Đề tài Mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch

Mục đích công việc Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Đánh giá và phân tích tình hình cung - cầu của thị trường về sản phẩm công ty đang kinh doanh, dự báo về kế hoạch sản xuất và định mức tiêu thụ theo kế hoạch dự kiến. 2. Lập kế hoạch sản xuất hàng hóa theo tháng, quí, năm, để đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 3. Tham mưu cho BGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm. 4. Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất 5. Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất. 6. Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao. 7. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao. 8. Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên. 9. Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với nhân viên trực thuộc. 10. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng 11. Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 12. Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh doanh. 13. Báo cáo cho CT HĐQT về tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh . 14. Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho CT HĐQT giải quyết. 15. Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty 16. Giám sát việc thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với công ty. 17. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CT HĐQT công ty. 18. Lập báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ (thời hạn không vượt quá 07 ngày của tháng sau). IV/ Quyền hạn: 1. Toàn quyền kiểm soát đánh giá và điều động nhân viên quảng bá nhằm hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời cũng được quyền kiểm soát và đánh giá công tác quãng bá (không bao gồm các công việc khác) đã giao cho các Giám đốc vùng. 2. Phối hợp với Giám đốc vùng trong các hoạt động quãng bá và có quyền quyết định trong các vấn đề quãng bá của các vùng và chịu trách nhiệm về các quyết định này. 3. Trực tiếp đề nghị lên chủ tịch HĐQT và tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quang đến Quãng bá. 4. 5. Trực tiếp thị sát các địa bàn nhằm nắm bắt những thông tin cần thiết phụ vụ cho việc ở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu của công ty. 6. Tập hợp thông tin quãng bá từ các trưởng vùng và phân bổ kinh phí quãng bá cho từng vùng.

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5743 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH I/ Thông tin chung: Vị trí Trưởng Phòng Thời gian làm việc Toàn thời gian Bộ phận P.Kế Hoạch Quản lý trực tiếp CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Báo cáo trực tiếp CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Cc: Trợ lý HĐQT, Thư ký BP Kinh Doanh II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: Đánh giá và phân tích tình hình cung - cầu của thị trường về sản phẩm công ty đang kinh doanh, dự báo về kế hoạch sản xuất và định mức tiêu thụ theo kế hoạch dự kiến. Lập kế hoạch sản xuất hàng hóa theo tháng, quí, năm, để đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Tham mưu cho BGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất. Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao. Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên. Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với nhân viên trực thuộc. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh doanh. Báo cáo cho CT HĐQT về tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh . Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho CT HĐQT giải quyết. Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty … Giám sát việc thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CT HĐQT công ty. Lập báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ (thời hạn không vượt quá 07 ngày của tháng sau). IV/ Quyền hạn: Toàn quyền kiểm soát đánh giá và điều động nhân viên quảng bá nhằm hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời cũng được quyền kiểm soát và đánh giá công tác quãng bá (không bao gồm các công việc khác) đã giao cho các Giám đốc vùng. Phối hợp với Giám đốc vùng trong các hoạt động quãng bá và có quyền quyết định trong các vấn đề quãng bá của các vùng và chịu trách nhiệm về các quyết định này. Trực tiếp đề nghị lên chủ tịch HĐQT và tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quang đến Quãng bá. Trực tiếp thị sát các địa bàn nhằm nắm bắt những thông tin cần thiết phụ vụ cho việc ở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu của công ty. Tập hợp thông tin quãng bá từ các trưởng vùng và phân bổ kinh phí quãng bá cho từng vùng. V/ Quyền lợi: Công ty cung cấp các phương tiện sau: - Địa chỉ email theo đúng quy ước đặt tên của công ty. - Áo đồng phục có logo của công ty 02 bộ/ năm. - Áo mưa 02 bộ/ năm. - Mũ bảo hiểm và chi phí bảo hiểm tai nạn. - Điện thoại di động. . . ./2 năm (khi làm việc chính thức) - Pin điện thoại di động thay 1 lần/ năm. - Máy vi tính cầm tay (Laptop) - Thời gian công ty trang bị chung vào đầu mỗi năm. - Đựợc cấp xe ô tô và tài xế( được đưa đón tận nhà trong trường hợp nhà cách địa điểm trú ngụ công tác thường xuyên không quá 60 km) - Định mức chi phí cá nhân được quy định cụ thể theo công viêc. Sau khi hết hạn sử dụng các thiết bị trên (trừ địa chỉ email,laptop) trở thành tài sản cá nhân của nhân viên. Nếu còn thời hạn sử dụng mà bị mất (kể cả mất SIM) thì nhân viên có trách nhiệm trang bị lại trong vòng 02 ngày. Khen thưởng: Phụ thuộc vào mức độ hoàn thành kế hoạch của công ty và khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên. Thời gian xét thưởng: Cuối mỗi vụ. VI/ Trách nhiệm: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không vượt quá kinh phí và cũng không dùng dưới kinh phí được duyệt quá 10%. Không có ý kiến phàn nàn về khách hàng ( nội bộ công ty và bên ngoài) về phong cách và chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo bí mật các thông tin của công ty Hành vi tác phong công việc : Tích cực năng động, sáng tạo, vui vẽ hòa nhã với mọi người trong và ngoài công ty, tạo được uy tính cá nhân tốt trong công ty, với khách hàng và các đơn vị có liên quan. Cần phát huy tinh thần đồng đội trong công việc. Cần phát huy tính sáng tạo và tinh thần tự giác. Đáp ứng về thời gian tốt nhất với công việc được giao. Đảm bảo việc báo cáo định kỳ đúng hạn, chính xác và đầy đủ. Không tự ý dùng các thiết bị của công vào việc riêng . bảo quản máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển do công ty cung cấp. Thời gian làm việc theo yêu cầu của công việc. VI / Tiêu chuẩn chung: Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp đại học nghành kinh tế, kỹ thuật Trình độ chuyên môn: Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành DN và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách. Kỹ năng: Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách. Vi tính (word, excel, internet, trình chiếu,. . . .) Ngoại giao và ứng xử tốt. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương Tiêu chuẩn đánh giá: Dựa vào bảng chỉ tiêu đầu vụ được Chủ tịch hội đồng ký duyệt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô tả công việc trưởng phòng kế hoạch.doc
Luận văn liên quan