Báo cáo Thực tập về Công ty rau quả Việt Nam

Tổ chức và tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm rau quả nói chung, xây dựng quy trình vi phạm các cấp (tiêu chuẩn việt nam TCN) TC xí nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành. Chỉ đạo các cơ sở có biện pháp thường xuyên, bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất vi phạm chất lượng sản phẩm, có thể gây ra tổn thất lớn thì kiến nghị với lãnh đạo của tổng Công ty đình chỉ sản xuất kinh doanh sản phẩm đó, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục chấn chỉnh.

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập về Công ty rau quả Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập về Công ty rau quả việt nam Giới thiệu Tông Công ty rau quả việt nam - Tổng Công ty Rau quả Việt Nam là tổng Công ty Nhà nước bao gồm các đơn vị thành viên có cơ quan gắn bó với nhau về lợi ích KT, TC, CN - thị trường, tiếp thị dịch vụ cung ứng tiêu thu và đào tạo cán bộ hoạt động chủ yếu trong chuyên ngành rau quả. - Tổng Công ty do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thành lập theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường tích tụ tập trung, phân công CMH và hoàn toàn để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị trên, của toàn Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tổng Công ty có: - Tư cách pháp nhân - Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý điều hành - Con dấu, TK mở tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng trong nước, nước ngoài. - Tên giao dịch quốc tế là Viet nam National Vegetable and fruit Copration viết tắt là Vegetex Co Việt Nam. - Trụ sở chính đặt tại Số 2 Phạm Ngọc Thạch - quận Đống Đa - Hà Nội - Vốn, tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vu số vốn do Tổng Công ty quản lý - Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính - Tổng Công ty được quản lý bởi hoạt động giá trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc. - Tổng Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung Ương, đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với DNNN theo quy định tại Luật DNNN và các quy định khác của pháp luật. - Tổ chức Đảng CSVN trong tổng Công ty hoạt động theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước CNXH CNVN và các quy định của Đảng CSVN. Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác trong tổng Công ty hoạt động theo hiến pháp và pháp luật. * Quyền của tổng Công ty. Tổng Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định, của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước giao. Tổng Công ty có quyền giao lại cho các đơn vị trên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà tổng Công ty đã nhận của Nhà nước, chính những nguồn lực đã giao cho đơn vị trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn tổng công ty. Tổng công ty có đầu tư, liên doanh, liên lết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của công ty từ những thiết bị nhà xưởng quan trọng theo qui định của chính phủ, nhà nước có thẩm quyền cho phé trên nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn đối với đất đai tài nguyên thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổng công ty khi thực hiện theo luật đất đai đến tìa nguyên khoáng sản Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý kinh doanh như sau: Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ của Nhà nước giao. Đổi mới công nghệ trang thiết bị Đặt chi nhánh tại văn phòng đại diện của tổng Công ty trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao, mở rộng quy mô kinh doanh theo kinh doanh của Tổng Công ty và nhu cầu của thị trường, kinh doanh những ngành nghề khác ngoài những ngành nghề đã đăng ký nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Lựa chọn thị trường và thống nhất thị trường giữa các đơn vị thành viên, được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước. Quyết định cung giá hoặc giá mua giá bán vật tư nguyên vật liệu, sản phẩm dịch vụ chủ yếu thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa đối với sản phẩm của Công ty, trừ những sản phẩm dịch vụ do Nhà nước định giá. Xây dựng và áp dụng những định mức lao động, vật tư đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, sử dụng đào tạo lao động. Lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng, và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật. Quy định mức lương thưởng cho người lao động và các quy định khác của pháp luật. Quy định mức lương thưởng cho lao động trên cở sở giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả của hoạt động cua tổng Công ty. Mời và tiếp các đối tác kinh doanh nước ngoài ở tổng Công ty việt nam, quy định cử đại diện của tổng Công ty ra nước ngoài công tác học tập, tham quan khảo sát đối với chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc phải được bộ trưởng bộ nông nghiệp nông thôn cho phép. Các thành viên khác của hội đồng ra nước ngoài do chủ tịch hội đồng quản trị quy định, phó tổng giám đốc và các chức năng khác trong tổng Công ty ra nước ngoài do tổng giám đốc quy định. Tổng Công ty có quyền quản lý tài chính như sau: được sử dụng vốn và các quỹ của tổng Công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hiệu quả. Trong trường hợp sử dụng các nguồn vốn quỹ khác với quy định thì phải theo nguyên tắc hoàn trả. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm **** hình thức sở hữu của tổng Công ty thế chấp quyền sử dụng đất làm nguồn vốn tài sản thuộc quyền quản lý của tổng Công ty tại các ngân hàng việt nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật. Được thành lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung tỷ lệ trích chế độ quản lý sử dụng các quỹ này theo quy định của bộ tài chính. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần. Được hưởng các chế độ chợ cấp chợ giá hoặc các chế độ ưu đã khác của Nhà nước thực hiện các nghĩa vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai hoạt động công ích, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm địch vụ này. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước Tổng Công ty có quyền từ chối và tố cáo với mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ịch. *Nghĩa vụ của Tổng Công ty tổng Công ty có nghĩa vụ nhận sử dụng có hiệu quả bảo toàn phát triển vốn Nhà nước giao bao gồm cả phần vốn đầu tư váo doanh nghiệp khác, nhận sử dụng có hiệu quả đất đai tài nguyên và các nguyồn lực khác Nhà nước giao. để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ Nhà nước giao. Tổng Công ty có nghĩa vụ thực hiện: Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của tổng Công ty tại thời điểm thành lập Công ty. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà tổng Công ty sử dụng theo quy định của pháp luật Trả các khoản tín dụng do tổng Công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng được tổng Công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên này theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả. Tổng Công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau: Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của tổng Công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do tổng Công ty thực hiện. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm hàng năm, phù hợp với nghĩa vụ Nhà nước giao và nhu cầu thị trường. Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác. Bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của thị trường và thực hiện việc bình ổn giá cả theo quy định của Nhà nước đối với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà tổng Công ty đang kinh doanh. Đối với hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý sử dụng các khoản thu từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới. Thiết bị công nghệ của tổng Công ty. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về tính xác thực của tính báo cáo. Chịu sự kiểm soát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổng Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, quỹ, kế toán hạch toán chế độ kiểm toán và các chế độ khác Nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của tổng Công ty. Tổng Công ty công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để định giá đúng đắn và khách quan hoạt động của tổng Công ty theo quy định của Chính phủ. Tổng Công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do tổng Công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ. Các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn thiện, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất. Không phải nộp thuế doanh thu. Căn cứ theo nghị định 731/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Căn cứ luật doanh nghiệp Nhà nước công bố theo quy định số 39 LCTL ngày 30 - 4 - 1995 của Chủ tịch nước. Căn cứ thỏa thuận của bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2046 - LĐMDN ngày 29 - 4 - 1996. Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Rau quả việt nam tại tờ trình số 188 RQ- HĐQT ngày 14 - 4 -1996 của Chủ tịch HĐQT tổng Công ty. * Bộ máy tổ chức I. Hội đồng quản trị ban kiểm soát Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của tổng Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của tổng Công ty theo nghĩa vụ của Nhà nước giao. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Nhận vốn kể cả công nợ đất đai tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho tổng Công ty. Xem xét phê duyệt phương án do tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hòa vốn các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên kiểm tra giám sát việc thực hiện các phương án đó. Kiểm tra giám sát mọi hoạt động trong tổng Công ty trong đó có việc sử dụng bảo toàn phát triển vốn các nguồn lực giao, thực hiện các nghị quyết và quy định hội đồng quản trị các quy định của pháp luật. Việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thông qua đề nghị của tổng giám đốc đệ trình bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt chiến lược quy hoạch phát triển dài hạn kế hoạch 5 năm của tổng Công ty, quy định mục tiêu kế hoạch hàng năm của tổng Công ty, báo cáo Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên. Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư dư án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn, do tổng Công ty quản lý. Trình bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt hoặc nếu được bộ trưởng ủy quyền thì quy định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ., quy định của dự án kinh doanh trong nước. Các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, trình thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Nhà nước quyết định các dự án đầu tư, quyết định dự án đầu tư nhóm C và được quỷ quyền quyết định một số dự án đầu tư của nhóm D, ủy quyền cho tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Ban hàng và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng và chuyên ngành. Tiêu chuẩn sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa giá sản phẩm dịch vụ trong tổng Công ty theo đề nghị của tổng giám đốc trên cở sở quy định chung của ngành và quốc gia. Xây dựng và trình bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê chuẩn điều lệ và những nội dung sửa đổi bổ xung điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng Công ty. Phê duyệt điều lệ quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thànhviên theo đề nghị của tổng giám đốc. Quy định mở chi nhánh văn phòng đại diện của tổng Công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Phê duyệt phương án của tổ chức quản lý kinh doanh của tổng Công ty do tổng giám đốc trình đề nghị thành lập, tách nhập giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật. Trình bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật, tổng giám đốc, phó giám đốc kế toán trưởng tổng Công ty. Quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của tổng giám đốc quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý điều hành và kinh doanh của tổng Công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của tổng giám đốc. Phê duyệt phương án do tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của tổng Công ty. Xem xét kế hoạch huy động vốn dưới mọi hình thức, bảo lãnh các khoản vay, thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4 điều 34 hoặc điều lệ doanh nghiệp. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, hàng tháng và hàng năm của tổng Công ty. Báo cáo tài chính tổng hợp trong đó có bản cân đối tài sản hàng năm của tổng Công ty và của các đơn vị thành viên do tổng giám đốc trình, yêu cầu tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ tài chính. Ban hàng nội quy bảo mật trong kinh doanh các thông tin kinh tế nội bộ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định về pháp luật do tổng giám đốc trình đề áp dụng thống nhất trong toàn tổng Công ty. + Ban kiểm soát. Ban kiểm soát có 5 thành viên trong đó có 01 thành viên làm quản trị làm trưởng ban theo sự phân công của hội đồng quản trị và 04 thành viên khác do hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật gồm 01 thành là chuyên viên kế toán,01 thành viên do đại hội đại biểu công nhân viên chức của Công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giới thiệu, 01 thành viên do tổng cục trưởng quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu. Nhiệm vụ và quyền hạn trách nhiệm của ban kiểm soát. thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra giám sát điều hành của tổng giám đốc, Bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên tổng Công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, điều lệ tổng Công ty, các nghị quyết quy định của Hội đồng quản trị, báo cáo hội đồng quản trị theo hội đồng hàng tháng hàng quý năm, theo vụ việc và kết quả kiểm tra giám sát của mình, kịp thời phát hiện và báo cáo ngay hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường có dấu hiệu ghi sẵn. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép, phải chịu trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp. Tổng Công ty rau quả việt nam Phòng quản lý sản xuất kinh doanh I. Nhiệm vụ của cơ quan (Tổng Công ty Rau quả việt nam) + Bộ máy tổ chức của cơ quan đó + Chức năng nhiệm vụ của bộ phận mình về thực tập II. kết quả của cơ quan đó đạt được trong thời gian vừa qua * Chức năng nhiệm vụ hiện nay của phòng quản lý sản xuất kinh doanh. - Chức năng: 1. Dựa trên cở sở hiến pháp của Nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng, chủ trương lãnh đạo tổng Công ty, phòng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo tổng Công ty cho những lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp - công nghiệp Kinh doanh xuật nhập khẩu Đầu tư xây dựng cơ bản Liên doanh, liên kết với các tổ chức và các cơ quan trong lĩnh vực rau quả. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chất lượng sản phẩm Công tác pháp chế và thông tin kinh tế 2. Dựa vào các văn bản pháp quy của Nhà nước trên cơ sở các quyết định của lãnh đạo tổng Công ty, quản lý các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực trên. + Nhiệm vụ. 1. Công tác kế hoạch, báo cáo tham mưu cho lãnh đạo Theo sự chỉ đạo của tổng giám đốc phối hợp các phòng chức năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của tổng Công ty, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên và các phòng ban của Công ty. Tổng hợp, báo cáo, phân tích và đề suất các ý kiến giải quyết các vấn đề trong công tác sản xuất kinh doanh. Theo sự chỉ đạo của tổng giám đốc, tổng hợp và viết báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh hàng năm của tổng Công ty báo cáo sơ kết hàng quý. Tham gia góp ý kiến dự án đầu tư phát triển, nông nghiệp - công nghiệp và các hợp đồng kinh tế của tổng Công ty. 2. Quản lý số liệu. Bằng nghiệp vụ thống kê kết quả sản xuất kinh doanh do các đơn vị thành viên báo cáo kể cả phòng kinh doanh thuộc văn phòng Công ty, có nhiệm vụ tổng hợp chỉnh lý dựa trên số liệu và tình hình sản xuất kinh doanh của toàn tổng Công ty. Lập báo cáo thống kê để trình lãnh đạo tổng Công ty hàng tuần, hàng tháng... báo cáo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ thương mại theo định kỳ và cung cấp số liệu cho các phòng nghiệp vụ trong văn phòng tổng Công ty sử dụng theo mục đích và nhiệm vụ tổng giám đốc giao. Lưu giữ tài liệu và đảm bảo giữ bí mật số liệu cung cấp số liệu và phát ngôn khi được lệnh lãnh đạo của tổng Công ty. 3. Quản lý sản xuất nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp ngắn hạn và dài hạn, quy hoạch vùng nguyên liệu. Theo dõi và chỉ đạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp của các đơn vị đáp ứng yêu cầu cho các dây chuyền chế biến Chỉ đạo thực hiện và áp dụng những kỹ thuật tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, reo trồng rau quả về giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh tăng năng suất bảo vệ thực vật. Tham gia kinh doanh các quy trình trồng trọt định mức kt kỹ thuật 4. Quản lý sản xuất công nghiệp Theo dõi và chỉ đạo sản xuất chế biến của các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu của các hợp đồng kinh tế và thị trường. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ, theo dõi tình hình chất lượng sản phẩm của các đơn vị. Tập hợp Bộ hồ sơ kỹ thuật bao gồm: quy trình sản xuất, tiêu chuẩn các sản phẩm chế biến, bảng danh mục các sản phẩm với đầy đủ các thông số cần thiết, theo dõi kiểm tra quản lý và hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong các cở sở sản xuất đặc biệt là quản lý các thiết bị áp lực. 5. Quản lý kinh doanh xuật nhập khẩu Theo dõi công tác kinh doanh xuật nhập khẩu xây dựng kế hoạch xuật nhập khẩu Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước (văn phòng Chính phủ) Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính, Bộ Thương mại, Bộ NN & PTNT. Để xin các giấy phép xuật nhập khẩu hàng hóa thuận tiện thuộc diện Nhà nước quản lý về hạn ngạch và giải quyết các công việc khác về xuật nhập khẩu. Hướng dẫn và giúp các đơn vị thành viên giải quyết các vướng mắc trong công tác xuật nhập khẩu. Nghiên cứu đề xuất các ý kiến để tăng cường phát triển công tác kinh doanh xuật nhập khẩu, cơ chế chính sách thị trường giá cả. Tìm hiểu các văn bản của Nhà nước về xuật nhập khẩu để giúp các đơn vị thành viên. 6. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Lập kế hoạch trình bộ và các cơ quan Nhà nước để xin vốn cho các dự án đầu tư đã được thực hiện. Giải quyết các thủ tục của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản Hướng dẫn các đơn vị thành viên làm đúng và thủ tục Nhà nước quy định trong quá trình kinh doanh và thực hiện một dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm tra thiết kế dự toán quyết toán của các dự án đầu tư trước khi trình lãnh đạo tổng Công ty và Bộ phê duyệt. Theo dõi tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tổng Công ty. 7. Quản lý nghiên cứu khoa học kỹ thuật Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm nhằm phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh của tổng Công ty. Cơ cấu bộ tham gia vào hợp đồng khoa học của tổng Công ty. Dự thảo hợp đồng nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực rau quả. Theo dõi kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu theo các hợp đồng được ký kết. Tham gia nghiệm thu các đề tài 8. Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm Tổ chức và tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm rau quả nói chung, xây dựng quy trình vi phạm các cấp (tiêu chuẩn việt nam TCN) TC xí nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành. Chỉ đạo các cơ sở có biện pháp thường xuyên, bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất vi phạm chất lượng sản phẩm, có thể gây ra tổn thất lớn thì kiến nghị với lãnh đạo của tổng Công ty đình chỉ sản xuất kinh doanh sản phẩm đó, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục chấn chỉnh. Cùng với các bộ phận có liên quan tham gia giải quyết những vụ việc chanh chấp về chất lượng sản phẩm của tổng Công ty và khách hàng. Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra thực hiện chế độ vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất chế biến tổng Công ty. 9. Hợp tác quốc tế liên doanh. Đổi mới công tác hợp tác quốc tế. Theo dõi các hoạt động liên doanh trong tổng Công ty Đầu mối giao dịch với các bộ phận liên quan. Để giải quyết các thủ tục cần thiết cho liên doanh. 10. Công tác pháp chế. Tham gia góp ý dự thảo và theo dõi ký kết hợp đồng kinh tế và hợp đồng đầu tư của tổng Công ty. Xí nghiệp rau quả xuất khẩu tam hiệp - Khu quốc bảo thanh trì Hà Nội 1. Giám đốc Tống Đức Hoàn 2. Phó giám đốc Nguyễn Hữu Vĩnh 3. Phòng kế toán tài vụ I. Chi nhánh Lạng Sơn Số 73 Trần Dăng Ninh Lạng Sơn bao gồm: 1. Giám đốc Ngô Quang Yên. II. Các đơn vị trực thuộc. 1. Công ty xuật nhập khẩu rau quả I - Hà Nội - 389 - Trương Đinh - Hà Nội 1. Giám đốc Lê Văn ánh Công ty xuật nhập khẩu rau quả I bao gồm: 1. Phó giám đốc Lê Thị Điểm Đặng Đưc Cường Hà Quang Thu 2. Phòng TC - LĐ 3. Phòng Hành chính 4. Phòng kỹ thuật - tài chính 5. Phòng quản lý sản xuất 6. Phòng kế hoạch thị trường 7. Phòng KCS 8. Phòng quản trị 9. Thương mại dịch vụ 10. Phòng kinh doanh I 11. Phòng kinh doanh II 12. Phòng kinh doanh III 13. Phân xưởng chế biến 14. Phân xưởng cơ điện Công ty Cổ phần bao bì và xuật nhập khẩu - 389 Trương Định - Hà Nội 1. Giám đốc Nguyễn Hạnh Hùng Nhà máy lạnh Hữu Nghị Việt Xô - Hải Phòng bao gồm: Giám đốc Nguyễn Huy Thiếp Phó giám đốc Nguyễn Văn Định Cơ sở 3 Vĩnh Phúc - Duy Phiên - Tam Đảo 1. Trưởng Cơ sở 3 Trần Văn Thường 2. Công ty xuật nhập khẩu rau quả 2 Đà Nẵng - số 29 Lê Đình Dương Bao gồm: 1. Giám đốc Vũ Thượng Tải Phó giám đốc Nguyễn Đức Chính 2. Các phòng ban Phòng xuật nhập khẩu I Phòng tổ chức hành chính 3. Công ty xuật nhập khẩu rau quả III - TPHCM - 63 - 65 Hàm Nghi Phó giám đốc Nguyễn Thái Bình 4. Công ty giao nhận và xuật nhập khẩu Hải Phòng 53 Lương Khanh Thượng Ngô Quyền. Chi nhánh Công ty Móng cái Quảng Ninh Nhà máy chế biến cà chua Hải Phòng Ban quản lý dự án xây dựng nhà máy chế biến cà chua 5. Công ty giống rau quả số 2 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội 6. Công ty vật tư và xuật nhập khẩu số 46 Ngô Quyền - Hà Nội 7. Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang - Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc giang. 8. Công ty xuất khẩu Đồng Giao - thị xã Tam Hiệp - Ninh Bình 9. Nhà máy xuất khẩu Nam Hà - số 8 đường Thanh bình - Nam Định 10. Công ty rau quả Hà Tĩnh - thị trấn Kỳ Anh - Hà Tĩnh 11. Công ty Rau quả Sapa Km4 thị trấn sa phương án Lào Cai 12. Công ty thực phẩm xuất khẩu Quảng Ngãi - xã quảng Phú - Quảng Ngãi. 13. Công ty thực phẩm Tân Bình - Số 1 trường Chinh - P15 - TPHCM 14. Công ty sản xuất và dịch vụ xuật nhập khẩu rau quả Sài Gòn - số 473 Lạc Long Quân - quận 11 - TPHCM Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang - số 4 Ngô Thời Nhiệm - An Hòa - Kiên Giang 16. Công ty xuật nhập khẩu biên giới Thanh Hóa - 37 Bà Triệu - Thanh Hóa. 17. Công ty cổ phần cảng rau quả - số 1 - đường Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7 - TPHCM 18. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên - thị xã Hưng Yên 19. Công ty cổ phần và bao bì Mỹ Châu - số 18 - làng Bán Bích - P20 - quận Tân Bình - TPHCM 20. Công ty Hộp sắt **** 21. Công ty DoNa - NEWTOWER Đồng Nai - số 18B - Đường 3/2 phường 12 quận 10 - TPHCM 22. Công ty nước giải khát LAVECO - số8 Đường Thanh Bình - Phường Hạ Long - Nam Định. Bộ máy tổ chức tổng Công ty rau quả việt nam I. cơ quan văn phòng tổng Công ty số 2 Phạm ngọc thạch - Hà Nội 1. Lãnh đạo tổng Công ty bao gồm. 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Khắc Quính 2. Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thành Phó tổng giám đốc Đỗ Văn Nam Nguyễn Thị Mai Phương 3. Trưởng Ban Kiểm soát Phạm văn Hạc Trần Văn Duyệt 4. Trần Văn Duyệt 2. Tổng văn phòng tổng Công ty phía Nam 63 - 65 quận 1 - TPHCM Phó tổng giám đốc Đăng Văn Hương 3. Các phòng ban văn phòng đoàn thể Văn phòng Đảng ủy công đoàn phòng quản lý sản xuất phòng kế toán tài chính phòng tổ chức cán bộ phòng tư vấn đầu tư phòng xúc tiến thương mại trung tâm KCS phòng xuật nhập khẩu I phòng xuật nhập khẩu II phòng xuật nhập khẩu III phòng kinh doanh 4 phòng kinh doanh 5 phòng kinh doanh 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf371_6795.pdf