Bất đẳng thức lượng giác dạng không đối xứng trong tam giác

Luận văn trình bày theo hướng hệ thống các lớp bất đẳng thức lượng giác dạng không đối xứng sinh bởi các hàm số lượng giác. Trình bày dạng tổng quát các lớp bất đẳng thức lượng giác với các hệ số không đối xứng. Đó là các bất đẳng thức cơ bản dạng đối xứng trong tam giác.

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3656 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bất đẳng thức lượng giác dạng không đối xứng trong tam giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_20_8286.pdf
Luận văn liên quan