Chiến lược kinh doanh tại tổng công ty Sành sứ thủy tinh công nghiệp

Mục đích cảu việc nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và phương pháp luận chủ yếu về xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của tổng công ty sành sứ thủy tinh công nghiệp trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh cũng như môi trường kinh doanh của tổng công ty trong thời gian qua

pdf56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chiến lược kinh doanh tại tổng công ty Sành sứ thủy tinh công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqt006_1807.pdf
Luận văn liên quan