàng. - Không áp dụng đối với trường hợp đồng chủ tài khỏan. 10. THANH TÓAN THẤU CHI: - Thanh tóan các khỏan nợ gốc thấu chi: trong thời hạn của hạn mức thấu chi, dư nợ thấu chi sẽ được tự động hạch tóan giảm ngay khi tài khỏan của khách hàng có khỏan phát sinh Có. - Thanh tóan lãi thấu chi: lãi thấu chi được cộng dồn hàng ngày trên số tiền thấu chi thực tế và hạch tóan thu lãi tự động vào chu kỳ trả lãi tiền gửi thanh tóan. + Trong trường hợp thấu chi tài khỏan của khách hàng để thu lãi thì được hiểu là NHNT tự động cho vay để thu lãi. Khách hàng ủy quyền cho NHNT được tự động trích nợ và/hoặc thấu chi trên tài khỏan thanh tóan của khách hàng để thu lãi khi đến hạn thanh tóan. + Trong trường hợp hạn mức thấu chi còn lại của khách hàng không đủ trả lãi thì khách hàng phải chịu khỏan phí phạt vượt hạn mức quy định. Khách hàng có thể yêu cầu NHNT định kỳ tự động trích Nợ nguồn tiền khác để thanh tóan lãi thấu chi phát sinh trong kỳ. + Khách hàng có thể yêu cầu NHNT định kỳ tự động trích Nợ nguồn tiền khác để thanh tóan lãi thấu chi phát sinh trong kỳ. THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 7 - Trường hợp khách hàng bị chấm dứt sớm thời hạn thấu chi hoặc khi hết thời hạn hạn mức thấu chi mà không được cấp lại thì NHNT có quyền phong tỏa tài sản khách hàng và khách hàng có nghĩa vụ thanh toán ngay tòan bộ số tiền đã thấu chi, lãi phát sinh hoặc các khỏan chi phí khác (nếu có). Việc giải tỏa sẽ thực hiện ngay khi khách hàng hòan tất nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp khách hàng không thanh tóan hoặc thanh tóan không đầy đủ thì NHNT có quyền tự động trích các tài khỏan tiền gửi khác của khách hàng tại NHNT để thanh tóan hoặc chuyển số dư thấu chi và lãi sang nợ quá hạn. 11. VƯỢT HẠN MỨC THẤU CHI: việc sử dụng quá hạn mức chỉ phát sinh trong trường hợp Hạn mức thấu chi còn lại của khách hàng không đủ để trả lãi trong kỳ, làm tổng số tiền thấu chi trong kỳ vượt quá hạn mức được cấp. 12. CHẤM DỨT SỚM HẠN MỨC THẤU CHI: - NHNT được quyền chấm dứt sớm hạn mức thấu chi khi phát sinh các dấu hiệu đi ngược lại những cam kết được nêu tại Phần V có thể gây rủi ro cho NHNT - Khi NHNT chấm dứt sớm hạn mức thấu chi, số tiền thấu chi sẽ bị chuyển nợ quá hạn nếu khách hàng không thanh toán đúng yêu cầu của NHNT. IV. HỒ SƠ THẤU CHI Hồ sơ cấp hạn mức thấu chi được điều chỉnh theo đặc tính của từng Gói sản phẩm/ Sản phẩm / các văn bản khác của NHNT trong từng thời kỳ nhưng tối thiểu phải boa gồm các hồ sơ sau: 1 Mẫu NHBL 01.TC-ĐN Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi tài khoản tiền gởi thanh toán và cam kết trả nợ 2 Mẫu NHBL 02.TC-HĐ Hợp đồng cung cấp và sử dụng thấu chi tài khoản tiền gởi THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 8 V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG - Cung cấp thông tin cập nhật, trung thực - Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hợp pháp - Thông báo trước cho NHNT trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh và dự kiến các trường hợp sau: + Thay đổi địa chỉ nơi cư trú + Thay đổi số điện thoại cố định tại địa chỉ cư trú + Có vụ án dân sự mà khách hàng là bị đơn hoặc người có nghĩa vụ liên quan + Các sự kiện khác có khả năng làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính , tài sản và khả năng trả nợ của khách hàng - Ủy quyền cho NHNT tự động trích các tài khoản tiền gởi khác của khách hàng tại NHNT để thanh toán gốc, lãi và phí phát sinh đến hạn trong trường hợp khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ theo thỏa thuận hợp đồng vay - Định kỳ cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân cho NHNT theo yêu cầu VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ BẢN BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỤ THỂ Tiếp nhận, xác minh và lập đề xuất tín dụng - Tiếp nhận giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi - Kiểm tra sự phù hợp với các điều kiện cụ thể tại từng Gói sản phẩm/Sản phẩm/ các văn bản khác của NHNT trong từng thời kỳ - Lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phê duyệt Cấp có thẩm quyền phê duyệt hạn mức thấu chi cấp cho khách hàng Lập và ký hợp đồng Cấp có thẩm quyền xem xét và ký Hợp đồng cung cấp và sử dụng thấu chi tài khoản với khách hàng Cập nhật dữ liệu vào hệ thống Căn cứ trên hạn mức phê duyệt, thực hiện khai báo hạn mức thấu chi và các thông tin cần thiết khác trên hệ thống Lưu trữ, luân chuyển - Việc lưu giữ và quản lý hồ sơ sẽ được quy định cụ thể tại từng THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 9 hồ sơ Gói sản phẩm - Nếu không có quy định khác thì lưu trữ như sau: + Tại Phòng/ bộ phận tiếp nhận , xác minh và đề xuất tín dụng lưu: (i) 01 bản gốc Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi tài khoản tiền gởi thanh toán và cam kết trả nợ có đề xuất và phê duyệt của cấp có thẩm quyền; (ii) 01 bản gốc Hợp đồng cung cấp và sử dụng thấu chi tài khoản tiền gởi + Tại bộ phận phòng/ bộ phận quản lý tài khoản tiền gởi khách hàng lưu: 01 bản gốc Hợp đồng cung cấp và sử dụng thấu chi tài khoản tiền gởi Sử dụng thấu chi Khách hàng sử dụng hạn mức thấu chi thông qua trực tiếp giao dịch tại các điểm giao dịch của NHNT hoặc các hình thức giao dịch điện tử mà NHNT cung cấp Theo dõi, giám sát thấu chi - Vào ngày 25 hàng tháng, Chi nhánh theo dõi việc hệ thống tự động thu lãi thấu chi trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Trường hợp khách hàng đã sử dụng hết hạn mức thấu chi dẫn đến không thể thu đủ lãi phát sinh, chi nhánh phải thông báo ngay với khách hàng để thực hiện trả lãi và phí phạt vượt hạn mức - Trước ngày hết hạn hạn mức thấu chi 15 ngày, chi nhánh thông báo khách hàng về việc hết thời hạn hạn mức thấu chi - Trường hợp hợp đồng thấu chi hết hạn và không được cấp lại/sửa đổi hạn mức , chi nhánh thực hiện kiểm tra số dư thấu chi trên tài khoản vào ngày hết hạn của hạn mức thấu chi + Nếu tài khoản không còn số dư thấu chi, chi nhánh thực hiện đóng hạn mức thấu chi và thông báo cho khách hàng để tất toán hợp đồng + Nếu vào cuối ngày giao dịch vẫn còn số dư thấu chi trên tài khoản, chi nhánh thực hiện như nội dung nêu tại gạch đầu dòng thứ 3 của mục 10 phần III - Chi nhánh thực hiện theo dõi và xử lý các dấu hiệu rủi ro nêu tại phần VII Cấp lại, sửa đổi, chấm dứt hạn mức thấu chi - Về cơ bản việc xem xét cấp lại, sửa đổi hạn mức thấu chi được thực hiện như quá trình đề xuất và phê duyệt hạn mức thấu chi THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 10 - Tối thiểu 15 ngày trước ngày hết hạn hạn mức thấu chi, chi nhánh liên hệ với khách hàng để tìm hiểu về khả năng cấp lại, sửa đổi hạn mức thấu chi hoặc chấm dứt hợp đồng trình cấp thẩm quyền: + Trường hợp khách hàng có nhu cầu cấp lại, sửa đổi hạn mức và được xem xét chấp thuận do đủ điều kiện thì ký kết hợp đồng hạn mức mới. Toàn bộ số tiền thấu chi và lãi phát sinh của hợp đồng cũ sẽ được chuyển sang hợp đồng mới + Trường hợp khách hàng không có nhu cầu cấp lại hoặc không đủ điều kiện được tiếp tục cấp lại hạn mức thấu chi thì thực hiện thu hồi nợ như quy định tại “Theo dõi, giám sát thấu chi” VII. CÁC DẤU HIỆU RỦI RO Các dấu hiệu sau có thể được coi là những dấu hiệu rủi ro khi cung cấp thấu chi cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: a) Khách hàng liên tục sử dụng từ 80% trở lên hạn mức thấu chi trong thời gian tối đa 02 tháng liên tục mà không có bất kỳ một khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản b) 02 lần liên tiếp khách hàng bị phạt vượt hạn mức thấu chi c) Chi nhánh nhận được các thông tin bất lợi về khách hàng như: Chết, mất tích, thương tật nặng, mất việc làm, bị thiệt hại lớn về tài sản, … có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính và khả năng thanh toán các khoản vay của khách hàng d) Khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin sai sự thật hoặc chậm không có lý do Chi nhánh phải làm rõ nguyên nhân, xác minh các thông tin bất lợi về tình hình khách hàng, lập báo cáo đề xuất trình Ban giám đốc Chi nhánh quyết định các biện pháp xử lý thích hợp và thông báo cho khách hàng THẤU CHI TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỞI CÁ NHÂN TẠI NHNTVN Trang 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom18_nhk16dem2_tieuluan02_4789.pdf