Đề tài Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất

Chú trọng việc nâng cấp cơ sở vật chất , hạ tầng đào tạo cũng như tăng cường năng lực thể chế các tổ chức đào tạo như các Viện, trường đại học và các trường đào tạo nghề - Đa dạng hoá loại hình và phương pháp đào tạo về xúc tiến xuất khẩu, áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến, sử dụng các phương tiện đào tạo điện tử. - Tạo môi trường làm việc thuận lợi và tiện nghi, có chính sách tiền lương hợp lý và sử dụng các đòn bẩy kinh tế để khuyến khích người làm công tác xúc tiến xuất khẩu đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. - Nghiên cứu, ứng dụng cơ chế chuyển đổi lao động trong những trường hợp cần thiết để khuyến khích sự năng động, nhiệt tình và tính cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân trong tập thể người lao động. Nhà nước và các cơ quan hỗ trợ xuất khẩu cần tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt lực lượng giảng viên, đảm bảo tính có sẵn và tính tiên tiến của các phương tiện đào tạo đáp ứng các nhu cầu đào tạo khác nhau của các doanh nhân và doanh nghiệp. - Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay hướng dẫn, giúp đỡ để các doanh nghiệp này tiếp cận được các nguồn tài trợ khác cho hoạt động đào tạo.

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKQ01.doc
 • docKQ02.doc
 • docKQ03.doc
 • docKQ04.doc
 • docKQ05.DOC
 • docKQ06.DOC
 • docKQ07.doc
 • docKQ08.Doc
 • docKQ09.doc
 • docKQ10.doc
 • docKQ11.doc
 • docKQ12.doc
 • docKQ13.doc
 • docKQ14.doc
 • docKQ15.doc
 • docKQ16.doc
 • docKQ17.doc
 • docKQ18.doc
 • docKQ19.DOC
 • docKQ20.doc
 • docKQ21.doc
 • docKQ22.doc
 • docKQ23.doc
 • docKQ24.DOC
 • docKQ25.doc
 • docKQ26.DOC
 • docKQ27.doc
 • docKQ28.DOC
 • docKQ29.DOC
 • docKQ30.DOC
 • docKQ31.doc
 • docKQ32.doc
 • docKQ33.DOC
 • docKQ34.doc
 • docKQ35.doc
 • docKQ36.doc
 • docKQ37.doc
 • docKQ38.doc
 • docKQ39.doc
 • docKQ40.doc
 • docKQ41.doc
 • docKQ42.doc
 • docKQ43.doc
 • docKQ44.Doc
 • docKQ45.doc
 • docKQ46.Doc
 • docKQ47.doc
 • docKQ48.doc
 • docKQ49.doc
 • docKQ50.doc
 • docKQ51.doc
 • docKQ52.doc
 • docKQ53.doc
 • docKQ54.doc
 • docKQ55.doc
 • docKQ56.doc
 • docKQ57.doc
 • docKQ58.doc
 • docKQ59.doc
 • docKQ60.doc
 • docKQ61.doc
 • docKQ62.doc
 • docKQ63.doc
 • docKQ64.doc
 • docKQ65.doc
 • docKQ66.doc
 • docKQ67.doc
 • docKQ68.doc
 • docKQ69.doc
 • docKQ70.doc
 • docKQ71.doc
 • docKQ72.doc
 • docKQ73.doc
 • docKQ74.doc
 • docKQ75.doc
 • docKQ76.doc
Luận văn liên quan