Đề tài Dự án trồng cây cao su để chấp nhận chủ trương

Dự án đầu tư trồng mới 800 ha cây cao su của Công ty Đông Giang nhằm thực hiện nhiệm vụ trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ để vừa phủ xanh đất trống đồi trọc, vừa phát triển kinh tế rừng ở địa phương. Góp phần xây dựng kinh tế ở vùng nông thôn niềm núi, xói đói giảm nghèo ở địa phương; giữa vững an ninh, chính trị, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Qua kết quả tính toán và phân tích cho thấy việc thực hiện dự án mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, lẫn xã hội, nhất là sau 6 năm kiến thiết cơ bản bước vào thời kỳ khai thác với năng suất, sản lương và giá trị kinh tế ngày càng cao. Từ đó tính khả thi của dự án ngày càng bền vững hơn. Chủ dự án có đủ điều kiện tích luỹ trã nợ vay theo đúng kế hoạch; nâng cao đời sống và thực hiện nộp ngân sách cho nhà nước.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3152 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dự án trồng cây cao su để chấp nhận chủ trương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án trồng cây cao su để chấp nhận chủ trương.doc