Đề tài Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nước ta là một nước nông nghiệp do đó sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nông nghiệp của nước ta có sự chuyển biến rõ rệt được đánh dấu bằng sự ra đời Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Từ một nước sản xuất mang tính chất tự cung tự cấp đến nay nước ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới và một số mặt hàng nông sản như cà phê, điều, hồ tiêu luôn được xuất khẩu với sản lượng lớn và có những tầm ảnh hưởng nhất định tới thị trường nông sản quốc tế. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc nâng cao từng bước thu nhập và cải thiện đời sống của người nông dân. Nhiều chính sách vĩ mô về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Nhà nước ban hành đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Có thể kể tới Nghị định 13/CP do Chính phủ ban hành ngày 02/03/1993 về công tác khuyến nông, thông tư liên bộ số 02 LB - TT ngày 02/08/1993 hướng dẫn thi hành nghị định số 13/CP và các hoạt động khuyến nông khác nhằm cải tiến một cách có hiệu quả công tác khuyến nông từ trung ương đến địa phương đã và đang được triển khai. Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động khuyến nông trên phạm vi cả nước đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật tiến bộ được đưa vào sản xuất, được nộng dân đón nhận và áp dụng rộng rãi, góp phần tích cực tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn Việt Nam ngày càng được đổi mới. Hoạt động khuyến nông đã có những đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của nền nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được thì hoạt động khuyến nông của chúng ta còn những hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình. Tiên Du là một huyện nhỏ được tách ra từ huyện Tiên Sơn trước đây của tỉnh Bắc Ninh. Nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên, những năm gần đây cùng với quá trình công nghiệp hoá của tỉnh thì tốc độ công nghiệp hoá của huyện diễn ra nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng kể. Trong nền kinh tế thị trường, người nông dân luôn đứng trước thực trạng thiếu kiến thức cần thiết trong việc ra quyết định trong sản xuất trên chính mảnh ruộng của mình, thiếu hụt thông tin cần thiết về thị trường, giá cả để định hướng trong sản xuất, do đó luôn xảy ra tình trạng mất cân bằng cung, cầu. Vì vậy, vai trò của trạm khuyến nông huyện Tiên Du trong sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Trong nhiều năm qua trạm khuyến nông huyện đã chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kiến thức nông nghiệp và cả nội dung chủ trương chính sách của Nhà nước cho nông dân, giúp họ có đủ khả năng tự mình giải quyết các vấn đề của gia đình mình cũng như của cộng đồng. Nhờ vậy đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Song để thuyết phục được người dân chấp nhận cái mới, tiến hành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới là cả một quá trình không dễ dàng đối với công tác khuyến nông trên địa bàn huyện. Do đó, quá trình chuyển giao vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả cao, các mô hình vẫn chưa được nhân rộng. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh”

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2911 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: “Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh” PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Nước ta là một nước nông nghiệp do đó sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nông nghiệp của nước ta có sự chuyển biến rõ rệt được đánh dấu bằng sự ra đời Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Từ một nước sản xuất mang tính chất tự cung tự cấp đến nay nước ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới và một số mặt hàng nông sản như cà phê, điều, hồ tiêu… luôn được xuất khẩu với sản lượng lớn và có những tầm ảnh hưởng nhất định tới thị trường nông sản quốc tế. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc nâng cao từng bước thu nhập và cải thiện đời sống của người nông dân. Nhiều chính sách vĩ mô về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Nhà nước ban hành đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Có thể kể tới Nghị định 13/CP do Chính phủ ban hành ngày 02/03/1993 về công tác khuyến nông, thông tư liên bộ số 02 LB - TT ngày 02/08/1993 hướng dẫn thi hành nghị định số 13/CP và các hoạt động khuyến nông khác nhằm cải tiến một cách có hiệu quả công tác khuyến nông từ trung ương đến địa phương đã và đang được triển khai. Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động khuyến nông trên phạm vi cả nước đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật tiến bộ được đưa vào sản xuất, được nộng dân đón nhận và áp dụng rộng rãi, góp phần tích cực tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn Việt Nam ngày càng được đổi mới. Hoạt động khuyến nông đã có những đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của nền nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được thì hoạt động khuyến nông của chúng ta còn những hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình. Tiên Du là một huyện nhỏ được tách ra từ huyện Tiên Sơn trước đây của tỉnh Bắc Ninh. Nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên, những năm gần đây cùng với quá trình công nghiệp hoá của tỉnh thì tốc độ công nghiệp hoá của huyện diễn ra nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng kể. Trong nền kinh tế thị trường, người nông dân luôn đứng trước thực trạng thiếu kiến thức cần thiết trong việc ra quyết định trong sản xuất trên chính mảnh ruộng của mình, thiếu hụt thông tin cần thiết về thị trường, giá cả để định hướng trong sản xuất, do đó luôn xảy ra tình trạng mất cân bằng cung, cầu. Vì vậy, vai trò của trạm khuyến nông huyện Tiên Du trong sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Trong nhiều năm qua trạm khuyến nông huyện đã chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kiến thức nông nghiệp và cả nội dung chủ trương chính sách của Nhà nước cho nông dân, giúp họ có đủ khả năng tự mình giải quyết các vấn đề của gia đình mình cũng như của cộng đồng. Nhờ vậy đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Song để thuyết phục được người dân chấp nhận cái mới, tiến hành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới là cả một quá trình không dễ dàng đối với công tác khuyến nông trên địa bàn huyện. Do đó, quá trình chuyển giao vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả cao, các mô hình vẫn chưa được nhân rộng. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hoạt động khuyến nông. - Phản ánh thực trạng của hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du. Chỉ ra được các khó khăn, thuận lợi, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ….. 1.4 Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Nội dung nghiên cứu 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm về khuyến nông 2.1.2 Nội dung của hoạt động khuyến nông 2.1.3 Mục tiêu và nguyên tắc của hoạt động khuyến nông 2.1.4 Vai trò của khuyến nông 2.1.5 Các phương pháp khuyến nông 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nông 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Một vài nét về hoạt động khuyến nông trên thế giới 2.2.2 Hoạt động khuyến nông ở Việt Nam 2.2.2.1 Sự hình thành và phát triển của khuyến nông Việt Nam 2.2.2.2 Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của các cơ quan khuyến nông ở Việt Nam 2.2.2.3 Những kết quả đạt được và hạn chế của hoạt động khuyến nông trong thời gian qua 2.2.2.4 Tồn tại và bài học kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông ở nước ta 2.2.2.5 Một số chủ trương, chính sách về khuyến nông 2.2.3 Các nghiên cứu có liên quan PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên của huyện Tiên Du 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du 3.1.2.1 Tình hình sử dụng đất đai của huyện 3.1.2.2 Tình hình dân số và lao động của huyện 3.1.2.3 Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện 3.1.2.4 Hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu, thông tin 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu, thông tin 3.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 3.2.5.1 Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của trạm 3.2.5.2 Chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt động khuyến nông 3.2.5.3 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của hoạt động khuyến nông PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hệ thống tổ chức hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Tiên Du 4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của trạm khuyến nông huyện Tiên Du 4.1.2 Hệ thống tổ chức và phương thức hoạt động của trạm khuyến nông huyện Tiên Du 4.1.2.1 Nguồn nhân lực của trạm khuyến nông 4.1.2.2 Nguồn kinh phí hoạt động và cơ sở hạ tầng của trạm khuyến nông 4.1.2.3 Mạng lưới tổ chức và nội dung hoạt động của trạm khuyến nông Tiên Du 4.1.2.4 Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của trạm khuyến nông 4.2 Thực trạng hoạt động khuyến nông huyện Tiên Du trong thời gian qua 4.2.1 Các hoạt động khuyến nông chủ yếu của trạm khuyến nông huyện Tiên Du 4.2.1.1 Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao khoa học công nghệ 4.2.1.2 Hoạt động tập huấn kỹ thuật 4.2.1.3 Hoạt động tham quan hội thảo 4.2.1.4 Hoạt động thông tin tuyên truyền 4.2.2 Các câu lạc bộ khuyến nông và nhóm nông dân cùng sở thích 4.3 Hoạt động khuyến nông trên địa bàn các xã nghiên cứu của huyện Tiên Du 4.3.1 Sự tham gia và đánh giá của người dân trên địa bàn huyện về hoạt động khuyến nông 4.3.2 Đánh giá tác động của hoạt động khuyến nông tới hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại các xã điều tra 4.3.3 Một số nhận xét về hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du 4.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du 4.4 Định hướng và giải pháp 4.4.1 Định hướng 4.4.2 Giải pháp PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước 5.2.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 5.2.3 Đối với UBND huyện Tiên Du 5.2.4 Đối với trạm khuyến nông huyện Tiên Du 5.2.5 Đối với cấp xã và người dân trong huyện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.doc
Luận văn liên quan